Hur gör man sig av med ett virus?

Ett datavirus är ett verkligt hot mot din personliga och finansiella information på nätet. Du kan upptäcka och ta bort virus och annat malware med ett antivirusprogram.

Hur gör man sig av med ett virus?

Vad är datorvirus?

Även om termerna malware och virus ofta används som synonymer finns det vissa skillnader mellan dem. Malware, en förkortning av den engelska termen malicious software, kan hänvisa till många olika typer av skadlig programvara, medan datorvirus är en specifik typ av skadlig programvara. Datorvirus, eller datavirus, liknar virus som sprids bland människor och djur i det avseendet att båda kräver en värd att fästa sig vid. Ett influensavirus kan infektera en person men ett datorvirus fäster sig vid en fil eller ett program som överför skadlig kod i sin värd.

Ett datavirus kan ta sig in i din enhet via en infekterad fil bifogat i ett e‑postmeddelande eller ett gratisprogram som laddats ner online. Nätfiske via e‑post är en av de främsta metoder som onlinebrottslingar använder för att sprida datorvirus. Vissa skadliga program kan till och med kapa sitt offers e‑postkonto för att sprida virus ytterligare. Du ska alltid vara försiktig när du laddar ner bifogade filer via e‑post, även om de verkar komma från en pålitlig avsändare. Överväg att göra en virussökning på din enhet och håll ditt antivirusprogram uppdaterat hela tiden för att undvika virusinfektioner.

Hur gör man en virussökning?

Det är inte lätt att bli av med ett datorvirus utan en grundlig virussökning med ett avancerat antivirusprogram. Så här gör du för att avlägsna ett virus från din dator med hjälp av ett antivirusprogram.

Installera ett antivirusprogram på din dator

Om din enhet inte redan är utrustad med ett antivirusprogram, leta då efter ett tillförlitligt program som är kompatibelt med ditt operativsystem. F‑Secure Total har ett antivirusprogram som kan användas både på din stationära dator och dina mobila enheter.

Håll ditt antivirusprogram uppdaterat

Precis som alla andra program och applikationer bör även antivirusprogram ha den senaste versionen. Med hjälp av kontinuerlig uppdatering är du väl skyddad mot malware och virus. Genom att installera den senaste versionen för alla program försäkrar du dig om att alla sårbarheter och buggar har tagits bort. Ett antivirusprogram av hög kvalitet håller sig uppdaterat automatiskt. Tack vare detta behöver användaren inte uppdatera antiviruset själv eller använda en föråldrad version av programmet.

Gör virussökningen på din dator

Beroende på vilket antivirusprogram du använder kan det finnas ett alternativ att köra en snabbkontroll för virus eller en grundligare virussökning av hela enheten. Även om en fullständig virussökning tar längre tid kan den avslöja malware som gömmer sig djupt inne i datorn och som en snabbkontroll kanske missar.

Välj vad du gör med upptäckta hot

Antivirusprogrammet tar inte nödvändigtvis bort det upptäckta viruset automatiskt. Istället tillhandahåller antivirusprogrammet hotet och låter dig välja vad du vill göra med den skadliga programvaran. Klart farliga och virusinfekterade filer bör tas bort omedelbart. Du kan också sätta infekterade filer i karantän så att de inte orsakar ytterligare skada och sprids vidare.

Kontrollera om en fil är säker

Ibland kan antiviruset missta säkra filer för virus. I det fallet kan du hoppa över dem och bara ta bort de filer som utgör ett hot mot din informationssäkerhet. Se dock till att göra detta endast om du är säker på att filerna faktiskt är säkra och om du vet vad du gör. Det är alltid bättre att vara på den säkra sidan och inte ignorera antivirusprogrammets varningar.

Vad är nästa steg?

Det kan hända att du måste starta om datorn för att slutföra virussökningen. Bedöm därefter om du behöver göra något annat för att förbättra din säkerhet. Är till exempel dina lösenord tillräckligt starka och unika på alla konton? Om inte, bör du överväga att skapa starka lösenord och inte återanvända dem. Eftersom virus kan skada filer eller förstöra dem helt och hållet, lönar det sig att återställa dem från en säkerhetskopia, om du har gjort en sådan. Även om du hade tur och inte förlorade några värdefulla filer, skapa alltid en säkerhetskopia, helst på en extern hårddisk eller i en molntjänst.

Tecken på datarvirus

Ofta märker offret för ett datorvirus inte att det finns ett virus på enheten. De flesta virus är svåra att upptäcka — utan ett antivirusprogram. Det finns vissa tecken som kan tyda på att ett virus har infekterat din enhet, men en del av dem är även normala tecken på att datorn börjar bli gammal och föråldrad. Du ska göra virussökningar med ett tillförlitligt antivirusprogram för att försäkra dig om att det inte finns några obehagliga överraskningar som lurar i din dator.

Överväg en virussökning när du märker något av följande tecken på din dator. Det är också en bra idé att skanna din enhet för virus regelbundet, även om allt verkar bra.

  • Datorn är långsam. När skadliga appar arbetar i bakgrunden måste enheten arbeta hårdare för att utföra sina normala funktioner. Datorer blir långsammare när de åldras, så detta är inte alltid ett tecken på ett datavirus.
  • Enheten överhettas och batteriet töms snabbt. Ett annat tecken på åldrande som kan orsakas av ett datavirus är överhettning och kort batteritid. Behöver enheten laddas ofta? Eller värms enheten upp ovanligt mycket samtidigt som fläkten gör ett högt ljud? Kontrollera om det finns virus för säkerhets skull.
  • Filer blir skadade eller försvinner. Virus skadar ofta filer som du har sparat på enhetens hårddisk och gör dem oanvändbara. Ibland kan viruset ta bort filer helt och hållet. Du ska alltid ha en säkerhetskopia av alla dina värdefulla filer, helst på en extern hårddisk.
  • Nya program och webbläsartillägg dyker upp. Ibland installerar datorvirus nya program på din enhet. Programmen kan starta upp från ingenstans och en del av dem kan vara förklädda till verktyg för virussökning och varnar dig för en infektion med datavirus. Kör inte program som du inte har installerat själv.
  • Överdrivet mycket popup-annonser visas på skärmen. Lyckligtvis tenderar popup-annonser att vara en kvarleva från den digitala världens tidiga dagar. Om du börjar märka dessa på din dator är det bäst att köra en virussökning för säkerhets skull.
  • Datorn fryser eller kraschar ofta. Virus kan få datorn att frysa, vilket gör att du måste starta upp enheten för att fortsätta använda den. Ibland kan enheten även krascha och starta av sig själv.

Ett antivirusprogram är ett värdefullt verktyg när du märker något av dessa tecken på datavirus. Eftersom många datorvirus kan vara omöjliga att upptäcka utan en grundlig virussökning ska du inte bara lita på din egen instinkt. Om du ignorerar tecknen på att något avvikande pågår i din dator eller tror att antivirus inte hjälper, kan det sluta med att du förlorar pengar, inloggningsuppgifter och personlig information till onlinebrottslingar. Förebyggande åtgärder med antivirusprogram är en central del av din personliga cybersäkerhet.

Ta bort malware med F‑Secure Total

Både dina datorer och mobila enheter behöver skydd mot malware. Upptäck och ta bort virus med F‑Secure Totals antivirusprogram. För att ytterligare förbättra din internetsäkerhet är Total utrustad med en VPN som möjliggör privat surf. Starka lösenord är en viktig del av allas onlinesäkerhet och Totals lösenordshanterare gör det enkelt att använda dem. Med Totals mångsidiga verktyg för identitetsskydd är din personliga informationssäkerhet komplett. Testa F‑Secure Total gratis.

Läs mer och testa gratis