Hur gör man sig av med ett virus?

Ett data­virus är ett verkligt hot mot din personliga och finansiella information på nätet. Du kan upptäcka och ta bort virus och annat malware med ett anti­virus­program.

Hur gör man sig av med ett virus?

Vad är dator­virus?

Även om termerna malware och virus ofta används som synonymer finns det vissa skillnader mellan dem. Malware, en för­kortning av den engelska termen malicious soft­ware, kan hänvisa till många olika typer av skadlig programvara, medan datorvirus är en specifik typ av skadlig programvara. Dator­virus, eller data­virus, liknar virus som sprids bland människor och djur i det avseendet att båda kräver en värd att fästa sig vid. Ett influensavirus kan infektera en person men ett dator­virus fäster sig vid en fil eller ett program som överför skadlig kod i sin värd.

Ett data­virus kan ta sig in i din enhet via en infekterad fil bifogat i ett e‑post­meddelande eller ett gratisprogram som laddats ner online. Nät­fiske via e‑post är en av de främsta metoder som onlinebrottslingar använder för att sprida dator­virus. Vissa skadliga program kan till och med kapa sitt offers e‑postkonto för att sprida virus ytterligare. Du ska alltid vara försiktig när du laddar ner bifogade filer via e‑post, även om de verkar komma från en pålitlig avsändare. Överväg att göra en virus­sökning på din enhet och håll ditt anti­virus­program uppdaterat hela tiden för att undvika virusinfektioner.

Hur gör man en virus­sökning?

Det är inte lätt att bli av med ett dator­virus utan en grundlig virus­sökning med ett avancerat anti­virus­program. Så här gör du för att avlägsna ett virus från din dator med hjälp av ett anti­virus­program.

Installera ett anti­virus­program på din dator

Om din enhet inte redan är utrustad med ett anti­virus­program, leta då efter ett till­förlitligt program som är kompatibelt med ditt operativ­system. F‑Secure Total har ett anti­virus­program som kan användas både på din stationära dator och dina mobila enheter.

Håll ditt anti­virus­program uppdaterat

Precis som alla andra program och applikationer bör även anti­virus­program ha den senaste versionen. Med hjälp av kontinuerlig uppdatering är du väl skyddad mot malware och virus. Genom att installera den senaste versionen för alla program försäkrar du dig om att alla sårbarheter och buggar har tagits bort. Ett anti­virus­program av hög kvalitet håller sig uppdaterat automatiskt. Tack vare detta behöver användaren inte uppdatera anti­viruset själv eller använda en föråldrad version av programmet.

Gör virus­sökningen på din dator

Beroende på vilket anti­virus­program du använder kan det finnas ett alternativ att köra en snabbkontroll för virus eller en grundligare virussökning av hela enheten. Även om en fullständig virus­sökning tar längre tid kan den avslöja malware som gömmer sig djupt inne i datorn och som en snabbkontroll kanske missar.

Välj vad du gör med upptäckta hot

Anti­virus­programmet tar inte nödvändigtvis bort det upptäckta viruset automatiskt. Istället till­handa­håller anti­virus­programmet hotet och låter dig välja vad du vill göra med den skadliga programvaran. Klart farliga och virusinfekterade filer bör tas bort omedelbart. Du kan också sätta infekterade filer i karantän så att de inte orsakar ytterligare skada och sprids vidare.

Kontrollera om en fil är säker

Ibland kan anti­viruset missta säkra filer för virus. I det fallet kan du hoppa över dem och bara ta bort de filer som utgör ett hot mot din informationssäkerhet. Se dock till att göra detta endast om du är säker på att filerna faktiskt är säkra och om du vet vad du gör. Det är alltid bättre att vara på den säkra sidan och inte ignorera anti­virus­programmets varningar.

Vad är nästa steg?

Det kan hända att du måste starta om datorn för att slutföra virus­sökningen. Bedöm därefter om du behöver göra något annat för att förbättra din säkerhet. Är till exempel dina lösen­ord till­räckligt starka och unika på alla konton? Om inte, bör du överväga att skapa starka lösen­ord och inte åter­använda dem. Eftersom virus kan skada filer eller förstöra dem helt och hållet, lönar det sig att åter­ställa dem från en säkerhetskopia, om du har gjort en sådan. Även om du hade tur och inte förlorade några värde­fulla filer, skapa alltid en säkerhetskopia, helst på en extern hårddisk eller i en molntjänst.

Tecken på datarvirus

Ofta märker offret för ett dator­virus inte att det finns ett virus på enheten. De flesta virus är svåra att upptäcka — utan ett anti­virus­program. Det finns vissa tecken som kan tyda på att ett virus har infekterat din enhet, men en del av dem är även normala tecken på att datorn börjar bli gammal och föråldrad. Du ska göra virus­sökningar med ett till­förlitligt anti­virus­program för att försäkra dig om att det inte finns några obehagliga överraskningar som lurar i din dator.

Överväg en virus­sökning när du märker något av följande tecken på din dator. Det är också en bra idé att skanna din enhet för virus regelbundet, även om allt verkar bra.

  • Datorn är långsam. När skadliga appar arbetar i bakgrunden måste enheten arbeta hårdare för att utföra sina normala funktioner. Datorer blir lång­sammare när de åldras, så detta är inte alltid ett tecken på ett data­virus.
  • Enheten överhettas och batteriet töms snabbt. Ett annat tecken på åldrande som kan orsakas av ett data­virus är överhettning och kort batteritid. Behöver enheten laddas ofta? Eller värms enheten upp ovanligt mycket sam­tidigt som fläkten gör ett högt ljud? Kontrollera om det finns virus för säkerhets skull.
  • Filer blir skadade eller försvinner. Virus skadar ofta filer som du har sparat på enhetens hårddisk och gör dem oanvändbara. Ibland kan viruset ta bort filer helt och hållet. Du ska alltid ha en säkerhetskopia av alla dina värde­fulla filer, helst på en extern hårddisk.
  • Nya program och webb­läsartillägg dyker upp. Ibland installerar dator­virus nya program på din enhet. Programmen kan starta upp från ingenstans och en del av dem kan vara förklädda till verktyg för virus­sökning och varnar dig för en infektion med data­virus. Kör inte program som du inte har installerat själv.
  • Överdrivet mycket popup-annonser visas på skärmen. Lyckligtvis tenderar popup-annonser att vara en kvarleva från den digitala världens tidiga dagar. Om du börjar märka dessa på din dator är det bäst att köra en virus­sökning för säkerhets skull.
  • Datorn fryser eller kraschar ofta. Virus kan få datorn att frysa, vilket gör att du måste starta upp enheten för att fort­sätta använda den. Ibland kan enheten även krascha och starta av sig själv.

Ett anti­virus­program är ett värde­fullt verktyg när du märker något av dessa tecken på data­virus. Eftersom många dator­virus kan vara omöjliga att upptäcka utan en grundlig virus­sökning ska du inte bara lita på din egen instinkt. Om du ignorerar tecknen på att något avvikande pågår i din dator eller tror att anti­virus inte hjälper, kan det sluta med att du förlorar pengar, inloggnings­uppgifter och personlig information till onlinebrottslingar. Förebyggande åtgärder med anti­virus­program är en central del av din personliga cyber­säkerhet.

Ta bort malware med F‑Secure Total

Både dina datorer och mobila enheter behöver skydd mot malware. Upptäck och ta bort virus med F‑Secure Totals anti­virus­program. För att ytterligare förbättra din internet­säkerhet är Total utrustad med en VPN som möjlig­gör privat surf. Starka lösen­ord är en viktig del av allas online­säkerhet och Totals lösen­ords­hanterare gör det enkelt att använda dem. Med Totals mångsidiga verktyg för identitets­skydd är din personliga informationssäkerhet komplett. Testa F‑Secure Total gratis.

Läs mer och testa gratis