Bäst VPN 2024

Det bästa VPN-valet är inte samma för alla eftersom våra behov är olika. Läs vår omfattande VPN-guide och få tips som hjälper dig att hitta den bästa VPN-tjänsten för dig 2024.

Hur väljer jag den bästa VPN-tjänsten 2024?

Varför ska man använda en VPN?

Vi lämnar alltid spår efter oss när vi använder internet. Internet­tjänste­leverantörer, annonsörer och varenda webb­plats du ansluter till samlar in data om dig. Du kan inte ta din sekretess för given på internet. En VPN-anslutning skyddar dig från spårnings­försök och håller din internet­användning privat.

Oavsett om du använder en dator eller mobil­telefon, Windows eller Mac, Android eller iOS spåras din internet­användning av många olika parter. Internet är fullt av risker oavsett enhet eller operativ­system. En VPN är ett absolut väsentligt verktyg för att skydda sin sekretess.

Men hur väljer man den bästa VPN-anslutningen för 2024? Vilka egen­skaper utmärker en bra VPN? Vilken VPN är bäst om man bor i Sverige? Den här artikeln berättar allt du behöver veta om VPN-tjänster.

Den bästa VPN-tjänsten är inte samma för alla

Den bästa VPN-anslutningen för 2024 behöver inte nöd­vändigtvis vara samma produkt för alla. Det finns skillnader mellan olika VPN-tjänster och en mängd olika tjänste­everantörer.När du väljer en tjänste­leverantör är det viktigaste att du vet varför du skaffar en VPN. En bra VPN säker­ställer först och främst din sekretess på internet och skyddar din internet­anslutning. Detta händer dock inte alltid, som vi kommer att förklara närmare senare.

En VPN kan även användas för att till exempel komma åt streaming­tjänster i andra länder eller annat geo­grafiskt begränsat innehåll. Många streaming­tjänster och andra internet­tjänster strävar dock efter att begränsa åtkomsten till deras inne­håll via VPN-tjänster genom att åberopa ägande­rättigheter.

När det kommer till VPN-tjänster talar man ofta om konceptet loggning. Med detta menas insamlingen och kvar­hållandet av användar­data. Många tjänster säger i sin marknads­föring att de inte loggar, dvs. registrerar sina användares data, över­huvud­taget. Detta är dock inte sant, efter­som varje tjänst måste över­vaka sina användare på något sätt.

Överväg vad du använder en VPN till

Om det är viktigt för dig att kunna kolla på tv-program från andra länder är det fördel­aktigt att kolla upp vilken tjänst som bäst lämpar sig för det. Om streaming­tjänster å andra sidan inte är så viktiga för dig och du vill fokusera på att skydda din sekretess och säkerhet är en VPN-tjänst som fokuserar på dessa aspekter rätt val för dig. Du kan hitta den bästa VPN-anslutningen för 2024 genom att tänka på följande utmaningar.

Om du har punkterna ovan i åtanke kommer du att ha ett skapligt skydd för din sekretess på internet. Fortsätt läsa för att få reda på varför de här aspekterna är så viktiga.

Hur många servrar bör en VPN ha?

Den bästa VPN-tjänsten har minst dessa funktioner

Det är ditt jobb att avgöra vilken VPN-tjänst som är bäst för dig. Det är bara du som vet vad du behöver. Med det sagt ska du se till att den VPN-tjänst som du väljer åt dig själv åtminstone uppfyller följande kriterier:

  • Tjänsten skyddar din sekretess på internet

  • Den tillhandahåller ett heltäckande och säkert server­nätverk

  • Den tillhandahåller servrar i ditt lokala område i synnerhet

  • Den lagrar inte dina surfnings­data eller säljer dem vidare

  • Den kommer från ett land vars lag­stiftning inte utsätter användarnas sekretess för risker

  • Den berättar tydligt och klart vilka data som lagras och varför

  • Den är tillgänglig för både datorer och mobila enheter

För många servrar kan vara problematiskt

Många VPN-tjänste­leverantörer marknads­för sin nät­verks­tjänst som att de har tusen­tals servrar. Ett stort antal servrar kan verkligen göra höga anslutnings­hastigheter möjliga. En enda server är troligtvis belastad med färre användare än tjänster som bara har ett litet antal servrar. Om man ser till säkerhet och sekretess är det dock inte lika klart vad som är bäst.

Vem äger VPN-servern?

Det är få leverantörer som äger alla sina servrar, utan de hyr i stället dem runt om i världen. Om det finns ett stort antal servrar är det i synnerhet omöjligt att övervaka dem alla själv i praktiken, även om man bara ser till kostnaderna. Problemet är att hyrda servrar rent fysiskt är i andra människors ägo. Även om en VPN-tjänste­leverantör har helt ärliga avsikter kanske ägaren av server­centret eller myndigheterna i det berörda landet inte bryr sig om din sekretess. Det är omöjligt att över­vaka säkerheten för alla servrar på ett vatten­tätt sätt på plats om andra har dem i sin ägo.

Behöver du många VPN-servrar?

Så vid första ögon­kastet kan ett stort antal servrar vara lockande. Men det lönar sig att fundera på om du verkligen behöver hundra­tals server­alternativ för din användning. Om du vill se på program­utbudet för ett specifikt land är det förståeligt om du väljer en VPN-tjänst som har en server i landet i fråga. I annat fall kan dock ett stort server­nät­verk vara onödigt och ibland till och med en säkerhets­risk.

VPN-serverns plats påverkar hastigheten

Servrarnas plats påverkar även VPN-anslutningens hastighet. Ju längre bort servern är, desto lång­sammare är anslutningen. Den bästa VPN-anslutningen för 2024 för en användare som bor i Sverige är en VPN som erbjuder server­alternativ i Sverige och när­liggande länder. På detta sätt förblir VPN-anslutningen snabbare än om du till exempel skulle välja en server i Japan.

Spelar det någon roll vilket land VPN-tjänsten är från?

Lagar bestämmer hur dina data hanteras

VPN-tjänste­leverantörens hemland är en avgörande säkerhets­faktor. VPN-tjänste­leverantörer är företag och företag måste efter­leva lagarna i sitt hem­land. Dessa lagar kan kräva att tjänste­leverantörer samlar in och lämnar över information till myndigheter, till exempel till polisen eller under­rättelse­tjänster i deras land.

Problemet med detta är att du inte kan veta vad som görs med din information eller ibland till och med om den samlas in eller inte. Dess­utom kan lagar ändras och saker som tidigare var tillåtna kan komma att bli olagliga. Ett exempel på detta är delning av data genom ett peer-to-peer-nät­verk. Det är även bra att komma ihåg att allt som tillåts i Sverige inte nöd­vändigtvis är lagligt i hem­landet för din VPN-tjänste­leverantör.

…men en brist på lagar kan också vara problematiskt

Bristen på lagar som skyddar sekretessen är även problematisk från användarnas stånd­punkt. Om sådana lagar inte finns i VPN-tjänstens hem­land är det inget som hindrar VPN-tjänste­leverantören från att hantera dina data på ett brist­fälligt eller skadligt sätt. Det finns dess­utom inget som garanterar att de talar sanning när de säger att de ska ta hand om dina data. Om sekretessen å andra sidan regleras via lagar kan du vara säker på att leverantören måste ta hand om data­skyddet.

Den bästa VPN-tjänsten kommer inte från dessa länder

Många länder i västvärlden är medlemmar i en under­rättelse­gemenskap som kallas 14 Eyes. Länder som är med i denna gemenskap kan dela information utan att berätta det för användarna. VPN-tjänste­leverantörer som befinner sig i dessa länder kan vara tvungna att samla in data om sina användare. Dessa 14 länder är: Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Kanada, Neder­länderna, Norge, Nya Zeeland, Spanien, Stor­britannien, Sverige, Tysk­land och USA.

Om din VPN-tjänste­leverantör kommer från något av dessa länder är det värt att tänka på att data som samlas in om dig när som helst kan hamna hos myndigheterna i länderna i fråga utan ditt samtycke. Din sekretess blir svagare på grund av detta. Den bästa VPN-anslutningen för internet­användning i enlighet med sekretess­lagarna som folk har vant sig vid i Finland (F‑Secure kommer från Finland) är en anslutning som inte befinner sig i något av 14 Eyes-länderna. Finland är inte med i 14 Eyes-under­rättelse­gemenskapen.

Länder som har en tvivel­aktig sekretess­hantering, såsom Kina eller Ryss­land, är även en utmaning sett till VPN-tjänsternas säkerhet. Många kostnads­fria VPN-program, i synnerhet de som är avsedda för mobil­telefoner, kommer från Kina, och deras huvud­sakliga uppgift är att samla in information om användarna. Vad som händer med alla data efter det är det ingen som vet.

Vad är viktigt kring VPN-loggning?

Alla VPN-tjänster loggar något

Vissa data är väsentliga för att tjänsten ska kunna till­handa­hållas. Tjänste­leverantören kan i slut­ändan identifiera vem du är och om du har rätt att använda tjänsten (det vill säga att du betalat för den). De har även annan information om dig, till exempel hur många användar­licenser du har, när din licens löper ut osv. I princip är inte all loggning ett problem och en del av det är väsentligt i praktiken.

Vad är dålig loggning?

Om data som handlar om vad du gör på internet lagras är detta dock problematiskt. Din VPN-tjänst bör inte registrera din webb­läsar­historik, data rörande vad du laddar ned på din enhet, vad du köper eller privata med­delanden. När tjänster påstår att de inte registrerar data är det ofta dessa data som de talar om. Den bästa VPN-anslutningen bevarar din surfnings­information endast som personlig information, men det är oftast nöd­vändigt och ofarligt.

Att hävda att man inte sparar några loggar är enkelt men svårare att bevisa

Många tjänster som har påstått att de inte registrerar sina användares data har blivit påkomna med att göra det motsatta. Därför är det värt att ta frasen ingen loggning i marknads­föring med en nypa salt.

Är gratis VPN-tjänster ett bra val?

Att driva en VPN-tjänst kostar pengar

Det är inte gratis att driva en VPN-tjänst. Bara att under­hålla servrarna är kostsamt. Det säger sig självt att företag måste betala sina drift­kostnader på något sätt. Du kanske har hört uttrycket om du inte betalar för produkten är det du som är produkten. Detta stämmer inte alltid, men det är värt att tänka på hur varje kostnads­fri tjänst betalar sina kostnader.

Gratis VPN-tjänster kan sälja dina data

En kostnadsfri VPN-tjänst finansierar ofta sin drift genom att sälja data om sina användare till annonsörer. När du använder en VPN-tjänst hamnar som sagt alla data som relaterar till din internet­användning i tjänste­leverantörens ägo. Denna information är värde­full för annonsörer och brottslingar. Om du använder en kostnads­fri VPN är risken för att dina data säljs vidare för att finansiera driften ganska stor. Om dina data säljs till tredje parter förlorar du all den sekretess som du har erhållit.

En gratis VPN kan också vara en säkerhets­risk

En kostnads­fri VPN kan även vara en säkerhets­risk. Många kostnads­fria tjänster har visat sig sprida skadlig kod. En kostnads­fri VPN-tjänst kan också finansiera sin drift genom att dirigera dig till andra webb­platser än du hade tänkt besöka. De kan även sälja din internet­band­bredd till andra internet­användare.

Ett irriterande och vanligt sätt att tjäna pengar på är att visa annonser för användare. Vissa kostnads­fria VPN-tjänster begränsar även anslutnings­hastigheter eller data­användning och lockar därmed användarna till att betala för den full­ständiga versionen. Å andra sidan är vissa kostnads­fria VPN-tjänster server-baserade. Dessa skyddar endast trafiken som passerar genom servern i fråga. En separat VPN-anslutning skyddar all nät­verks­trafik som lämnar din enhet.

Att betala för en VPN är det säkraste alternativet

Alla VPN-tjänster är inte skadliga eller tvivel­aktiga. Det är dock bra att vara medveten om risk­faktorerna som med­följer dem. När du betalar för en VPN-tjänst behöver du inte undra över hur driften finansieras. Dess­utom begränsas eller säljs inte din anslutning till andra, och du får hel­täckande kund­support och många andra påtagliga fördelar. Du får vad du betalar för, som man brukar säga. Därför är den bästa VPN-anslutningen inte kostnadsfri.

Hur vet jag att en VPN-leverantör är pålitlig?

Gå igenom tjänste­leverantörens sekretess­policy

I sina sekretess­policyer berättar tjänste­leverantörerna om vilka data de samlar in om dig, samt vad de gör med dessa data och hur länge de lagrar data. Med hjälp av sekretess­policyn kan du verifiera påståendena i marknads­föringen, till exempel rörande loggning, och även tjänste­leverantörens pålitlighet. Kom ihåg att du anförtror tjänste­leverantören alla data om din internet­användning när du använder en VPN.

Om sekretess­policyn är svår att förstå är det värt att fundera över varför den har utformats på det sättet. Många tjänste­leverantörer förlitar sig på att användarna inte förstår vad de läser och därför god­känner användar­villkoren utan att tänka efter. På detta sätt ger användarna tillåtelse till att deras data används för tvivel­aktiga syften. Fall inte i den fällan. Om du vill skydda din sekretess med hjälp av en VPN-anslutning måste du informera dig om leverantörens sekretess­policyer. Den bästa VPN-tjänsten berättar om hanteringen av data på ett öppet och tydligt sätt.

Var källkritisk till tester och jämförelse­sidor

När du letar efter en tjänst kommer du antagligen att söka efter information på internet. Det finns många olika sorters jämförelser att hitta. Tyvärr är dock jämförelser och recensioner sällan neutrala. Detta är för att webb­platserna som gör dessa jämförelser och tester oftast själva får en andel av försäljnings­vinsten.

Det är lönsamt för webb­platser att försöka styra läsarna med positiva recensioner så att de väljer en viss tjänste­leverantör som webb­platsen sam­arbetar med. Tjänste­leverantören i fråga betalar webb­platsen en andel av sin försäljnings­vinst. Det är därför i webb­platsernas intresse att i stort sett ignorera andra tjänster, eller att rent ut av kritisera dem. Detta fenomen kallas för affiliate­marknads­föring.

Alla jämförelse­webb­platser och recensioner är dock inte påverkade. Men det är fort­farande smart att vara extra skeptisk mot webb­platser som höjer en tjänst till skyarna och sedan ger dig någon sorts erbjudande rörande tjänsten i fråga. Annonser och popup-fönster från tjänste­leverantörer på recensions­sidan skvallrar också om ett befintligt sam­arbete med tjänste­leverantören i fråga.

Vad är en VPN-anslutning?

Vad gör en VPN?

VPN är en förkortning för virtuellt privat nätverk. Om du inte använder en VPN går din internet­anslutning direkt från din enhet till internet och kan upptäckas av olika observatörer. När en VPN-anslutning är aktiverad går all internet­trafik först till din VPN-tjänsts server i en krypterad form. Därefter går den vidare till tjänsterna som du vill använda.

En VPN skyddar din IP-adress

När din webb­trafik kommer från VPN-tjänstens server blir din verkliga IP-adress dold. Internet­sidorna som du använder ser att din trafik kommer från VPN-serverns plats och inte från din faktiska plats vilket innebär att källan för din webb­trafik därmed inte kan identifieras.

Eftersom VPN-anslutningen krypterar din IP-adress och webb­trafik förblir din sekretess skyddad på internet. Samtidigt kan du få åtkomst till geo­grafiskt begränsat inne­håll när du ändrar platsen för din IP-adress till ett annat land. Läs mer om vad en VPN-anslutning är.

VPN-leverantörer kan samla in dina data

Genom att använda internet så lämnar man alltid kvar data efter sig. Så fort du ansluter din enhet till internet börjar din internetleverantör att samla in data om dig. Din plats, vilken typ av enhet du använder, din IP-adress, webbläsaren som du använder, din anslutningshastighet osv. All den här informationen om dig och din enhet registreras automatiskt när du använder internet och den här informationen är mer värdefull än du kanske tror.

När du använder en VPN-anslutning hanterar leverantören av din VPN-tjänst all information rörande din internet­användning. Det är mycket viktigt att du vet vad som görs med denna information och hur din leverantör kan använda den. De bästa VPN-anslutningarna skyddar och är måna om din sekretess, men väljer man fel kan man utsätta sin sekretess för risker. Om din VPN-leverantör säljer vidare dina data förlorar du den sekretess som du erhållit genom VPN-anslutningen.

Genom att granska leverantörens sekretesspolicy kan du få reda på vilka data som samlas in om dig, varför de samlar in data samt vad de gör med dem. Tjänsteleverantörer måste berätta allt detta. I sekretesspolicyn måste de också klargöra om de kommer att sälja vidare eller överföra dina data till tredje part.

Att använda en VPN är enkelt

Du behöver inga tekniska färdigheter eller erfarenhet av datorer för att konfigurera en VPN-anslutning. Konfigurationen av VPN-anslutningen görs via ett separat program. Vanligtvis konfigureras anslutningen med en av/på-knapp.

Dessutom kan du vanligtvis välja VPN-serverns plats från en lista med flera alternativ. Det är dock inte nödvändigt att göra detta, utan VPN-anslutningen kan i stället konfigureras vid behov genom en enda knapptryckning.

När anslutningen har konfigurerats blir all din internet­trafik genast skyddad. Du är skyddad tills du stänger av VPN-anslutningen.

En VPN för mobiler

Hoten som rör internet och sekretess är även tillämpliga för mobil­telefoner och surf­plattor. De används för samma saker som datorer. Så skaffa även en VPN för att skydda din sekretess på dina mobila enheter. Alla tjänste­leverantörers VPN är dock inte till­gängliga för både datorer och mobila enheter. Den bästa VPN-produkten är en som du kan skaffa för alla dina enheter med en enda pre­numeration.

F-Secure VPN

F‑Secure VPN är den bästa VPN-tjänsten för att skydda din sekretess

F‑Secure VPN har skapats för att skydda din sekretess på nätet. Den krypterar din trafik och döljer din faktiska IP-adress. Dess­utom inne­fattar den funktioner som aktivt blockerar spårare som följer dig på internet. VPN blockerar även skadliga webb­platser.

Vanliga frågor

Varför bör alla ha en VPN?

Alla har rätten till sin sekretess. Du kanske tänker att du inte har någonting att dölja. Det kanske du inte har, men du har mycket att skydda. Du vill knappast att de lösenord, med­delanden och person­uppgifter som finns i din webb­trafik är synliga för vem som helst. En VPN är ett enkelt och effektivt sätt att skydda dina data.

Hur används en VPN?

I de flesta fall är det enkelt att konfigurera en VPN och kräver inga tekniska färdigheter. F‑Secure VPN kräver att du laddar ned ett program på din enhet. Anslutningen konfigureras genom att du trycker på en aktiverings­knapp. Du kan ändra platsen för VPN-servern när du vill genom att välja det i menyn.

Vilken är den bästa VPN-anslutningen för mig?

Det finns inget rätt svar på denna fråga. Den bästa VPN-anslutningen för dig beror på vad du vill använda den till. Tjänste­leverantörer fokuserar på olika saker. Det lönar sig att välja den tjänst som är mest lämplig och säker för dina behov. I den här artikeln hittar du hel­täckande information om vilka faktorer som bör påverka ditt beslut.

Hur skiljer sig en kommersiell VPN från en arbets­givares VPN?

Driftprincipen är samma i båda fallen. VPN-tjänsten ansluter din enhet till en server och krypterar trafiken. Det som skiljer dem åt är vart trafiken dirigeras.

En VPN som tillhandahålls av din arbetsgivare är till för att säkerställa att du får en säker anslutning från din enhet till din arbetsgivares nätverk, nödvändiga verktyg och information. Dessa finns på någon server som VPN-tjänsten ansluter dig till. Dessa resurser är inte offentliga och som regel går det inte att komma åt dem utan VPN-anslutningen.

En kommersiell VPN ansluter dig å andra sidan till din leverantörs server, och där­ifrån dirigeras din trafik vidare till internet. Detta skyddar din sekretess på internet genom att dölja din IP-adress och kryptera din trafik. En kommersiell VPN kan dock inte användas för att ansluta till arbets­givarens nätverk.