Paras VPN 2024

Paras VPN ei ole kaikille sama tuote, sillä käyttäjien tarpeet ovat erilaiset. Lue kattava VPN-oppaamme ja vinkit, joiden avulla sinulle paras VPN 2024 löytyy.

Miten valita paras VPN vuonna 2024?

Miksi VPN kannattaa ottaa käyttöön?

Jätämme jälkiä itsestämme aina nettiä käyttäessämme. Internet­palvelun­tarjoajat, mainostajat sekä jokainen sivusto, johon yhdistät, keräävät tietojasi. Yksityisyytesi netissä ei siis ole itsestään­selvyys. VPN-yhteys suojaa sinua netissä seuranta­yrityksiltä ja pitää netin­käyttösi omana tietonasi.

Olipa käytössäsi sitten tieto­kone tai puhelin, Windows tai Mac, Android tai iOS, netin­käyttöäsi seuraavat lukuisat erilaiset tahot. Internet on täynnä riskejä laitteesta tai käyttö­järjestelmästä riippumatta. VPN on ehdottoman tärkeä työ­kalu yksityisyytesi suojaamiseen.

Mutta miten valita paras VPN vuonna 2024? Mitkä ovat ne tekijät, joista tunnistaa hyvä VPN? Mikä on paras VPN-palvelu Suomessa asuville? Tämä artikkeli kertoo sinulle kaiken, mitä sinun tulee tietää VPN-palveluista.

Paras VPN ei ole välttämättä kaikille sama

Paras VPN vuonna 2024 ei ole jokaiselle välttämättä sama tuote. VPN-palveluissa on eroja, ja palvelun­tarjoajia on lukuisia.Palvelun­tarjoajaa valittaessa tärkeintä on tietää, mihin käyttöön VPN hankitaan. Hyvä VPN ensi­sijaisesti turvaa yksityisyytesi netissä ja suojaa internet­yhteytesi. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu, kuten myöhemmin kerrotaan.

VPN:ää voi käyttää myös esim. päästäkseen käsiksi eri maiden suora­toisto­palveluihin tai muuhun maa­rajoitettuun sisältöön. Monet suora­toisto- ja muut internet­palvelut pyrkivät kuitenkin tekijän­oikeus­syihin vedoten rajoittamaan pääsyä sisältöihinsä VPN-palveluiden kautta.

VPN-palveluiden kohdalla usein puhutaan käsitteestä logging. Tällä tarkoitetaan käyttäjä­tietojen keräämistä ja säilyttämistä. Monet palvelut kertovat markkinoinnissaan, että he eivät loggaa, eli tallenna käyttäjiensä tietoja ollenkaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä jokaisen palvelun on jollakin lailla valvottava käyttäjiänsä.

Mieti, mihin käyttöön VPN tulee

Siksi kannattaa miettiä, mihin tarkoitukseen VPN tulee. Jos sinulle on tärkeää katsoa muiden maiden TV-ohjelmia, kannattaa selvittää, mikä palvelu tähän on sopivin. Jos suora­toisto­palvelut taas eivät ole sinulle tärkein tekijä, ja haluat keskittyä yksityisyytesi suojaamiseen ja turvallisuuteen, sinulle paras VPN-palvelu on sellainen, joka painottaa näitä seikkoja. Paras VPN 2024 löytyy, kun otat alla olevat seikat huomioon.

Otettuasi yllä mainitut seikat huomioon on yksityisyytesi turvaaminen netissä hyvällä mallilla. Jatka lukemista, niin saat tietää miksi nämä seikat ovat tärkeitä.

Montako palvelinta VPN-tarjoajalla pitäisi olla?

Paras VPN täyttää vähintään nämä kriteerit

On sinun tehtäväsi päättää, mikä on itsellesi paras VPN-palvelu. Vain sinä tunnet tarpeesi. Kun valitset itsellesi VPN-palvelua, pidä kuitenkin huoli, että VPN-palvelu täyttää vähintään seuraavat kriteerit:

  • Palvelu suojaa yksityisyyttäsi netissä

  • Tarjoaa kattavan ja turvallisen palvelinverkoston

  • Tarjoaa palvelimia erityisesti lähialueiltasi

  • Ei tallenna selaustietojasi tai myy niitä eteenpäin

  • On kotoisin maasta, jonka lainsäädäntö ei vaaranna käyttäjien yksityisyyttä

  • Kertoo sinulle avoimesti ja selkeästi, mitä tietoja tallennetaan, ja miksi

  • On saatavilla sekä tietokoneelle että mobiililaitteille

Suuri määrä palvelimia voi olla riski

Monet VPN-tarjoajat mainostavat palveluaan jopa tuhansien palvelinten suuruisella verkostollaan. Palvelinten suuri määrä voikin mahdollistaa suuret yhteys­nopeudet. Samaa palvelinta kuormittaa toden­näköisesti pienempi määrä käyttäjiä, kuin jos palvelimia on vain muutama. Asia ei kuitenkaan turvallisuuden ja yksityisyyden kannalta ole ihan musta­valkoinen.

Kuka omistaa VPN-palvelimet?

Harva tarjoaja omistaa kaikkia palvelimiaan itse, vaan he vuokraavat niitä ympäri maailman. Etenkin jos palvelimia on suuri määrä, on käytännössä mahdotonta valvoa niitä kaikkia itse jo pelkästään kustannus­syistä. Ongelma piilee siinä, että vuokratut palvelimet ovat fyysisesti muiden hallussa. Vaikka VPN-tarjoajalla olisi puhtaat jauhot pussissaan, voi palvelin­keskuksen haltija tai kyseisen maan viran­omaiset vähät välittää yksityisyydestäsi. On mahdotonta veden­pitävästi valvoa kaikkien palvelinten turvallisuutta paikan päällä, jos ne ovat muiden hallussa.

Tarvitsetko paljon palvelimia?

Suuri määrä palvelimia voi siis vaikuttaa ensi käteen houkuttelevalta. Kannattaa kuitenkin miettiä, tarvitsetko oikeasti satoja palvelin­vaihto­ehtoja omaan käyttöösi. Jos haluat katsoa tietyn maan ohjelma­tarjontaa, on ymmärrettävää valita VPN-palvelu, jolla on palvelin kyseisessä maassa. Muussa tapauksessa valtava palvelin­verkosto voi kuitenkin olla vähintään tarpeeton, joskus jopa turvallisuus­riski.

Palvelimen sijainti vaikuttaa nopeuteen

Palvelinten sijainti myös vaikuttaa VPN-yhteyden nopeuteen. Mitä kauempana palvelin sijaitsee, sitä hitaampi yhteys on. Paras VPN 2024 Suomessa asuvalle käyttäjälle on sellainen, joka tarjoaa palvelin­vaihto­ehtoja Suomessa ja lähi­maissa. Näin VPN-yhteys pysyy nopeampana, kuin jos valitset palvelimen esimerkiksi Japanista.

Miksi VPN-tarjoajan kotimaalla on väliä?

Lait määrittävät, miten tietojasi käsitellään

VPN-tarjoajan kotimaa on merkittävä turvallisuus­tekijä. VPN-palvelun­tarjoajat ovat yrityksiä, ja yritysten on noudatettava koti­maansa lakeja. Nämä lait voivat vaatia palvelun­tarjoajia keräämään ja luovuttamaan tietoja viran­omaisille, esi­merkiksi oman maansa poliisille tai tiedustelu­palvelulle.

Ongelma tässä on, ettet voi tietää mitä tiedoillasi tehdään, tai aina edes milloin niitä kerätään. Lisäksi lakeja voidaan muuttaa, ja asiat, jotka ennen ovat olleet sallittuja voivatkin muuttua laittomiksi. Esi­merkkinä tästä käy tiedostojen jakaminen vertais­verkon kautta. On myös hyvä muistaa, että kaikki Suomessa sallittu ei välttämättä olekaan VPN-tarjoajasi koti­maassa laillista.

Sääntelyn puute jättää sijaa epäilyksille

Yksityisyyttä suojaavien lakien puute on myös käyttäjien kannalta ongelmallista. Jos tällaisia lakeja ei VPN-palvelun koti­maassa ole, mikään ei estä VPN-palvelun­tarjoajaa käsittelemästä tietojasi puutteellisesti tai vahingollisesti. Mikään ei myöskään takaa, että he puhuvat totta kertoessaan huolehtivansa tiedoistasi. Jos taas asia on säädelty laein, voit olla luottavaisin mielin, että palvelun­tarjoajan on huolehdittava tieto­suojasta.

Paras VPN-palvelu ei ole peräisin näistä maista

Monet länsi­maat kuuluvat tiedustelu­yhteisöön nimeltä 14 Eyes. Tähän yhteisöön kuuluvat maat voivat jakaa tiedustelu­tietoja kertomatta siitä käyttäjilleen. Näissä maissa sijaitsevat VPN-palvelun­tarjoajat voidaan velvoittaa keräämään tietoja käyttäjistään. Nämä 14 maata ovat: Alanko­maat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Kanada, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska, USA ja Uusi-Seelanti.

Jos VPN-tarjoajasi on kotoisin näistä maista, kannattaa pitää mielessä, että sinusta kerättyjä tietoja voi koska vain päätyä kyseisten maiden viran­omaisille ilman suostumustasi. Yksityisyytesi heikkenee tämän myötä. Paras VPN-yhteys Suomessa totuttujen yksityisyys­lakien mukaiseen netin­käyttöön on sellainen, joka ei sijaitse 14 Eyes ‑maissa. Suomi ei kuulu 14 Eyes ‑tiedustelu­yhteisöön.

Myös yksityisyys­tilanteiltaan kyseen­alaiset maat, kuten Kiina tai Venäjä, ovat VPN-palvelun turvallisuuden kannalta haastavia. Monet etenkin puhelimille tarkoitetut ilmaiset VPN-sovellukset ovat kotoisin Kiinasta, ja niiden pää­asiallinen tehtävä on kerätä käyttäjistään tietoja. Mitä tiedoilla sen jälkeen tehdään, on täysin pimennossa.

Miksi tietojen loggaus merkitsee?

Kaikki palvelut loggaavat jotakin

Jotkut tiedot ovat välttämättömiä palvelun tarjoamisen kannalta. Palvelun­tarjoaja väistämättä pystyy yksilöimään sen, kuka olet ja onko sinulla oikeus käyttää palvelua (toisin sanoen, oletko maksanut siitä). Heidän tiedossaan on myös muita sinuun liittyviä tietoja, esimerkiksi kuinka monta käyttö­lupaa sinulla on, milloin lisenssisi loppuu, jne. Lähtö­kohtaisesti kaikki loggaus ei ole ongelma, ja osa siitä on käytännössä välttämätöntä.

Mikä on haitallista loggausta?

Sen sijaan tiedot siitä, mitä teet netissä, ovat tallennettaessa huolestuttavia. VPN-palvelusi ei tulisi tallentaa selaus­historiaasi, tietoja siitä mitä lataat laitteellesi tai mitä ostat, eikä yksityisiä viestejäsi. Useimmiten palveluiden väittäessä, etteivät he tallenna tietojasi, he puhuvat juuri näistä tiedoista. Paras VPN-yhteys pitää selaus­tietosi vain sinun tietonasi, mutta joidenkin tietojen tallennus on välttämätöntä sekä harmitonta.

Helppo väittää — vaikea todistaa

Monet palvelut, jotka ovat väittäneet, etteivät tallenna käyttäjiensä tietoja, ovat jääneet kiinni päin­vastaisesta toiminnasta. Myös siksi kannattaa suhtautua varauksella, kun palvelu käyttää markkinoinnissaan termiä no logs.

Onko ilmainen VPN hyvä vaihto­ehto?

Palvelun ylläpito maksaa

VPN-palvelun pyörittäminen ei ole ilmaista. Jo pelkästään palvelimien yllä­pito on kallista toimintaa. On sanomattakin selvää, että yritysten täytyy kattaa toimintansa kulut jollakin tapaa. Olet ehkä kuullutkin väitteen, jonka mukaan jos et maksa tuotteesta, olet itse tuote. Vaikka tämä ei aina pidäkään paikkaansa, kannattaa jokaisen ilmaisen palvelun kohdalla miettiä, miten kulut katetaan.

Ilmainen VPN voi myydä tietosi

Ilmainen VPN-palvelu rahoittaa toimintansa useimmiten myymällä käyttäjiensä tietoja mainostajille. Kuten aikaisemmin todettu, käyttäessäsi VPN-palvelua, kaikki netin­käyttöösi liittyvät tiedot ovat VPN-palvelun­tarjoajasi hallussa. Nämä tiedot ovat arvokkaita mainostajille ja rikollisille. Jos käytössäsi on ilmainen VPN, on toden­näköisyys tietojesi myymiselle toiminnan rahoittamiseksi melko suuri. Jos tietosi myydään kolmansille osa­puolille, kaikki saavuttamasi yksityisyys on tehty tyhjäksi.

Ilmainen VPN voi myös olla turvallisuusriski

Monien ilmaisten palvelujen on todettu levittävän haitta­ohjelmia. Ilmainen VPN-palvelu voi myös rahoittaa toimintaansa ohjaamalla sinut eri sivustoille, kuin mihin sinun oli tarkoitus yhdistää. Ne voivat myös myydä internet­kaistaasi muille netinkäyttäjille.

Yksi ärsyttävän yleinen tapa ansaita rahaa on näyttää käyttäjille mainoksia. Jotkut ilmaiset VPN-palvelut myös rajoittavat yhteys­nopeuksia tai rajoittavat datan­käyttöä ohjaten käyttäjiään näin maksamaan täys­versiosta. Jotkut ilmaiset VPN-palvelut taas ovat selain­pohjaisia. Näiden kohdalla on syytä huomata, että ne suojaavat vain kyseisen selaimen kautta kulkevan liikenteen. Erillinen VPN-sovellus suojaa kaiken laitteeltasi lähtevä verkko­liikenteen.

On turvallisempaa maksaa palvelusta

Jokainen ilmainen VPN-palvelu ei välttämättä ole vahingollinen tai epäilyttävä. On kuitenkin hyvä olla tietoinen niihin liittyvistä riski­tekijöistä. Kun maksat VPN-palvelusta, sinun ei tarvitse arvailla, miten toiminta rahoitetaan. Yhteyttäsi ei myöskään rajoiteta tai myydä muille, saat kattavan asiakas­tuen ja paljon muita olennaisia etuja. Vanhan sanonnan mukaan: sitä saa, mitä tilaa. Siksi paras VPN ei ole ilmainen.

Kuinka todentaa palvelun­tarjoajien väitteet?

Käy läpi palvelun­tarjoajan yksityisyys­käytäntö (privacy policy)

Yksityisyys­käytännöissään palvelun­tarjoajat kertovat, mitä tietoja he keräävät sinusta ja miksi, sekä mitä tiedoillasi tehdään ja kauanko niitä säilytetään. Yksityisyys­käytännön kautta pääset todentamaan markkinointi­väitteitä esi­merkiksi loggauksesta sekä palvelun­tarjoajan luotettavuutta. Muista, että käyttäessäsi VPN:ää luotat palvelun­tarjoajasi haltuun kaiken netin­käyttöösi liittyvän datan.

Jos yksityisyyskäytäntö on tehty vaikea­selkoiseksi, on syytä miettiä, miksi näin on. Monet palvelun­tarjoajat luottavat siihen, etteivät käyttäjät ymmärrä lukemaansa, ja hyväksyvät näin käyttö­ehdot varomattomasti. Näin he tulevat antaneeksi luvan tietojensa käyttämiseen epäilyttäviin tarkoituksiin. Älä lankea tähän ansaan. Jos haluat suojata yksityisyyttäsi VPN-yhteyden avulla, on sinun oltava perillä tarjoajan yksityisyys­käytännöstä. Paras VPN-palvelu kertoo sinulle avoimesti ja selko­kielisesti tietojesi käsittelystä.

Suhtaudu arvosteluihin ja vertailuihin varauksella

Valitessasi palvelua etsit varmasti tietoa netistä. Erilaisia vertailuja löytyykin todella paljon. Ikävä kyllä vertailut ja arvostelut ovat harvoin puolueettomia. Tämä johtuu siitä, että vertailu­sivustot saavat osan myynti­voitoista itselleen.

Sivustojen kannattaa ohjata positiivisilla arvosteluillaan lukijoita valitsemaan palvelun­tarjoaja, jonka kanssa sivusto tekee yhteis­työtä. Kyseinen palvelun­tarjoaja maksaa sivustoille osuuden toteutuneista myynneistä. Sivustojen kannattaa jättää muut palvelut vähälle huomiolle, tai jopa haukkua niitä. Ilmiötä kutsutaan affiliaatti­- eli kumppanuus­markkinoinniksi.

Kaikki vertailu­sivustot ja arvostelut eivät kuitenkaan ole peukaloituja. Varo kuitenkin erityisesti sellaisia sivustoja, jotka kehuvat jonkin palvelun maasta taivaisiin ja sitten antavat sinulle jonkin­laisia tarjouksia kyseisistä palveluista. Myös palvelun­tarjoajien mainokset ja pop-up-ikkunat arvostelu­sivustolla kielivät yhteis­työstä kyseisen palvelun­tarjoajan kanssa.

Mikä on VPN-yhteys?

Mitä VPN tekee?

VPN tulee sanoista virtual private network, eli virtuaalinen erillis­verkko. Jos VPN ei ole käytössä, netti­yhteytesi kulkee laitteeltasi suoraan internetiin, ja on havaittavissa eri tarkkailijoille. VPN-yhteys kytkettynä päälle kaikki internet­liikenteesi kulkee ensiksi salattuna VPN-palvelun­tarjoajasi palvelimelle. Sieltä se ohjataan haluamiisi palveluihin.

Paras VPN 2023

VPN suojaa IP-osoitteesi

Kun verkkoliikenteesi tulee VPN-palvelun­tarjoajasi palvelimelta, oikea IP-osoitteesi pysyy salaisena. Käyttämäsi netti­sivut näkevät, että liikenteesi tulee VPN-palvelimen sijainnista, eikä sinun varsinaisesta sijainnistasi. Verkko­liikenteesi alku­perä ei ole tunnistettavissa.

Koska VPN salaa IP-osoitteesi ja verkko­liikenteesi, yksityisyytesi netissä pysyy suojattuna. Samalla pääset käsiksi maa­rajoitettuun sisältöön, kun vaihdat IP-osoitteesi sijainnin toiseen maahan. Lue lisää siitä, mikä on VPN-yhteys.

VPN-tarjoaja voi kerätä tietojasi

Internetin käytöstä jää aina jälkeen tietoja. Heti, kun yhdistät laitteesi internetiin, palvelun­tarjoajasi alkaa keräämään sinusta tietoja. Sijaintisi, laitteesi tiedot, IP-osoitteesi, mitä palveluja käytät, käyttämäsi selain, yhteys­nopeutesi, jne. Kaikki nämä tiedot sinusta ja laitteestasi tallentuvat automaattisesti, kun käytät internetiä. Nämä tiedot ovat arvokkaampia kuin luuletkaan.

Kun käytössäsi on VPN, kaikki netin­käyttöösi liittyvä tieto on VPN-palvelun­tarjoajasi hallussa. On erittäin tärkeää tietää, mitä näillä tiedoilla tehdään, ja mihin palvelun­tarjoajasi voi käyttää niitä. Paras VPN suojelee yksityisyyttäsi, mutta väärä valinta voi itse asiassa vahingoittaa sitä. Jos VPN-palvelun­tarjoajasi esimerkiksi myy tietosi eteenpäin, kaikki VPN:n avulla saavuttamasi yksityisyys on tehty tyhjäksi.

Perehtymällä palvelun­tarjoajan yksityisyys­käytäntöön saat tietää, mitä tietoja he sinusta keräävät, miksi he tekevät niin, ja myös mitä he tekevät tiedoillasi. Palvelun­tarjoajien on kerrottava nämä asiat sinulle. Yksityisyys­käytännössä pitää myös kertoa, jos tietojasi myydään tai siirretään eteen­päin kolmansille osa­puolille.

VPN on helppo käyttää

VPN-yhteyden luominen ei vaadi teknisiä taitoja tai kokemusta tieto­koneista. VPN-yhteyden luominen tapahtuu erillisellä sovelluksella. Niissä kytkentä tapahtuu yleensä yhdellä on-off-napilla.

Lisäksi voit yleensä valita VPN-palvelimen sijainnin useista vaihto­ehdoista. Tätä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, vaan VPN-yhteyden luominen käy tarvittaessa vain painamalla yhtä nappia.

Yhteyden luomisen jälkeen kaikki internet­liikenteesi on suojattu välittömästi. Suojaus jatkuu niin kauan, kunnes kytket VPN:n pois päältä.

VPN mobiili­laitteille

Internetiin ja yksityisyyteen liittyvät uhat koskevat myös mobiili­laitteita, kuten puhelimia ja tabletteja. Niitä käytetään samoihin asioihin, kuin tieto­koneitakin. Hanki siis VPN yksityisyytesi suojaksi myös mobiili­laitteille. Kaikkien palvelun­tarjoajien VPN-sovellukset eivät kuitenkaan ole saatavilla sekä tieto­koneille, että mobiili­laitteille. Paras VPN-sovellus on sellainen, jonka saat kaikille laitteillesi yhdellä tilauksella.

F-Secure VPN

F‑Secure VPN on paras VPN-palvelu yksityisyytesi turvaamiseen

F‑Secure VPN on tehty suojaamaan yksityisyyttäsi netissä. Se salaa liikenteesi ja piilottaa todellisen IP-osoitteesi. Lisäksi se sisältää ominaisuuksia, jotka estävät aktiivisesti sinua verkossa seuraavia trackereita. VPN myös estää haitalliset sivustot.

VPN ei tallenna selailu­tietojasi. VPNn yksityisyys­käytäntö on saanut kiitosta maailmalla selko­kielisyydestään ja avoimuudestaan. Koska VPN on suomalainen sovellus, sen käyttäjistä ei luovuteta tietoja 14 Eyes ‑tiedustelu­yhteisön maihin. Suomalaiset yksityisyys­lait ovat myös EU-alueen vahvimpia, minkä lisäksi käyttäjiä suojelee EU-lain­säädäntö. VPNn käyttäjien tietoja ei voida taka­varikoida ilman oikeudellista päätöstä. Tarkoituksemme on kuitenkin suojata käyttäjiemme yksityisyyttä, ei rikollista toimintaa.

VPNn palvelin­verkko ulottuu ympäri maailman pysytellen turvallisen määrän rajoissa. VPN on saatavilla kaikille laitteillesi samalla tilauksella. Ostaessasi VPNn sinulla on 30 päivän ajan mahdollisuus saada rahasi takaisin. Voit kokeilla sitä ilmaiseksi ilman luotto­kortti­tietojen antamista.

Usein kysytyt kysymykset VPN:stä

Miksi kaikilla pitäisi olla VPN?

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Saatat luulla, ettei sinulla ole mitään salattavaa. Ei ehkä olekaan, mutta sinulla on paljon mitä suojella. Tuskin haluat, että verkko­liikenteesi sisältämät sala­sanat, viestit, ja henkilö­kohtaiset tietosi ovat kenen tahansa nähtävissä. VPN on helppo ja tehokas tapa suojata tietojasi.

Miten VPN:ää käytetään?

VPN-yhteyden luominen on useimmissa tapauksissa helppoa, eikä vaadi teknisiä taitoja. F‑Secure VPN edellyttää sovelluksen lataamista laitteellesi. Kytkentä tapahtuu painamalla käynnistys­nappia. Voit vaihtaa halutessasi VPN-palvelimen sijaintia valitsemalla sen valikosta.

Mikä on paras VPN juuri minulle?

Tähän ei ole yhtä vastausta. Paras VPN sinulle riippuu siitä, mihin haluat käyttää sitä. Palvelun­tarjoajat painottavat eri asioita. Kannattaa valita omiin tarpeisiisi sopivin ja turvallisin palvelu. Tästä artikkelista löydät kattavan tieto­paketin siitä, mitkä tekijät vaikuttavat valintaan.

Miten kaupallinen VPN ja työnantajan VPN eroavat toisistaan?

Toiminta­peri­aate on molemmissa sama: VPN yhdistää laitteesi palvelimelle ja salaa liikenteen. Ero näiden välillä on se, mihin liikenne ohjataan.

Työn­antajasi tarjoama VPN on sitä varten, että saat turvallisesti yhteyden laitteeltasi työn­antajasi verkkoon, tarvittaviin työ­kaluihin ja tietoihin. Nämä sijaitsevat jollakin palvelimella, johon VPN yhdistää sinut. Nämä resurssit eivät ole julkisia, eikä niihin lähtö­kohtaisesti pääse käsiksi ilman VPN:ää.

Kaupallinen VPN taas yhdistää sinut palvelun­tarjoajasi palvelimelle, josta liikenteesi ohjataan eteenpäin internet­palveluihin. Tämä suojaa yksityisyyttäsi internetissä piilottamalla IP-osoitteesi ja salaamalla liikenteesi. Kaupallisen VPN:n avulla ei kuitenkaan voi ottaa yhteyttä työn­antajan verkkoon.