Aktualizacja do nowej wersji aplikacji F‑Secure VPN

Wsparcie dla aplikacji FREEDOME VPN zakończy się w roku 2024. Możesz nadal chronić swoją prywatność, używając bardziej elastycznej aplikacji F‑Secure VPN, a także mieć dostęp do tej samej sieci VPN oraz rozszerzalnych funkcji zabezpieczeń online.

  • Zaloguj się na konto My F‑Secure

    Wpisz swoje poświadczenia w formularzu na tej stronie, a następnie kliknij opcję Zaloguj się.

  • Dodaj nowe urządzenie i zainstaluj

    Dodaj nowe urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację. Będzie widoczny stan licencji dotyczących wyłącznie nowej aplikacji.

  • Odinstaluj starą aplikację

    Usuń starą aplikację FREEDOME VPN ze swojego urządzenia.

Często zadawane pytania

Starsza wersja aplikacji w pewnym momencie przestanie zapewniać niezawodną ochronę. Z powodu braku odpowiedniego wsparcia dla tej aplikacji nie możemy zagwarantować, że nie będzie ona podatna na ataki w przyszłości. Innymi słowy, aplikacja stanie się bezużyteczna.

Wszystkie rozwiązania F‑Secure w zakresie ochrony są teraz zawarte w jednej potężnej aplikacji zabezpieczającej. Nasza strategia ochrony użytkowników przed zagrożeniami polega na stworzeniu pojedynczej, wszechstronnej aplikacji zamiast wielu wyspecjalizowanych.

Z tego powodu aplikację FREEDOME VPN i wiele innych aplikacji F‑Secure połączono w jedną aplikację, która oferuje ten sam poziom bezpieczeństwa jak dotychczas, ale przy użyciu rozszerzalnych funkcji zabezpieczeń, których można używać zgodnie z potrzebami.

To rozwiązanie jest również praktyczne dla klientów F‑Secure, ponieważ wymagane jest posiadanie tylko jednej aplikacji spełniającej wszystkie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa zamiast konieczności instalowania i konfigurowania wielu aplikacji.

Skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej, który może dokonać migracji tych licencji w celu umieszczenia ich na tym samym koncie My F‑Secure.

Na Twoim koncie My F‑Secure widoczna jest tylko informacja o tym, ile licencji pozostaje dla nowej aplikacji. Nie jest już wyświetlany stan licencji starej aplikacji.

Czy potrzebujesz pomocy?

Nasze podręczniki użytkownika zawierają wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy. Skontaktuj się z naszym wsparciem, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Uzyskać pomoc

Przejdź do naszych stron pomocy, aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, uzyskać odpowiedzi i skontaktować się z pomocą techniczną firmy F‑Secure.

Przeczytaj instrukcje obsługi produktu

Uzyskaj pomoc i instrukcje, czytając nasze podręczniki użytkownika produktów.