Aktualizacja do nowej wersji aplikacji F‑Secure VPN

Wsparcie dla aplikacji FREEDOME VPN zakończy się w roku 2024. Możesz nadal chronić swoją prywatność, używając bardziej elastycznej aplikacji F‑Secure VPN, a także mieć dostęp do tej samej sieci VPN oraz rozszerzalnych funkcji zabezpieczeń online.

  • Zaloguj się na konto My F‑Secure

    Wpisz swoje poświadczenia w formularzu na tej stronie, a następnie kliknij opcję Zaloguj się.

  • Dodaj nowe urządzenie i zainstaluj

    Dodaj nowe urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację. Będzie widoczny stan licencji dotyczących wyłącznie nowej aplikacji.

  • Odinstaluj starą aplikację

    Usuń starą aplikację FREEDOME VPN ze swojego urządzenia.

Często zadawane pytania

Starsza wersja aplikacji w pewnym momencie przestanie zapewniać niezawodną ochronę. Z powodu braku odpowiedniego wsparcia dla tej aplikacji nie możemy zagwarantować, że nie będzie ona podatna na ataki w przyszłości. Innymi słowy, aplikacja stanie się bezużyteczna.

Wszystkie rozwiązania F‑Secure w zakresie ochrony są teraz zawarte w jednej potężnej aplikacji zabezpieczającej. Nasza strategia ochrony użytkowników przed zagrożeniami polega na stworzeniu pojedynczej, wszechstronnej aplikacji zamiast wielu wyspecjalizowanych.

Z tego powodu aplikację FREEDOME VPN i wiele innych aplikacji F‑Secure połączono w jedną aplikację, która oferuje ten sam poziom bezpieczeństwa jak dotychczas, ale przy użyciu rozszerzalnych funkcji zabezpieczeń, których można używać zgodnie z potrzebami.

To rozwiązanie jest również praktyczne dla klientów F‑Secure, ponieważ wymagane jest posiadanie tylko jednej aplikacji spełniającej wszystkie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa zamiast konieczności instalowania i konfigurowania wielu aplikacji.

Skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej, który może dokonać migracji tych licencji w celu umieszczenia ich na tym samym koncie My F‑Secure.

Na Twoim koncie My F‑Secure widoczna jest tylko informacja o tym, ile licencji pozostaje dla nowej aplikacji. Nie jest już wyświetlany stan licencji starej aplikacji.

Jeśli masz już zainstalowaną aplikację F‑Secure na swoim urządzeniu, sprawdź, czy masz dostęp do funkcji aplikacji VPN do ochrony prywatności. Jeśli tak, to należy odinstalować oddzielną aplikację Freedome z tego urządzenia i zacząć korzystać z funkcji aplikacji VPN do ochrony prywatności w aplikacji F‑Secure na tym urządzeniu.

Jeśli w aplikacji F‑Secure brakuje funkcji VPN do ochrony prywatności, należy skontaktować się z działem obsługi klienta, który doda tę funkcję.

Nie można zainstalować dwóch niezależnych aplikacji F‑Secure na komputerze Windows lub Mac niezależnie od marki produktu, w modelu z jedną aplikacją. Przykładowo możesz zdecydować się na zakup osobnych usług związanych z bezpieczeństwem prywatnością lub ochroną tożsamości od dostawcy usług internetowych, sprzedawcy detalicznego lub F‑Secure. Firma F‑Secure oraz większość partnerów usługodawców F‑Secure oferuje nową usługę F‑Secure Total, która zawiera kompletny zestaw funkcji ochrony. Użytkownik ma możliwość wyboru preferowanego dostawcy usług. Uwaga! Platformy mobilne (Android i iOS) nie są dotknięte tym ograniczeniem.

Należy wybrać ofertę usług jednego dostawcy. Jeżeli masz dwie licencje F‑Secure, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Może on uruchomić wszystkie nabyte funkcje w jednej aplikacji. Nie trzeba instalować żadnych dodatkowych elementów. Automatycznie aktywowane funkcje pojawią się w aplikacji wkrótce po zmianie subskrypcji.

Na podstawie Twoich opinii zdecydowaliśmy się przedłużyć termin zakończenia migracji. Masz czas do końca 2024 roku. Gdy zbliży się ostateczny termin, poinformujemy Cię ponownie.

Czy potrzebujesz pomocy?

Nasze podręczniki użytkownika zawierają wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy. Skontaktuj się z naszym wsparciem, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Uzyskać pomoc

Przejdź do naszych stron pomocy, aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, uzyskać odpowiedzi i skontaktować się z pomocą techniczną firmy F‑Secure.

Przeczytaj instrukcje obsługi produktu

Uzyskaj pomoc i instrukcje, czytając nasze podręczniki użytkownika produktów.