Cyber­säkerhet för små­företag: Checklista

Alla företag med digitala till­gångar behöver cyber­säkerhet. Denna check­lista kommer hjälpa dig att förstå hur du kan skydda ditt små­företag eller hemma­kontor.

Även de minsta företagen är mål för cyber­brottslingar. Men vilken nivå av säkerhet ska man ha när man är entre­prenör med begränsad tid, budget och utan IT-personal?

Cyber­säkerhet för små­företag behöver inte vara stressigt eller komplicerat. Denna check­lista hjälper dig att välja rätt åtgärder för att skydda ditt små­företag eller hemma­kontor.

1. Identifiera företagets mest värde­fulla tillgångar

En cyber­risk­bedömning kan kännas för mycket för de minsta företagen men att känna till de mest värde­fulla till­gångarna för ditt företag hjälper dig att skydda dem. Lista din viktiga information i en prioriterad ordning, till exempel kund­data, betalnings­information, webb­plats, recept, idéer, ekonomi eller sociala medier-konton.

2. Du behöver ett anti­virus för småföretag — och mer

Det finns inget enskilt verktyg som kan stoppa de många former av cyber­hot idag. Ett anti­virus är avgörande för att hålla borta skadlig program­vara men du bör dess­utom ha flera skydds­lager för att göra ditt försvar starkare. Se därför till att ha en lösning som skyddar alla dina enheter, din integritet och online­identitet — på en gång.

3. Förenkla det du kan

När du är små­företagare med en miljon saker att göra, vill du undvika komplexitet på alla områden. Det bästa skyddet är det som är så lätt att använda och som du faktiskt kommer att använda och installera på alla enheter. Välj en säkerhets­lösning som har allt-i-ett som är enkel att installera och arbetar i bak­grunden utan att det på­verkar din dators eller telefons prestanda.

4. Skydda dina mobila enheter

Småföretag hanterar många saker på språng. Att arbeta från ett hotell, café, bibliotek eller ett annat land gör arbetet flexibelt för dig och dina anställda, men kan du vara säker på att det är säkert? Om du har företags­information till­gänglig på mobila enheter måste även de skyddas. En VPN kommer att kryptera din anslutning från hackare och andra snokare på offentliga Wi‑Fi-nätverk.

5. Använd starka lösen­ord

Vi har alla tio­tals eller hundra­tals lösen­ord. Och vi vet alla att de bör vara svåra att gissa och hållas privata. Men att memorera så många starka lösen­ord med slump­mässiga karaktärer eller ha ett system som cyber­brottslingar inte kan knäcka är i stort sett omöjligt. Det enda sättet att effektivt skydda dina lösen­ord — och följaktligen dina online­konton och identitet — är med en lösen­ords­hanterare.

6. Skydda dina online­konton och identitet

Populära tjänster online som Face­book, Linked­In, Google och Drop­box har varit inblandade i flera data­intrång under åren. Att förlora personlig information som lagras på dessa konton eller att bli utelåst från ditt konto kan få ovälkomna konsekvenser för frilansare och små­företagare. God lösen­ords­praxis, multi­faktor­autentisering och att undvika att dela konton hjälper till att hålla dina online­konton säkra. Använd ett kostnads­fria verktyg för att kontrollera om din e‑post­adress har varit inblandad i data­intrång.

7. Se till att stoppa ransom­ware

Ransom­ware är ett av de mest dominerande hoten mot små­företag. Det kan låsa dig ute från dina data eller enheter och sedan kräva en stor betalning för att släppa din information. Du bör aldrig betala lösen­summan, efter­som det inte finns någon garanti för att du skulle få till­baka dina filer. Ransom­ware kan vara dyrt, så att ha ett effektivt skydd mot det är vettigt.

8. Uppdatera program­varor och ha alltid en backup

Säkerhets­kopiera dina data regel­bundet. En backup säker­ställer att du alltid har dina viktiga data och filer till­gängliga ifall du skulle råka ut för ransom­ware. Du bör också se till att hålla dina enheter och program­varor upp­daterade. Sårbarheter i program­varor är säkerhets­hål som gör det enkelt för cyber­brottslingar att infektera dina system.

9. Skydda dina pengar

Banker är ett vanligt mål för bedrägerier. Cyber­brottslingar nät­fiskar dina bank­uppgifter genom att skapa falska webb­platser som ser identiska ut med din internet­banks inloggnings­sida. När du betalar fakturor eller gör online­köp för ditt företag, se till att dina pengar är skyddade. Ett enkelt sätt att vara säker är ett bank­skydds­program som låter dig veta när du går in på en säker bank­sajt och säkrar din anslutning till webb­platsen.

10. Använd goda säkerhets­vanor

Cyber­attacker börjar ofta med att intet ont anande individer laddar ner en skadlig bilaga eller fyller i sina upp­gifter på en phishing-webb­plats. Därför är det viktigt att utbilda anställda om cyber­säkerhet även för de minsta företagen. Medvetenhet, hälsosam dos av skepsis, bra lösen­ords­praxis och att vara smart när det gäller att dela data, särskilt kund­information, kommer att hjälpa till att skydda dina affärs­data och ditt rykte.

Cyber­säkerhet är viktigt för ett litet företag, eftersom dina handlingar också påverkar säkerheten för dina kunder och partners. Genom att använda goda säkerhets­vanor med stöd av ett omfattande säkerhets­paket för små­företag kan du njuta av att driva din verksamhet utan bekymmer.

F‑Secure Total inkluderar allt du behöver för skydda ditt småföretag

Som små­företagare behöver du bemästra många områden och konstant försöka prioritera din tid. F‑Secure Total är ett allt-i-ett cyber­säkerhets­paket som inkluderar Internet Security anti­virus för små­företag som skyddar dig mot ransom­ware, skadlig program­vara och virus och säkrar dina pengar och surfning, VPN som skyddar dina mobila enheter vid hybrid­arbete eller när du är på språng, och ID Protection som över­vakar din online­identitet och hjälper dig att skapa starka lösen­ord och spara dem säkert på ett ställe.

Total betyder mindre krångel, mindre antal leverantörer och mer tid till att fokusera på din verksamhet. Du kan enkelt lägga till nya licenser och dela installations­länkar till dina anställda med en användar­vänlig portal. En vänlig kund­support på svenska är också till­gänglig när du behöver det.

Läs mer och prova kostnads­fritt