Kontrollera din routers säkerhet

F‑Secures Router Checker uppdateras för till­fället. Under tiden vill vi gärna tipsa dig om hur du kan optimera din routers säkerhet.

F‑Secure Router Checker genom­går en uppdatering

Vi har arbetat hårt under de senaste månaderna för att förbättra det kostnads­fria verktyget F‑Secure Router Checker. Vi vill säker­ställa att vi erbjuder den bästa användar­upplevelsen och kvaliteten så att verktyget blir ännu mer värde­fullt för dig. Vi beräknar att släppa en ny förbättrad version under 2024. Under tiden kan du läsa vidare och får tips om hur du kan optimera din router­säkerhet.

Hur fungerar en internet­router?

En router är en enhet som ansluter andra enheter till internet. Istället för att varje enhet ansluts direkt till internet ansluts enheterna till routern. Routern dirigerar internet­trafiken till och från de enheter som är anslutna till den.

De flesta enheter kan inte ansluta till nätet utan en router. Datorer och mobila enheter samt många smarta enheter som hus­hålls­apparater, under­hållnings­system och spel­konsoler är vanligtvis anslutna till internet via en router. Numera sker detta oftast genom ett tråd­löst nät­verk med ett Wi‑Fi som skapas av en router.

Genom att hantera all internet­trafik spelar routern en viktig roll för säkerheten av alla internet­anslutna enheter i ett tråd­löst nät­verk. Routern håller nät­verket säkert från externa hot, som till exempel försök till hackning och DoS-attacker (Denial of Service). Lyckligtvis erbjuder många routrar ytterligare säkerhets­funktioner som gör det säkrare att ansluta till internet. Du bör ändå vara medveten om och förberedd för potentiella hot mot din router, och följ­aktligen även alla enheter i ditt nätverk.

Vad är DNS-kapning?

Datorer använder siffer­kodade adresser för att ansluta till webb­platser. Tack vare DNS (domän­namns­system, Domain Name System) behöver du inte använda dessa komplicerade siffer­koder. Istället skriver du bara URL-adresser efter­som dessa är mycket lättare att komma ihåg. DNS över­sätter automatiskt webb­adresser så att både maskiner och människor kan förstå dem. Detta sker varje gång du ansluter till en webb­plats.

DNS-kapning är ett hot som involverar systemet för domän­namn (Domain Name System). Vid denna typ av angrepp hackar sig online­brottslingar in i din router och kapar din DNS för att rikta dig till skadliga webb­platser. DNS-kapning kallas också för DNS-omdirigering efter­som det handlar om att omdirigera din internet­trafik.

Webb­platsen som du omdirigeras till kan se legitim och säker ut, men är i själva verket utformad för att stjäla sekretessbelagd information och pengar från dig eller för att infektera din enhet med malware. Online­brottslingar är ofta ute efter offrets lösen­ord, finansiella information och andra personliga uppgifter som kan användas för till exempel identitets­stöld. DNS-kapning kan också användas av internet­leverantören (ISP) eller någon annan tredje part för att visa annonser eller begränsa vissa funktioner.

Övriga hot mot din routers säkerhet

DNS-kapning är bara ett av många potentiella hot mot routerns säkerhet och därmed även mot din privata information, din online­identitet och dina pengar. Komprometterade enheter, routrar och användar­konton är inte bara ett hot mot din routers säkerhet utan kan även äventyra andras informations­säkerhet. Några andra vanliga hot mot din hemma­router är följande:

  • Denial of service ‑attack. DoS-attacker över­belastar routerns kapacitet med stora mängder trafik. Detta leder till att de enheter som attacken riktas mot inte kan ansluta till internet eller gör dem sårbara för ytterligare cyber­attacker. Online­brottslingar kan också infektera enheter med malware för att enheterna ska kunna användas i en massiv DDoS-attack mot ett större mål.
  • Malware. Precis som din dator eller dina mobila enheter kan malware också infektera din router. Denna skadliga program­vara kan till exempel ändra dina DNS-inställningar eller utsätta dina enheter för ytterligare attacker och infektioner.
  • Nät­fiske. Online­brottslingar använder kreativa nät­fiske­attacker och bedrägerier för att lura till sig värde­full information om sina offer eller leda dem till skadliga webb­platser. Nät­fiske är en av de metoder som online­brottslingar använder sig av för att få tag på information om din router, till exempel inloggnings­uppgifter som används för att komma åt routern.

Så här förbättrar du routerns säkerhet

Det finns många saker som du kan göra för att förbättra din routers säkerhet, ditt Wi‑Fi-nätverk hemma och de enheter som är anslutna till det tråd­lösa nät­verket.

  • Uppdatering. Genom att regelbundet uppdatera routerns fasta program­vara minimerar du sårbarheterna och bristerna i program­varan. Online­brottslingar kan dra nytta av program­varans sårbara egenskaper i attacker mot dig. Genom att aktivera automatiska upp­dateringar missar du inte de nya upp­dateringarna för din router.
  • Inaktivera fjärr­hantering. Om fjärr­hanteringen är aktiverad kan routern äventyras av obehörig extern åtkomst. Du kan stänga av fjärr­hanteringen från routerns inställningar.
  • Kontrollera routerns inställningar. Om du använder standard­inställningarna för routern kan det vara lättare för online­brottslingar att skada routern.
  • Ställ in ett gäst­nätverk. Istället för att dela dina inloggnings­uppgifter med personer som vill ha till­gång till Wi‑Fi i ditt hem kan du ställa in ett gäst­nätverk för dem. Du kan också ansluta sårbara IoT-enheter till gäst­nätverket för att minimera risken för att hackare utnyttjar enheternas brister i attacker.
  • Använd en brand­vägg. Aktivera den inbyggda brand­väggen i routern, om den har en sådan. Även om en brand­vägg i sig inte räcker för att skydda ditt Wi‑Fi-nätverk, utgör den ett nödvändigt extra säkerhets­lager för att skydda dina enheter.
  • Använd starka lösen­ord. Starka lösen­ord är inte enbart viktiga för routerns säkerhet. Se till att använda unika lösen­ord för alla dina konton och enheter. Ett starkt lösen­ord är till­räckligt långt och inne­håller både stora och små bok­stäver, siffror och special­tecken. Lösen­ordet ska också vara svårt att gissa. Du under­lättar hanteringen av dina komplexa lösen­ord med ett verktyg för lösen­ords­hantering.

Är offentliga Wi‑Fi nätverk säkra?

Rätt hanterade och skyddade Wi‑Fi nätverk i hemmet är säkert att använda, men hur är det med offentliga Wi‑Fi nätverk? Även om ett offentligt Wi‑Fi är ett bekvämt sätt att koppla upp sig online till exempel på ett café eller på en resa, kan det offentliga nätverket vara osäkert att använda och kontrolleras eller över­vakas av online­brottslingar. Om du använder offentligt Wi‑Fi på en oskyddad enhet kan enheten utsättas för risker. För att surfa säkert på offentliga Wi‑Fi-nätverk ska du skaffa en VPN (virtuellt privat nätverk) till dina mobila enheter och bärbara datorer.

En VPN skapar en säker virtuell tunnel som dirigerar din webb­trafik genom en extern VPN-server. På så sätt döljs din IP-adress från tredje part, vilket hindrar online­brottslingar från att snoka i dina aktiviteter på nätet. Att använda en VPN är inte enbart nödvändigt vid användning av offentligt Wi‑Fi, utan även hemma. Genom att surfa på nätet via en VPN krypteras dina data och dina online­aktiviteter. Krypteringen kan skydda dig från DNS-attacker och hindra online­brottslingar från att omdirigera din webb­trafik till skadliga webb­platser.

F‑Secure Total skyddar all din aktivitet online

Säkerheten i din router är bara en aspekt av din online­säkerhet. För­utom en säker router behöver du även en hel­täckande säkerhets­lösning för att skydda dig mot online­brottslingar, cyber­attacker, malware och andra hot.

F‑Secure Total erbjuder allt detta, och ännu mer. Använd Totals avancerade anti­virus­program för att avvärja malware både på dina mobila enheter och din dator sam­tidigt som du surfar säkert med vår VPN. F‑Secure Totals verktyg för identitets­skydd hjälper dig att hantera din online­identitet och dina lösen­ord.

Prova F‑Secure Total gratis på dina mobila enheter, surf­plattor samt stationära och bärbara datorer för att bli skyddad.

Läs mer och prova kostnads­fritt