4 tips: Det ska du göra efter ett dataläckage

Det är inte alltid möjligt att förhindra att din personliga information exponeras efter ett data­intrång. Men om dina uppgifter läcker ut på nätet bör du följa dessa enkla steg för att förhindra identitets­stöld.

4 tips: Det ska du göra efter ett dataläckage

Vi börjar med en snabb fråga: vad har eBay, Facebook, Adobe, LinkedIn, Microsoft, Alibaba, Twitter, Experian, Quora, Capital One, Dropbox, Uber, Zoom och Twitch alla gemensamt? Svaret är att de alla har drabbats av ett data­intrång som avslöjade deras användares personliga uppgifter, och det finns en mycket god chans att du har ett konto hos minst en av dem.

Men få inte panik. Data­intrång händer ofta — med Statista som hävdar att mer än sex miljoner dataposter avslöjades under det första kvartalet 2023 — och inget företag eller tjänst är någonsin helt immun mot dem. Naturligtvis finns det åtgärder du bör vidta för att skydda dig mot identitets­stöld och data­läckor. Men om du inte lämnar dina uppgifter till en tredje part, vilket helt enkelt inte är praktiskt för de flesta av oss, finns det alltid en risk.

Faktum är att enligt en F‑Secure-rapport drabbades 60 % av människorna av ett data­intrång varje år. Men det största bekymret är att av dessa 60 % fort­sätter hälften att använda exponerade lösen­ord på andra konton — även efter att ha blivit underrättad om intrånget.

Att agera snabbt efter ett data­intrång är det viktiga, eftersom det kan förhindra att ett obekvämt säkerhetsintrång förvandlas till något mycket allvarligare, som identitetsbedrägeri. Och att följa några enkla steg är allt som krävs för att förhindra att ett besvär förvandlas till ett allvarligt brott.

1. Ändra ditt lösen­ord

Det finns olika sätt att bli varnad om ett data­intrång. Du kanske ser det på nyheterna. Du kan få meddelande om ett intrång via lösen­ords­hanteringen i din telefon. Alternativt kan du använda ett manuellt verktyg som F‑Secures Identity Theft Checker för att söka efter intrång. Eller, om du vill ha det allra bästa skyddet, använder du dig av automatisk identitets­över­vakning dygnet runt, som den som finns till­gänglig i F‑Secure Total.

Oavsett hur du får reda på att dina uppgifter läckt ut så måste du agera. Ändra lösen­ordet för det berörda kontot, men överväg också andra konton som kan använda samma eller liknande inloggnings­uppgifter. Och ändra dem också.

Publicitet från intrångshändelser leder ofta till att webb­platser överbelastas med oroliga människor som försöker kontrollera deras data, och/eller det överträdda företagets säkerhetsteam kan ha begränsat ditt kontoåtkomst medan de bedömer skadan, förklarade Fennel Aurora, Product Manager på F‑Secure. När den drabbade tjänstens webb­plats är mindre överbelastad, logga in och ändra ditt lösen­ord till ett nytt långt unikt lösen­ord.

Se också till att ditt nya lösen­ord inte bara är starkt utan också unikt för alla berörda konton. Du kan skapa starka lösen­ord med ett kostandsfritt verkyg som F‑Secures starka lösen­ords­generator.

2. Kontrollera dina betal­kort

Alla data­intrång är inte lika: de minst skadliga kanske bara innehåller användarnamn; andra kommer att inkludera både användar­namn och lösen­ord; och vissa kommer att ha betalnings- och kredit­korts­uppgifter.

Men även om ett data­intrång inte inkluderade dina betalnings­uppgifter, om du har bank- eller kredit­korts­uppgifter kopplade till ett drabbat konto, måste du agera snabbt för att säker­ställa att bedragare inte kan använda dem.

Kontrollera ditt konto på den drabbade tjänsten och radera alla lagrade bankkort, föreslår Aurora. I allmänhet är det god praxis att undvika att lagra kortuppgifter på några online­tjänster. Även de mest försiktiga företagen kan bli utsatta för data­intrång. Du vill inte att dina kort ska vara en del av eventuella överträdelser. Och en lösen­ords­hanterare hjälper dig att enkelt fylla i dina kortuppgifter på alla tjänster när det behövs för ett specifikt köp.

3. Kontakta din bank för att eventuellt spärra dina kort

Om du upptäcker att dina bank- eller kortuppgifter har inkluderats i ett data­intrång, kontakta din bank omedelbart och följ deras instruktioner, vilket kan innefatta att spärra dina kort eller lägga in en bedrägeri­varning på kontot.

Om du är en av de lyckliga personerna som får meddelande om att din bankkortsinformation har läckt, måste du ringa din bank och spärra ditt kort, förklarade Aurora. Du måste vänta på att ett nytt kort kommer fram, vilket sannolikt kommer att vara störande och irriterande, särskilt om du inte har ett alternativt kort. Det är just därför det är bra att aldrig spara dina kort hos online­tjänster.

Och även om du får ett meddelande om att dina kortuppgifter har dykt upp i en data­läcka, och du följer stegen ovan, bör du fort­farande över­vaka transaktioner under de närmaste månaderna för miss­tänkt aktivitet. Och om du upptäcker någon miss­tänkt aktivitet, kontakta din bank omedelbart och gör en polisanmälan.

4. Använd en lösen­ords­hanterare

Det är lätt för experter att predika om vikten av starka och unika lösen­ord — och de är verkligen viktiga — men att försöka komma ihåg bara ett säkert lösen­ord är svårt nog, än mindre 20 eller fler. Det är därför lösen­ords­hanterare är så användbara.

Att använda en lösen­ords­hanterare är inte bara det enskilt bästa de flesta människor kan göra för att förbättra sin cyber­säkerhet, det kommer sannolikt också att vara mycket enklare än vad du än gör för dina lösen­ord och bankkort idag, sa Aurora.

Fördelen med en lösen­ords­hanterare är att du bara behöver komma ihåg ett huvud­lösen­ord, och din lösen­ords­hanterare gör allt det hårda arbetet åt dig. F‑Secures högt rankade ID Protection gör att du kan generera och hantera starka lösen­ord för alla dina onlinekonton, med data krypterad med TLS/SSL.

Håll dina person­uppgifter privata

Undvik identitets­stöld online och skydda dina person­uppgifter med data­intrångs­över­vakning som all­tid är aktiverat. Gör inloggningen till dina konton enklare och säkrare med hjälp av en lösen­ords­hanterare. Totals VPN, lösenordshanterare och identitetsskydd hjälper dig att hålla dig säker på internet. Prova F‑Secure Total utan kostnad.

Läs mer och prova kostnadsfritt