Zasady zachowania prywatności w produktach dla firm i korporacji

Podmiot kontrolujący i informacje kontaktowe

F‑Secure Corporation
Business ID 0705579-2
Tammasaarenkatu 7
PL 24, 00180 Helsinki, Finlandia
Tel.: +358 9 2520 0700
Faks: +358 9 2520 5001

Oddziały firmy F‑Secure funkcjonujące w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą doraźnie pełnić rolę podmiotu kontrolującego dane na potrzeby podejmowanych na danym obszarze działań wykraczających poza sieć sprzedaży i marketingu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanych przez nas metod przetwarzania danych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Cele gromadzenia danych

Jeśli Twój pracodawca nie jest naszym partnerem lub klientem końcowym

Gromadzimy i przetwarzamy dane, aby na podstawie Twojego stanowiska w organizacji móc wysyłać Ci informacje o usługach, prowadzić ankiety, organizować konkursy, reklamować i promować nasze usługi (zarówno w spersonalizowany, jak i zbiorczy sposób) oraz udostępniać informacje i instrukcje związane z cyberbezpieczeństwem i naszymi usługami. Ponadto korzystamy ze zgromadzonych danych podczas badań rynkowych, projektowania produktów i usług oraz przygotowywania ofert biznesowych.

Jeśli zostaniesz naszym klientem (lub zostanie nim reprezentowana przez Ciebie organizacja), połączymy dane zgromadzone na tym etapie poprzedzającym sprzedaż z odpowiednim kontem klienta. W takiej sytuacji będziemy korzystać z tych danych zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku informacji na temat przedstawicieli naszych firmowych klientów.

Jeśli Twój pracodawca jest naszym partnerem lub klientem końcowym

 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Udostępnianie informacji technicznych o produktach firmy F‑Secure
 • Wspólne planowanie i opracowywanie działalności biznesowej
 • Dostarczanie certyfikatów licencji
 • Fakturowanie
 • Prowadzenie spersonalizowanych działań marketingowych
 • Udostępnianie informacji dotyczących produktów firmy F‑Secure
 • Realizowanie zamówień, licencjonowanie produktów i odnawianie subskrypcji usług oraz stosowanie określonych technik handlowych (up-selling/cross-selling)
 • Zbieranie opinii klientów
 • Identyfikowanie użytkowników w wybranych systemach, takich jak portal dla partnerów

Uzasadnienie i podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych oraz konsekwencje odmowy

Jeśli Twój pracodawca nie jest naszym partnerem lub klientem końcowym

1. Gromadzimy dane na temat osób mogących podejmować decyzje lub wpływać na proces ich podejmowania w firmach, którym nasze usługi mogą przynieść korzyści. Uważamy takie działania za zgodne z uzasadnionymi interesami zarówno firmy F‑Secure jako dostawcy rozwiązań, jak i Twojego pracodawcy jako klienta kupującego nasze produkty.

2. Aby skoncentrować nasze interakcje na usługach, które Cię najbardziej interesują, część gromadzonych przez nas danych może dotyczyć Twojej aktywności na naszych firmowych stronach internetowych. Dzieje się tak, jeśli wyrazisz zgodę na skojarzenie takiego ruchu internetowego z Twoimi informacjami, na przykład przez wypełnienie jakiegokolwiek formularza internetowego lub otwarcie wiadomości e-mail, która została do Ciebie wysłana z innych powodów. Nie rejestrujemy ruchu sieciowego poza witrynami firmy F‑Secure.

Jeśli nie chcesz, aby Twój adres e-mail był przez nas używany do takich celów, możesz wyłączyć tę funkcję, ale otrzymywane od nas wiadomości mogą być wtedy mniej dopasowane do Twoich zainteresowań i potrzeb Twojego pracodawcy.

Jeśli Twój pracodawca jest naszym partnerem lub klientem końcowym

Firma F‑Secure ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych pracowników swoich klientów i partnerów, aby umożliwić i ułatwić świadczenie swoich komercyjnych usług takim klientom i partnerom, między innymi przez organizowanie działań związanych ze sprzedażą i marketingiem zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi różnych form komunikacji marketingowej.

Typy i źródła danych

Jeśli Twój pracodawca nie jest naszym partnerem lub klientem końcowym

W przypadku osób odwiedzających naszą witrynę internetową gromadzimy informacje na temat używanego urządzenia, adresu IP, stron, z których użytkownik przeszedł do naszej witryny, i czynności wykonywanych w tej witrynie. Zapisujemy też wszystkie informacje przesłane za pomocą formularzy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz nasze Zasady zachowania prywatności w witrynie internetowej.

W przypadku danych przesyłanych przy użyciu formularzy przez potencjalnych klientów firma F‑Secure gromadzi następujące informacje: imię i nazwisko osoby oraz nazwa firmy, adres e-mail, kraj, branża, rozmiar firmy, numer telefonu, obszar świadczenia usług i rozwiązania w zakresie zainteresowania.

Jeśli według danych podmiotów trzecich lub informacji dostępnych w publicznych źródłach jesteś osobą podejmującą decyzje lub mającą wpływ na ich podejmowanie, możemy zgromadzić następujące informacje na temat Ciebie lub organizacji, którą reprezentujesz: nazwa firmy, stanowisko, imię i nazwisko, rola, język, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość i województwo, kraj, numer telefonu, branża, obroty i rozmiar firmy.

Możemy zapisywać takie dane razem ogólnymi informacjami o Twojej organizacji.

Jeśli Twój pracodawca jest naszym partnerem lub klientem końcowym

 • Podmiot prawny, który kupił licencję
 • Nazwa
 • Pozycja/rola/stanowisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres pocztowy
 • Kraj
 • Preferowany język
 • Dostępne informacje z serwisu LinkedIn
 • Preferencje komunikacyjne (jakie informacje chcesz otrzymywać)

Te dane są gromadzone z następujących źródeł:

 • Procesy marketingowe (opisane wyżej)
 • Działania związane ze sprzedażą i zarządzaniem kontami
 • Działania partnerów związane ze sprzedażą i zarządzaniem klientami (np. partner zamawia licencję dla klienta końcowego lub zmienia informacje na jego temat)

Standardowe miejsca docelowe i źródłowe podczas przesyłania danych osobowych

Ogólne

Firma F‑Secure chroni prywatność danych swoich potencjalnych i bieżących klientów, które są przechowywane lub przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców bądź za pomocą ich narzędzi, przez szczegółowe sprawdzanie wszystkich takich dostawców i stosowanie umów zapewniających ochronę prywatności naszych klientów.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym i podwykonawcom firmy F‑Secure, gdy jest to niezbędne do realizowania uzasadnionych działań związanych z przetwarzaniem danych i tylko w tych celach, w szczególności do skutecznego zarządzania kontami w lokalnych oddziałach w różnych krajach.

Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom firmy F‑Secure, gdy jest to niezbędne do realizowania uzasadnionych działań związanych z przetwarzaniem danych i tylko w tych celach (co opisano powyżej). Jeśli na przykład wyrazisz zainteresowanie kupnem naszych usług, przekażemy takie informacje naszemu partnerowi handlowemu w Twoim regionie.

Podmioty stowarzyszone, podwykonawcy i partnerzy dystrybucyjni firmy F‑Secure mogą mieć siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdy dane osobowe są przesyłane z krajów członkowskich poza granice EOG, firma F‑Secure chroni te informacje przez używanie odpowiednich rozwiązań zabezpieczających, które są wymagane przez przepisy prawa, oraz stosowanie zabezpieczeń kontraktowych w stosunku do importerów takich danych (na przykład za pomocą zatwierdzonych przez Unię Europejską klauzul umownych dotyczących transferu danych).

Jeśli Twój pracodawca nie jest naszym partnerem lub klientem końcowym

Dane osobowe są fizycznie przechowywane w zewnętrznych centrach danych w Stanach Zjednoczonych. Te dane mogą być następnie udostępniane podmiotom stowarzyszonym i partnerom firmy F‑Secure, gdy jest to niezbędne na potrzeby przetwarzania i tylko w tym celu, w szczególności do sprawdzania dostępności i użycia tych informacji. Lokalizacje naszych podmiotów stowarzyszonych zostały opisane tutaj.

Jeśli Twój pracodawca jest naszym partnerem lub klientem końcowym

Dane osobowe są fizycznie przechowywane na terytorium Unii Europejskiej (w Irlandii) przez zewnętrznych dostawców usług CRM i ERP. Tymczasowe repozytoria lokalne mogą się znajdować w krajowych oddziałach firmy F‑Secure (patrz poniżej).

Przechowywanie

Jeśli Twój pracodawca nie jest naszym partnerem lub klientem końcowym

Co miesiąc usuwamy z naszej marketingowej bazy danych klientów informacje kontaktowe wszystkich użytkowników, którzy nie zareagowali na nasze wiadomości lub nie odwiedzili naszych stron w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Jeśli zostaniesz naszym klientem lub partnerem, Twoje dane będą przechowywane przez cały okres trwania relacji handlowej między nami i Twoją organizacją. Poniżej opisaliśmy to szczegółowo.

Jeśli Twój pracodawca jest naszym partnerem lub klientem końcowym

Dane użytkowników w firmowym rejestrze klientów są przechowywane przez okres ważności licencji lub subskrypcji i przez pięć lat po wygaśnięciu ostatniego zasobu lub ostatniej subskrypcji partnera bądź klienta. Uzasadnieniem dla tego okresu jest fakt, że firma F‑Secure (podobnie jak jej konkurencja) sprzedaje między innymi licencje długoterminowe (na od 3 do 5 lat), a z perspektywy działalności biznesowej pierwsza szansa na odzyskanie klienta może pojawić się kilka lat po wygaśnięciu ostatniej licencji lub subskrypcji.

Twoje prawa

W stosunku do danych, które zgromadziliśmy na Twój temat, masz określone prawa. Poniżej opisaliśmy Twoje prawa do związanych z Tobą danych osobowych:

 • Możesz nas poprosić o kopię danych osobowych, które zgromadziliśmy na Twój temat i jesteśmy w stanie powiązać z Twoją osobą. W takiej sytuacji pamiętaj jednak, że zebranie tych danych może trochę potrwać. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek błędy (np. nieaktualne informacje) w tych danych, zachęcamy do skontaktowania się z działem obsługi klienta w celu rozwiązania tego problemu. Ponadto możesz poprosić nas o wysłanie w Twoim imieniu większości z takich informacji do innego podmiotu kontrolującego dane.
 • W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się gromadzeniu przez nas danych osobowych na Twój temat i używania ich w celach marketingowych. Rezygnacja z naszych list marketingowych zatrzymuje gromadzenie nowych danych (chyba, że ponownie wyrazisz na to zgodę), ale nie powoduje usunięcia istniejących danych, które mogliśmy zebrać w tych celach przy użyciu plików cookie.
 • Swoje dane osobowe dotyczące działań marketingowych możesz w dowolnym momencie usunąć za pomocą naszego centrum preferencji marketingowych, które możesz otworzyć za pośrednictwem każdej otrzymanej od nas marketingowej wiadomości e-mail. Jeśli usuniesz takie dane, nie będziemy gromadzić dodatkowych informacji na Twój temat ani kojarzyć Twojej historii przeglądania z Twoją tożsamością. Dane związane z Twoimi zainteresowaniami w witrynach firmy F‑Secure pozostają przechowywane przez dwanaście miesięcy, chyba że w tym czasie ponownie wyrazisz zgodę na ich używanie.
 • Jeśli ustalisz, że zgromadzone przez nas dane na Twój temat są nieprawidłowe lub nie mamy prawa do ich używania, możesz zażądać wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu rozwiązania tego problemu. Twoje informacje pozostaną zapisane w naszych systemach.
 • Jeśli w preferencjach komunikacji nie znajdziesz opcji umożliwiających skorzystanie z dowolnego z Twoich praw, wyślij odpowiednie zgłoszenie do naszego działu obsługi klienta.
 • Jeśli uważasz, że uniemożliwiamy Ci korzystanie z Twoich praw, możesz zgłosić skargę do odpowiedniego podmiotu nadzorującego.

Obowiązkowe i dobrowolne gromadzenie danych oraz konsekwencje odmowy

Jeśli Twój pracodawca nie jest naszym partnerem lub klientem końcowym

Jeśli otrzymamy informacje bezpośrednio od Ciebie (np. podasz nam adres e-mail lub odwiedzisz naszą witrynę), to takie dane są traktowane jako zgromadzone za Twoją zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Jeśli Twój pracodawca jest naszym partnerem lub klientem końcowym

Przetwarzanie opisanych powyżej danych przez firmę F‑Secure jest niezbędne do skutecznego komunikowania się z przedstawicielami naszych partnerów i klientów oraz świadczenia usług i rozliczania płatności za te usługi.

Profilowanie

Profilujemy użytkowników odwiedzających nasze witryny, aby lepiej poznać potrzeby naszych bieżących i potencjalnych klientów. Jeśli przekażesz nam swój adres e-mail, możemy też wysyłać do Ciebie dopasowane wiadomości na tematy, które Cię interesują, a nie tylko ogólną komunikację marketingową. Im więcej aktywności i zainteresowania wykażesz w związku z naszymi rozwiązaniami, tym większe prawdopodobieństwo, że się z Tobą skontaktujemy.

Nie ujawniamy takich informacji profilowych stronom trzecim. Możemy udostępnić ogólne dane na temat Twoich zainteresowań naszemu sprzedawcy (jeśli dokonujesz zakupu za pośrednictwem takiego sprzedawcy), aby umożliwić lepszą obsługę, ale tylko w sytuacji, gdy rozpoczęliśmy już negocjacje handlowe.

Zmiany

Firma F‑Secure zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w opisie tego pliku, aby spełnić wymagania prawne.