Støtteverktøy

En samling av støtteverktøy som er nyttige for spesifikke produktproblemer

STØTTEVERKTØY (FSDIAG)

Hvis du har tekniske problemer med sikkerhets­produktet, kan du opprette og sende en FSDIAG-fil til den tekniske brukerstøtten. Denne filen inneholder informasjon som brukes til å feilsøke og løse problemer som er spesifikke for din datamaskin.

Instruksjoner

STØTTEVERKTØY (FSDIAG) FOR MAC

Hvis du har tekniske problemer med sikkerhets­produktet på Mac, kan du opprette og sende en FSDIAG-fil til den tekniske brukerstøtten. Denne filen inneholder informasjon som brukes til å feilsøke og løse problemer som er spesifikke for din datamaskin.

Instruksjoner

AVINSTALLERINGS­VERKTØY FOR WINDOWS

Et program som du kan bruke til å fjerne F‑Secure-produkter fra datamaskinen. Dette verktøyet må kun brukes som en siste utvei når du ikke kan fjerne produktet gjennom den vanlige avinstalleringsmetoden.

Viktig-fil

AVINSTALLERINGS­VERKTØY FOR MAC

Et skript som du kan bruke til å fjerne F‑Secure Anti-Virus for Mac og F‑Secure Mac Protection fra Mac-maskinen. Dette verktøyet må kun brukes som en siste utvei når du ikke kan fjerne produktet gjennom den vanlige avinstalleringsmetoden.

Viktig-fil

Vit hva som truer

Trusselbeskrivelser

Få teknisk informasjon og instruksjoner om fjerning av bestemte trusler.

KLASSIFISERING AV TRUSLER

Informasjon om hvordan F‑Secure klassifiserer trusler.

DB-sporer

Spor den nyeste versjonen av databaseoppdateringene våre.