Support tools

Støtteverktøy

Bruk disse verktøyene til å hjelpe kunde­støtte med å løse problemer relatert til F‑Secure-appen.

Støtteverktøy (Fsdiag)

Opprett og send en FSDIAG-fil til F‑Secure-støtte med dette verktøyet. Kunde­støtte kan be deg om å gjøre dette for å innhente informasjon til feilsøking og hjelpe deg å løse tekniske problemer med F‑Secure-appen.

Instruksjoner

Støtteverktøy (Fsdiag) For Mac

Opprett en FSDIAG-fil på Mac-enheten og send den til F‑Secure-støtte med dette verktøyet. Kunde­støtte kan be deg om å gjøre dette for å innhente informasjon til feilsøking og hjelpe deg å løse tekniske problemer med F‑Secure-appen.

Instruksjoner

Avinstalleringsverktøy For Windows

Et program som du kan bruke til å fjerne F‑Secure-produkter fra data­maskinen. Dette verktøyet må kun brukes som en siste utvei når du ikke kan fjerne produktet gjennom den vanlige avinstallerings­metoden.

Viktig-fil

Avinstalleringsverktøy For Mac

Et skript som du kan bruke til å fjerne F‑Secure Anti-Virus for Mac og F‑Secure Mac Protection fra Mac-maskinen. Dette verktøyet må kun brukes som en siste utvei når du ikke kan fjerne produktet gjennom den vanlige avinstallerings­metoden.

Viktig-fil

Vit hva som truer

Trusselbeskrivelser

Få teknisk informasjon og instruksjoner om fjerning av bestemte trusler.

Send inn et eksempel

Send skade­programmer og mistenkelige prøver til analyse.

Klassifisering av trusler

Informasjon om hvordan F‑Secure klassifiserer trusler.