Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for virksomheds­forretning

September 2019

 

Denne politik er leveret på vegne af F‑Secure Corporation og forklarer behandlingen af dine personoplysninger af virksomheder, der tilhører F‑Secures gruppe af virksomheder. Den angiver, hvordan de personoplysninger, vi indsamler fra dig, eller som du giver os, vil blive behandlet af os.

Den dataansvarlige for denne politik er F‑Secure Corporation, en finsk virksomhed med virksomheds-id 0705579-2. Vores kontaktoplysninger findes i slutningen af denne politik.

Enkeltpersoners personoplysninger, der drøftes i denne politik, indsamles primært, fordi F‑Secure er i, eller søger at indgå i, et kommercielt forhold med de enheder, som du er ansat af.

De indsamlede oplysninger og deres brug varierer baseret på, om vi har et allerede eksisterende, kommercielt forhold mellem F‑Secure og din arbejdsgiver (se afsnittet for KUNDER OG PARTNERE), eller vi ikke har noget tidligere forhold til din arbejdsgiver (se afsnittet om MARKETING).

Marketing

Hvilken type data, vi indsamler om dig

Fra personer, der besøger vores websted, indsamler vi data om den anvendte enhed, din IP-adresse, den rute, via hvilken du kom til vores websted, og dine aktiviteter der samt oplysninger, du har indsendt til os gennem formularer. Mere detaljerede oplysninger findes i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på websteder.

Hvis du giver os dine data via formularer – online eller offline – beder vi dig om følgende oplysninger: personens og virksomhedens navn, e-mailadresse, land, branche, firmastørrelse, telefonnummer samt område eller tjeneste af interesse.

Vi kan endvidere indsamle dine oplysninger via vores diskussionsforummer eller andre sociale medier hostet af F‑Secure, konkurrencer, salgsfremstød, undersøgelser, webinarer og andre sådanne begivenheder eller interaktionspunkter.

Hvis du er blevet identificeret som beslutningstager eller influencer af en tredjepart, eller anført som sådan i offentlige kilder, indhenter vi typisk følgende oplysninger om dig og den organisation, som du repræsenterer: virksomhedsnavn, stilling, navn, funktion, sprog, e-mail, postnummer, by og region, land, telefonnummer, branche, omsætning og firmastørrelse.

Vi kan aggregere disse data med generelle data om din organisation.

Til hvilke formål bruger vi dem

Vi indsamler og behandler dataene, så vi baseret på din position i organisationen kan sende dig oplysninger knyttet til tjenesterne, udføre kundeundersøgelser, arrangere konkurrencer, reklamere for og markedsføre vores tjenester (både personlige og samlede) samt dele oplysninger og knowhow om cybersikkerhed og vores tjenester. Vi benytter også de indsamlede data i markedsundersøgelser, udvikling af produkter og tjenester samt udvikling af forretningstilbud.

Hvis du eller den organisation, som du repræsenterer, bliver vores kunde, kombinerer vi data indsamlet i denne fase før salg for dig, når din organisation bliver vores kunde. I disse tilfælde bruger vi dem i overensstemmelse med den samme praksis, som vi anvender i forhold til repræsentanterne for vores erhvervskunder og partnere.

Retlige grunde

Vi indsamler data om beslutningstagere i indflydelsesrige stillinger i virksomheder, som vores tjenester ville gavne. Vi anser denne aktivitet som værende en legitim interesse for både F‑Secure som leverandør og din arbejdsgiver som køber.

Hvis den legitime interesse ikke er passende eller gælder for en type databehandling, søger vi dit samtykke. Samtykke er for eksempel de retlige grunde for data, som vi indsamler om din browsing på vores websteder. Når vi baserer vores behandling på samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Kunder og partnere

Hvilken type data, vi indsamler om dig

Angående enkeltpersoner, hvis arbejdsgivere vi er i et kommercielt forhold til, behandler vi følgende personoplysninger om dig: dit navn, din stilling/rolle/titel, din e-mailadresse og telefonnummer, hvilken juridisk enhed der har købet licensen eller tjenesten, denne enheds gade/postadresse, land, dit sprog og meddelelsesindstillinger, tilgængelige LinkedIn-oplysninger, relevante adgangsoplysninger til og logge i vores systemer.

F‑Secure indsamler disse data:

 • Via marketingaktiviteter (flere oplysninger under Virksomheder – marketing),
 • Via vores websted, vores diskussionsforummer og andre sociale medier, der er hostet af F‑Secure,
 • Via konkurrencer, kampagner, undersøgelser, webinarer og andre sådanne begivenheder eller interaktionspunkter,
 • Via salgs-, support- og kontostyringsaktiviteter og
 • Via partnersalg og kundestyringsaktiviteter (f.eks. en partner bestiller en licens til en slutkunde eller ændrer en slutkundes oplysninger).

Til hvilke formål bruger vi dem

Vi indsamler og behandler dataene, så vi kan styre vores kundeforhold, give dig oplysninger, produkter og tjenester, som du anmoder os om, køre fælles planlægningssessioner, analysere dataene til forretningsudviklingsformål, levere licenscertifikater, gennemføre alle trin i ordreopfyldelse og betalingsprocesser, gennemføre personlige marketingaktiviteter, kommunikere i forhold til både de første salg af dine tjenester samt licens- og tjenestefornyelser, vores andre tilbud og andre relevante oplysninger, indsamle din feedback og identificere godkendte brugere til valgte systemer og administrere brugerkonti og yde hjælp og support til tjenesterne.

Da du kan kontakte os eller sende os oplysninger via flere kanaler – for eksempel vores forhandlere, begivenheder eller websteder – kombinerer vi disse oplysninger for at gøre vores kommunikation relevant for dine behov.

Retlige grunde

F‑Secure har en legitim interesse til at behandle personoplysninger om sine kunders og partneres medarbejdere for at muliggøre og facilitere leveringen af F‑Secures kommercielle tjenester til sine virksomhedskunder og partnere, herunder gennemføre relevante salgs- og marketingaktiviteter som muliggjort af gældende love om forskellige former for marketingrelateret kommunikation.

Hvis behandling er påkrævet for en aktivitet, er det nødvendigt, at vi er i stand til at behandle de påkrævede data. Det er for eksempel tilfældet, når vi har brug for effektivt at kommunikere med repræsentanter for vores partnere og kunder, levere og fakturere de aftalte tjenester, reagere på en forespørgsel eller supportanmodning eller muliggøre din deltagelse i vores betaprogram for virksomhedskunder.

Hvis den legitime interesse ikke er passende eller gælder for en type databehandling, søger vi dit samtykke. Samtykke er for eksempel de retlige grunde for data, som vi indsamler om din browsing på vores websteder. Når vi baserer vores behandling på samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Profilering

For at holde vores interaktion fokuseret på de tjenester, som du primært er interesseret i, kan nogle af de data, som vi indsamler, være baseret på din aktivitet på vores virksomhedswebsider. Det forekommer, hvis du har givet dit samtykke til at få denne trafik knyttet til dig, for eksempel ved at udfylde nogen af vores webformularer. Vi registrerer ikke din webtrafik uden for F‑Secures websteder. Jo større aktivitet og interesse du udviser i forhold til vores løsninger, desto mere sandsynligt er det, at vi henvender os til dig. Det er nærmere forklaret i vores cookiebannere og i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på websteder.

Hvis du ikke ønsker, at vi har din e-mailadresse til dette formål, kan du frit anmode om, at vi fjerner den fra vores fortegnelser. Konsekvensen for dig er, at de meddelelser, du modtager fra os, muligvis er mindre relevante for dig og din arbejdsgiver.

Vi videregiver ikke disse profiloplysninger til eksterne parter. Vi kan dele generelle data om din interesse med vores forhandler for at bedre at imødekomme dine behov (f.eks. sætte dig i stand til at købe via vores lokale forhandler), men kun i det tilfælde, at vi rent faktisk har påbegyndt salgsforhandlinger.

Overførsler og videregivelser

Personoplysninger behandles primært af F‑Secures lokale virksomhed, som du interagerer mest med. Ud over lokal behandling er den mest almindelige årsag til udveksling af oplysninger mellem forskellige F‑Secure-kontorer at gøre os i stand til effektivt at tjene dig og administrere vores forhold. Se lisen over vores lokale landekontorer her).

Personoplysninger kan også gøres tilgængelige for F‑Secures kanalpartnere, når – og i det omfang at – videregivelse af data er nødvendigt for de relevante formål med behandling af data (anført herover). Hvis du for eksempel er interesseret i at købe vores tjenester giver vi disse oplysninger til vores forhandlerpartner i området.

Nogle af F‑Secures affilierede virksomheder, underleverandører og distributionspartnere er placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Selv hvis dataene gemmes inden for EØS, kan de blive behandlet af vores personale, der befinder sig uden for EØS, og som arbejder for os eller en af vores leverandører. Dette personale kan bl.a. være involveret i opfyldelse af din ordre, behandling af dine betalingsoplysninger og levering af supporttjenester.

Når personoplysninger overføres fra EØS til uden for EØS, påtager F‑Secure sig at beskytte sikkerheden og integriteten af behandlingen ved at implementere passende foranstaltninger som påkrævet ved lov og ved at pålægge passende kontraktlige sikkerhedsforanstaltninger på disse dataimportører (for eksempel ved overholdelse af dataoverførselsklausuler, der er godkendt af EU).

Annoncører og reklamenetværk, der skal bruge dataene for at vælge og vise relevante reklamer for dig og andre, er anført i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for websted.

Tredjepart

Vi arbejder også tæt sammen med tredjeparter (herunder for eksempel forretningspartnere, underleverandører af tekniske, betalingsmæssige og leveringsmæssige tjenester, reklamenetværk, analyseudbydere, søgeinformationsudbydere, kreditreferencebureauer) og kan modtage oplysninger om dig fra dem. Disse leverandører har indsamlet disse oplysninger fra private eller offentlige kilder eller direkte fra dig.

Anden anvendelse og videregivelse

Oplysninger om sekundære formål, til hvilke personoplysninger af og til kan blive behandlet.

Få mere at vide

Der er omstændigheder, der ikke er omfattet af denne politik om personoplysninger, hvor brugen eller videregivelsen af personlige data kan være berettiget eller tilladt, eller hvor vi kan være forpligtet ved gældende lov til at videregive oplysninger uden at indhente dit samtykke eller uafhængigt af levering af tjenester.

Et eksempel omfatter efterlevelse af en retskendelse eller -beslutning udstedt af myndighederne i den relevante jurisdiktion om at gennemtvinge fremskaffelse af oplysninger.

På samme måde kan der være andre omstændigheder, hvor der foreligger en berettiget legitim interesse i at videregive begrænsede sæt af oplysninger til en tredjepart. Eksempler på en sådan videregivelse omfatter tilfælde, hvor vi er nødt til at beskytte os selv mod ansvar eller for at forebygge svigagtig aktivitet, hvor det er nødvendigt at løse eller begrænse et vedvarende problem, eller hvor vi er nødt til at opfylde de legitime informationskrav fra vores forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder. I enhver sådan sag handler vi i overensstemmelse med gældende love.

Vi kan også overføre dine personoplysninger som en del af en virksomhedstransaktion, for eksempel salg, fusion, udskilning eller anden virksomhedsmæssig reorganisering af F‑Secure, hvor oplysningerne gives til den nye kontrollerende enhed som en del af normal forretningsførelse. F‑Secure-koncernen videregiver og overfører oplysninger internt som påkrævet ifølge vores på det pågældende tidspunkt aktuelle driftsmodel. Vi begrænser imidlertid videregivelse internt til kun de koncernselskaber, enheder, teams og enkeltpersoner, som har et behov for at kende disse oplysninger til de tiltænkte formål med at behandle dem.

Vi vurderer hvert videregivelseskrav omhyggeligt og tager højde for muligheden for sådanne videregivelsesanmodninger, når det besluttes, hvor og hvordan dine personoplysninger gemmes.

Opbevaring

På månedlig basis sletter vi vores fortegnelser i forbindelse med direkte markedsføring fra alle kontakter, som ikke har reageret på vores meddelelser eller besøgt vores websider i løbet af de sidste 24 måneder, og som ikke er knyttet til nogen af vores kunder eller partnere.

Hvis du bliver vores kunde eller partner, opbevares dataene i varigheden af din organisations forhold. Brugerdata i vores register over virksomhedskunder opbevares i varigheden af licensen/abonnementet/engagementet og op til fem år efter udløb af det sidste engagement eller abonnement med kunden eller partneren.

Sikkerhed

Oplysninger om den sikkerhedspraksis, som vi anvender for at holde dine oplysninger sikre.

Få mere at vide

Vi har stramme sikkerhedsregler for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger, når de overføres, gemmes eller behandles.

Vi benytter fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at mindske risikoen for uautoriseret adgang til, tab, misbrug, videregivelse eller ændring af dine personoplysninger.

Alle personoplysninger er gemt på sikre servere, der drives af F‑Secure eller vores partnere, hvor der kun er adgang for autoriseret personale.

Dine rettigheder

Oplysninger om dine lovfæstede rettigheder, og hvordan du kontakter os.

Få mere at vide

Du har ret til de oplysninger, vi har om dig. Du har især følgende rettigheder til de personoplysninger, vi har om dig:

 • Adgang og berigtigelse. Du har ret til at spørge os om, hvilke personoplysninger vi har om dig, og få en kopi af de data, som vi kan identificere angående dig i denne sammenhæng. Hvis du finder nogle fejl (f.eks. forældede oplysninger) i disse data, beder vi dig indtrængende om at kontakte vores kundeservice for at løse problemet. På nogle af vores tjenesteportaler kan du opdatere dine kundeoplysninger. For sådanne bør du opdatere ændringer af dine personoplysninger, f.eks. ændre adresse eller e‑mailadresse. Hvis du ikke selv kan opdatere ændringerne, kan du informere os om de nødvendige ændringer.
 • Indsigelse. Du er berettiget til at komme med en indsigelse mod en bestemt behandling af personoplysninger, herunder for eksempel behandling af dine personoplysninger til marketingformål, eller når vi på anden måde baserer vores behandling af dine data på en legitim interesse. I sidstnævne tilfælde skal du give en juridisk gyldig begrundelse for din indsigelse.
 • Retten til at blive glemt. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at gemme dine personoplysninger og slette dem. I dette tilfælde skal du give en juridisk gyldig begrundelse for din anmodning.
 • Portabilitet. Du har også ret til at bede om personoplysninger, som du selv har leveret — i henhold til en kontrakt eller dit samtykke. Du kan anmode om oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og derudover, at oplysningerne sendes til en anden dataansvarlig, hvis det teknisk er muligt.
 • Tilbagetrækkelse af samtykke. I tilfælde, hvor behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage via relevante indstillinger. For identificerbare tjenesteanalysedata kan du finde indstillingerne i tjenestens brugergrænseflade. Du har også ret til at fravælge vores marketingkommunikation via præferencecentret, der er tilgængeligt via linket.
 • Begrænsning. Hvis du fastlægger, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, eller at vi ikke har juridisk ret til at bruge dem, kan du bede os om at ophøre med yderligere behandling af dine personoplysninger, og blot opbevare dem på lager, indtil problemet er løst.

Du kan udøve dine rettigheder via vores kundeservicefunktion. Linkene til at kontakte os findes i afsnittet "Kontaktoplysninger".

Bemærk, at der kan være situationer, hvor vores pligt til hemmeligholdelse, vores tavshedspligt og/eller vores forpligtelser til at levere vores tjenester (f.eks. til din arbejdsgiver) kan forbyde os at videregive eller slette dine personoplysninger eller på anden måde forhindre dig i at udøve dine rettigheder. Dine ovenstående rettigheder afhænger også af de retlige grunde, som vi behandler dine personoplysninger efter.

Hvis du har nogen klager over den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller vil have yderligere oplysninger, kan du altid kontakte os. Hvis du føler, at vi ikke imødekommer dine lovfæstede rettigheder, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. I de fleste tilfælde er denne myndighed den finske ombudsmand for databeskyttelse (www.tietosuoja.fi).

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende de forhold, der beskrives i vores politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du kontakte:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Sådan kontakter du os:

 • Hvis du er kunde af vores forbrugerserie af produkter, bedes du kontakte os via vores supportkanaler til forbrugere.
 • Hvis du er kunde af vores erhvervsserie af produkter, bedes du kontakte os via vores supportkanaler til virksomheder.
 • Du kan kontakte F‑Secures databeskyttelsesrådgiver ved at sende en meddelelse til privacy@f-secure.com. Hvis du vil udøve dine rettigheder som registreret, bedes du i stedet bruge linkene herover.

Generelt

Oplysninger om definitioner og styring af ændringer.

Få mere at vide

Definitioner

Det er, hvad vi mener, når vi kommer med visse referencer i denne politik.

"Kunde", "du" refererer til en privat bruger eller erhvervsbruger eller alle andre registrerede, som køber, registrerer sig til brug af eller bruger vores tjenester, hvis enheder og datatrafik er beskyttet af vores tjenester, eller som har sendt os personligt identificerbare oplysninger. Disse oplysninger kan være sendt via brugen af vores tjenester, websteder, telefon, e‑mail, registreringsformularer eller andre lignende kanaler.

"Personoplysninger" refererer til alle former for oplysninger om privatpersoner, der kan identificere dem eller deres familie eller andre i hjemmet. Disse oplysninger kan omfatte navne, e‑mail- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontooplysninger samt andre mere tekniske oplysninger, som kan forbindes med dig, din enhed eller adfærd af begge, som vi behandler, når vi leverer vores tjenester.

"Tjenester" refererer til alle tjenester eller produkter, som fremstilles eller distribueres af F‑Secure, herunder software, webløsninger, værktøjer og relaterede supporttjenester.

"Websted" refererer til webstedet f-secure.com eller et andet websted, som F‑Secure hoster eller kontrollerer, herunder underordnede websteder og browserbaserede tjenesteportaler.

Ændringer

Denne version af politikken tydeliggør, opdaterer og erstatter den forrige version. For at holde dette dokument opdateret foretager vi fra tid til anden ændringer af og tilføjelser til det også fremadrettet.

Vi offentliggør det ændrede politikdokument på vores websted eller på et andet interaktionspunkt, hvor det tidligere har været gjort tilgængeligt. Hvis ændringerne er omfattende, kan vi også give dig besked på anden måde. Alle ændringer gælder fra den dato, vi offentliggør det reviderede politikdokument.