Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for virksomheds­forretning

Dataansvarlig og kontaktperson

F‑Secure Corporation
Firma-id 0705579-2
Tammasaarenkatu 7
PL 24, 00180 Helsinki
Tlf. +358 9 2520 0700
Fax +358 9 2520 5001

F‑Secures landekontorer uden for EØS kan fungere som dataansvarlige på ad hoc-basis i tilfælde af foreståelse af områdespecifikke aktiviteter uden for salg og marketing på koncernplan. Hvis du har spørgsmål til vores databehandlings­praksis, bedes du kontakte vores kundeservice.

Formål med indsamling af oplysninger

Hvis din ansættende virksomhed ikke er vores eksisterende partner/slutkunde

Vi indsamler og behandler oplysningerne, så vi baseret på din stilling i organisationen kan sende dig oplysninger angående tjenesterne, udføre kundeundersøgelser, arrangere konkurrencer, reklamere for og markedsføre vores tjenester (både gjort personligt og aggregeret) samt dele oplysninger og knowhow om cybersikkerhed og om vores tjenester. Vi bruger også de indsamlede oplysninger til markedsundersøgelser, udvikling af produkter og tjenester samt udvikling af forretnings­tilbud.

Skulle du eller den organisation, du repræsenterer, blive vores kunde, kombinerer vi oplysninger indsamlet i denne fase inden salg for dig, når din organisation bliver vores kunde. I sådanne tilfælde bruger vi dem i overens­stemmelse med samme praksis, som vi benytter med repræsentanter for vores virksomheds­kunder.

Hvis din ansættende virksomhed er vores eksisterende partner/slutkunde

 • Håndtering af kunderelationer
 • Levering af tekniske oplysninger om F‑Secure-produkter
 • Fælles planlægning og udvikling af forretningen
 • Levering af licens­certifikat
 • Fakturering
 • Personlig marketing
 • Informations­deling for F‑Secure-produkter
 • Ordreopfyldelse, licens- og tjeneste­fornyelser + mer-/krydssalg
 • Indsamling af kundefeedback
 • Bruger­identifikation til valgte systemer såsom partnerportal

Præmisser og juridisk grundlag for indsamling og behandling af oplysninger, konsekvenser ved afslag

Hvis din ansættende virksomhed ikke er vores eksisterende partner/slutkunde

1. Vi indsamler oplysninger om enkeltpersoner i indflydelsesrige, beslutnings­tagende stillinger i virksomheder, som vil nyde godt af vores tjenester. Vi anser denne aktivitet som værende legitime interesser for både F‑Secure som leverandør og din arbejdsgiver som køber.

2. For at holde vores interaktion fokuseret på de tjenester, som du primært er interesseret i, kan nogle af de oplysninger, som vi indsamler, være baseret på din aktivitet på vores virksomheds­websider. Det finder sted, hvis du har indvilget i at få denne trafik knyttet til dig, for eksempel ved at udfylde en af vores webformularer eller åbne en e-mail sendt til dig af andre årsager. Vi registrerer ikke din webtrafik uden for F‑Secures websteder.

Hvis du ikke ønsker, at vi har din e-mailadresse til dette formål, kan du frit gøre dette. Det kan betyde, at de meddelelser, du modtager fra os, kan være mindre relevante for dig og din arbejdsgiver.

Hvis din ansættende virksomhed er vores eksisterende partner/slutkunde

F‑Secure har en legitim interesse i at behandle personlige oplysninger om kunders og partneres medarbejdere for at muliggøre og lette tilveje­bringelse af sine kommercielle tjenester til virksomheds­kunder og partnere, herunder at foretage relevante salgs- og marketing­aktiviteter som muliggjort ved gældende love om forskelige former for marketing­relateret kommunikation.

Datatyper og -kilder

Hvis din ansættende virksomhed ikke er vores eksisterende partner/slutkunde

Fra personer, der besøger vores websted, henter vi oplysninger om den anvendte enhed, din IP-adresse, den rute, som du ankom til vores websted ad, og dine aktiviteter deri samt oplysninger, du har sendt til os via formularer. Du kan finde mere detaljerede oplysninger i vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for websted.

Angående oplysninger, der sendes af en potentiel kunde via formularer, indsamler F‑Secure følgende oplysninger: navne på personen og virksomheden, e-mailadresse, land, branche, virksomhedens størrelse, telefonnummer og område eller tjeneste af interesse.

Hvis du er blevet identificeret som beslutnings­tager eller influencer af en tredjepart, eller anført som sådan i offentlige kilder, henter vi typisk følgende oplysninger om dig og den organisation, som du repræsenterer: firmanavn, titel, navn, funktion, sprog, e-mail, postnummer, by og region, land, telefonnummer, branche, omsætning og størrelse på virksomheden.

Vi kan aggregere disse oplysninger med generelle oplysninger om din organisation.

Hvis din ansættende virksomhed er vores eksisterende partner/slutkunde

 • Juridisk enhed, der har købt licensen
 • Navn
 • Stilling/rolle/titel
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Gade/postadresse
 • Land
 • Foretrukket sprog
 • Tilgængelige linkedin-oplysninger
 • Meddelelsespræferencer (hvilken type oplysninger du ønsker at modtage)

Disse oplysninger indsamles fra følgende kilder:

 • Marketing­processer (se herover)
 • Via salgs- og kundehåndterings­aktiviteter
 • Via partnersalgs- og kundehåndterings­aktiviteter (f.eks. bestiller en partner en licens til en slutkunde eller ændrer oplysninger om slutkunden)

Regelmæssige modtagere af og destinationer for overførsler af personlige oplysninger

Generelt

F‑Secure beskytter fortroligheden af sine potentielle og nuværende kunders oplysninger, der er gemt i eller behandlet af sådanne tredjeparts­leverandører eller deres værktøjer, ved at undersøge alle leverandører og have kontrakter på plads, som beskytter vores kunders personlige oplysninger.

Personlige oplysninger kan gøres tilgængelige for F‑Secures affilierede selskaber og underleverandører, hvor – og i det omfang at – videregivelse af oplysninger er nødvendig for de relevante formål med at behandle oplysninger – især effektiv kundehåndtering af lokale landekontorer).

Personlige oplysninger kan også gøres tilgængelige for F‑Secures kanalpartnere, hvor – og i det omfang at – videregivelse af oplysninger er nødvendig for de relevante formål med at behandle oplysninger (anført i ovenstående række). Hvis du for eksempel er interesseret i at købe vores tjenester, leverer vi disse oplysninger til vores forhandler­partner i området.

Nogle af F‑Secures affilierede virksomheder, underleverandører og distributions­partnere er placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Hvis personlige oplysninger overføres fra EØS til uden for EØS, påtager F‑Secure sig at beskytte sikkerheden og integriteten i behandlingen ved at implementere passende foranstaltninger som påkrævet ved lov og ved at pålægge disse dataimportører passende kontraktmæssige sikkerheds­foranstaltninger (for eksempel ved at bruge dataoverførselsklausuler, der er godkendt at Den Europæiske Union.

Hvis din ansættende virksomhed ikke er vores eksisterende partner/slutkunde

Personlige oplysninger gemmes fysisk i eksterne datacentre i USA. Derfra kan personlige oplysninger blive gjort tilgængelige for F‑Secures affilierede virksomheder og underleverandører i det omfang, videregivelse er nødvendig med hensyn til behandling af oplysningerne, især fastlægge tilgængeligheden af oplysninger og deres brug. Du kan finde placeringerne af vores affilierede virksomheder her.

Hvis din ansættende virksomhed er vores eksisterende partner/slutkunde

Personlige oplysninger gemmes fysisk i Den Europæiske Union (Irland) af tredjeparts­udbydere til CRM- og ERP SaaS-tjenester. Lokale foreløbige lagre kan være placeret i F‑Secures landekontorer (se herunder).

Opbevaring

Hvis din ansættende virksomhed ikke er vores eksisterende partner/slutkunde

På månedlig basis sletter vi vores marketing­kundebase for alle kontakt­personer, som ikke har reageret på vores meddelelser eller besøgt vores websider i løbet af de sidste 24 måneder.

Hvis du bliver vores kunde/partner, bevares oplysningerne, så længe din organisations relation varer, og som beskrevet herunder.

Hvis din ansættende virksomhed er vores eksisterende partner/slutkunde

Brugerdata i virksomheds­kunderegisteret gemmes i licensens/abonnementets varighed og i fem år efter udløb af kundens eller partneres sidste aktiv eller abonnment. Begrundelsen for varigheden skyldes den kendsgerning, at F‑Secure, og konkurrenter, også sælger lange licenser og abonnementer (3-5 år), og fra et forretningsmæssigt synspunkt kan den første mulighed for at vinde kunden tilbage først komme flere år efter, at licensen/abonnementet er udløbet.

Dine rettigheder

Du har retten til de oplysninger, som vi har om dig. Du har især følgende rettigheder til dine personlige oplysninger:

 • Du har ret til at få en kopi af de oplysninger, som vi kan identificere angående dig i denne sammenhæng. Giv os venligst noget tid til at indsamle oplysningerne. Skulle du finde fejl (f.eks. forældede oplysninger) i disse data, opfordrer vi dig til at kontakte vores kundeservice. Ud over selv at få oplysningerne har du også ret til at bede os sende de fleste af disse oplysninger til en anden dataansvarlig på dine vegne.
 • Du har også til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger til marketingformål. Hvis du framelder dig vores marketinglister, standses indsamlingen af nye oplysninger (medmindre du tilmelder dig igen), men det sletter ikke de oplysninger, som vi kan have indsamlet om dig via cookies i denne sammenhæng.
 • Du kan slette dine personlige marketing­relaterede oplysninger til enhver tid via vores marketing­præferencecenter, som er tilgængeligt i hver marketing­relateret e-mail, som vi sender til dig. Derefter indsamler vi ikke længere flere oplysninger om dig eller kombinerer din browsing­historik med din identitet. Oplysninger om dine interesser på F‑Secure-websteder er fortsat gemt og slettes efter tolv måneder, medmindre du i løbet af dette tidsrum genetablerer relationen med os.
 • Hvis du fastlægger, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, eller vi ikke har nogen juridisk ret til at bruge dem, kan du bede os om at ophøre med yderligere behandling af dine personlige oplysninger og blot opbevare dem, indtil problemet er løst.
 • I det omfang det ikke er muligt for dig at udøve disse rettigheder grundet justering af dine meddelelsespræferencer, kan du udøve disse rettigheder via vores kundeservice.
 • Hvis du føler, at vi ikke respekterer dine lovbestemte rettigheder, har du ret til at indgive en klage hos en tilsyns­myndighed.

Obligatorisk og ikke-obligatorisk behov for indsamling af oplysninger, konsekvenser af afslag

Hvis din ansættende virksomhed ikke er vores eksisterende partner/slutkunde

I tilfælde, hvor vi indsamler oplysninger direkte fra dig (f.eks. e-mailadressen, du har angivet, eller din browsing på vores websteder), gør vi det med dit samtykke. Du kan tilbagekalde det samtykke, du har givet til marketing­relaterede formål.

Hvis din ansættende virksomhed er vores eksisterende partner/slutkunde

Det er nødvendigt for F‑Secure at behandle de nævnte data, så vi kan kommunikere effektivt med repræsentanterne for vores partnere og kunder og derved levere og fakturere de aftalte tjenester.

Profilering

Vi profilerer vores webstedsbesøgende, så vi kender dine behov som (potentiel) kunde bedre og – når du har givet os din e-mailadresse – så vi leverer relevante meddelelser om dine interesseområder til dig og ikke blot generiske marketing­meddelelser. Jo mere aktiv og interesseret du er i forhold til vores løsninger, desto mere sandsynligt er det, at vi vil kontakte dig.

Vi videregiver ikke disse profil­oplysninger til eksterne parter. Vi kan dele generelle oplysninger om din interesse med vores forhandler (hvis du køber via en forhandler) for at yde bedre service til dig, men kun hvis vi rent faktiske har startet salgs­forhandlinger.

Ændringer

F‑Secure forbeholder sig retten til at ændre denne beskrivelse af en fil fra tid til anden for at overholde sine juridiske forpligtelser.