Förbättringsarbete börjar
med analys av nuläge

Men man kan inte förbättras om man inte vet vad man presterar nu. Så testa hur din it-säkerhet står sig idag och försäkra dig om att det är så bra som du tror (och hoppas).

Starta testet