Gratis VPN

Är en gratis VPN säkert? Varför är det värt att betala för en VPN-tjänst? Det här bör du veta om du tänker använda en gratis VPN-anslutning.

Gratis VPN-produkter är lockande, men deras användning är inte problem­fri. Funktionerna hos gratis produkter kan vara mer begränsade än hos betalda, full­ständiga versioner. De kan också göra din inter­net­anslutning lång­sammare. Vissa gratis VPN-appar begränsar även mängden data som överförs.

Det är nog inte så många som tror att de måste ge något i utbyte för att få gratis användning. Många gratis VPN-produkter gör exakt det som VPN-produkter ska förhindra. Du kan behöva lämna dina person­uppgifter till tjänste­leverantören, som sedan kan sälja dem vidare. Du måste stå ut med irriterande annonser på skärmen. Det har även före­kommit fall där en gratis VPN-tjänst inne­höll virus.

Gratis VPN-tjänster omfattar vanligtvis inte kostnads­fri support. Före­tagen måste betala för att kunna erbjuda support­tjänster, och därför ingår ofta inte support i de gratis alternativen. Om du stöter på problem när du använder produkten är du ute­lämnad till dig själv.

I den här artikeln diskuterar vi funktionerna som du bör leta efter hos gratis VPN-tjänster och varför det kan vara smartare att betala för en VPN-tjänst.

Varför är det värt att använda en VPN-tjänst?

Sekretess på inter­net kan inte tas för givet. Företag, annonsörer, leverantörer av inter­net­tjänster, till och med statliga organ och cyber­brottslingar samlar in data om inter­net­användare. Surfnings­information, privata med­delanden, filer, användar­namn och lösen­ord kan vara använd­bara för dessa parter.

Genom att använda en VPN-tjänst döljer du din inter­net­anslutning från nyfikna ögon och skyddar din sekretess online. VPN står för virtuellt privat nät­verk. En VPN krypterar din IP-adress så att du kan använda VPN-tjänsten för att besöka inter­net anonymt. En VPN är som en privat tunnel inom vilken all trafik passerar.

Det är enkelt att använda en VPN-tjänst och kräver inga tekniska kunskaper. För de flesta tjänster räcker det att klicka på en knapp så kan du surfa säkert på webben.

Läs mer: Vad är en VPN?

Ändra din plats med en gratis VPN-anslutning

En VPN skapar en krypterad tunnel från din enhet till VPN-tjänste­leverantörens server. Från VPN-servern dirigeras din nät­verks­trafik till de tjänster du vill ha. Det innebär att ingen kan se den verkliga källan till trafiken.

Utan en VPN över­förs trafiken direkt till inter­net och är synlig för potentiella observatörer. När du använder en VPN kan du ändra din IP-adress och virtuella plats, vilket innebär att din faktiska plats förblir dold.

Med en VPN kan du komma åt geo­grafiskt begränsat inne­håll, kringgå statlig censur och garantera din anonymitet online. Med en VPN kan du ställa in din virtuella plats till ett annat land och exempel­vis titta på lands­specifika streaming­tjänster.

Vilken information skyddas av en VPN?

En VPN säkrar din inter­net­användning och döljer den från externa parter. Om du litar på en gratis VPN-tjänst kan dina person­uppgifter hamna i risk­zonen. Vilken information skyddas av ett bra VPN-skydd?

En VPN-tjänst skyddar din virtuella plats, d.v.s. din IP-adress, de webb­platser du har besökt, dina personliga med­delanden, dina filer, dina foton, dina inloggnings­uppgifter till inter­net­banker samt andra användar­uppgifter och lösen­ord. En VPN garanterar att din digitala identitet förblir säker och privat.

När du använder vissa gratis VPN-tjänster måste du ge upp din sekretess och ge tjänste­leverantören behörighet att komma åt dina uppgifter. Ta därför reda på exakt vad du sam­tycker till innan du börjar använda en gratis VPN.

Du bör även läsa villkoren och sekretess­policyerna för betalda VPN-tjänster, så att du vet vilka data som lagras om dig och vad de används till.

Gratis VPN på offentliga Wi‑Fi-nät­verk

VPN säkrar din inter­net­åtkomst via osäkra offentliga Wi‑Fi-nät­verk. Oskyddade nät­verk kan nås utan lösen­ord och finns nästan över­allt, till exempel i kaféer, kollektiv­trafik, köp­centrum, flyg­platser och hotell.

Om lösen­ordet är delat kan det vara riskabelt att ansluta till lösen­ords­skyddade tråd­lösa nät­verk, till exempel i ett kafé. Dina person­uppgifter kan utsättas för risker i offentliga nät­verk.

För en cyber­brottsling som ansluter till samma nät­verk blir det enkelt att få tillgång till din information. Du kan också av miss­tag råka ansluta till ett Wi‑Fi-nät­verk med ett vilse­ledande namn som skapats av en brottsling och ge dem tillgång till dina uppgifter.

När du använder en till­förlitlig VPN-tjänst krypterar du dina uppgifter så att externa parter inte kan se dem och kan däri­genom använda offentliga nät­verk utan bekymmer.

Regionalt begränsat innehåll fungerar inte alltid via gratis VPN-tjänster

En VPN-tjänst används ofta för att kringgå nät­verks­censur och geo­grafiska innehålls­begränsningar. Åtkomst till streaming­tjänster och annat innehåll online kan vara begränsat av upphovs­rättsliga skäl. Vissa stater, arbets­platser och utbildnings­institutioner begränsar användningen av vissa inter­net­tjänster.

Med hjälp av en VPN-tjänst kan du njuta av filmer, serier, musik, sport­evenemang, spel, nya webb­platser och annat favorit­innehåll var du än befinner dig.

Om du till exempel vill se amerikanskt Net­flix-innehåll i Sverige kan du ändra din virtuella plats och IP-adress till en server som är belägen i USA. Din anslutning ser ut att komma från USA och du kan titta på Net­flix-innehåll som om du befann dig i landet.

Du har kanske använt en gratis VPN-tjänst under resor och blivit besviken när du inte kunde komma åt inne­hållet eller tjänsterna du ville ha. Streaming­tjänster, som Net­flix, fungerar inte med alla gratis VPN-tjänster. Gratis tjänster kan inte alltid kringgå begränsningarna för streaming­tjänster.

En gratis VPN är ofta mer begränsat än betalda tjänster. Det kan finnas färre virtuella platser att välja mellan eller så är den till­gängliga band­bredden kanske begränsad. Det är möjligt att du inte hittar det önskade landet bland platserna eller att din anslutning är så långsam att du inte kan glädjas åt innehållet.

Kan jag lita på en gratis VPN-tjänst?

Syftet med en VPN-tjänst är att garantera din sekretess och säkerhet online. När du börjar använda en VPN-tjänst får din tjänste­leverantör all information som rör din inter­netanvändning. Därför är det viktigt att du litar på VPN-tjänsten.

Din leverantör av VPN-tjänster får bland annat kunskaper om din plats, IP-adress, enhet, webb­läsare och de webb­platser du har besökt. Denna information är värde­full för annonsörer och cyber­brottslingar, för att nämna några.

Företag som erbjuder gratis tjänster måste betala för att till­handa­hålla sådana tjänster. När du över­väger en gratis VPN-tjänst kanske du vill fundera på hur före­taget finansierar sin verksamhet. Du betalar ofta för en gratis VPN-tjänst med dina person­uppgifter. Ett gratis VPN kan vara ett data­insamlings­verktyg som säljer din privata information till annonsörer.

Vilken information lagrar en gratis VPN om dig?

När du börjar använda en gratis VPN-tjänst god­känner du vissa användnings­villkor och en sekretess­policy. Många brukar hoppa över långa beskrivningar, men vi rekommenderar att du läser dem noggrant. Om du inte förstår vad tjänsten innebär bör du över­väga ett annat alternativ.

I sekretess­policyn måste före­taget ange vilken information som lagras om dig, vad informationen används till och om din information skickas vidare till tredje part. I sekretess­policyn anges även hur länge dina uppgifter kommer att sparas. Det är ytterst viktigt att du förstår vad som med­följer när du börjar använda en VPN-tjänst.

Löftet om ”noll loggar” används ofta vid marknads­föring av VPN-tjänster, vilket innebär att tjänsten inte lagrar någon information om dess användare. Detta på­stående är inte tro­värdigt, efter­som alla tjänster måste lagra viss användar­specifik information för att fungera.

Information som inte är nöd­vändig för att tjänsten ska fungera inkluderar din webb­historik, filer du hämtar, dina privata med­delanden och information om vad du laddar ned på din enhet eller köper. Läs sekretess­policyn för att ta reda på om tjänsten lagrar denna information om dig.

Gratis VPN och säkerhet

En VPN kan förbättra din data­säkerhet genom att kryptera all din nät­verks­trafik. Du kan besöka webb­platser anonymt och surfa i offentliga nät­verk på ett säkert sätt.

Utöver denna grund­läggande funktion inne­håller de bästa VPN-tjänsterna även andra säkerhets­egenskaper. En hög­kvalitativ VPN blockerar spårnings­försök och besök på skadliga webb­platser.

När du börjar använda en VPN-tjänst förväntar du dig att din nät­verks­säkerhet och sekretess ska för­bättras. När det handlar om gratis VPN-tjänster kan dock motsatsen inträffa.

Gratis VPN-tjänster har vanligtvis inga ytterligare säkerhets­funktioner och många tjänster har visat sig ha allvarliga säkerhets­problem.

Eftersom din leverantör av VPN-tjänster kommer att ha tillgång till dina person­uppgifter bör du noga överväga vilka program du ska lita på. Gratis VPN-appar medför ofta risker som få vill utsättas för.

Gratis VPN-tjänster har visat sig samla in data om användarna via skade­program. Enligt en CSIRO-studie på­träffades skade­program i 38 % av gratis VPN-appar för Androids operativ­system. Så många som 75 % av apparna inkluderade kod som kunde utnyttjas för att spåra användare.

Leverantörer av gratis VPN använder dina data för att tjäna pengar. Baserat på dina uppgifter kan du bli mål­tavla för reklam, skräp­post, kapning av dina användar­konton eller till och med utpressning.

Databrott och läckor som riktar sig mot VPN-tjänster har också diskuterats i medierna. Även om intrång är svåra att före­bygga bör du se till att din VPN-tjänste­leverantör har kunskaper om säkerheten och hanterar person­uppgifter på ett omsorgs­fullt och säkert sätt.

En gratis VPN kan sakta ner din inter­net­användning

Gratis VPN-tjänster kan ha data­begränsningar, göra din inter­net­åtkomst lång­sammare och erbjuda färre server­platser.

Vissa företag erbjuder en gratis version av sin betalda VPN-tjänst med begränsad data­över­föring. Genom att betala för tjänsten slipper du irriterande data­begränsningar.

Gratis versioner har många användare och hanteringen av stora mängder nät­verks­trafik kan göra servrar lång­sammare.

Eftersom server­underhåll är dyrt till­handa­håller gratis VPN-tjänster ofta ett mycket begränsat antal servrar. Om servrarna inte är placerade i din närhet kan din VPN-anslutning komma att bli lång­sammare. Betalda tjänster ger åtkomst till flera servrar. Om en av servrarna känns långsam kan du enkelt byta till en annan.

Ett stort antal servrar är inte alltid något positivt, eftersom dåligt under­hållna servrar kan utgöra säkerhets­risker. Med betalda VPN-tjänster kan mer pengar investeras i server­underhåll och hastighet.

En gratis VPN kan också göra din inter­net­användning lång­sammare efter­som din tjänste­leverantör säljer din band­bredd till andra. Det värsta som kan hända är att du omedvetet blir del av ett kriminellt botnät.

Din VPN-tjänste­leverantörs hem­land är viktigt

När du väljer en VPN-tjänst ska du ta reda på tjänste­leverantörens hemland. Det kan vara svårt att spåra ursprunget till gratis VPN-tjänster efter­som sådan information inte alltid delas offentligt.

Hemlandet för en VPN-tjänst är viktigt efter­som ett lands lag­stiftning avgör hur användarnas sekretess kommer att hanteras. I EU-länder skyddas till exempel personers sekretess av stränga bestämmelser.

I vissa länder kan offentliga myndigheter kräva att VPN-tjänste­leverantörer lämnar ut sina användares uppgifter utan dom­stols­beslut. En VPN-tjänst som är registrerad i ett sådant land äventyrar din sekretess i stället för att skydda den.

Om hemlandet för din VPN-tjänst tillhör 14 Eyes-under­rättelse­alliansen, kan användar­information komma att lämnas ut till under­rättelse­tjänster i andra länder i gemenskapen. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut utan ditt medgivande.

De länder som tillhör 14 Eyes-alliansen är: Australien, Belgien, Danmark, Frank­rike, Italien, Kanada, Neder­länderna, Norge, Nya Zeeland, Spanien, Stor­britannien, Sverige, Tyskland och USA.

Många företag som erbjuder gratis VPN-tjänster är baserade i Kina. I Kina är yttrande­friheten och med­borgarnas rätt till privat­liv strängt begränsade. Censuren på inter­net har ökat år efter år. Fundera noga över huruvida du över­lämnar dina uppgifter till ett företag som kommer från det här landet som är fiende till inter­net­frihet.

Varför är det värt att betala för en VPN-tjänst?

Gratis VPN-produkter kan göra exakt det som VPN-produkter ska förhindra. Affärs­modellen för leverantörer av gratis VPN kan baseras på för­säljning av användarnas information till tredje part, leverantörernas funktion som plattform för reklam eller deras omvandling av användare till betalande kunder.

Vissa tjänster pushar användare som har provat gratis användning att betala för hela tjänsten, till exempel genom att till­handa­hålla fler funktioner eller ta bort band­bredds­begränsningar.

Om du vill kunna använda alla funktioner i en VPN-tjänst ska du se till att den fungerar och upprätt­håller din sekretess. Vi rekommenderar att du använder en betald VPN-tjänst från en betrodd leverantör. De bästa betalda VPN-tjänsterna avslöjar inte information för annonsörer och andra tredje parter.

Betalda VPN-tjänster är inte dyra och du kan få de flesta av tjänsterna för en månads­avgift under hundra­lappen. De bästa VPN-tjänsterna är risk­fria efter­som du kan prova dem gratis och de inkluderar en pengarna tillbaka-garanti.

En betald VPN-tjänst omfattar vanligtvis också kund­tjänst och teknisk support. Du kan kontakta supporten när som helst för hjälp med att lösa ett problem. De bästa VPN-tjänsterna erbjuder support på ditt eget språk. Gratis VPN-tjänster innehåller ofta ingen eller endast begränsad support.

En tillförlitlig betald VPN-tjänst säljer inte dina uppgifter och informerar dig öppet om vad som lagras om dig och varför. För en månads­avgift får du under­håll, användar­support, fler funktioner och en säkrare och snabbare tjänst.

Jämförelser mellan gratis VPN-tjänster

Oberoende jämförelser hjälper dig att välja en till­förlitlig och säker VPN-tjänst. Oberoende tester utförs av organisationer som inte säljer de testade produkterna.

Det finns gott om jämförelse­webb­platser online, men de flesta är kommersiella. En del av försäljningen som sker via kommersiella jämförelse­webb­platser betalas till webb­platsens administratör. Webb­platsen bör ge bra betyg i jämförelser för de produkter som betalar den bästa kommissionen så att de säljer ännu bättre. Det är upp­enbart att sådana tester inte är opartiska.

På grund av dessa jämförelse­webb­platser med affiliate-marknads­föring kan det vara svårt att hitta opartiska tester online. Kommersiella webb­platser marknads­för sina egna produkt­jämförelser mycket aggressivt och opartiska tester når inte toppen av sök­resultaten. Det kan vara omöjligt för genom­snitts­konsumenten att veta när på­ståenden utgörs av marknads­föring och när det finns ett genuint, opartiskt test bakom dem.

Du kan också hitta jämförelser mellan gratis VPN-tjänster i sök­resultaten, men i verkligheten är de produkter som jämförs vanligtvis samma betalda tjänster som finns på de kommersiella jämförelse­webb­platserna enligt ovan. Stora VPN-leverantörer marknads­för sina produkter som gratis. Men i själva verket betalar du för produkten och tjänsten erbjuder endast en pengarna tillbaka-garanti. Många VPN-produkter kan inte testas gratis.

Hur väljer jag det bästa gratis VPN-alternativet i Sverige 2021?

Det finns hundratals tillgängliga VPN-tjänster, men det är svårt att hitta till­förlitlig information om tjänste­leverantörerna. Många produkter som marknads­förs som en gratis VPN-tjänst kostar i själva verket pengar och erbjuder inte ens en gratis test­version. Det är svårt att särskilja opartiska jämförelser från dussin­tals kommersiella tester. Hur väljer jag det bästa gratis VPN-alternativet i Sverige 2021?

Det bästa VPN-alternativet för dig beror på dina behov. Överväg om du vill betala för en tjänst eller riskera att förlora din privata information. Över­väg som minimum följande när du väljer den bästa VPN-tjänsten för dig:

Funktionerna i VPN-tjänsten

 • Den är säker och till­förlitlig
 • Innehåller de funktioner du behöver
 • Håller din information privat och döljer din IP-adress
 • Du kan använda inter­net anonymt
 • Innehåller säkerhets­funktioner
 • Ger åtkomst till geo­grafiskt begränsat innehåll
 • Servernät­verket är till­räckligt omfattande
 • Servrarna finns nära dig
 • Erbjuder en gratis test­version och pengarna tillbaka-garanti
 • Har varit framgångs­rik i opartiska jämförelser
 • Fungerar på datorer och mobila enheter

VPN-tjänste­leverantörens bakgrund

 • Tjänste­leverantören kommer inte att miss­bruka information om din inter­net­användning
 • Tjänste­leverantören har kunskap om data­säkerhet
 • I sekretess­policyn anges tydligt vilken information som lagras och varför
 • Tjänste­leverantörens nationella lag­stiftning stöder skyddet av sekretess
 • Tjänste­leverantörens hemland tillhör inte under­rättelse­allianser (t.ex. 14 Eyes)
 • Tjänsten omfattar kund­tjänst och teknisk support

Skyddar din sekretess

 • Begränsar inte band­bredden och gör inte inter­net­användningen lång­sammare
 • Innehåller inte annonser
 • Säljer inte dina uppgifter till tredje part
 • Säljer inte bandbredd till andra
 • Innehåller inte skade­program
 • Lagrar inte data om dig som är onödig för att driva tjänsten

Läs mer om ämnet i vår artikel ”Bästa VPN 2021”.

Därför är F‑Secure FREEDOME VPN bättre än en gratis VPN

F‑Secure FREEDOME VPN är en pålitlig finsk VPN-tjänst. FREEDOME VPN skyddar din sekretess online och döljer din trafik från nyfikna ögon. Med FREEDOME VPN kan du på ett säkert sätt få tillgång till offentliga Wi‑Fi-nät­verk och njuta av färre geo­grafiska begränsningar.

FREEDOME VPN innehåller fler säkerhets­funktioner än de flesta andra VPN-produkter. Surf­skydd blockerar öppnandet av skadliga webb­platser. Med Tracker Mapper-funktionen kan du se vem som försöker spåra din aktivitet online.

FREEDOME är en av de få VPN-tjänsterna som informerar dig om hur din trafik skyddas. Du kan snabbt se på huvud­skärmen hur många skadliga webb­platser, program eller spårnings­försök som har blockerats.

FREEDOME VPN till­handa­hålls av F‑Secure. F‑Secure är noterat på Helsingfors­börsen och har varit verksamt inom informations­säkerhets­branschen i över 30 år. Miljon­tals användare litar på F‑Secures produkter. F‑Secure FREEDOME VPN har genom­gått följande opartiska tester:

 • IT Pro 5/5 Editor’s Choice (2020)
 • MacWorld 4/5 (2019)
 • PCWorld 4/5 (2019) ”Best Android VPN for added security”
 • AV Test Approved VPN (2019)

FREEDOME VPN respekterar din sekretess och lagrar inte din webb­läsar­information. Enligt Tech­radars test är F‑Secures sekretess­policy den som är mest över­skådlig på marknaden och andra företag bör följa dess exempel. Sekretess­policyn för FREEDOME ger en kort­fattad och för­enklad för­klaring av vilken information om användare som lagras och varför.

F‑Secure är registrerat i Finland, som har några av de starkaste sekretess­lagarna i EU-området och mycket låga korruptions­nivåer. Information om användarna av FREEDOME kommer inte att avslöjas för länderna i 14 Eyes-under­rättelse­alliansen. EU-lag­stiftningen skyddar även FREEDOME VPN-användare.

FREEDOME-användardata kan inte beslagtas utan dom­stols­beslut. F‑Secure har vunnit en strid i hov­rätten mot Finlands nationella utrednings­byrå för rätten att beslagta data om FREEDOME-användare. F‑Secure har även försvarat användarnas rätt till sekretess i det brittiska parlamentet.

Servernät­verket för FREEDOME VPN-tjänsten är omfattande, men antalet servrar har begränsats av säkerhets­skäl. Plats och IP-adress är lätta att ändra. Dina senaste platser lagras i genvägar, där du snabbt kan hitta dem.

Du kan använda FREEDOME VPN-tjänsten på iPhone- och Android-enheter samt på PC- och Mac-datorer. Du kan använda produkten på alla dina enheter med samma pre­numeration.

FREEDOME VPN är en betald produkt efter­som vi vill garantera säkerheten och den höga kvaliteten på tjänsten. Du kan dock prova FREEDOME helt gratis i fem dagar*. När du köper FREEDOME via F‑Secures webb­plats kan du få pengarna till­baka inom 30 dagar om du inte är helt nöjd.

laitetta

Ladda ner F‑Secure FREEDOME VPN och prova gratis

Du kan använda test­versionen av FREEDOME VPN i fem dagar helt gratis, utan att registrera dig eller uppge kredit­korts­uppgifter. Den gratis test­versionen av FREEDOME VPN fungerar på iPhone-* och Android-telefoner samt PC- och Mac-datorer.

Du kan prova den full­ständiga versionen av FREEDOME VPN utan några begränsningar på hastighet, funktioner eller server­platser. Det låter dig bedöma om FREEDOME VPN är den bästa VPN-tjänsten för dina behov.

*iOS-versionen har en gratis test­period på 7 dagar och kräver att du köper produkten från App Store och säger upp din beställning innan den gratis prov­perioden går ut.