Fråga en expert: är identitet­skydd värt det?

Olli Bliss, affärs­utveckling­schef på F‑Secure, diskuterar utmaningarna med identitets­stöld online och hur man bäst skyddar sig mot det.

Fråga en expert: är identitetskydd värt det?

Trots att hotet om identitets­stöld online är en mycket aktuell sådan, är det vanligtvis det sista steget i en process, som oftast börjar med att cyber­brottslingar först stjäl din personliga information (som ditt namn, e‑post, telefon­nummer och födelse­datum).

Jag tycker att det är rättvist att säga att de flesta av oss har en uppfattning om vad identitets­stöld betyder och det finns mycket rädsla och ångest inblandat, förklarade Olli Bliss, affärs­utveckling­schef på F‑Secure. Och även om detta är ett massivt uppåtgående hot, och vi ser dessa fall varje dag, måste vi faktiskt inse det faktum att dessa scenarier vanligtvis är resultatet av något som har hänt tidigare på tids­linjen, som konto­över­tagande.

Identitets­stöld börjar med de vanliga misstänkta

Baserat på rapporterade fall till Federal Trade Commission i USA fanns det 1,1 miljoner fall av identitets­stöld 2022, vilket utgjorde 22 % av de 5,2 miljoner bedrägeri­rapporterna under samma period. Och även om detta antal är högt — och det kan finnas många fler rapporter som inte registreras — är det fort­farande en låg andel av den totala befolkningen (0,3 %) som drabbas av identitets­stöld varje år.

Vi måste ta ett steg tillbaka och sätta oss i angriparnas skor, förklarade Bliss. Vad de främst är intresserade av är att få tag på någon slags data, saker som referenser, användar­namn och lösen­ord. De kan få den datan genom en data­dump, en data­läcka eller ett data­intrång. Eller så kan de få den informationen genom olika nät­fiske­bedrägerier eller skadlig programvara.

Skydda dig själv med unika lösenord

Forskning från F‑Secure har visat att 60 % av människorna drabbades av ett data­intrång under en 12-månaders­period, där hälften av dem fort­satte att använda exponerade lösen­ord på andra konton, även efter att ha fått säkerhets­aviseringar. Men trots det stora antalet knäckta konton är identitets­stöld mycket mindre utbredd. Och fokus bör ligga på att säkra dina uppgifter innan identitets­stöld blir ett alternativ.

Unika lösen­ord spelar en enorm roll för att faktiskt minska din risk att falla offer för konto­över­tagande. Det kan inte sägas till­räckligt, förklarade Bliss.Och skydda dessa enheter. Eftersom vi ser saker som skadlig programvara som är utformad för att stjäla dina inloggnings­uppgifter och olika typer av data, vilket sedan leder till identitets­stöld.

Så för att minimera risken för data­intrång bör du se till att ditt lösen­ord inte bara är starkt utan också unikt för varje konto, med hjälp av ett verktyg som F‑Secures starka lösen­ords­generator för att skapa dem. Och se till att du använder internet­säkerhet för att skydda mot nätfiske och skadlig programvara.

Återigen, vi kommer ner till de kärn­principer som, om vi kan kryssa i dessa rutor, kommer vi att minska risken, förklarade Bliss. Vi kan fort­farande inte helt ta bort från ekvationen att en tjänste­leverantör inte kommer att bli hackad och äventyrad, vilket sedan leder till att information stjäls. Men det är ur våra händer.

Ha inga kopplingar mellan dina konton

En av kärnprinciperna för att undvika identitets­stöld är att du använder de verktyg och tjänster som står till ditt förfogande för att hindra så många möjliga kopplingar mellan dina online­konton. Genom att göra detta förbättrar du inte bara din över­gripande cyber­säkerhet, utan du stoppar också potentiella identitets­tjuvar från att kunna bygga upp en större portfölj av information om dig, vilket krävs för saker som kredit­korts­applikationer.

Det är inte ovanligt att vi har så många som 80 olika konton som vi har skapat under åren, sa Bliss. Konto­över­tagandet är mest framgångs­rikt när det kan kopplas till så många tjänster som möjligt. För ju fler tjänster man kan koppla ihop, desto mer potentiell information kan samlas in om dig som individ. Så om en hackare kan komma in på ditt Netflix-konto, finns det en chans att de kan komma in på andra av dina konton, särskilt om du använder samma lösen­ord på flera ställen. Och ju mer information de har om dig som individ desto enklare för dem att skapa nya personas i ditt namn och börja ansöka om nya kredit­kort.

Vid sidan av internet­säkerhet och starka och unika lösen­ord är två­faktors­autentisering (även känd som 2FA) också ett viktigt försvar mot att din information äventyras, det ger ett extra lager av säkerhet som går utöver ditt användar­namn och lösen­ord och kräver en extra inloggnings­information (till exempel ett engångs­lösen­ord). Och även om någon har ditt användar­namn och lösen­ord, med 2FA aktiverat, måste de fort­farande ta sig igenom ett andra säkerhets­lager, vilket — enligt Microsofts forskning — kommer att förhindra 99,9 % av automatiserade attacker.

Kontrollera om din data har exponerats

Allt du behöver göra är att lägga till din e‑post­adress i det kostnads­fria verktyget F‑Secure Identity Theft Checker så kommer vi att meddela dig om dina uppgifter har dykt upp i några kända data­intrång.

Sök efter data­intrång med detta kostnads­fria verktyg.

F‑Secure skannar den mörka webben och genererar en gratis rapport.

Helt anonymt och ingen av dina uppgifter lagras.

Använd Identity Theft Checker