7 saker om internet­säkerhet att lära dina barn

Att skydda barn mot online­hot börjar med med­veten­het. Dela dessa sju tips med dina barn så att de kan dra nytta av internets fördelar på ett säkert sätt.

7 saker om internetsäkerhet att lära dina barn

Att ge sitt barn dess första telefon är en mils­tolpe som kan orsaka oro för föräldrarna. Säkerhets­program som inkluderar föräldra­kontroll, skärm­tid och innehålls­filtrering hjälper till att skydda barnet mot internets faror.

Dess­utom bör du prata med ditt barn om säkert beteende online. Kom överens om digitala regler, precis som ni har kommit överens om regler för att hålla ordning på rummet, göra läxor, vara artig och ha läggnings­tider. Upp­muntra dina barn att bli väl­upp­fostrade, säkerhets­medvetna digitala med­borgare med följande tips.

Internet­säkerhets­tips för barn

1. Berätta för vuxna om du ser något upprörande

Det finns mycket innehåll på nätet som kan få dig att må dåligt. Om du ser något läskigt eller störande, stäng webb­platsen, appen eller videon och berätta för dina föräldrar om det. Att ha sett något sådant är inte alls ditt fel och det är alltid bra om du berättar för vuxna om det.

2. Var snäll

Behandla andra med respekt på nätet, precis som du gör i verkliga livet. Var artig och ta hänsyn till andras känslor när du chattar med dem, kommenterar deras bilder eller spelar spel till­sammans. Att själv vara snäll kommer att göra internet till en trevligare plats. Lämna inte någon utanför eller mobba andra. Om du ser nät­mobbning, stå upp för andra och berätta för vuxna.

3. Var miss­tänksam

Du kan lära dig under­bara nya saker på internet, men det finns också mycket falsk information. Tänk på att vem som helst kan lägga upp saker på nätet och att allt du ser inte behöver vara sant. Se upp för falska nyheter, annonser som försöker lura dig att klicka genom att erbjuda belöningar och okända ned­laddningar som kan inne­hålla virus eller skadlig kod. Om något känns för bra för att vara sant så är det för­modligen det också.

4. Var försiktig med främlingar

Dina internet­vänner skiljer sig från verkliga vänner. Du ska inte berätta allt för dem som du kan berätta för dina riktiga vänner. Ibland låtsas personer på nätet vara någon de inte är. Berätta för dina föräldrar om du känner dig obekväm över en chatt med dina internet­vänner, även om de ber dig att behålla en hemlighet. Träffa aldrig en främling personligen utan dina föräldrars god­kännande och när­varo.

5. Håll privat information för dig själv

Dina lösen­ord, din plats, hem­adress, telefon­nummer, skolans namn och annan personlig information tillhör endast dig och dina föräldrar. Dela inte denna information med någon annan. Om någon får tag i dina inloggnings­uppgifter kan de utge sig för att vara du eller stjäla information från dina konton. Du bör ha olika lösen­ord för varje konto. Be dina föräldrar om hjälp med att skapa och lagra lösen­ord.

6. Undvik för mycket skärm­tid

Det är lätt att tappa koll på tiden när du har roligt på nätet. Men för mycket skärm­tid är inte bra. Du ska också ha till­räckligt med tid för aktiv lek, motion, skol­arbete och vänner. Kom överens med dina föräldrar om när och var du kan använda dina enheter. Till exempel så hör telefoner och andra enheter inte hemma på middags­bordet och bör inte heller användas efter lägg­dags.

7. Dela endast bilder med personer du känner

Att skicka dina bilder till främlingar är ingen bra idé. Dela bara dina personliga bilder med dina familje­medlemmar. När du syns på bilder, se till att du är fullt påklädd. Lägg aldrig upp bilder på andra utan att fråga om deras tillåtelse.

Skydda dina barns säkerhet online med F‑Secure Total

Dessa tips och en omfattande säkerhets­produkt hjälper barn att börja använda sina nya enheter på ett säkert sätt. F‑Secure Total är ett allt-i-ett säkerhets­paket som skyddar din familjs enheter och online­aktiviteter.

F‑Secure Total gör att du kan upp­rätt­hålla skärm­tids­gränser och filtrera olämpligt inne­håll på dina barns enheter. Du kan också lagra lösen­ord i ett säkert valv och komma åt dem på vilken enhet som helst. Total skickar varningar om din personliga information har läckt ut online.

Dess­utom håller Total dina barns enheter säkra mot skadlig kod om de av misstag laddar ner skadliga filer eller klickar på skadliga länkar. Med VPN som ingår i Total kan du komma åt din familjs favorit­innehåll när du reser och hålla din surf­data privat. Total inne­håller upp till 25 licenser så att du kan skydda hela familjens alla enheter med samma abonnemang.

Läs mer och prova kostnads­fritt