Yritys­liike­toiminnan yksityisyys­käytäntö

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

F‑Secure Corporation
Y-tunnus 0705579-2
Tammasaarenkatu 7
PL 24, 00180 Helsinki
Puh. +358 9 2520 0700
Faksi +358 9 2520 5001

Euroopan talousalueen ulkopuoliset F‑Securen maatoimistot saattavat toimia rekisterin­pitäjinä tilapäisesti esimerkiksi aluekohtaisissa toiminnoissa, joiden toteutus ei kuulu koko konsernin myynti- ja markkinointi­kehykseen. Jos sinulla on kysyttävää tietojen­käsittely­käytännöistä, ota yhteyttä asiakas­palveluumme.

Tietojen keräyksen tarkoitus

Jos työnantaja­yrityksesi ei ole kumppanimme/loppu­asiakkaamme

Keräämme ja käsittelemme tietoja, jotta voimme lähettää organisaatio­asemasi mukaan sinulle palveluihin liittyviä tietoja, tehdä asiakaskyselyjä, järjestää kilpailuja, mainostaa ja markkinoida palvelujamme (sekä mukautetusti että kootusti) ja jakaa kyber­turvallisuuteen ja palveluihimme liittyvää tietoa ja tietotaitoa. Käytämme kerättyjä tietoja myös markkina­tutkimuksiin, tuote- ja palvelu­kehitykseen sekä yritys­tarjontamme kehittämiseen.

Jos sinä päätät tai edustamasi organisaatio päättää ryhtyä asiakkaaksemme, yhdistämme tässä myyntiä edeltävässä vaiheessa kerätyt tiedot puolestasi, jos organisaatiosi on tehnyt päätöksen asiakkuudesta. Tällaisissa tapauksissa tietoja käytetään samojen käytäntöjen mukaan kuin yritys­asiakkaiden edustajien tietoja.

Jos työnantaja­yrityksesi on kumppanimme/loppu­asiakkaamme

 • Asiakassuhteiden hallinta
 • F‑Securen tuotteita koskevien teknisten tietojen toimittaminen
 • Liiketoiminnan yhteinen suunnittelu ja kehittäminen
 • Käyttö­oikeus­varmenteiden toimitus
 • Laskutus
 • Mukautettu markkinointi
 • F‑Securen tuotteita koskevien tietojen jakaminen
 • Tilausten täyttäminen, käyttö­oikeuksien ja palvelujen uusiminen + lisä-/ristimyynti
 • Asiakas­palautteen kerääminen
 • Käyttäjien tunnistaminen valikoiduissa järjestelmissä, kuten kumppani­portaalissa

Tietojen keräämisen ja käsittelyn syyt ja lailliset perusteet, kieltäytymisen seuraukset

Jos työnantaja­yrityksesi ei ole kumppanimme/loppu­asiakkaamme

1. Keräämme vaikutus­valtaisissa ja päätöksiä tekevissä asemissa olevien yksityis­henkilöiden tietoja yrityksiltä, joiden uskomme hyötyvän palveluistamme. Uskomme, että tällainen toiminta on sekä F‑Securen oikeutettu etu toimittajana että työnantajasi oikeutettu etu ostajana.

2. Jotta pystymme keskittämään vuoro­vaikutuksen palveluihin, joista olet ensisijaisesti kiinnostunut, osa keräämistämme saattaa perustua yrityksemme Web-sivuilla tekemiisi toimiin. Tämä toteutetaan, jos olet antanut suostumuksesi tällaisen tietoliikenteen yhdistämiseen sinuun esimerkiksi täyttäessäsi verkko­lomakkeita tai avaamalla jostakin muusta syystä sinulle lähetetyn sähkö­posti­viestin. Emme tallenna F‑Securen sivustojen ulkopuolisia verkko­liikenne­tietojasi.

Jos et halua, että käytämme sähkö­posti­osoitettasi tässä tarkoituksessa, voit vapaasti peruuttaa osoitteen käytön tässä tarkoituksessa. Tämä vaikuttaa sinuun siten, että meiltä mahdollisesti saamiesi viestien sisältö ei välttämättä ole niin osuvaa sinun ja työnantajasi kannalta.

Jos työnantaja­yrityksesi on kumppanimme/loppu­asiakkaamme

F‑Securella on oikeutettu etu käsitellä asiakkaidensa ja kumppaneidensa työntekijöiden henkilötietoja, jotta se voi tarjota ja valmistella kaupallisia palveluja yritys­asiakkaille ja kumppaneille. Näihin kuuluvat sovellettavan lainsäädännön sallimat asianmukaiset myynti- ja markkinointi­toimet erinäisillä markkinointiin liittyvillä viestintä­tavoilla.

Tietojen tyypit ja lähteet

Jos työnantaja­yrityksesi ei ole kumppanimme/loppu­asiakkaamme

Hankimme sivustoillamme käyviltä henkilöiltä tiedot heidän käyttämistään laitteista, IP-osoitteista, sivustoon johtaneesta reitistä ja sivustossa tehdyistä toimista sekä kaikki tiedot, jotka lähetetään lomakkeilla. Lisätietoja on sivustoja koskevassa yksityisyys­käytännössä.

F‑Secure kerää mahdollisen asiakkaan lomakkeiden kautta lähettämiä tietoja seuraavasti: henkilön ja yrityksen nimi, sähkö­posti­osoite, maa, toimiala, yrityksen koko, puhelinnumero ja kiinnostava osa-alue tai palvelu.

Jos jokin kolmas osapuoli on määrittänyt sinut päätöksen­tekijäksi tai muutoin vaikutus­valtaiseksi henkilöksi tai sinut on julkisissa lähteissä määritetty tällaiseksi henkilöksi, hankimme yleensä seuraavat tiedot sinusta ja edustamastasi organisaatiosta: yrityksen nimi, tehtävänimike, nimi, tehtävä, kieli, sähköposti, postinumero, posti­toimi­paikka, maa, puhelinnumero, toimiala, liikevaihto ja yrityksen koko.

Saatamme koota tällaiset tiedot yhteen yleisten organisaatiotasi koskevien tietojen kanssa.

Jos työnantaja­yrityksesi on kumppanimme/loppu­asiakkaamme

 • Juridinen henkilö, joka on ostanut käyttöoikeuden
 • Nimi
 • Asema/rooli/tehtävänimike
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Katu-/postiosoite
 • Maa
 • Ensisijainen kieli
 • Saatavilla olevat LinkedIn-tiedot
 • Viestiasetukset (millaisia tietoja haluat vastaanottaa)

Nämä tiedot kerätään seuraavista lähteistä:

 • Markkinointi­prosessit (ks. yllä)
 • Myynti- ja tilin­hallinta­toimien kautta
 • Kumppanimyynti- ja asiakas­hallinta­toimien kautta (esim. kumppani tilaa käyttöoikeuden loppu­asiakkaalle tai muuttaa loppuasiakkaan tietoja)

Henkilö­tieto­siirtoja säännöllisesti vastaanottavat tahot ja kohteet

Yleiset

F‑Secure suojaa mahdollisten ja nykyisten asiakkaidensa sellaisten tietojen tietosuojaa, joita kolmansien osapuolten toimittajat säilyttävät tai käsittelevät tai joita säilytetään ja käsitellään niiden työkaluilla, tarkastamalla kaikkien toimittajien taustat ja laatimalla asiakkaidemme tietosuojaa turvaavia sopimuksia.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa F‑Securen tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden käyttöön, jos tietoja tarvitaan niiden asianmukaisissa käsittely­tarkoituksissa. Tietoja ei luovuteta enempää kuin mitä nämä tarkoitukset edellyttävät. Tietoja luovutetaan erityisesti siksi, että paikalliset maatoimistot voivat hallita asiakastilejään tehokkaasti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös F‑Securen kanava­kumppaneille, jos tietoja tarvitaan niiden asianmukaisissa käsittely­tarkoituksissa. Tietoja ei luovuteta enempää kuin mitä nämä tarkoitukset edellyttävät (kuvattu edellä). Jos esimerkiksi olet kiinnostunut palveluistamme, toimitamme tällaisia tietoja alueella oleville jälleen­myynti­kumppaneillemme.

Jotkin F‑Securen tytäryhtiöistä, alihankkijoista ja jakelu­kumppaneista sijaitsevat Euroopan talousalueella (EEA). Jos henkilötietoja siirretään EEA-alueelta EEA-alueen ulkopuolelle, F‑Secure suojaa käsittelyn tietoturvan ja tietosuojan toteuttamalla asianmukaiset lainsäädännössä edellytetyt toimenpiteet ja sopimukselliset turvatoimet tällaisille tietojen tuojille (esimerkiksi Euroopan unionin hyväksymillä tiedonsiirtoa koskevilla lausekkeilla.

Jos työnantaja­yrityksesi ei ole kumppanimme/loppu­asiakkaamme

Henkilötietoja säilytetään fyysisesti ulkoisissa konesaleissa Yhdysvalloissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa sieltä F‑Securen tytäryhtiöille ja alihankkijoille siinä laajuudessa, mitä tietojen käsittely edellyttää, etenkin tietojen saatavuuden ja niiden käytön osalta. Tytäryhtiöidemme sijaintipaikat löytyvät täältä.

Jos työnantaja­yrityksesi on kumppanimme/loppu­asiakkaamme

Henkilötietoja säilytetään fyysisesti Euroopan unionissa (Irlannissa). Säilytyksestä vastaavat kolmannen osapuolen CRM- ja ERP SaaS -palveluntarjoajat. F‑Securen maatoimistoissa voi olla paikallisia, väliaikaisia säilöjä (ks. alla).

Tietojen säilytys

Jos työnantaja­yrityksesi ei ole kumppanimme/loppu­asiakkaamme

Tyhjennämme kaikki sellaisten henkilöiden yhteystiedot markkinointi­asiakas­kannastamme kuukausittain, jotka eivät ole reagoineet viesteihimme tai käyneet Web-sivuillamme viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana.

Jos ryhdyt asiakkaaksemme/kumppaniksemme, tietoja säilytetään organisaatiosi asiakassuhteen ajan alla kuvatulla tavalla.

Jos työnantaja­yrityksesi on kumppanimme/loppu­asiakkaamme

Yritys­asiakas­rekisterissä olevia käyttäjätietoja säilytetään käyttöoikeuden/tilauksen voimassaolon ajan ja viisi vuotta sen jälkeen, kun asiakkaan tai kumppanin viimeinen resurssi tai tilaus on umpeutunut. Tämän säilytysjakson peruste on se, että F‑Secure ja sen kilpailijat myyvät myös pitkäkestoisia käyttöoikeuksia ja tilauksia (3-5 vuotta) ja liiketoiminnan kannalta ensimmäinen mahdollisuus saada asiakas takaisin voi tulla vasta useita vuosia käyttöoikeuden/tilauksen umpeutumisen jälkeen.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus tietoihin, joita olemme keränneet sinusta. Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet henkilö­tietoihisi:

 • Sinulla on oikeus saada kopio tiedoista, jotka voimme yhdistää sinuun tässä kontekstissa. Pyydämme hieman aikaa tietojen keräämiseen. Jos havaitset virheitä (esim. vanhentuneita tietoja) tällaisissa tiedoissa, kehotamme ottamaan yhteyttä asiakas­palveluumme. Oman käytön lisäksi sinulla on oikeus pyytää useimpien tällaisten tietojen lähettämistä puolestasi jollekin toiselle rekisterin­pitäjälle.
 • Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa henkilö­tietojesi keräämistä ja käyttämistä markkinointiin. Jos perut markkinointi­materiaaliemme tilauksen, uusien tietojen kerääminen lopetetaan (ellet tee tilausta uudelleen), mutta mahdollisesti evästeiden kautta tässä kontekstissa keräämiämme tietoja ei poisteta.
 • Voit poistaa henkilö­kohtaiset markkinointiin liittyvät tietosi milloin tahansa markkinointi­asetus­keskuksessa, johon pääsee kaikista sinulle lähetetyistä markkinointiin liittyvistä sähkö­posti­viesteistä. Emme tämän jälkeen enää kerää lisätietoja sinusta emmekä yhdistä selaus­historiaasi henkilö­tietoihisi. F‑Securen sivustoihin liittyvät kiinnostuksen kohteesi pysyvät tallessa. Ne poistetaan 12 kuukauden kuluttua, ellet ole uudelleen yhteydessä meihin tänä aikana.
 • Jos havaitset, että sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai että meillä ei ole laillista oikeutta käyttää niitä, voit pyytää meitä lopettamaan henkilö­tietojesi käsittelyn ja vain säilyttämään tietoja, kunnes ongelma on ratkaistu.
 • Jos et voi käyttää näitä oikeuksia viesti­asetustesi määritysten vuoksi, voit toteuttaa oikeuksiasi asiakas­palvelumme kautta.
 • Jos koet, ettemme anna lainmukaisia oikeuksia käyttöösi, sinulla on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

Pakottava ja ei-pakottava tarve tietojen keräämiselle, kieltäytymisen seuraukset

Jos työnantaja­yrityksesi ei ole kumppanimme/loppu­asiakkaamme

Jos keräämme tietoja suoraan sinulta (esim. antamasi sähkö­posti­osoitteen tai sivustojemme selaamisen kautta), teemme niin vain luvallasi. Voit evätä markkinointiin antamasi luvan.

Jos työnantaja­yrityksesi on kumppanimme/loppu­asiakkaamme

F‑Securen on käsiteltävä mainittuja tietoja, jotta voimme olla tehokkaasti yhteydessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme edustajiin ja toimittaa sovitut palvelut ja laskuttaa niistä.

Profilointi

Profiloimme sivustossa vierailevia henkilöitä, jotta voimme tunnistaa tarpeesi (mahdollisena) asiakkaana paremmin ja, jos olet antanut sähkö­posti­osoitteesi, jotta voimme lähettää viestejä sinua aidosti kiinnostavista aiheista, emme pelkkiä yleisiä markkinointi­viestejä. Mitä enemmän olet vuoro­vaikutuksessa ratkaisujemme kanssa ja mitä enemmän kiinnostusta osoitat niitä kohtaan, sitä toden­näköisemmin otamme yhteyttä sinuun.

Emme ilmoita tällaisia profiilitietoja ulkoisille osapuolille. Saatamme jakaa yleisiä tietoja osoittamastasi kiinnostuksesta jälleen­myyjällemme (jos olet tehnyt ostoksen jälleenmyyjän kautta), jotta voimme vastata tarpeisiisi paremmin, mutta vain siinä tapauksessa, että olemme todella aloittaneet myynti­neuvottelut.

Muutokset

F‑Secure pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteri­selostetta aika ajoin, jotta se pysyy laillisten velvoitteiden mukaisena.