Ny rapport visar att internetanvändare är överväldigade av oro för ID-stöld

En rapport från F-Secure visar att konsumenter är mycket oroliga för ID-stölder, F-Secure lanserar ett kostnadsfritt verktyg som hjälper människor att hitta utsatta data.

En ny rapport från cybersäkerhetsleverantören F-Secure visar att en stadig ström av stora dataintrång har lett till att majoriteten av konsumenter är oroliga för online-brott som leder till identitetsstöld och kapning av bankkonton.

Rapporten, vid namn Is ID theft the cyber crime we fear most? A look at consumer views on identity theft and cyber crime, innehåller resultat från en konsumentundersökning som utförts i nio länder, inklusive:*

  • Nästan nio av tio konsumenter är åtminstone lite oroliga för att deras bankkonton ska kapas för att stjäla pengar (89 %), e-handelsbedrägerier (87 %) och att någon begår ett brott under deras identitet (87 %).
  • Internetanvändare i Brasilien är överlägset mest benägna att uppge att de har drabbats personligen av IT-brottslighet (76 %), följt av USA (62 %) och Sverige (52 %), medan nästan en tredjedel av tyskarna (34 %) hade upplevt IT-brottslighet i sin familj.
  • Kvinnor uppger att de oroar sig mer för identitetsstöld och IT-brottslighet, medan män uppger att de i större utsträckning har upplevt dessa problem.

Konsumenter kan känna att det sker dataintrång varje dag, eftersom det statistiskt sett gör det. Mellan januari 2005 och oktober 2019 registrerade Privacy Rights Clearinghouse 9 705 dataintrång, ett genomsnitt på 1,8 per dag.**

 

— Vad gör brottslingarna när de får våra data? Så mycket de bara kan. Detta omfattar att få tillgång till våra viktiga konton för att ta över våra identiteter. Eller – om skurkarna anser att du är värd det – så utnyttjar de dessa data för en riktad attack, säger Fennel Aurora, Global Partner Product Advocate hos F-Secure.

Consumer Sentinel Networks databas som drivs av USA:s federala handelskommission mottog 444 602 rapporter om identitetsstöld år 2018, däribland 167 000 rapporter från ”personer som uppgav att deras uppgifter missbrukades på ett befintligt konto eller för att öppna ett nytt kreditkortskonto.***

— Samtliga databrott är en påminnelse om att skyddet av privata data kräver mer än att vi säkrar våra enheter. Konsumenterna är medvetna om riskerna, men kan känna sig maktlösa när det gäller sin förmåga att hålla koll på alla de potentiella risker det innebär att ha flera konton hos banker, kreditkort, onlinetjänster, sociala medier, e-postleverantörer och mer därtill, säger Aurora.

F-Secures nya IDENTITY THEFT CHECKER ger konsumenterna den tydligaste bild de någonsin fått av den typ av faror de stöter på vid dataintrång och andra avslöjanden av privata uppgifter. Verktyget kombinerar den mest effektiva övervakningen av den mörka webben med mänsklig intelligens som använder ”undercover”-agenter och dekrypterar teknik för att identifiera risker snabbare och i större detalj.

Ju mindre tid brottslingar har att utnyttja dina data, desto lägre är risken för bedrägeri och identitetsstöld. Det här verktyget gör det lättare att få en uppfattning om vad brottslingar känner till om dig i nuläget, säger Olli Bliss, Consumer Security Business, Development Manager, F-Secure

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på F-Secures blogg.

 Källa:

*  F-Secures konsumentenkät om identitetsskydd, maj 2019, genomförd i samarbete med enkätpartnern Toluna, nio länder (USA, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Brasilien, Finland, Sverige och Japan), 400 deltagare per land = 3 600 deltagare (över 25 år)

** Privacy Rights Clearinghouse: Dataintrång https://privacyrights.org/data-breaches

***Consumer Sentinel Network: Databok 2018 https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/-sentinel-network-data-book-2018/consumer_sentinel_network_data_book_2018_0.pdf

 

Ytterligare information

F-Secure Identity Theft Checker : https://www.f-secure.com/se-sv/home/free-tools/identity-theft-checker

F-Secures blogg: https://blog.f-secure.com/identity-theft-protection/

 

Om F-Secure

Ingen kan cybersäkerhet som F-Secure. Under de senaste tre decennierna har F-Secure varit ledande inom innovation, samtidigt som man skyddar tiotusentals företag och miljoner människor. Företagets erfarenhet inom klientskydd och upptäckt och hantering av incidenter saknar motstycke och F-Secure skyddar företag och konsumenter från allt från avancerade cyberattacker och dataintrång till utspridda ransomware-infektioner. F-Secure erbjuder sofistikerad teknologi som kombinerar styrkan hos maskininlärning med den mänskliga expertis som finns i deras säkerhetslabb som uppmärksammats världen över i ett koncept de kallar Live Security. F-Secures säkerhetsexperter har deltagit i fler europeiska utredningar av cybersäkerhetsbrott än något annat företag och deras produkter säljs över hela världen av fler än 200 bredbandsleverantörer och mobiloperatörer samt tusentals återförsäljare.

Grundat 1988, F-Secure är listat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

f-secure.com | twitter.com/fsecure | linkedin.com/f-secure

Presskontakt

Sanna Syrjäläinen

PR Manager, Nordics

+358 408349277
sanna.syrjalainen@f-secure.com

Pressmaterial

Beställ media information från F-Secure

We process the personal data you share with us in accordance with our Corporate Business Privacy Policy.

Pressarkiv

Per år

Bekanta dig med våra nyheter per år 

Per kategori

Bekanta dig med våra nyheter per kategori