En DoS-attack är som en trafik­stockning på internet

En denial-of-service-attack (DoS-attack) är när en angripare tar ner en webb­plats genom att blockera vägen med en stor mängd webbtrafik. Läs mer om hur du kan stoppa hackare från att använda din enhet i dessa attacker.

DoS-attack

Attackerna riktar sig mot företag och organisationer, inte individer

Till skillnad från en trafikstockning är en denial-of-service-attack en avsiktlig attack från en fientlig part. Hackare riktar sig inte mot vanliga internet­användare utan de slår primärt till mot företag, organisationer och myndigheter. Hackare kan dock använda vanliga personers enheter som hjälpmedel i attackerna.

Angriparen strävar ofta efter att blockera åtkomst till en plats eller tjänst för att orsaka en känsla av osäkerhet eller testa motståndarens försvar.

Ju populärare och viktigare tjänsten är, desto mer skada kan en attack orsaka. Till exempel kan störningar i bank- och betalningstjänster påverka livet för många människor. En sådan attack kan tillfälligt stoppa betalningar eller bankbaserad onlineautentisering.

Din enhet kan också användas i attacker

I en trafikstockning kan ingen röra sig framåt när det är för mycket trafik. I en denial-of-service-attack bildas trängsel i nätverket när flera enheter upprepade gånger försöker ansluta till samma webb­plats sam­tidigt.

När det blir alltför många av dessa anslutningar blir webb­platsen långsam. Till slut slutar den att fungera helt. Ingen kommer att kunna använda tjänsten förrän överbelastningen har lättat — eller attacken har avstyrts.

En dator som har infekterats med ett virus kan användas som ett verktyg för attacken. Hackare kan ta kontroll över sådana enheter och tvinga dem att ständigt ansluta till målet. Ägarna till de infekterade enheterna vet vanligtvis ingenting om det. En sådan aktivitet saktar dock ner enheten och internet­anslutningen. Skadlig programvara kan även hämta annan skadlig kod till din enhet utan din vetskap.

Attacker utgör inte ett direkt hot mot dig

Denial-of-service-attacker kan få mycket publicitet. De orsakar dock vanligtvis inte någon långvarig olägenhet för internet­användare. Ofta är de attackerade tjänsterna nere i bara några timmar. Ibland kan det ta flera dagar att lösa situationen.

Attacker kan däremot orsaka ekonomiska kostnader och skada på företagets anseende. Attacker kan också skapa en allmän känsla av osäkerhet. Särskilt om vissa utländska stater tros ligga bakom dem.

Anti­virus förhindrar att din enhet används i en attack

Är din enhet skyddad? I annat fall kan den ha varit inblandad i en attack. Även om du inte kan förhindra att en attack inträffar kan du förhindra att enheten infekteras med hjälp av ett effektivt virus­skydd. Allt-i-ett-säkerhets­paketet F‑Secure Total blockerar virus och skadlig kod, vilket förhindrar att din enhet kapas. Sam­tidigt skyddar det dig när du handlar online och använder internet­bank. Den innehåller även en praktisk lösen­ords­hanterare och VPN för att skydda din integritet.

Du kan prova kostnads­fritt i 30 dagar, inga betal­korts­upp­gifter behövs och det är inget krav att köpa produkten efter prov­perioden.

Läs mer och prova kostnads­fritt