logo F-Secure

F‑Secure Internet Security

Kup teraz, aby uzyskać ochronę

Upewnij się, że oprogramowanie zabezpieczające jest aktualne. Zaloguj się w usłudze My F‑Secure, aby zachować ochronę.

Wszystko to znajdziesz w produkcie F‑Secure Internet Security

Ochrona przed wirusami

Najlepszy na świecie mechanizm ochrony anty­wirusowej zabezpiecza urządzenia przed wirusami, atakami typu ransom­ware i oprogramo­waniem szpiegującym.

Ochrona przeglądania i bankowości

Bez obaw przeglądaj Internet, rób zakupy online i korzystaj z bankowości internetowej.

Ochrona przed atakami typu ransomware

Usługa Internet Security monitoruje ważne foldery i uniemożliwia ich zaszyfrowanie przez oprogramo wanie typu ransom­ware.

Reguły rodzinne

Zabezpiecz całą swoją rodzinę przy użyciu jednej subskrypcji, która pozwala określić bezpieczne granice na urządzeniach dzieci.