Ruutu­aika ja lapset

Digitaaliset laitteet ovat tärkeä osa lasten elämää. Liika ruutu­aika voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Tutustu, miksi lasten ruutu­ajan rajoittaminen on tärkeää miettiä ja miten sen voi tehdä.

Miten paljon on liian paljon?

Internet on mahtava paikka, jossa lapset voivat oppia uusia asioita, pitää yhteyttä ystäviinsä ja viihdyttää itseään. Liian suuri ruutu­aika on kuitenkin yhdistetty käytös­ongelmiin, oppimis­vaikeuksiin, uni­ongelmiin ja liika­lihavuuteen. Useimmat alle 5-vuotiaat lapset viettävät enemmän aikaa ruutujen äärellä kuin suositellaan. Kaikki ruutu­aika ei ole pahasta, mutta useimmat lapset tarvitsevat median­käytössään vanhempien opastusta ja valvontaa.

Suositeltu ruutu­aika ikä­ryhmittäin

Amerikan lasten­lääkäri­liitto AAP suosittelee välttämään altistamasta alle 18-kuu­kautisia lapsia minkään­laisille kuva­ruuduille. Henkilö­kohtainen vuoro­vaikutus on nimittäin tärkeintä juuri alle 2-vuotiaille lapsille. Jos haluat totuttaa lapset kuva­ruutujen seuraamiseen tässä iässä, se kannattaa tehdä katsomalla lapsille sopivia ohjelmia yhdessä.

2–5-vuotiaille lapsille suositeltu ruutu­aika on alle 1 tunti päivässä. Katso ohjelmia yhdessä lasten kanssa ja varmista, että he viettävät aikaa terve­henkisesti myös verkon ulko­puolella. 6–12-vuotiaiden lasten päivittäisen ruutu­ajan tulisi yleisesti ottaen olla alle 2 tuntia. Varmista, ettei ruutu­aika korvaa fyysisiä aktiviteetteja tai unta.

Teini-ikäiset lapset viettävät paljon aikaa ystäviensä kanssa verkossa, joten heidän ruutu­aikansa ei ole yhtä selvästi rajattavissa. Yksi mahdollisuus on sopia yhteisesti jokin täysin media­vapaa aikaväli tai paikka.

Lasten ruutu­ajan rajoittaminen on haastavaa

Ruutu­ajan rajoittaminen on haastavaa, jos lapsilla on käytössään useampi kuin yksi laite. Lapset myös viettävät aikaa yhdessä ystäviensä kanssa niin verkossa kuin sen ulko­puolellakin. Siksi kaiken­lainen puuttuminen tällaiseen sosiaaliseen yhteyden­pitoon saattaa tuntua lapsesta epä­reilulta.

On myös muistettava, että kaikki lapset ovat yksilöitä. Joillekin sääntöjen noudattaminen voi olla helppoa, mutta joidenkin lasten kohdalla ruutu­ajan rajaaminen onnistuu vain tiukoilla teknisillä rajoituksilla. On tärkeää, että lapsi ymmärtää, miksi hänen ruutu­aikaansa rajoitetaan. Tarvittaessa voit varmistaa ruutu­ajan hallinnassa pysymisen käytön­valvonta­sovelluksella.

Kaikki ruutu­aika ei ole saman­arvoista

Monet vanhemmat etsivät edelleen tapoja opastaa lapsia median­käytössä ja hallita sitä. Tällöin kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että kaikki ruutu­aika ei ole saman­arvoista. Siksi on tärkeää olla tietoinen siitä, mitä lapset tekevät verkossa, jotta osaat rajoittaa nimen­omaan ongelmia aiheuttavaa ruutu­aikaa. Omien taitojen kehittäminen on yksi esi­merkki terveellisestä ruutu­ajasta. YouTube-videoiden loputon suora­toisto ei taas ehkä ole sitä.

Elämme nykyään sekä verkossa että sen ulko­puolella

Nyky­suku­polvien lapset ovat käyttäneet internetiä koko elämänsä ajan, joten he ovat digitaali­natiiveja. Internet ja digitaaliset laitteet ovat toden­näköisesti aina merkittävä osa heidän elämäänsä. Siksi pelkkä rajoituksiin keskittyminen ei ole kestävä ratkaisu. Vanhempina tehtävämme on suojella ja opastaa lapsiamme sekä verkossa että sen ulko­puolella. Meidän tulisi opettaa lapsiamme säätelemään toimintaansa itse ja käyttäytymään asian­mukaisesti. Kun lapset oppivat toimimaan verkossa vastuullisesti, se suojaa heitä verkon monilta uhilta ja auttaa heitä koko heidän elämänsä ajan.

Mitä vanhemmat voivat tehdä ruutu­ajan pitämiseksi hallinnassa

Digitaaliset säännöt ovat tehokas työ­kalu laitteiden terveelliseen käyttöön opettamisessa. Sovi säännöistä yhdessä koko perheen kanssa ja noudata niitä myös itse. Milloin perhe viettää täysin media­vapaata aikaa? Onko laitteiden käyttö sallittu ruokailujen aikana tai nukkumaan­meno­ajan jälkeen? Mitkä kaikki toimet — koti­tehtävät, harrastukset, koti­työt — on oltava tehtyinä ennen ruutu­ajan aloittamista? Kannusta lapsia puhumaan avoimesti verkon käyttö­tavoista ja varmista median­käytön pysyminen hallinnassa valvomalla ruutu­aikojen toteutumista teknologian avulla.

Valvo ruutu­aikaa F‑Secure Totalilla

F‑Secure Total on kaiken­kattava tieto­turva­paketti, joka suojaa perheesi laitteet ja toiminnan verkossa. Totalin avulla voit myös valvoa ruutu­aikojen toteutumista ja suodattaa sopimattoman sisällön pois lasten laitteista. Voit määrittää sen avulla, miten paljon aikaa lapset voivat viettää verkossa arki­päivisin ja viikon­loppuisin. Lisäksi voit rajoittaa laitteiden käyttöä yö­aikaan.

Total sisältää kaiken perheesi suojaamiseen tarvittavan yhdessä tilauksessa. Lue lisää ja kokeile F‑Secure Totalia ilmaiseksi.

Lue lisää ja kokeile ilmaiseksi