Swe
 1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar


Sekretessregler

Realtidsskyddsnätverk

I det här dokumentet beskrivs realtidsskyddsnätverket, en onlinetjänst från F-Secure Corporation som identifierar säkra program och webbplatser, och samtidigt ger skydd mot skadlig programvara och webbplatsangrepp.

Vad är realtidsskyddsnätverket?

Realtidsskyddsnätverket är en onlinetjänst som tillhandahåller snabb respons gentemot de senaste Internetbaserade hoten.

Som bidragsgivare godkänner du att realtidsskyddsnätverket samlar in information som hjälper oss att stärka skyddet mot nya och framväxande hot. Realtidsskyddsnätverket samlar in statistik om vissa okända, skadliga eller misstänkta program och oklassificerade webbplatser. Den här informationen är anonym och skickas till F-Secure Corporation för kombinerad dataanalys. Vi använder den analyserade informationen till att förbättra säkerheten på din enhet mot de senaste hoten och skadliga filer.

Så här fungerar realtidsskyddsnätverket

Realtidsskyddsnätverket samlar in information om okända program och webbplatser och om skadliga program och angrepp på webbplatser. Realtidsskyddsnätverket spårar inte din webbaktivitet eller samlar in information om webbplatser som redan har analyserats, och samlar inte in information om säkra program som är installerade på datorn.

Om du inte vill bidra med dessa data samlar inte realtidsskyddsnätverket in information om installerade program eller besökta webbplatser. Produkten behöver däremot ställa en fråga till F-Secures servrar om ryktet för program, webbplatser, meddelanden och andra objekt. Frågan ställs med hjälp av en kryptografisk kontrollsumma där själva objektet som frågan ställdes om inte skickas till F-Secure. Vi spårar inte data per användare. Endast besöksräknaren för filen eller webbplatsen ökar.

Det är inte möjligt att helt stoppa all nätverkstrafik till realtidsskyddsnätverket, eftersom det utgör en bärande del av produktens skydd.

Fördelar med realtidsskyddsnätverket

Med realtidsskyddsnätverket får du snabbare och bättre skydd mot de senaste hoten och du slipper onödiga aviseringar om misstänkta program som inte är skadliga.

Som bidragsgivare till realtidsskyddsnätverket kan du hjälpa oss att hitta nya och oupptäckta skadeprogram och ta bort möjliga felaktiga klassificeringar.

Alla deltagare i realtidsskyddsnätverket hjälper varandra. Om realtidsskyddsnätverket hittar ett misstänkt program kan du dra nytta av analysresultatet om samma program redan har påträffats hos någon annan. Realtidsskyddsnätverket förbättrar den övergripande prestandan, eftersom de installerade säkerhetsprodukterna inte behöver genomsöka de program som realtidsskyddsnätverket redan har analyserat och identifierat som säkra. På samma sätt delas information om skadliga webbplatser och oönskade massutskick via realtidsskyddsnätverket, och vi kan erbjuda dig ett bättre skydd mot webbplatsangrepp och skräppost.

Ju fler personer som bidrar till realtidsskyddsnätverket, desto bättre skydd får enskilda deltagare.

Data du bidrar med

Som bidragsgivare godkänner du att realtidsskyddsnätverket samlar in information om program som finns lagrade på din enhet och på webbplatser du besöker så att realtidsskyddsnätverket kan ge skydd mot de senaste skadliga programmen och misstänkta webbplatserna.

Analysera filens anseende

Realtidsskyddsnätverket samlar endast in information om program som inte har ett känt anseende och om filer som är misstänka eller kända för att vara skadlig programvara.

Endast information om programfiler (körbara filer) samlas in. Information om andra filtyper samlas inte in.

Beroende på produkten kan den insamlade informationen innehålla:

 • programmets sökväg (information som kan användas för att identifiera dig personligen samlas inte in).
 • storleken på filen och när den skapades eller ändrades,
 • filattribut och privilegier,
 • filsignaturinformation,
 • den aktuella versionen av filen och företaget som skapade den,
 • filens ursprung eller webbadressen till platsen där filen hämtades (information som kan användas för att identifiera dig personligen samlas inte in).
 • F-Secure DeepGuard- och antivirusanalys av genomsökta filer, samt
 • annan liknade information.

Realtidsskyddsnätverket samlar aldrig in någon information om dina personliga dokument, såvida det inte upptäcks att de är angripna. För alla slags skadliga filer samlar realtidsskyddsnätverket in namnet på smittan och rensningsstatus för filen.

Skicka filer för analys

Med vissa produkter kan du även skicka misstänkta program till realtidsskyddsnätverket för analys.

Du kan skicka in enskilda misstänkta program manuellt när produkten uppmanar dig att göra det, eller så kan du aktivera automatisk överföring av misstänkta program i produktinställningarna. Realtidsskyddsnätverket överför aldrig dina personliga dokument.

Analysera webbplatsens anseende

Realtidsskyddsnätverket spårar inte din webbaktivitet. Det säkerställer att besökta webbplatser är säkra när du surfar på nätet. När du besöker en webbplats kontrollerar realtidsskyddsnätverket dess säkerhet och meddelar dig om webbplatsen är klassificerad som misstänkt eller skadlig.

För att kunna förbättra servicen och upprätthålla en hög klassificeringsstandard kan det hända att realtidsskyddsnätverket samlar in information om webbplatser du har besökt. Information samlas in i de fall då webbplatsen du besökte innehåller skadligt eller misstänkt innehåll eller en känd attackmetod, eller om innehållet på sidan ännu inte har klassificerats eller kategoriserats. Den insamlade informationen inkluderar webbadressen och metadata för besöket och webbplatsen.

Realtidsskyddsnätverket har noggranna kontroller som försäkrar att inga personliga identifierbara data skickas. Antalet webbadresser som samlas in är begränsat. All uppsamlad data filtreras från privat information innan den skickas, och alla fält som kan innehålla information som kan kopplas till dig personligen tas bort. Realtidsskyddsnätverket klassificerar och analyserar inte webbplatser i privata nätverk, och den samlar aldrig in information om adresser och alias i privata nätverk.

Analysera systeminformationen

Realtidsskyddsnätverket samlar in information om namn och version av operativsystemet, information om Internetanslutningen och användningsstatistiken för realtidsskyddsnätverket (till exempel antalet gånger webbplatsens anseende har efterfrågats och den genomsnittliga tiden det tar att returnera ett resultat för frågan) så att vi kan övervaka och förbättra tjänsten.

Så här skyddar vi din integritet

Vi överför informationen på ett säkert sätt och tar automatiskt bort eventuell personlig information som informationen kan innehålla.

Den insamlade informationen behandlas inte individuellt. Den grupperas med information från andra bidragsgivare till realtidsskyddsnätverket. Alla data analyseras statistiskt och anonymt, vilket innebär att inga data på något sätt kopplas till dig.

All information som skulle kunna användas för att identifiera dig personligen utesluts från informationen som samlas in. Realtidsskyddsnätverket samlar inte in privata IP-adresser eller personlig information, till exempel e-postadresser, användarnamn eller lösenord. Trots att vi gör vårt yttersta för att ta bort alla personligt identifierbara data kan det hända att vissa identifierande data finns kvar i informationen som samlas in. I dessa fall eftersträvar vi inte att använda sådana oavsiktligt insamlade data för att identifiera dig.

Vi tillämpar strikta säkerhetsåtgärder och använder fysiska, administrativa och tekniska skydd för att skydda informationen som samlas in när den överförs, lagras och bearbetas. Information lagras på säkra platser och på servrar som kontrolleras av oss. Servrarna finns antingen på våra kontor eller på kontor som tillhör våra underleverantörer. Endast behörig personal har åtkomst till informationen som samlas in.

F-Secure kan dela information som samlas in med sina dotterbolag, underleverantörer, distributörer och partner, men det sker alltid i ett format som är anonymt och icke-identifierbart.

Frågor om realtidsskyddsnätverket

Kontaktinformation för frågor om realtidsskyddsnätverket.

Om du har ytterligare frågor om realtidsskyddsnätverket kan du kontakta:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

http://www.f-secure.com/sv/web/home_se/support/contact

Den senaste versionen av den här policyn finns alltid tillgänglig på vår webbsida.