Swe
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Security as a service

Säkerhet som en tjänst ger ett kostnadseffektivt skydd för små och medelstora företag

I och med den explosionsartade framväxten av skadlig kod och kriminalitet på Internet – som även omfattar riktade attacker mot företag – har onlinesäkerhet blivit en viktig konkurrensfaktor. Felfri och tillförlitlig körning av IKT-system kräver en hög onlinesäkerhet, vilket är en utmaning för små och medelstora företag med begränsad IT-personal och budget.

Säkerhet som en tjänst (SaaS) är företagsekonomiskt riktigt. Genom att låta proffsen sköta säkerheten kan små och medelstora företag lägga tiden och resurserna på den kommersiella verksamheten. Med SaaS får företagen ett kostnadseffektivt skydd tack vare dedikerade experter och teknik i världsklass.

F-Secure är banbrytande när det gäller att leverera SaaS till företag och F-Secures produkter används i miljontals hem och på miljontals kontor över hela världen.

Hur fungerar SaaS?

I SaaS-modellen lägger ett företag ut IT-säkerheten på entreprenad och köper en prenumeration på säkerhetsprogramvaran i stället för att köpa tekniken på årlig licensbasis. SaaS innebär en flexibel licenshantering. Det är enkelt att flytta licenserna från en dator till en annan och datorerna är alltid skyddade med den senaste versionen av programvaran och säkerhetssignaturerna.

Maria Nordgren, VP Corporate Business på F-Secure Corporation säger: “Enligt ett SaaS-avtal fungerar F-Secure som värd för tjänsten, medan vår betrodda lokala säkerhetspartner ansvarar för den dagliga driften av företagets IT-säkerhet. SaaS är som att ha en specialutbildad arbetsstyrka för säkerhet utrustad med den senaste tekniken – till en bråkdel av kostnaden för att anställa IT-personal och köpa in tekniken.”

Föränderlig hotbild

Teknisk innovation kan förbättra produktiviteten avsevärt men medför även nya risker. Dagens företag är mer uppkopplade, nätverksanslutna och mobila än någonsin tidigare. De använder en rad olika uppkopplade enheter, som bärbara datorer, handdatorer och smartphone-enheter. De anställda delar fler filer och drar nytta av bredband, trådlösa surfzoner och nätverkstjänster som snabbmeddelanden och VoIP.

Som ett resultat av detta förändras även onlinehoten konstant. De tar sig många nya former, dyker upp snabbare och utvecklas av organiserade brottslingar som ständigt försöker hitta sätt att utnyttja svagheter i företagens IT-system. I värsta fall kan kostnaderna för säkerhetsbrister och stilleståndstid som orsakas av problem med skadlig kod allvarligt skada ett företags ekonomi och anseende.

Få små och medelstora företag har möjlighet att avsätta den personal och de resurser som krävs för att ha en fullständig överblick över de nya teknikerna och den ständigt skiftande hotbilden. Tack vare SaaS kan företag fokusera på kärnverksamheten genom att överlåta säkerheten åt experterna, som förstår vilka svagheter i säkerheten som de senaste teknikerna och förändringarna i användarbeteende ger upphov till.

F-Secure Protection Service for Business

Protection Service for Business (PSB Advanced) är en omfattande SaaS-lösning speciellt framtagen för små och medelstora företag som ger ett kraftfullt skydd utan fördröjning för bärbara datorer, stationära datorer, filservrar och Microsoft Exchange-servrar. De många funktionerna omfattar bland annat virusskydd, spionprogramsskydd, brandvägg, identifiering av spökprogram, skräppostkontroll och snabbt skydd mot nya, okända hot med F-Secures senaste datormolnsteknik.

Allt detta och mycket mer levereras som en tjänst. F-Secure fungerar som värd för administrationsinfrastrukturen och deras certifierade lokala IT-partner övervakar och administrerar nätverket hos företagskunden via en webbaserad administrationsportal för att garantera en konstant hög säkerhet. Den lokala partnern kan även tillhandahålla ytterligare tjänster som säkerhetsövervakning, programinstallation, konfiguration, regelbunden rapportering eller administration av nätverkets säkerhetsfunktioner.

SaaS-prenumerationsmodellen förenklar verksamheten. Företagen behöver inte längre oroa sig för säkerhetsuppdateringar, programvarukorrigeringar eller uppgraderingar, utan allt detta sköts åt dem. Det går att ställa in säkerhetsprofiler utifrån företagets specifika behov och inställningarna kan låsas för slutanvändaren. PSB Advanced möjliggör även fjärrinitierad installation på klienter och krypterad kommunikation mellan skyddade enheter, F-Secure-servrar och portalen.
 

Kontakta din återförsäljare!

Vill du köpa eller förnya din licens? Hitta din närmaste återförsäljare här.

Kontakt