Nor
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Støttetjenester

Premium forretningsstøtte

 

Vår Premium-støttepakke gir deg den mest omfattende tekniske støtten som er tilgjengelig. Premium-støttepakken er ideell for bedrifter som krever absolutt høyeste nivå av tilgjengelighet, responsivitet og ekspertise når det gjelder støtte.

Du får døgnkontinuerlig tilgang til den øverste serviceadministrasjonen. Dette sikrer at vi oppfyller serviceløftet vårt.

Vår Premium-støtte er tilgjengelig for deg døgnet rundt uten avbrudd, med prioritert tilgang til vårt mest erfarne tekniske støttepersonell. Du får en første respons på viktige hendelser innen en time, etterfulgt av hyppige oppdateringer til problemet er løst. Hele servicekjeden er bygd for å akselerere servicenivåmål. Vi lover deg den raskest mulige løsningen for alle problemer.

Du får også omfattende proaktiv støtte, med førsteklasses tjenester fra vårt erfarne tekniske støttepersonell:

 

  • Hyppige og grundige servicegjennomganger og -rapporter, som gir deg hendelses- og statusrapporter som fremhever viktige tidligere hendelser og gir innsikt for bedre systemstabilitet, sikkerhet og ytelse.
  • Oppgraderingskonsultasjon som sikrer at alle dine F-Secure-sikkerhetsløsninger er oppdaterte og optimalt konfigurerte slik at du får størst mulig verdi fra de lisensierte løsningene og de kjøpte tjenestene.
  • Du får tilgang til F-Secures saksregistreringssystem slik at du kan følge dine hendelser og aktiviteter på nettet og i sanntid med eService.
  • Tjeneste for fjerning av skadeprogrammer leveres av våre mest erfarne teknikere, og sikrer at kompromitterte systemer gjenopprettes på kort tid med høyest mulig sikkerhetsnivå.

Upgrade your support

Find out how to upgrade your support level.

Read more

Contact support

Looking for help with an F-Secure service?

Contact our support staff

Update your software

Always use the latest version to stay fully protected.

Download