Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Ryhdy kumppaniksi

Aidosti hallittavia arvonlisäpalveluita kiinteisiin ja mobiiliverkkoihin

Kiinteisiin ja mobiiliverkkoihin liittyvän liiketoiminnan konvergenssi on teille jo tosiasia erityisesti mobiililaajakaistan käytön kasvaessa jatkuvasti. Eri teknologioiden ja sovellusten lähentyminen vaikuttaa myös arvonlisäpalveluihin (value added services, VAS), joita F-Secure tarjoaa PC-, Mac- ja netbook-tietokoneiden sekä älypuhelinten käyttäjille. Tarjoamme tietoturvaa aidosti hallittavana arvonlisäpalveluna, jossa on sama hallintaliittymä eri verkoissa, asiakkaiden laitealustoissa ja loppukäyttäjäsegmenteissä.

Verkottuminen ja konvergenssi ovat asiakkaan arkipäivää

Asiakkaan elämä on täynnä digitaalisia laitteita ja yhä suositumpia palveluita, joita voidaan käyttää sekä kiinteissä että mobiiliverkoissa. Kuluttajat ovat erittäin verkottuneita, ja he haluavat käyttää samoja palveluita siellä missä milloinkin sattuvat olemaan. Digitaalinen koti ulottuu kauas kodin seinien ulkopuolelle, ja laajentumisen avaintekijänä on palveluiden konvergenssi – mahdollisuus tarjota samoja palveluita eri verkoissa ja erilaisissa laitealustoissa niin, että käyttäjäkokemus on yhdenmukainen.

Mobiilin internetin tietoturva on kasvualue

Mobiili Internetin käyttö 3G-kortin, donglen tai netbook-tietokoneen kautta on hyvässä kasvussa. Vaikka laitteet käyttävätkin matkapuhelinverkkoa, ne ovat tietokoneita, jotka edellyttävät tietokoneen tietoturvaa. Mobiilitietoturvan myyminen hallinnoituna palveluna voi olla yrityksenne seuraava erittäin kannattava tulonlähde. Me tunnemme mobiililaajakaistan käyttäjien tietoturvamarkkinoinnin erityispiirteet ja pystymme takaamaan teille helpon integrointiprosessin, laskutuksen ja palvelunhallinnan.

Helppo käyttöönotto moniin laitteisiin kiinteissä ja mobiiliverkoissa

F-Securen kumppanina voitte yhden integrointiprojektin jälkeen tarjota eri loppukäyttäjäsegmenteille (kuluttajat, pk-yritykset) tietoturvaa, online-varmuuskopiointia ja muita palveluita eri alustoille (PC, Mac, älypuhelimet) sekä kiinteässä että mobiiliverkossa. Voitte tarjota yhdenmukaisen käyttäjäkokemuksen ja varmistaa, että oma brändinne on jatkuvasti esillä. Meillä on osaamista alustojen eroista, ja tarjoamme esimerkiksi tekstiviestipohjaisen toimitus- ja laskutusjärjestelmän, jonka ansiosta palvelun käyttöönotto ja laskutus on loppukäyttäjille helppoa verkosta ja alustatyypistä riippumatta.

Laajempi kohderyhmä arvonlisäpalveluille

Monelle operaattorille tietoturvapalvelut ovat kannattavin arvonlisäpalvelu. F-Securen palvelutarjonnan avulla voitte helposti laajentaa tietoturvapalveluiden kohderyhmää. Tietokoneen kotikäyttäjien lisäksi Internetin mobiilikäyttäjät ja älypuhelinten omistajat ovat hyviä kohteita tietoturvapalveluiden markkinoinnille.

Tietoturvaa infrastruktuurista riippumatta

F-Securen kumppanina voitte myydä tietoturvaa PC-, Mac- ja netbook-tietokoneisiin ja älypuhelimiin riippumatta siitä, mihin verkkoinfrastruktuuriin yrityksenne on keskittynyt. Monilla matkapuhelinasiakkaillanne voi olla kotonaan tietoturvaa kaipaava tietokone. F-Securen tekstiviestimarkkinoinnin avulla voitte helposti myydä sekä älypuhelinten että tietokoneiden tietoturvaa ilman erillisiä integrointi- tai hallintaprojekteja. Loppukäyttäjien tietokoneiden käyttämästä verkosta riippumatta voitte kerätä tuoton kaikkein kannattavimmasta tietokoneiden arvonlisäpalvelusta: tietoturvasta. Jos yrityksenne on keskittynyt kiinteän verkon asiakkaisiin, teillä on silti mahdollisuus myydä heille myös älypuhelinten ja mobiililaajakaistan tietoturvapalveluita.

F-Secure suojaa korvaamattoman

Eri maissa tehdyt käyttäjätutkimukset osoittavat, että loppukäyttäjät ovat yhä enemmän huolissaan digitaalisen sisältönsä säilymisestä. Suurin osa kuluttajista pitää esimerkiksi digitaalisia valokuvia erittäin arvokkaina. Valokuvien ja muiden korvaamattomien sisältöjen suojaaminen avaa yrityksellenne houkuttelevan mahdollisuuden pitkäkestoiseen liiketoimintaan. Meille menestyksenne on ykkösasia.

Kiinnostaako kumppaniksi ryhtyminen?

 

Onko nopea kasvu mahdollista?

Operaattorikumppani kääntyi F-Securen puoleen: haasteena oli arvokkaampien palvelupakettien myyminen ja tietoturvan puhelinmyynnin piristäminen.

Lue lisää

Tietoturva on lisäarvopalveluiden ykkönen maailmassa

F-Secure Protection Service for ConsumersF-Securen palkittu Protection Service for Consumers on suunniteltu operaattorin tarpeet huomioiden.

Lue lisää

ARPUa on vaikea kasvattaa mobiilibisneksessä, eikö?

Operaattorikumppanimme tarjosi tietoturvaa mobiililaajakaista-asiakkailleen verkkosivustonsa kautta. Vain noin kymmenen prosenttia uusista mobiililaajakaista-asiakkaista aktivoi tietoturvapalvelun. Kumppani ei ollut tyytyväinen tasoon, joten se otti yhteyttä F-Secureen saadakseen tuoreita ideoita ja uutta otetta myyntiin.

Mitä tapahtui?

Miten asiakkaittenne sisällölle käy, jos tietokone menee rikki?

Ei mitenkään, jos käytössä on Online Backup. Se varmuuskopioi automaattisesti valokuvat, musiikin, sähköpostin ja muut tärkeät sisällöt ilman tilarajoitusta.

Lue lisää