Villkor och regler

Observera att du samtycker till följande villkor när du använder F-Secures webbsidor.

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på F-Secures webbsidor tillhandahålls i befintligt skick och beroende på aktuell tillgänglighet. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas med avseende på tillgänglighet, överensstämmelse, tillförlitlighet eller innehåll på de här sidorna. I den utsträckning som lagen medger, frånsäger sig F-Secure ansvar för eventuella skadeståndskrav för direkta skador, indirekta skador, oförutsedda skador eller följdskador som uppkommer genom användandet av eller oförmågan att använda de här sidorna, även om F-Secure har informerats om risken för sådana skadeståndskrav.

Tredjepartswebbplatser

Denna policy omfattar endast våra aktiviteter på våra servrar. Den här webbplatsen innehåller länkar till webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi tar inget ansvar för innehåll, kommentarer eller programvara på de webbplatserna. Vi tillhandahåller de här länkarna endast som en tjänst och förekomsten av dem ska inte uppfattas som att vi går i god för de länkade webbplatserna.

Copyright

Innehållet på F-Secures webbsidor skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning © F-Secure 1994–2006. Med ensamrätt. Kopiering, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet, inklusive, men inte begränsat till, bilder, designformat, logotyp, ljudklipp, videoklipp och HTML-kod, i någon form, utan föregående skriftligt tillstånd från F-Secure är förbjudet. All kopiering, fullständig eller delvis, av texterna, illustrationerna, designformatet eller logotypen, oavsett tillvägagångssätt, är olaglig. Sådan kopiering kräver ett föregående skriftligt medgivande från F-Secure. Vi använder alla rättsliga medel för att skydda våra immateriella rättigheter.

F-Secure" och triangeln är registrerade varumärken som tillhör F-Secure Corporation. F-Secures produktnamn och symboler/logotyper är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör F-Secure Corporation. Alla övriga varumärken som nämns på F-Secures webbsidor tillhör deras respektive innehavare.

Nokia är ett registrerat varumärke och Nokia OK-logotypen är ett varumärke som tillhör Nokia Corporation. Nokias id-koder är a00014, a00015 och a00018.

Symbian och alla Symbian-baserade märken och logotyper är varumärken som tillhör Symbian Limited.

Säkerhet

F-Secure värnar om säkerheten för din information. För att förhindra obehörig åtkomst eller obehörigt avslöjande, bibehålla korrekta data och säkerställa att information används korrekt, har vi tillämpat adekvata fysiska, elektroniska och ledningsmässiga rutiner för att skydda den information som vi samlar in online.

Inskickat material

Alla bulletinmeddelanden, förslag, idéer, anslagna inlägg eller koncept som skickas till F-Secure via den här webbplatsen kommer att bli och fortsätta vara F-Secures egendom. Vidare tar F-Secure inget ansvar avseende sekretessen för den information som skickas till vår webbplats. Genom att skicka material till F-Secures webbplats samtycker du till att F-Secure har rätt att publicera materialet i produkter eller publikationer oavsett syfte, inklusive, men inte begränsat till, annonserings- och marknadsföringssyften. Du samtycker till att inte vidta åtgärder mot oss rörande det material som du skickar in.

Tillägg

F-Secure förbehåller sig rätten att när som helst ändra sidorna eller neka åtkomst till dem. Tillägg till denna policy publiceras på den här URL-adressen och träder i kraft från det att de har publicerats. Besök oss igen om du vill se de senaste uppdateringarna.