F-Secures person­uppgifts­policy för tjänster

Den här personuppgiftspolicyn utges av F-Secure Corporation, ett i Finland börsnoterat företag med registreringsnummer 0705579-2 ("F-Secure", "vi", "vår", "oss"). Policyn gäller också för samtliga dotterbolag i F-Secure-koncernen.

I den här policyn beskrivs hur vi hanterar våra kunders personuppgifter.

Vi strävar efter att skydda och hemlighålla dina personuppgifter. De uppgifter som vi samlar in används endast för de syften som beskrivs i den här policyn, i tjänstspecifika villkor och meddelanden och i licensavtal mellan dig och oss.

Beroende på vilka F-Secure-tjänster och -programvaror du använder, och beroende på annan kommunikation mellan dig och oss, kanske vissa avsnitt i den här personuppgiftspolicyn inte gäller för dig eller bara delvis gäller för dig.

Definitioner

Nedan förklaras termer som har en specifik betydelse i personuppgiftspolicyn.

"Kund" och "du" avser en privatperson eller företagsanvändare eller andra datasubjekt som köper, registrerar användning av eller använder våra tjänster, och som kan ha skickat personidentifierande information till oss. Informationen kan ha skickats genom användning av våra tjänster (inklusive webblösningar), webbplatser, telefon, e-post, anmälningsformulär eller liknande kanaler.

"Personuppgifter" avser sådan information om enskilda privatpersoner, deras personliga egenskaper eller omständigheter som kan kopplas till dessa privatpersoner, deras familje- eller hushållsmedlemmar. Informationen kan innefatta namn, e-postadresser och postadresser, telefonnummer, fakturerings- och kontoinformation samt andra uppgifter kopplade till tjänsterna och leveransen av dessa tjänster.

"Tjänster" avser tjänster eller produkter som tillverkas och/eller distribueras av F-Secure, t.ex. programvara, webblösningar och relaterade supporttjänster.

"Webbplats" avser webbplatsen http://www.f-secure.com och andra webbplatser som F-Secure administrerar eller är värd för, inklusive del- och underwebbplatser och innehållet på webbplatserna.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

När du använder våra tjänster blir du kund hos oss. I enlighet med tillämplig lagstiftning äger vi rätt att bearbeta dina personuppgifter när du blir kund hos oss.

Vi äger rätt att samla in och bearbeta dina personuppgifter om du kommunicerar med oss eller våra affärspartner angående våra tjänster, om du installerar och använder våra tjänster, fyller i våra formulär eller enkäter, registrerar dig för användning av våra tjänster, skickar information via våra webblösningar, deltar i tävlingar eller utlottningar, registrerar din e-postadress hos oss eller skickar e-post till oss.

Vi måste samla in och bearbeta relevanta personuppgifter automatiskt för att våra tjänster ska fungera, för att kunna vidareutveckla dem och för att du ska kunna dra nytta av tjänsterna. Eftersom denna bearbetning är en oskiljaktig del av de tjänster som vi tillhandahåller har vi ett giltigt behov och en juridisk befogenhet att göra detta.

I vissa fall ber vi separat om ditt samtycke för bearbetningen.

Om du besöker våra webbplatser under din prenumeration på eller vid användning av våra tjänster kan vi även samla in personuppgifter via webbplatsen enligt vad som anges i vår separata sekretesspolicy för webbplatsen.

Vad samlar vi in?

I det här avsnittet beskrivs de olika typer av personuppgifter som vi samlar in.

Personuppgifter

Vi kan kräva att du uppger personuppgifter som är nödvändiga för att prenumerera på våra tjänster.

Sådana personuppgifter är t.ex. kontakt- och faktureringsadress, namn och e-postadress, gatuadress, telefonnummer, land, ort, språk och ålder. I vissa fall behöver vi även veta kön och namnet på din arbetsgivare. Ibland påminner vi dig om att du måste byta lösenord eller så kanske vi skickar en ID-kod som måste anges om du vill använda våra tjänster.

Huvuddelen av de personuppgifter vi bearbetar samlas in automatiskt via våra tjänster.

Dessa uppgifter inkluderar antal köpta licenser, enheter som omfattas av din licens, köp- och betalningshistorik, vilken distributionspartner som används, din kommunikation med våra supporttjänster, uppgifter om enhetsidentifikation, uppgifter om enhetens tekniska miljö (t.ex. operativsystem) samt uppgifter om användningen av tjänsten (t.ex. status för aktivering och senaste inloggning).

Om du prenumererar på våra mobila produkter samlas även din mobila enhets IMEI- och IMSI-koder in automatiskt.

När det gäller platsbaserade tjänster bearbetar vi även enhetens eller webbtrafikens platsdata för att göra det möjligt för dig att använda respektive tjänstfunktioner.

När du använder våra innehållshanteringstjänster för att hantera uppgifter och filer kan innehållet överföras till och skickas via våra tjänster och servrar. När detta sker kommer vi att a) bearbeta det innehåll som du hanterar med tjänsten, b) automatiskt samla in relaterade metadata, t.ex. uppgifter om datum, tid och IP-adress för din senaste inloggning på tjänsten, filnamn, filers geografiska platser, enhetsserienummer, identifieringsuppgifter för anslutningen samt förhållanden och filer som delas mellan kundkonton och andra väsentligt liknande uppgifter.

När du använder våra tjänster för sociala medier samlar vi in grundläggande uppgifter om dig enligt det som samlas in av det sociala mediets plattform. Bland sådana uppgifter ingår din e-postadress, dina hobbies och intressen, födelsedatum, utbildningshistorik, grupper som du tillhör, din hemort, relationsuppgifter, prenumeranter och prenumerationer, anställningshistorik, webbadress till din personliga webbplats samt andra väsentligen liknande uppgifter som tillhandahålls i det sociala mediets plattform. Dessutom behöver tjänsten samla in uppgifter om dina och dina vänners eller kontakters aktiviteter i det sociala mediets plattform, t.ex. de användar-ID:n som är kopplade till ditt konto, användar-ID:n till dina vänners konton i din vänlista, inlägg och nyhetsflöden på din vägg, antalet och typen av delade länkar och själva länkarna, lista över händelser, både planerade och som du har deltagit i, anteckningar, foton och videor, statusuppdateringar, kontakters beskrivningar, kontakters födelsedagar, kontakters utbildningshistorik, hemorterna för dina kontakters vänner, kontakters anställningshistorik samt andra väsentligen liknande uppgifter som tillhandahålls av det sociala mediets plattform.

När vi ska tillhandahålla supporttjänster kan vi behöva samla in och bearbeta relevanta uppgifter om angrepp av skadligt program och e-postidentifiering i ett format som vi kan koppla till dig, i den utsträckning som du har lämnat sådana uppgifter till oss. När det är relevant för att kunna lösa dina supportärenden kan vi också behöva komma åt delar av loggfiler över filaktiviteter och andra liknande uppgifter som tidigare samlats in om ditt tjänstutnyttjande och beteende.

Personuppgiftskällor

Även om merparten av ovan redovisade uppgifter samlas in direkt från dig eller din enhet får vi också uppgifter från våra koncernbolag, distributionspartners (t.ex. operatörer) och de företag av vilka du köpt tjänsterna. Vi gör detta för att tillhandahålla en smidig kundupplevelse och för att ha tillgång till den information som krävs för att lösa supportärenden.

Andra informationskällor är t.ex. underleverantörer som har levererat supporttjänster till dig, eller marknadsföringspartner som har hjälpt oss med marknadsföringsaktiviteter.

Om du använder ditt konto hos sociala medier när du registrerar dig för våra tjänster kan vi också samla in relevanta uppgifter (t.ex. e-postadress) från ditt konto för att kunna autentisera din registrering samt för att kontakta dig.

Tekniska data och säkerhetsdata

Utöver de data som vi samlar in i identifierbart format bearbetar vi i våra tjänster även tekniska metadata och säkerhetsrelaterade tekniska data från din enhet och dina aktiviteter. Detta behövs för att våra tjänster ska kunna fungera som avsett.

Bland dessa "tekniska data" och "säkerhetsdata" ingår vanligtvis:

 • Filernas storlek, antal och typ (t.ex. digitalfoto eller textdokument)
 • Filhuvudsinformation (http)
 • Datum då en fil skapades, ändrades eller togs bort
 • Automatiska lösenord som baseras på filinnehåll
 • Kommentarer och anteckningar
 • Enhetens skärmupplösning
 • Statistiska och analytiska data om potentiella aktiviteter från skadliga program
 • Data om programvara och den tekniska användningsmiljön
 • andra väsentligen liknande uppgifter

 

Utöver ovan redovisade data behöver vårt nätverksskydd i realtid samla in andra säkerhetsdata. Detta redovisas i en separat sekretesspolicy.

Analysdata

För att kunna förse dig med bättre tjänster samlar vi även in information om hur du använder våra tjänster. Den här typen av data kan omfatta vilken webbläsare du använder, vilka element du klickar på, tidsstämplar, platsupplysningar, enhetsidentifierare samt relationerna mellan enheter/användare/användargrupper, produkters drifttid, enhetsdata och operativsystem, IP-adress (del av eller hela), produktfel, filer som orsakar problem, data om produktprestanda, hur du interagerar med vår tjänst, namnet på den domän från vilken du ansluter till tjänsten samt vilka tjänstfunktioner du använder.

Vad använder vi uppgifterna till?

I det här avsnittet beskrivs hur vi använder de personuppgifter som vi samlar in.

De personuppgifter som samlas in används för att

 • identifiera behöriga användare och kontrollera kundkvalifikationer, bearbeta och spåra transaktioner, t.ex. utfärdande av fakturor, kontoadministration, leveransadministration, insamling och hantering av betalningar samt licenshantering
 • tillhandahålla hjälp och support avseende våra tjänster
 • tillhandahålla, underhålla, utveckla och förbättra våra tjänster,
 • kontrollera tjänster som du har köpt och använt, så att vi kan vårda kundrelationen och kommunicera med dig
 • hantera och förbättra våra tjänsters och webbplatsers funktioner
 • skicka information om våra tjänster, t.ex. för att i direktmeddelanden eller via andra kanaler informera om nya versioner och funktioner
 • arrangera tävlingar och hantera kundenkäter
 • annonsera och marknadsföra våra andra tjänster till dig,
 • förhindra bedrägerier
 • uppnå överensstämmelse med aktuella regler och gällande lagstiftning,
 • ta bort eller stoppa delning av olagligt eller inkräktande material.

 

Nedan förklaras vissa användningsscenarier närmare för att hjälpa dig utvärdera effekterna av sådan bearbetning.

Köpa tjänster från F-Secures e-butik

När du registrerar dig för, eller köper, våra tjänster via vår e-butik måste vi bearbeta dina personuppgifter med tillhörande betalnings- och faktureringsinformation för att kunna genomföra köpet och hålla ditt konto à-jour. De flesta av dessa scenarier gäller för personuppgifter som du lämnar på dessa sätt.

Beroende på var du befinner dig kanske F-Secures e-butik helt eller delvis drivs av en extern e-butiksleverantör eller någon av våra distributionspartner. Delar av inköpstransaktionen genomförs kanske på en webbplats som tillhör en tredje part, enligt informationen i e-butiken. Vilken enhet som hanterar ditt inköp finns angivet på webbsidorna i vår e-butik. Den information som du skickar i samband med ett sådant köp hanteras i enlighet med aktuell lagstiftning och distributionspartnerns eller den externa e-butiksleverantörens villkor och policyer.

Kontokorts- eller betalkortsinformation som du skickar lagras inte i F-Secures e-butikdatabas. Informationen skickas direkt till den valda betalningsleverantören eller distributionspartnern, och hanteras enligt betalningsleverantörens eller distributionspartnerns sekretesspolicyer.

Plats

För tjänster som tillhandahåller information om plats för din enhet eller var din webbtrafik dirigeras bearbetar vi endast platsuppgifter i identifierbara format för att kunna leverera den begärda tjänsten till dig. Platsuppgifter bearbetas endast under en begränsad tid för användning och efter detta tar vi antingen bort dessa uppgifter eller anonymiserar dem.

Metadata för innehållet i dina filer kan även innehålla platsuppgifter (t.ex. foton). I sådana fall bearbetas platsuppgifter på samma sätt som andra platsuppgifter enligt beskrivningen nedan.

När du använder och deltar i vårt händelseprogram kan din fysiska närvaro vid händelseplatsen härledas av ditt deltagande i händelsen. Den här informationen kan vara synlig för oss, händelsens organisatör eller andra användare.

I vissa fall, när uppgifterna eller en synlig del av tjänsten tillhandahålls av en tredje part (om dina platsuppgifter t.ex. tillhandahålls genom en tredje parts karttjänst eller om du förses med sökmotortjänster från tredje part), används dessa uppgifter i enlighet med positioneringsdataleverantörens egna villkor, sekretesspolicyer och tillämpliga lagar. Vid tidpunkten då denna policy publiceras använder sig F-Secure av Google Maps för våra innehållstjänster, stöldskyddsfunktioner och funktioner för säker sökning. Googles sekretesspolicyer gäller vid din användning av dessa funktioner.

Innehåll

Med en del av våra tjänster kan du säkerhetskopiera eller hantera dina data och filer. Vi anser att det innehåll som du säkerhetskopierar eller hanterar genom våra tjänster utgör dina privata data. Vi strävar inte efter att göra intrång i dina rättigheter till sådant innehåll och vi beviljar inte heller tredje part någon licens att göra det.

För att skydda din integritet på bästa sätt bearbetar vi i största möjliga utsträckning i) din kontoinformation, ii) ditt faktiska innehåll och iii) metadata och säkerhetsuppgifter separat.

Vi begränsar även våra möjligheter att visa det faktiska innehållet i filerna så mycket som möjligt. Vi försöker inte, och vi vill inte, se innehållet i dina filer. Men vi måste bearbeta metadata och säkerhetsuppgifter som är relaterade till ditt innehåll för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Det innebär att vi även länkar sammanställda metadata till ditt konto.

Vi tar endast del av specifikt filinnehåll om det finns ett tydligt behov av att göra det. Det vanligaste fallet är om du kontaktar support i en fråga som berör ditt innehåll. Om ditt ärende eskaleras från den normala supportnivån hanteras processen i sådana fall genom att endast support på hög nivå och värdtekniker kan komma åt ditt innehåll. Vi kan även behöva komma åt ditt specifika innehåll om du använder våra tjänster för att distribuera innehåll som kan bryta mot våra användningsvillkor. I sådana situationer får vår personal endast tillgång till innehåll i den omfattning som krävs för situationen.

Med hjälp av tjänstalternativen kan du naturligtvis själv göra ditt innehåll tillgängligt för en större publik.

Vi bearbetar nödvändiga metadata från ditt innehåll så att vår tjänst kan hantera ditt innehåll och kan även skanna ditt innehåll efter skadliga program. Integritetsaspekterna av dessa aktiviteter redovisas i avsnittet om tekniska data och säkerhetsdata.

Appar i sociala medier

Vi använder de insamlade uppgifterna för att förse dig med ett mått på hur säker/privat din sociala medieprofil är, en lista över sårbarheter i den och vad de här sårbarheterna kan få för konsekvenser samt information om hur du kan åtgärda de här sårbarheterna.

För att kunna göra detta måste vi analysera de insamlade uppgifterna och kan behöva lagra din information under en begränsad tid i den utsträckning som krävs för det här ändamålet.

Tekniska data och säkerhetsdata

Tekniska data. Eftersom du kan använda en del av våra tjänster för att säkra, säkerhetskopiera och dela innehåll på dina enheter måste vi bearbeta relaterade tekniska data/metadata. När du till exempel lagrar, delar eller synkroniserar dina filer som en del av våra tjänster behöver vi kategorisera filerna för att kunna lagra, överföra, skapa listor över, spela upp, dela och hämta dem. Vi behöver även samla in metadata om filer för att möjliggöra kopiering och synkronisering av dessa mellan olika enheter och för att förbättra presentationen. Vi begränsar våra möjligheter att se dessa metadata enligt principen att vi endast övervakar sammanställda metadata (t.ex. total storlek för ditt innehåll) och bearbetar filbaserade metadata endast automatiskt av ovan angivna skäl.

Säkerhetsdata. Vi samlar in säkerhetsdata för att kunna förse dig med de säkerhetstjänster som du uttryckligen prenumererar på. Dessutom behöver vi, för att förbättra säkerheten hos våra övriga tjänster, samla in säkerhetsdata om okända filer, misstänkt beteende hos enheter eller på webbplatser som du besöker. Vissa tjänstfunktioner kräver dessa data för att kunna fungera.

Som standard är inte de säkerhetsuppgifter som vi samlar in från din enhet utformade på ett sätt som gör att du kan identifieras. En stor del av de säkerhetsuppgifter som vi samlar in anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt. I vissa fall kan vi behöva bearbeta delar av insamlade meta- eller säkerhetsdata på ett sätt som gör att du kan identifieras. Vi kommer endast att göra detta med ditt uttryckliga samtycke eller om vi inte på annat sätt kan leverera våra tjänster, t.ex. för att lösa ett problem som du har kontaktat support om. Säkerhetsdata används inte för personligt riktad marknadsföring.

Vad gäller användning av säkerhetsdata som samlas in i samband med nätverksskydd i realtid hänvisar vi till den tjänstens sekretesspolicy.

F-Secure kan låta dotterbolag, underleverantörer, distributörer och partner ta del av insamlade säkerhetsdata, men säkerställer då att den vidarebefordrade informationen inte kan kopplas till enskilda personer.

Marknadsföringsaktiviteter

Vi kan komma att marknadsföra, sälja, förlänga erbjudanden och skicka dig information om specialerbjudanden samt annan marknadsföringsrelaterad kommunikation, genom att i enlighet med tillämpliga lagar använda de kontaktuppgifter du lämnat till oss.

Sådan kommunikation rör våra tjänster och våra distributionspartners tjänster. Vi kommer endast att skicka dig sådan information om du har gett ditt medgivande till detta (t.ex. genom att du i vår onlinebutik eller vid deltagande i någon tävling har angett att du vill få våra nyhetsbrev). Utöver ditt uttryckliga medgivande får vi enligt tillämpliga lagar skicka dig sådan kommunikation eftersom du är kund hos oss, såvida du inte har bett att få slippa sådan kommunikation. Vi kan ge våra underleverantörer och partners i uppdrag att genomföra sådana marknadsföringsaktiviteter i vårt namn.

Vi kommer noggrant att följa alla tillämpliga lagar när vi skickar dig information och du äger rätt att när som helst begära att vi slutar skicka marknadsföringsutskick till dig. Möjlighet att göra detta finns i varje marknadsföringsutskick.

Observera att en del av våra tjänster kan visa eller skapa marknadsföringsannonser som en del av sin funktion. För sådana visningar behövs inget medgivande från dig.

Analysdata

Vi registrerar och följer upp användandet av våra tjänster, webbplatser och annonser i syfte att förbättra kundupplevelsen och våra tjänster.

När vi samlar in uppgifter för det här ändamålet är vi intresserade av att veta hur våra kunden beter sig överlag, inte av att identifiera enskilda kunder. Sådan analys av kundbeteende bygger på aggregerad statistik och/eller bistånd från tredjepartsleverantörer som hjälper oss att skapa användarprofiler baserat på pseudonymer och/eller genom andra arrangemang som förebygger att du kan identifieras. Vi använder pseudonymer eller slår ihop data från flera olika individer för att sätta samman statistik, demografiska data eller tillhandahålla kundsegmentering.

Din identitet blir endast känd för oss i det här sammanhanget om du skickar din kontaktinformation i samband med din feedback till oss (t.ex. när du skickar användarfeedback).

Vi använder dessa uppgifter internt endast i syfte att förbättra våra tjänster, med enbart följande undantag:

 • De av våra underleverantörer som förser oss med analystjänster kan eventuellt också sammanställa och publicera aggregerade rapporter om de insamlade uppgifterna. Varken statistiken eller de aggregerade rapporterna innehåller uppgifter som skulle kunna kopplas till någon enskild person.
 • Om du har en kundrelation med en av våra operatörpartner som tillhandahåller dig våra tjänster till dig kan den här partnern beviljas begränsad åtkomst till relevanta uppgifter.

 

Överföring av personuppgifter

Parter som vi överför personuppgifter till

Vi kanske låter underleverantörer och F-Secure-gruppens företag ta del av dina personuppgifter, om dessa levererar tjänster eller delar av tjänster som du har licens för.

Bara nödvändiga personuppgifter delas med sådana företag, och informationen överförs alltid elektroniskt.

Om vi överför personuppgifter till våra underleverantörer (t.ex. för hantering av ett supportärende eller för vidarebefordran till logistikpartner inför produktleverans) kräver vi av dem, enligt upprättade avtal, att de använder informationen enligt F-Secures strikta regler och endast i syfte att leverera tjänster till F-Secure. Underleverantörerna måste hantera informationen i enlighet med den här personuppgiftspolicyn, dina avtal med oss och den lagstiftning som F-Secure har att följa.

Vissa av våra koncernbolag, underleverantörer, distributörer och partner finns utanför EES-området eftersom vi vill att våra tjänster ska vara tillgängliga över hela världen. När vi överför personuppgifter till platser utanför EES skyddar vi personuppgifterna enligt kraven i gällande lagstiftning. Vi gör detta genom att kontraktsmässigt tvinga våra underleverantörer och bolag i F-Secure-koncernen att vidta lämpliga tekniska skyddsåtgärder. Som exempel använder vi dataöverföringsklausuler som har godkänts av EU.

Vi avslöjar dina personuppgifter för våra distributionspartners (till exempel operatörer) som har sålt, offererat eller distribuerat våra tjänster. Vi ger dessa företag tillgång till de personuppgifter som de behöver för att kunna tillhandahålla avtalade aktiviteter. Bland dessa aktiviteter ingår vanligtvis kundadministration, direktmarknadsföring och fakturering. Våra distributionspartners måste också följa kraven i våra avtal och gällande lagstiftning när de hanterar dina personuppgifter.

Vi kan även delge dina personuppgifter för att säkerställa tillgång till tjänsterna eller webbplatsen, enligt våra rättigheter i aktuella avtal, licensavtal eller tillämplig lagstiftning. Detta kan också ske om vi måste försvara oss i tvistemål, förhindra bedrägeriförsök eller lösa eller isolera ett varaktigt problem. I alla sådana situationer agerar vi enligt aktuell lagstiftning.

Vi kanske även måste överföra dina personuppgifter inom ramen för en företagstransaktion, t.ex. vid försäljning, sammanslagning, avknoppning eller andra typer av omorganiseringar av F-Secure, då informationen överförs till den nya affärsenheten enligt sedvanliga metoder.

Vi kan även låta våra försäkringsbolag eller statliga myndigheter ta del av dina personuppgifter, om detta krävs av tillämplig lagstiftning.

Under vissa omständigheter som inte täcks av den här personuppgiftspolicyn kan det vara tillåtet eller påbjudet att använda eller röja dina personuppgifter utan ditt medgivande, t.ex. om informationen måste röjas enligt domstols- eller myndighetsbeslut i den relevanta jurisdiktionen.

Parter som inte får tillgång till dina personuppgifter

Med undantag för det som står ovan kommer vi inte att sälja, hyra ut eller leasa dina personuppgifter till tredje part.

Till exempel säljer vi inte ditt namn, dina e-postadresser eller personlig statistik till marknadsföringsföretag.

Vi vidtar också åtgärder för att minska sannolikheten för att ditt innehåll blir föremål för åtkomstanspråk från tredje lands underrättelsetjänster. Till exempel lagras våra europeiska kunders innehåll i Europa.

Arkiveringsperiod

Vi lagrar och arkiverar dina personuppgifter i våra databaser enligt våra kvarhållningsprinciper och aktuell lagstiftning.

Vi kan lagra och arkivera dina personuppgifter trots att du inte längre är kund hos oss, men endast så länge som behövs. Typiska anledningar till att vi skulle behålla personligt identifierbara personuppgifter om dig efter en avslutad kundrelation är:

 

 • att arkivera information om ditt köp och din betalning av våra tjänster
 • förhindra bedrägeriförsök
 • vidta nödvändiga åtgärder eller begränsa skador som vi bär ansvaret för
 • lösa eller isolera ett aktuellt problem
 • tillgå information som kan lösa kommande problem
 • bestyrka och uppfylla avtal mellan dig och oss
 • följa lagstiftningen.

 

Tekniska uppgifter och säkerhetsuppgifter som inte innehåller personuppgifter lagras och arkiveras så länge som uppgifterna behövs och är användbara för avsikten med den ursprungliga insamlingen.

Datasäkerhet

Vi följer strikta säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter vid överföring, lagring och bearbetning.

Med fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsmetoder minimerar vi risken för att dina personuppgifter röjs, går förlorade eller används och/eller ändras av obehöriga.

Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar som är placerade hos oss, våra underleverantörer eller fullständigt godkända datacenter. Bara behöriga personer har tillgång till informationen på servrarna. Om våra kunders personuppgifter måste delges våra underleverantörer måste dessa hantera och skydda informationen enligt reglerna i den här personuppgiftspolicyn och aktuell lagstiftning. Kom ihåg att information som skickas via Internet kanske inte är skyddad, om du kontaktar oss via webbplatsen eller e-post.

Granska och ändra dina personuppgifter

Vi strävar efter att lagra korrekta, aktuella och fullständiga personuppgifter.

Om dina personuppgifter ändras, t.ex. om din adress eller e-postadress ändras, bör du uppdatera dina uppgifter. Om du inte har möjlighet att uppdatera informationen själv kan du informera oss om de nödvändiga ändringarna.

Du kan kontakta oss om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter hanteras eller om du vill ångra ditt medgivande. Vår kontaktinformation finns i den här policyn. Du kan avbryta prenumerationen av marknadsföringsmeddelanden genom att följa de instruktioner som finns i meddelandena.

Du äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi lagrar om dig.

Tredjepartstjänster

Vår tjänst kan bädda in eller interoperera med tredjepartstjänster. I sådana fall, och där tredjepartstjänsten utgör en synlig del av tjänstens användarupplevelse, äger dessa tjänsters respektive policyer kring datainsamling och sekretess företräde framför den här policyn.

Policyändringar

Vi håller den här personuppgiftspolicyn aktuell genom att uppdatera den kontinuerligt och vid behov.

Meddelanden om ändringar i personuppgiftspolicyn publiceras på vår webbplats. Om större ändringar görs meddelar vi dig även på andra sätt, exempelvis genom information på webbplatsens startsida eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig. Ändringarna börjar gälla från det datum då vi publicerar den uppdaterade personuppgiftspolicyn på vår webbplats.

Kontaktinformation

Kontaktinformation för ärenden om personuppgifter.

Använd följande kontaktinformation om vill ställa frågor om innehållet i den här personuppgiftspolicyn:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/contact