Sekretesspolicy för enkäter

I korthet

I den här sekretesspolicyn förklaras hur vi på F-Secure behandlar personligt identifierbara uppgifter i våra enkäter.

Vi samlar in enkätuppgifter om våra kunders erfarenhet av oss och våra produkter och tjänster. Vi använder dina svar för att förbättra våra produkter och tjänster samt för samarbete med våra kunder.

I helhet

F-Secure använder sig av kundenkäter för att samla in feedback på säkerhetstjänster. Vi använder denna feedback till att öka vår förståelse av våra kunder och därmed förbättra våra produkter och tjänster, och sättet på vilket vi fungerar på marknaden.

Den här sekretesspolicyn täcker hur F-Secure hanterar personligt identiferbara uppgifter i dess enkäter. För övriga aspekter (internationella överföringar, den registrerades rättigheter, kontaktuppgifter etc.) som rör behandlandet av dina uppgifter ska du läsa F-Secures sekretesspolicy, som gäller alla våra tjänster och till vilket den här tjänstespecifika policyn är ett tillägg.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi fyller i våra enkäter med de uppgifter vi har insamlade om dig. Det här inbegriper vanligtvis din e-postadress, ditt telefonnummer, namn, språk, land och övriga uppgifter om kundrelation. Vi kan ytterligare be dig om mer information, exempelvis ålder och könsidentitet, för att hjälpa oss kategorisera svar. I enkäten frågar vi dig om din erfarenhet med oss.

Val

Vi samlar endast in de här uppgifterna när du ger oss ditt samtycke till det i samband med enkäten. Du behöver inte svara oss. Vi skulle däremot verkligen uppskatta om du gjorde det, så att vi vet vad du värdesätter och kan erbjuda dig bättre tjänster.

Du kan välja att inte längre motta den här typens enkätinbjudningar genom att klicka på länken för att avregistrera dig som ingår i varje e-postmeddelande med enkätinbjudning.

Utlämnanden av uppgifter

Vi delar våra kunders kontaktuppgifter med våra samarbetspartner och underleverantörer enligt principerna som fastställs i avsnittet "Överföringar" i F-Secures sekretesspolicy. Vi gör det här för att göra det möjligt för våra samarbetspartner och underleverantörer att kontakta kunder i syfte att utföra enkäter och tillhandahålla synlighet av enkätresultat till relevanta partner.

Samarbetspartnerna och underleverantörerna samtycker till att behandla personuppgifter i enlighet med det som fastställs av F-Secure. De har inte tillåtelse att använda enkätuppgifter i några andra syften. De är själva ansvariga för deras tillvägagångssätt gällande cookies.

Arkivering

Om du är vår konsumentkund lagras dina enkätsvar i vårt kundregister i sex (6) månader från svarsdatumet för respektive enkät – såvida du inte begär att de ska raderas tidigare. Syftet med kvarhållande av uppgifter är att säkra att tillräckligt lång tid finns tillgänglig för att uföra enkäten och analysera datan. Efter det här anonymiseras resultaten och fortsätts lagras som sammanfogade resultat.

Om du är en företagskund lagras svaren i vårt kundregister i enlighet med dess regler för kvarhållande av uppgifter.

Operatörspartner

I vissa fall utför vi även enkätundersökningar på våra operatörpartners slutkunder. För att effektivt nå dig som en slutkund hos vår operatörspartner tillhandahåller operatörspartnern oss med basdata om de avsedda enkätmottagarna. Sådana uppgifter inbegriper vanligtvis e-postadresser, namn, telefonnummer, kontakt-ID, antal aktiverade licenser, information om erbjudandet (t.ex. fast eller mobil, antal betalda licenser). Vi delar dina svar med operatören i analyssyfte samt för feedback för kommande förbättringar. Operatören behandlar och lagrar sådana uppgifter i enlighet med egen fastsälld praxis.

Du kan välja att inte längre motta enkäter i framtiden genom att klicka på länken för att avregistrera dig som ingår i varje e-postmeddelande med enkätinbjudning.

  • Om operatören hanterar kommunikationspreferenserna och/eller besitter alla identiferande uppgifter för mottagaren är operatören ansvarig för att radera de slutkunder som valt att avregistrera sig.
  • Om F-Secure hanterar kommunikationspreferenserna i relation till distribuerade säkerhetstjänster för mottagaren är F-Secure ansvarig för att radera de mottagare som valt att avregistrera sig.

Operatören är den första kontaktpunkten för alla ytterligare förfrågningar från enkätens mottagare.

© F-Secure, juni 2018