Sekretesspolicy för F-Secures supportverktyg

I korthet

När du kör F-Secures supportverktyg samlar det in information om din dators system och konfiguration, samt de loggar som skapats av våra tjänster. Informationen används för felsökning och problemlösning i våra tjänster.

Informationen sparas som en arkivfil på skrivbordet eller datorn. Du kan granska och redigera informationen innan du skickar arkivfilen till kundsupport.

I helhet

Vi skrev detta för att berätta om de personuppgifter och privata uppgifter som du skickar in via verktyget och vad vi använder dem till. Vi tror att dessa ämnen är av största vikt för dig, så vi fokuserar på dem i den här policyn. Vad gäller andra aspekter (internationella överföringar, registrerades rättigheter, kontaktuppgifter osv.) med koppling till behandlingen av dina personuppgifter kan du läsa F-Secures sekretesspolicy, vilken gäller för alla våra tjänster och till vilken den här tjänstespecifika policyn utgör ett tillägg.

Vad samlar vi in och vad gör vi med det?

Information som samlas in från F-Secures tjänsteloggar

Informationen omfattar F-Secures tjänsteloggar. Den här informationen innehåller detaljerade uppgifter om tjänsteaktiviteten, till exempel nedladdning och installation av uppdateringar, kommunikation mellan tjänstekomponenterna, funktionsaktivering och säkerhetshändelser. Informationen kan innehålla kraschdumpar från tjänsten, filsökvägar, bankwebbplatser och blockerade webbsidor.

Information som samlas in från operativsystemets loggar

Informationen innehåller operativsystemets aktuella konfiguration, till exempel nätverkskonfigurationen, installerade applikationer, operativsystemtjänster (t.ex. operativsystemets uppdateringstjänster) och processer och applikationer som körs (t.ex. webbläsare), mappade drivenheter och enhets- och användarnamn, kraschdumpar och loggar från systemet. Den inskickade informationen innehåller även en ögonblicksbild av systemets händelsehistorik.

Syften

Tjänstelogginformation samlas in för att fastställa om vår tjänst har fungerat som den ska, däribland om den har löst potentiellt felaktigt kategoriserade problem. Operativsystemsinformation samlas in i syfte att felsöka problem när våra egna tjänsteloggar inte ger tillräckligt med information. Arkivfilen används även som en datakälla för att bidra till våra utvecklingsaktiviteter, så att vi kan förhindra att problemet återuppstår på din eller andra kunders enhet(er).

Justeringar

Om F-Secures kundvård har bett dig att ändra loggningsnivån till "fullständig" innan du (på nytt) kör det här verktyget för att registrera information från en av F-Secures tjänster omfattar följande genomsökning som utförs av verktyget ytterligare uppgifter jämfört med vad som anges ovan. Vilken typ av ytterligare uppgifter som samlas in varierar utefter målet för felsökningsaktiviteten. Vår kundvård kan informera dig om vilken typ av uppgifter som troligtvis samlas in för det aktuella problemet. Vi behöver vanligtvis göra detta när vi inte har tillräckligt med uppgifter för att diagnostisera problemen på din enhet.

Informationen i arkivfilen är i textformat och du kan granska vilken information vi har samlat in i detalj. Om du oroar dig över vilken information arkivfilen innehåller kan du extrahera filen och redigera informationen innan du komprimerar den på nytt och skickar den till oss.

Juridiska grunder

Våra rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter varierar beroende på om du kör det här verktyget som kund eller företagskund. I samtliga fall krävs det att vi samlar in ovanstående uppgifter för att vi på ett effektivt sätt ska kunna tillhandahålla supporttjänster till dig/din arbetsgivare. Utan dessa uppgifter blir det mycket svårare att hjälpa dig med att lösa problemet med våra tjänster.

Utöver ovanstående samlas uppgifterna – om du är en kund – in på grundval av den tjänst som du har ingått ett avtal för (dvs. i syfte att uppfylla avtalet). Sådana avtal kan göras antingen direkt med oss eller med en annan enhet (som vår webbutik eller operatörspartner) som har erbjudit våra tjänster till dig.

När du har tillhandahållit uppgifterna (som en arkivfil) via supportverktyget har vi ett legitimt intresse av att använda de uppgifter du skickat in för att lösa det exakta problem som har gett upphov till supportärendet och även av att lagra uppgifterna under den tid som det krävs för att förhindra incidenten från att återuppstå i våra tjänster.

Överföringar

När tjänsten har tillhandahållits till dig via vår företagsåterförsäljare eller operatörspartner finns din supportkontakt troligtvis hos dessa enheter. Dessa enheter vidarebefodrar vanligtvis arkivfilen till F-Secure för analys och djupgående problemlösningsaktiviteter. I vissa fall kan filen även hanteras av dessa återförsäljare om de utför problemlösningsaktiviteterna oberoende av oss.

F-Secure anställer även sina dotterbolag och underleverantörer baserat på de principer som anges under "Överföringar" i sin sekretesspolicy. Kortfattat kan arkivfilen hanteras av F-Secure Corporation, våra dotterbolag, relevanta underleverantörer och våra supportpartner, men enbart i de syften som anges i denna policy.

Arkivering

Filen lagras av vår kundsupport så länge supportärendet är öppet och i maximalt sex månader från att ärendet har avslutats.

Filen lagras i vårt ärendesystem för forskning och utveckling så länge som krävs för att vi ska kunna säkerställa att de uppkomna problemen åtgärdas/förblir åtgärdade i framtida tjänsteutgåvor och under maximalt två år från att ärendet har avslutats.

Medan filerna befinner sig i vår ägo respekterar vi den eventuella privata och konfidentiella naturen hos filen och använder eller delar den inte förutom enligt vad som krävs i ovanstående syften.

Undantag och tillägg till det ovanstående anges i F-Secures sekretesspolicy.

Mer information

Mer information om hur F-Secure hanterar personuppgifter finns i F-Secures sekretesspolicy på F-Secures offentliga webbplatser.

(Maj 2018)