Sekretess­policy för Security Cloud

I det här dokumentet beskrivs Security Cloud, en onlinetjänst från F-Secure Corporation som identifierar säkra program och webbplatser, och samtidigt ger skydd mot skadlig programvara och webbplatsangrepp.

Vad är Security Cloud

Security Cloud är en onlinetjänst som tillhandahåller snabb respons gentemot de senaste internetbaserade hoten.

Som bidragsgivare godkänner du att Security Cloud samlar in data som hjälper oss att stärka skyddet mot nya och framväxande hot. Security Cloud samlar in information om vissa okända, skadliga eller misstänkta program och oklassificerade webbplatser. Den här informationen är anonym och skickas till F-Secure Corporation för kombinerad dataanalys. Vi använder den analyserade informationen till att förbättra din säkerhet mot de senaste hoten och skadliga filer.

Så här fungerar Security Cloud

Security Cloud samlar in information om okända program och webbplatser och om skadliga program och angrepp på webbplatser. Security Cloud spårar inte din webbaktivitet eller samlar in information om webbplatser som redan har analyserats, och samlar inte in information om säkra program som är installerade på datorn.

Om du inte vill bidra med dessa data samlar inte Security Cloud in information om installerade program eller besökta webbplatser. Produkten behöver däremot ställa en fråga till F-Secures servrar om ryktet för program, webbplatser, meddelanden och andra objekt. Frågan ställs med hjälp av en kryptografisk kontrollsumma där själva objektet som frågan ställdes om inte skickas till F-Secure. Vi spårar inte data per användare. Endast besöksräknaren för filen eller webbplatsen ökar.

Det är inte möjligt att helt stoppa all nätverkstrafik till Security Cloud, eftersom det utgör en bärande del av produktens skydd.

Fördelar med Security Cloud

Med Security Cloud får du snabbare och bättre skydd mot de senaste hoten och du slipper onödiga aviseringar om misstänkta program som inte är skadliga.

Som bidragsgivare till Security Cloud kan du hjälpa oss att hitta nya och oupptäckta skadeprogram och ta bort möjliga felaktiga klassificeringar.

Alla deltagare i Security Cloud hjälper varandra. Om Security Cloud hittar ett misstänkt program kan du dra nytta av analysresultatet om samma program redan har påträffats hos någon annan. Security Cloud förbättrar den övergripande prestandan, eftersom de installerade säkerhetsprodukterna inte behöver genomsöka de program som Security Cloud redan har analyserat och identifierat som säkra. På samma sätt delas information om skadliga webbplatser och oönskade massutskick via Security Cloud, och vi kan erbjuda dig ett bättre skydd mot webbplatsangrepp och skräppost.

Ju fler personer som bidrar till Security Cloud, desto bättre skydd får enskilda deltagare.

Data du bidrar med

Som bidragsgivare godkänner du att Security Cloud samlar in information om program som du har installerat och webbplatser du besöker så att Security Cloud kan ge ett bättre skydd mot de senaste skadliga programmen och misstänkta webbplatserna.

Analysera filens anseende

Security Cloud samlar endast in information om program som inte har ett känt anseende och om filer som är misstänka eller kända för att vara skadlig programvara.

Endast information om programfiler (körbara filer) samlas in. Information om andra filtyper samlas inte in.

Beroende på produkten kan den insamlade informationen innehålla:

  • programmets sökväg (information som kan användas för att identifiera dig personligen samlas inte in).
  • storleken på filen och när den skapades eller ändrades,
  • filattribut och privilegier,
  • filsignaturinformation,
  • den aktuella versionen av filen och företaget som skapade den,
  • filens ursprung eller webbadressen till platsen där filen hämtades (information som kan användas för att identifiera dig personligen samlas inte in).
  • F-Secure DeepGuard- och antivirusanalys av genomsökta filer, samt
  • annan liknade information.

 

Security Cloud samlar aldrig in någon information om dina personliga dokument, såvida det inte upptäcks att de är angripna. För alla slags skadliga filer samlar det in information om angreppssättet och rensningsstatus för filen.

Skicka filer för analys

Med vissa produkter kan du även skicka misstänkta program till Security Cloud för analys.

Du kan skicka in enskilda misstänkta program manuellt när produkten uppmanar dig att göra det, eller så kan du aktivera automatisk överföring av misstänkta program i produktinställningarna. Security Cloud överför aldrig dina personliga dokument.

Analysera webbplatsens anseende

Security Cloud spårar inte din webbaktivitet. Det säkerställer att besökta webbplatser är säkra när du surfar på nätet. När du besöker en webbplats kontrollerar Security Cloud dess säkerhet och meddelar dig om webbplatsen är klassificerad som misstänkt eller skadlig.

För att kunna förbättra tjänsten och upprätthålla en hög klassificeringsstandard kan det hända att Security Cloud samlar in information om webbplatser du har besökt. Information samlas in i de fall då webbplatsen du besökte innehåller skadligt eller misstänkt innehåll eller en känd attackmetod, eller om innehållet på sidan ännu inte har klassificerats eller kategoriserats. Den insamlade informationen inkluderar webbadressen och metadata för besöket och webbplatsen.

Security Cloud har noggranna kontroller som försäkrar att inga personliga data skickas. Antalet webbadresser som samlas in är begränsat. All inskickad data filtreras från privat information innan den skickas, och alla fält som kan innehålla information som kan kopplas till dig personligen tas bort. Security Cloud klassificerar och analyserar inte webbplatser i privata nätverk, och samlar aldrig in information om adresser och alias i privata nätverk.

Analysera systeminformationen

Security Cloud samlar in information om namn på och version av operativsystemet, information om internetanslutningen och användningsstatistiken för Security Cloud (till exempel antalet gånger webbplatsens anseende har efterfrågats och den genomsnittliga tiden det tar att returnera ett resultat för frågan) så att vi kan övervaka och förbättra tjänsten.

Så här skyddar vi din integritet

Vi överför informationen på ett säkert sätt och tar automatiskt bort eventuell personlig information som informationen kan innehålla.

Den insamlade informationen behandlas inte individuellt. Den grupperas med information från andra bidragsgivare till Security Cloud. Alla data analyseras statistiskt och anonymt, vilket innebär att inga data på något sätt kopplas till dig.

All information som skulle kunna användas för att identifiera dig personligen utesluts från informationen som samlas in. Security Cloud samlar inte in privata IP-adresser eller personlig information, till exempel e-postadresser, användarnamn eller lösenord. Trots att vi gör vårt yttersta för att ta bort alla personligt identifierbara data kan det hända att vissa identifierande data finns kvar i informationen som samlas in. I dessa fall eftersträvar vi inte att använda sådana oavsiktligt insamlade data för att identifiera dig.

Vi tillämpar strikta säkerhetsåtgärder och använder fysiska, administrativa och tekniska skydd för att skydda informationen som samlas in när den överförs, lagras och bearbetas. Information lagras på säkra platser och på servrar som kontrolleras av oss. Servrarna finns antingen på våra kontor eller på kontor som tillhör våra underleverantörer. Endast behörig personal har åtkomst till informationen som samlas in.

F-Secure kan dela information som samlas in med sina dotterbolag, underleverantörer, distributörer och partner, men det sker alltid i ett format som är anonymt och icke-identifierbart.

Frågor om Security Cloud

Kontaktinformation för frågor om Security Cloud.

Om du har ytterligare frågor om Security Cloud kan du kontakta:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

http://www.f-secure.com/support

Den senaste versionen av den här policyn finns alltid tillgänglig på vår webbsida.