F-Secures sekretesspolicy

I korthet:

F-Secure SAFE är en säkerhetslösning som skyddar datorer, surfplattor och smarttelefoner. Nyare versioner innehåller även en hanteringsportal, My F‑Secure. Den gör det lättare för dig att hantera alla enhetslicenser – både familjens och dina egna.

Sammanfattningsvis innebär SAFE och sekretess:

 • vi ber om ditt namn, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer;
 • Vi samlar in anonyma säkerhetsdata för att skydda din enhet.
 • Det centrala med datainsamlingen är inte du, utan din enhet och vår tjänst, och
 • portalen erbjuder begränsad synlighet bland de som delar på samma prenumeration.

I helhet:

Denna produktspecifika policy är ett tillägg till F‑Secures sekretessmeddelande. Den här tilläggspolicyn fokuserar på 1) typen av personliga och privata data som vi samlar in från dig med denna tjänst, och 2) vad vi använder dessa data till. Vi fokuserar på dessa två aspekter eftersom vi tror att du tycker att de är viktigast. Vill du ha information om andra aspekter som rör behandlingen av dina personliga data kan du läsa F‑Secures sekretessmeddelande, som gäller för alla våra tjänster.

Denna policy är indelad i följande delar:

 • Användardata
 • My F‑Secure
 • Security Cloud
 • Juridiska grunder
 • Analys
 • Kvarhållande
 • Kommunikation
 • Operatörspartner

Användardata

Vi ber om ditt namn, ditt användarnamn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Tjänsten samlar också automatiskt in följande data om dig, din enhet och tjänsten:

 • alla användare i gruppen (förnamn, efternamn, användarnamn);
 • tid för skapande av licenser, antal köpta licenser och typer av tjänster som varje användare prenumererar på;
 • språk;
 • enhetsmodell, namn, operativsystem och version, samt unika identifierare, inklusive din enhets IMEI- och MSISDN-kod;
 • enhetens plats för platsbaserade tjänster, om användaren behöver hitta sin enhet;
 • tjänstestatistik per enhet, t.ex. hur många gånger användaren har låst eller låst upp enheten, eller vilken sorts profilinställningar användaren har gjort eller skapat.
 • andra väsentligen liknande uppgifter om enheten och tjänsten

Vi använder dessa data för att:

 • leverera tjänsterna till dig (inklusive identifiering av auktoriserade användare och licenshantering);
 • tillhandahålla hjälp och support;
 • upprätthålla, utveckla och förbättra tjänsterna och din kundupplevelse och utföra problemsökning och prestandamätningar;
 • förbättra tjänsternas och relaterade webbplatsers funktioner;
 • kontrollera tjänster som du har köpt och använt, så att vi kan vårda kundrelationen och kommunicera med dig
 • skicka information om tjänster, t.ex. för att informera dig om licenser som håller på att gå ut, nya versioner och funktioner, om digital säkerhet i allmänhet, liknande tjänster; och för att anordna tävlingar och för att genomföra kundundersökningar.

My F‑Secure

För att du enklare ska kunna hantera dina prenumerationer och inställningar, och för att vi bättre ska kunna hjälpa dig om du har problem, visas följande data från alla enheter och användare för alla personer som ingår i samma prenumeration: användarnamn/enhetsnamn, profilnamn, förnamn och efternamn.

Du kan använda tjänsten My F‑Secure för att hitta borttappade enheter. Skulle det hända bearbetas platsdata för att du ska kunna använda informationen, men endast under en begränsad tid. Därefter tar vi antingen bort informationen eller gör den anonym. Platsdata från tidigare förfrågningar lagras bara för de förfrågningar som visas i tjänsten. En användare kan endast lokalisera sin egen enhet eller sina barns enheter vid användning av Familjeregler, inte andra registrerade användares enheter.

När du gör en förfrågan om var din enhet befinner sig genom en karttjänst från en tredjepart använder leverantören av platsdata sådana data utifrån sina egna villkor, sekretessregler och lagar. När denna policy publiceras använder F‑Secure Google Maps för att visa enhetens plats, och därmed gäller Googles sekretesspolicyer. Andra tredjeparter kan inte komma åt dessa data och de används inte för några andra mervärdestjänster.

Juridiska grunder

Vi bearbetar dina data så att vi kan erbjuda dig de tjänster du har ingått eller håller på att ingå ett avtal om. Sådana avtal kan göras antingen direkt med oss eller en annan enhet (som vår webbutik eller operatörspartner) som erbjuder våra tjänster till dig. Erbjudandet av tjänster kan ta sig uttryck i ett köp eller vara kostnadsfritt.

Vad gäller data som inte är helt nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda tjänsterna åt dig – men som skulle hjälpa oss att erbjuda dig bättre tjänster på lång sikt – samlar vi in dem enbart med ditt medgivande.

Tjänstens användargränssnitt kan också erbjuda andra inställningar som du kan använda för att justera den utefter dina önskemål.

Analys

Tjänsten samlar även in analysdata om användning av tjänsten och webbplatsen (t.ex. vilka funktioner som används och hur ofta), Detta gör vi för att kunna skapa tjänster som är av värde för både dig och våra andra kunder. Vi är intresserade av de behov och de beteenden våra användare som grupp har, inte av användarnas namn. Våra analysmetoder förklaras noggrannare i analysavsnittet i vår sekretessmeddelande.

Kvarhållande

Personligt identifierbara användardata kvarhålls medan prenumerationen på tjänsten är aktiv. Den här kvarhållandeperioden förlängs med sex månader för att ge kunderna möjlighet att ta upp sin utgångna prenumeration på nytt. Efter denna kvarhållandeperiod schemaläggs kundkontot för borttagning.

Om du har köpt tjänsten via en av våra operatörspartner styrs kontoborttagningen av den operatörspartnern. När partnern meddelar oss om att din prenumeration har avslutats tar F‑Secure bort kontot och raderar eller anonymiserar personliga data med koppling till kontot.

Analysdata som samlas in med användarens medgivande kvarhålls i statistiksyfte och raderas inte vid borttagningen av personliga data och användarkontot. Analysdata pseudonymiseras så att de inte kan kopplas till en användare eller ett konto som kan identifieras.

Security Cloud

Kärnan i tjänsten är vårt "Security Cloud". Dit skickar tjänsten förfrågningar om potentiell skadlig aktivitet som kan pågå på din enhet. Dessa förfrågningar – som webbadresser och filidentifierare – kan inte på något sätt kopplas till en enskild användare. Security Cloud insamling av data förklaras noggrannare i relevant sekretessuttalande.

Kommunikation

Vi strävar efter att kunna erbjuda dig relevant kommunikation. Du kan ställa in vilka sorts meddelanden du får från oss i inställningarna i portalen för marknadstjänster.

Operatörspartner

Om du har anmält dig till tjänsten via din operatör kan vi hämta din e-post, ditt namn och ditt telefonnummer direkt från operatörssystemet när du påbörjar din prenumeration av tjänsten. Vi utväxlar även nödvändiga data som anges ovan (t.ex. din prenumerationsstatus och data som samlats in i syfte att lösa tekniska supportärenden) med operatören. Vi gör det här för att kunna erbjuda dig en smidig kundupplevelse och supporttjänst och för att kommunicera med dig på ett konsekvent sätt.

Operatören kan också, med din tillåtelse, få tillgång till ditt konto så att de kan ge dig kundsupport.

Efterlevnad av datasekretess

F‑Secure tillämpar alltid strikta säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten och sekretessen för dina personliga data.

Enhetsadministratörsrättigheter krävs för att applikationen ska fungera och F‑Secure använder respektive behörigheter helt i enlighet med Google Play-policyer och med slutanvändarens aktiva samtycke. Enhetsadminstratörsbehörigheterna används i synnerhet för funktionerna Finder och Föräldrakontroll:

 • Fjärrfunktionerna för larm, rensning och lokalisering som används i Finder
 • Så här förhindrar du barn från att ta bort applikationen utan föräldrars hjälp
 • Surfskydd

April 2018