Sekretesspolicy för F‑Secure SAFE

I korthet:

F‑Secure SAFE är en säkerhetslösning som skyddar datorer, surfplattor och smarttelefoner. Nyare versioner innehåller även en hanteringsportal, F‑Secure Avenue. Den gör det lättare för dig att hantera alla enhetslicenser – både familjens och dina egna.

Sammanfattningsvis innebär SAFE och sekretess:

 • Vi ber om namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Vi samlar in anonyma säkerhetsdata för att skydda din enhet.
 • Det centrala med datainsamlingen är inte du, utan din enhet och vår tjänst, och
 • portalen erbjuder begränsad synlighet bland de som delar på samma prenumeration.

I helhet:

Denna produktspecifika policy är ett tillägg till F‑Secures sekretesspolicy för tjänster. Tilläggspolicyn fokuserar på 1) typen av personliga och privata data som vi samlar in från dig med denna tjänst, och 2) vad vi använder dessa data till. Vi fokuserar på dessa två aspekter eftersom vi tror att du tycker att de är viktigast. Vill du ha information om andra aspekter som rör behandlingen av dina personliga data, kan du läsa F‑Secures sekretesspolicy för tjänster, som gäller för alla våra tjänster.

Denna policy är indelad i följande delar:

 • Användardata
 • F‑Secure Avenue
 • Security Cloud
 • Analys
 • Kommunikation
 • Operatörspartner

Användardata

Vi ber om namn, användarnamn, e-postadress och telefonnummer.

Tjänsten samlar också automatiskt in följande data om dig, din enhet och tjänsten:

 • alla användare i gruppen (förnamn, efternamn, användarnamn);
 • prenumerationsnyckel, tid för skapande av licenser, antal köpta licenser och typer av tjänster som användaren prenumererar på;
 • språk;
 • enhetsmodell, operativsystem och version, samt unika identifierare, inklusive din enhets IMEI och MSISDN-kod;
 • enhetens plats för platsbaserade tjänster, om användaren har angett enhetens plats;
 • tjänstestatistik per enhet, t.ex. hur många gånger användaren har låst eller låst upp enheten, eller vilken sorts profilinställningar användaren har gjort eller skapat.
 • andra väsentligen liknande uppgifter om enheten och tjänsten

Vi använder dessa data för att:

 • leverera tjänsterna till dig (inklusive identifiering av auktoriserade användare och licenshantering);
 • tillhandahålla hjälp och support;
 • upprätthålla, utveckla och förbättra tjänsterna och din kundupplevelse, och för problemsökning och resultatmätningar;
 • hantera och förbättra tjänsternas och relaterade webbplatsers funktioner;
 • kontrollera tjänster som du har köpt och använt, så att vi kan vårda kundrelationen och kommunicera med dig
 • skicka information om tjänster, t.ex. för att informera dig om licenser som håller på att gå ut, nya versioner och funktioner, om digital säkerhet i allmänhet, liknande tjänster; och för att anordna tävlingar och för att genomföra kundundersökningar.

F‑Secure Avenue

För att du enklare ska kunna hantera dina prenumerationer och inställningar, och för att vi bättre ska kunna hjälpa dig om du har problem, visas följande data från alla enheter och användare för alla personer som ingår i samma prenumeration: användarnamn/enhetsnamn, profilnamn, förnamn och efternamn.

Du kan använda portalen för att hitta borttappade enheter. Skulle det hända bearbetas platsdata för att du ska kunna använda informationen, men endast under en begränsad tid. Därefter kan vi antingen ta bort informationen eller göra den anonym. Platsdata från tidigare förfrågningar lagras bara för de förfrågningar som visas i portalen. En användare kan endast lokalisera sin egen enhet eller sina barns enheter vid användning av Föräldrakoll, inte andra användares enheter.

När du gör en förfrågan om var din enhet befinner sig genom en karttjänst från en tredjepart använder leverantören av platsdata sådana data utifrån de villkor, sekretessregler och lagar som gäller för dem. När denna policy publiceras använder F‑Secure Google maps för att visa enhetens plats, och därmed gäller Googles sekretesspolicy. Andra tredjeparter kan inte komma åt dessa data och de används inte för några andra mervärdestjänster.

Vi lagrar data om användare under en begränsad period eftersom det är nödvändigt för att kunna uppfylla nämnda syften. Slutanvändarens konto (och data däri) tas efter en förutbestämd tidsfrist bort från konton som inte används.

Security Cloud

Kärnan i tjänsten är vårt "Security Cloud". Dit skickar tjänsten förfrågningar om potentiell skadlig aktivitet som kan pågå på din enhet. Dessa förfrågningar kan inte på något sätt kopplas till en enskild användare. Data som Security Cloud samlar in förklaras noggrannare i relevant sekretessuttalande.

Analys

Tjänsten samlar även in analyserade data om tjänsten och webbplatsanvändande (t.ex. vilka funktioner som används och hur ofta), Detta gör vi för att kunna skapa tjänster som ska kunna vara av värde för både dig och våra andra kunder. Vi är intresserade av de behov och de beteenden våra användare som grupp har – inte vilka användarna är personligen. Våra analysmetoder förklaras noggrannare i analysavsnittet i vår sekretesspolicy för tjänster.

Kommunikation

Vi strävar efter att kunna erbjuda dig relevant kommunikation. Du kan ställa in vilka sorts meddelanden du får från oss i inställningarna i portalen för marknadstjänster.

Operatörspartner

Om du har anmält dig till tjänsten via din operatör kan vi hämta din e-post, ditt namn och ditt telefonnummer direkt från operatörssystemet när du påbörjar din prenumeration av tjänsten. Vi utväxlar även nödvändiga data som anges ovan (t.ex. din prenumerationsstatus och data som samlats in i syfte att lösa tekniska supportärenden) med operatören. Vi gör det här för att kunna erbjuda dig en smidig kundupplevelse och supporttjänst och för att kommunicera med dig på ett konsekvent sätt.

Operatören kan också, med din tillåtelse, få tillgång till ditt konto på F‑Secure Avenue så att de kan ge dig kundsupport.

Efterlevnad av datasekretess

F‑Secure tillämpar alltid strikta säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten och sekretessen för dina personliga data.

Enhetsadministratörsrättigheter krävs för att applikationen ska fungera och F‑Secure använder respektive behörigheter helt i enlighet med Google Play-policyer och med slutanvändarens aktiva samtycke. Enhetsadminstratörsbehörigheterna används i synnerhet för funktionerna Finder och Föräldrakontroll:

 • Fjärrfunktionerna för larm, rensning och lokalisering används i Finder
 • Så här förhindrar du barn från att ta bort applikationen utan föräldrars hjälp
 • Surfskydd