Sekretess­policy för F‑Secure SAFE

I korthet:

F‑Secures SAFE-tjänst är en säkerhetslösning som tillhandahålls av F‑Secure Corporation för att skydda datorer, surfplattor och smarttelefoner. Senare versioner av F‑Secure SAFE inkluderar även en hanteringsportal som hjälper dig att hantera licenserna på dina enheter och de som tillhör dina familjemedlemmar.

Sammanfattningsvis innebär SAFE och sekretess:

 • vi ber om ditt namn, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer;
 • Vi samlar in anonyma säkerhetsdata för att skydda din enhet.
 • Det centrala med datainsamlingen är inte du, utan din enhet och vår tjänst, och
 • portalen erbjuder begränsad synlighet bland de som delar på samma prenumeration.

I helhet:

Den här tjänstespecifika policyn fokuserar på 1) typ av personuppgifter och privata uppgifter som tjänsten samlar in, 2) vad vi använder dessa till, 3) vanliga yppanden och 4) hur länge vi sparar dem. Vi fokuserar på dessa delar eftersom vi anser att de är de mest relevanta för dig. Andra aspekter (till exempel dina rättigheter) gällande behandlingen av dina personuppgifter i samband med tjänsten hittar du i F‑Secures meddelande om behandling av personuppgifter.

Denna policy är indelad i följande delar:

 • Användardata
 • Tjänsteportal
 • Security Cloud
 • Analys
 • Juridiska grunder
 • Yppanden av uppgifter och överföringar
 • Kommunikation
 • Kvarhållande
 • Efterlevnadsmeddelande

Användardata

Personliga identifierare

När användaridentiteten för tjänsten hanteras av F‑Secure ber vi om ditt och andra användares namn, användarnamn, e-postadress och telefonnummer.

När användaridentiteten för tjänsten hanteras av vår partner kan partnern tillhandahålla samma information till oss (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer), eller en alternativ uppgift som identifierar dig direkt från partnerns system, när du börjar prenumerera på våra tjänster.

Tekniska användaruppgifter

Tjänsten samlar också automatiskt in följande data om dig, din enhet och tjänsten:

 • tid för skapande av licenser, antal köpta licenser och typer av tjänster som varje användare prenumererar på;
 • språk;
 • enhetsmodell, namn, operativsystem och version, samt unika identifierare, inklusive din mobila enhets IMEI- och MSISDN-kod;
 • enhetens plats för platsbaserade tjänster, om användaren behöver hitta sin enhet;
 • tjänstestatistik per enhet, t.ex. hur många gånger användaren har låst eller låst upp enheten, eller vilken sorts profilinställningar användaren har gjort eller skapat.
 • andra väsentligen liknande uppgifter om enheten och tjänsten

Dessa uppgifter används i syfte att:

 • leverera tjänsterna till dig (inklusive identifiering av auktoriserade användare och licenshantering);
 • tillhandahålla hjälp och support;
 • upprätthålla, utveckla och förbättra tjänsterna och din kundupplevelse och utföra problemsökning och prestandamätningar;
 • förbättra tjänsternas och relaterade webbplatsers funktioner;
 • kontrollera tjänster som du har köpt och använt, så att vi kan vårda kundrelationen och kommunicera med dig
 • skicka information om tjänster, t.ex. för att informera dig om licenser som håller på att gå ut, nya versioner och funktioner, om digital säkerhet i allmänhet, liknande tjänster; och för att anordna tävlingar och för att genomföra kundundersökningar.

Tjänsteportal

För att du enklare ska kunna hantera dina prenumerationer och inställningar, och för att vi bättre ska kunna hjälpa dig om du har problem, visas följande data från alla enheter och användare i prenumerationen för alla personer som ingår i samma prenumeration: användarnamn/enhetsnamn, profilnamn, förnamn och efternamn.

Du kan använda tjänsteportalen för att hitta borttappade enheter. Skulle det hända bearbetas platsdata för att du ska kunna använda informationen, men endast under en begränsad tid. Därefter tar vi antingen bort informationen eller gör den anonym. Platsdata från tidigare förfrågningar lagras bara för de förfrågningar som visas i tjänsten. En användare kan endast lokalisera sin egen enhet eller sina barns enheter vid användning av Familjeregler, inte andra registrerade användares enheter.

När du gör en förfrågan om var din enhet befinner sig genom en karttjänst från en tredjepart använder leverantören av platsdata sådana data utifrån sina egna villkor, sekretessregler och lagar. När denna policy publiceras använder F‑Secure Google Maps för att visa enhetens plats, och därmed gäller Googles sekretesspolicyer. Andra tredjeparter kan inte komma åt dessa data och de används inte för några andra mervärdestjänster.

Security Cloud

Kärnan i tjänsten är vårt "Security Cloud". Dit skickar tjänsten förfrågningar om potentiell skadlig aktivitet som kan pågå på din enhet. Dessa förfrågningar – som webbadresser och filidentifierare – kan inte på något sätt kopplas till en enskild användare. Security Cloud insamling av data förklaras noggrannare i relevant sekretessuttalande.

Analys

Tjänsten samlar även in analysdata om användning av tjänsten och webbplatsen (t.ex. vilka funktioner som används och hur ofta), Detta gör vi för att kunna skapa tjänster som är av värde för både dig och våra andra kunder. Vi är intresserade av de behov och de beteenden våra användare som grupp har, inte av användarnas namn. Våra analysmetoder förklaras noggrannare i analysavsnittet i vår sekretessmeddelande.

Juridiska grunder

F‑Secure bearbetar dina data så att vi kan erbjuda dig de tjänster du har ingått eller håller på att ingå ett avtal om. Sådana avtal kan göras antingen direkt med F‑Secure eller en annan enhet (som vår webbutik eller operatörspartner) som erbjuder våra tjänster till dig. Erbjudandet av tjänster kan ta sig uttryck i ett köp eller vara kostnadsfritt.

Vad gäller data som inte är helt nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda tjänsterna åt dig – men som skulle hjälpa F‑Secure att erbjuda dig bättre tjänster på lång sikt – samlar vi in dem enbart med ditt medgivande.

Tjänstens användargränssnitt kan också erbjuda andra inställningar som du kan använda för att justera den utefter dina önskemål.

Yppanden av uppgifter och överföringar

Om du har anmält dig till tjänsten via vår partner, till exempel en teleoperatör, kan partnern genomföra några av aktiviteterna som anges ovan i vårt ställe (såsom autentisering och kommunikation). Vi utväxlar även nödvändiga uppgifter (t.ex. din prenumerationsstatus, lyckad installation och data som samlats in i syfte att lösa tekniska supportärenden) med partnern. Vi gör det här för att kunna erbjuda dig en smidig kundupplevelse och supporttjänst och för att kommunicera med dig på ett konsekvent sätt.

Partnern kan också, med din tillåtelse, få tillgång till ditt konto så att de kan ge dig kundsupport.

För att tillhandahålla tjänsten anställer F‑Secure sina dotterbolag och underleverantörer enligt de principer som anges under "Överföringar" i sekretessmeddelandet.

Kommunikation

Vi strävar efter att kunna erbjuda dig relevant kommunikation. Du kan ställa in vilka sorts meddelanden du får från oss i inställningarna i portalen för marknadstjänster.

Kvarhållande

Personligt identifierbara användardata kvarhålls medan prenumerationen på tjänsten är aktiv. Den här kvarhållandeperioden förlängs med sex månader för att ge kunderna möjlighet att ta upp sin utgångna prenumeration på nytt. Efter denna kvarhållandeperiod schemaläggs kundkontot för borttagning.

Om du använder våra tjänster på fler sätt utökas respitperioden före slutlig borttagning av ditt konto för att inte störa de andra tjänsterna. Detta tillsammans med undantag avseende radering och anonymisering av dina personuppgifter beskrivs utförligare under avsnittet "Kvarhållande" i F‑Secures sekretessmeddelande.

Om du har köpt tjänsten via en av våra operatörspartner styrs kontoborttagningen av den operatörspartnern. När partnern meddelar oss om att din prenumeration har avslutats tar F‑Secure bort kontot och raderar eller anonymiserar personliga data med koppling till kontot.

Analysdata sparas för statistiska ändamål och raderas inte när personuppgifter och användarkontot tas bort.

Meddelande om efterlevnad av dataskydd

F‑Secure tillämpar alltid strikta säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten och sekretessen för dina personliga data.

Enhetsadministratörsrättigheter krävs för att applikationen ska fungera och F‑Secure använder respektive behörigheter helt i enlighet med Google Play-policyer och med slutanvändarens aktiva samtycke. Enhetsadminstratörsbehörigheterna används i synnerhet för funktionerna Finder och Föräldrakontroll:

 • Fjärrfunktionerna för larm, rensning och lokalisering som används i Finder
 • Så här förhindrar du barn från att ta bort applikationen utan föräldrars hjälp
 • Surfskydd

December 2018