Sekretesspolicy för F-Secure KEY

I korthet:

F-Secure KEY är en säker lösenordshanterarlösning. Det erbjuder ett krypterat lösenordsvalv som synkroniseras över alla slutanvändarens enheter.

I helhet:

Denna tjänstespecifika policy är ett tillägg till F-Secures sekretessmeddelande. Den här tilläggspolicyn fokuserar på 1) typen av personliga och privata data som vi samlar in från dig med denna tjänst, och 2) vad vi använder dessa data till. Vi fokuserar på dessa två aspekter eftersom vi tror att du tycker att de är viktigast. Vill du ha information om andra aspekter som rör behandlingen av dina personliga data (internationella överföringar, de registrerades rättigheter, kontaktuppgifter osv.) kan du läsa F-Secures sekretesspolicy för tjänster, som gäller för alla våra tjänster.

Denna policy är indelad i följande delar:

  • Användardata
  • Juridiska grunder
  • Kvarhållande
  • Operatörspartner
  • Analys

 

Användardata

Dina lösenord lagras på servrar som F-Secure är värd för och lokalt på dina klientenheter i krypterat format. Krypteringsnyckeln är slutanvändarens huvudlösenord och huvudlösenordet visas aldrig utanför KEY-tjänsten på din enhet. Det går heller inte att komma åt en lösenordsfil utan en autentiserad klient som tillhör användaren. Sammanfattningsvis kan de filer som F-Secure är värd för inte avkrypteras eller identifieras i sitt lagrade format, oavsett vem de tillhör.

F-Secure KEY kan också aktiveras genom användning av kontouppgifter för F-Secure. I sådana fall anges KEY-klienten med användarnamnet och lösenordet som en del av aktiveringsflödet och informationen används för att fastställa slutanvändarens licens. Kontoinformationen kopplas inte till de lösenordsdata som hanteras av tjänsten.

Juridiska grunder

Vi bearbetar dina data så att vi kan erbjuda dig de tjänster du har ingått eller håller på att ingå ett avtal om. Sådana avtal kan göras antingen direkt med oss eller en annan enhet (som vår webbutik eller operatörspartner) som erbjuder våra tjänster till dig. Erbjudandet av tjänster kan ta sig uttryck i ett köp eller vara kostnadsfritt.

Vad gäller data som inte är helt nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda tjänsterna åt dig – men som skulle hjälpa oss att erbjuda dig bättre tjänster på lång sikt – samlar vi in dem enbart med ditt medgivande.

Kvarhållande

Vi lagrar dina kontouppgifter baserat på längden på din prenumeration, vilket beskrivs närmare i F-Secures sekretessmeddelande.

Operatörspartner

Om du har anmält dig till tjänsten via din operatör kan vi hämta din e-post, ditt namn och ditt telefonnummer direkt från operatörssystemet när du påbörjar din prenumeration av tjänsten. Vi utväxlar även nödvändiga data som anges ovan (t.ex. din prenumerationsstatus och data som samlats in i syfte att lösa tekniska supportärenden) med operatören. Vi gör det här för att kunna erbjuda dig en smidig kundupplevelse och supporttjänst och för att kommunicera med dig på ett konsekvent sätt.

Operatören kan också, med din tillåtelse, få tillgång till ditt konto hos F-Secure så att de kan ge dig kundsupport.

F-Secures anställer även sina dotterbolag och underleverantörer baserat på de principer som anges under "Överföringar" i sekretessmeddelandet.

Analys

Vi vill göra den här tjänsten ännu bättre. För att göra det behöver vi till exempel veta vilka funktioner som används mest, vad som behöver åtgärdas, hur människor hör om tjänsten och hur de använder den. Vi använder dataaggregering, pseudonumer och andra medel för att göra dessa analysdata så anonyma som möjligt. Vi försöker inte att identifiera dig personligen. Vi är intresserade av hur människor använder tjänsten i allmänhet och vad de kräver av den, inte av att spåra din specifika användning av tjänsten.

Mer specifikt samlar vi in data om huruvida installationen genomfördes eller inte, sökvägen där tjänsten installerades och aktiverades, licenstypen (testversion eller betald version), tjänstens prestanda i operativmiljön (den mobila enhetens namn, modell och systemspråk), regional plats och andra liknande metadata, till exempel vilka funktioner i tjänsten som används och hur ofta. Mer information om ämnet finns i F-Secures sekretessmeddelande.

Vi ber om ditt samtycke till att vi samlar in dessa data. Om du vid ett senare tillfälle inte längre vill bidra med denna information till oss kan du ändra inställningarna i tjänsten och avregistrera dig från insamlingen av analysdata.

April 2018