Fungerar med dessa produkter

Vi uppmanar dig att alltid använda den senaste versionen av produkterna. De ger det mest utvecklade skyddet och supporten för ditt företag.

Produktens livslängd

Översikt

Produkternas livslängd löper ut av olika anledningar. De här anledningarna kan vara förändringar av efterfrågan, teknikinnovation, förändringar i konkurrenssituationen eller att produkterna helt enkelt blir inaktuella med tiden och ersätts av nya. Även om detta är en självklar del av den totala produktlivscykeln, är F-Secure medvetna om att livslängdstillfällena ofta tvingar kunderna att se över hur F-Secure-produkterna i deras miljöer påverkas.

Med tanke på detta har vi upprättat F-Secures policy för livslängd så att kunderna lättare ska kunna hantera produktövergången och förstå vilken roll F-Secure kan spela för att hjälpa dem med migreringen till alternativa produkter och lösningar från F-Secure.

Risker med att använda produkter efter EOL-datum (End-Of-Life)

Hotbilden förändras ständigt, vilket också medför förändringar av det skydd som F-Secure erbjuder. Gamla produkter kan inte svara upp mot dagens alla hot.

Säkerhetskorrigeringar och andra korrigeringar erbjuds inte för produktversioner som inte har support. Uppdateringar av virusbeskrivningar testas inte med EOL-produkter. Detta kan sänka skyddsförmågan och tillförlitligheten hos gamla produkter och orsaka exempelvis funktionsfel i produkten, konflikter med tredjepartsprogram samt falska positiva och negativa identifieringar.