Fungerar med dessa produkter

Vi uppmanar dig att alltid använda den senaste versionen av produkterna. De ger det mest utvecklade skyddet och supporten för ditt företag.

PRODUKTLIVSCYKELPOLICY

ÖVERSIKT

Produkter pensioneras av olika skäl. Dessa skäl kan bero på förändringar i efterfrågan, innovationsteknik och förändringar i konkurrens, eller så mognar produkterna helt enkelt med tiden och ersätts av nya. Även om detta är en naturlig del av produkthanteringen, inser F-Secure att pensionering av produkter ofta driver kunder att se över det sätt på vilket detta påverkar
F-Secure-produkter i sina miljöer.
Med detta i åtanke har vi skapat F-Secures End of Life Policy för att hjälpa kunder att bättre hantera produkter vid slutet av deras livslängd och att förstå den roll som F-Secure kan spela i att hjälpa till att migrera till alternativa F-Secure-produkter och -lösningar.


RISKEN MED ATT ANVÄNDA PRODUKTER EFTER DERAS PENSIONERINGSDATUM

Hotbilden förändras ständigt, vilket också innebär förändringar av det skydd som F-Secure erbjuder. Gamla produkter kan inte skydda mot alla aktuella hoten.
Säkerhetsfixar och icke-säkerhetsfixar ges inte för inte produktversioner utan supportstöd. Uppdateringar av virusdefinitioner testas inte med pensionerade produkter. Detta kan minska gamla produkters skyddsförmåga och tillförlitlighet, vilket exempelvis kan innebära fel på produkten, konflikter med tredje-parts-program, falska positiva och negativa.

Policy for Business Products

Produktlivscykel är inställd för produktserien. Flera produktserier kan vara aktiva på samma gång. Produktserie definieras med produkten huvudsakliga versionsnummer, det vill säga 9-serien och 10-serien för F-Secure Client Security.

Produktlivscykeln längd är tre år från generell tillgänglighet av en huvudversion i varje produktserie, eller fram till ett år efter utgivningen av en efterföljande större version, beroende på vilket som är längst. (Gäller inte för Messaging Security Gateway.)

För Protection Service for Business är produktlivscykeln tre år från generella tillgängligheten av en huvudversion i varje produktserie, eller fram till ett år efter utgivningen av en efterföljande större version, beroende på vilket som är kortast.

Inom en produkt-serie kan enskilda produktreleaser inte förlänga livslängden. En produktlansering kan vara en mindre produkt utsättning eller säkerhet/icke-säkerhets-fix-release.

Säkerhets-fixar görs på den aktuella versionen och en version tidigare i varje supporterad produktserie.

Icke-säkerhets-fixar görs på aktuell version av varje supporterad produktserie.

Service Pack-versionerna görs på aktuell version av varje supporterad produktserie.

F-Secure gör produkt-pensionerings-kungörelser vid End-of-Life kungörelsesidan. Vi uppmuntrar dig att besöka webbplatsen regelbundet eftersom den innehåller användbar information om F-Secures pensionering-program.

För att informera våra kunder i god tid före en annalkande produkt-pensionering, skickas kunderna en elektronisk notis först 180 dagar före och sedan 90 dagar före en produkt-pensionering.

F-Secure kan använda dom för att förändra produktens livscykel eller tid till något annorlunda än vad som anges i denna policy, på grund av orsaker som en systemleverantörs förändring av produktsupport-livslängd, eller på grund av att F-Secure beslutar att sluta sälja, tillverka eller supportera en produkt på grund av affärsmässiga skäl.

F-Secure förbehåller sig rätten att ändra denna policy utan föregående notis, i vilket fall ny policy finns på sidan Produkter som stöds.