F-secure Rapid Detection & Response

Skydda din organisation mot riktade cyberangrepp

Kontakta oss Rapportera intrång

Stoppa intrång snabbt med automatisk jakt på hot

F-Secures branschledande Endpoint Detection and Response-lösning (EDR) ger dig kontextuell insyn i er säkerhet. Med vår automatiska hotsökning kan ditt IT-team eller din tjänsteleverantör snabbt och effektivt upptäcka och avvärja riktade angrepp.

Nyckelfördelar

Få omedelbar insyn i din IT-miljö och säkerhetsstatus

Skydda företaget och känsliga data genom att snabbt upptäcka intrång

Reagera snabbt med expertvägledning när ni angrips

Hur fungerar F-secure Rapid Detection & Response?

Sensorer Din organisation Händelser Realtidsbeteendeanalys Bred kontextdetektering Detekteringar ! Automatiska åtgärder Responsvägledning
  1. Lättviktssensorer övervakar olika klientaktiviteter som initieras av angriparna och strömmar beteendehändelser till vårt moln i realtid.
  2. Våra analys- och Broad Context Detection™-mekanismer avgränsar mängden data och identifierar snabbt reella attacker.
  3. Efter bekräftad detektering guidar lösningen er genom de åtgärder som krävs för att isolera och oskadliggöra hotet.

Automatisering och vägledning när ni angrips.

Vår plattform för beteendeanalys och artificiell intelligens, som tränats av F-Secures cybersäkerhetsexperter, upptäcker alla kända och okända hot. Vår maskininlärning förbättrar ständigt detekteringen genom att lära sig nya taktiker, tekniker och procedurer med tillhörande processtarter, nätverksanslutningar och applikationstyper.

När verkliga hot upptäcks, kan vår EDR-lösning automatiskt stoppa dem direkt. Den ger dessutom en visualisering av angreppet med alla påverkade klienter och vägledning om hur man isolerar och åtgärdar hotet. F-Secures certifierade EDR-tjänsteleverantörer, tillsammans med våra egna cybersäkerhetsexperter backar upp dig för att se till att dina befintliga resurser är tillräckliga för att kunna reagera snabbt och effektivt.

Detaljer

Den bredare kontexten i riktade angrepp visas på en tidslinje med alla påverkade värdar, relevanta händelser och rekommenderade åtgärder. EDR-lösningen använder realtidsbeteende, ryktesinformation, big data-analys och maskininlärning för att sätta in detekteringar i en bredare kontext och inkludera risknivåer, allvarlighetsgrad för berörda värdar och det rådande hotlandskapet.
Att få bred applikationsinsyn i IT-miljö och molntjänster minskar exponeringen för avancerade hot och dataläckage. EDR-lösningen gör att du direkt kan lista alla aktiva processer som körs på klienter i nätverket för att identifiera oönskade, okända och skadliga applikationer. Du kan enkelt avgränsa potentiellt skadliga applikationer och molntjänster redan innan dataintrång sker.
Automatiska responsåtgärder kan användas för att minska påverkan av riktade atatcker genom att isolera dem 24/7 när risknivåerna är tillräckligt höga. Automatiseringen baseras på fördefinierade scheman och har utformats speciellt för team som bara är tillgängliga under kontorstid, och tar även detekteringarnas allvarlighetsgrad i beaktande.
Lätta, diskreta övervakningsverktyg utformade för detektering av avvikelser som distribueras på alla relevanta datorer i organisationen. Sensorerna samlar in beteendehändelsedata från klienterna med användning av väldokumenterade mekanismer. Sensorerna är utformade för att fungera med alla endpoint protection-lösningar och fungerar med F-Secures klientsäkerhetslösningar i en infrastruktur för single-client-hantering.
Den bredare kontexten i riktade angrepp visas på en tidslinje med alla påverkade värdar, relevanta händelser och rekommenderade åtgärder. EDR-lösningen använder realtidsbeteende, ryktesinformation, big data-analys och maskininlärning för att sätta in detekteringar i en bredare kontext och inkludera risknivåer, allvarlighetsgrad för berörda värdar och det rådande hotlandskapet.

Kontakta oss