SÄKERHETS­HANTERING OCH KONTROLL

Policy Manager har avancerade funktioner för både manuella och automatiserade säkerhetsinställningar för avancerade IT-miljöer, vilket gör säkerhetsadministrationen både enkel och flexibel.

ÖVERLÄGSEN SÄKERHETSKONTROLL

Policy Manager är F-Secures centrala administrationsverktyg för Business Suite. Den erbjuder bästa möjliga lösning när det gäller kontroll, tidsbesparande automatisering och avancerade policyhanteringsfunktioner för både fysiska och virtuella miljöer.

Den bästa säkerhetsprogramvaran för företag består av skydd i flera lager som är enkel att hantera och kontrollera. Policy Manager ger heltäckande skydd från klienter till gateways. Du kan automatisera alla dagliga uppgifter och få noggrann kontroll över de uppgifter som användarna har tillåtelse att utföra.

Visa Slideshare-presentationen

Hämta broschyr

AUTOMATISERING ÄR LÖSNINGEN FÖR SÄKERHET OCH EFFEKTIVITET

Policy Manager erbjuder ett enklare och smartare sätt att hantera IT-säkerhet på en och samma plats. Som administratör är det du som sitter i förarsätet genom att du har kontroll över ratten och alla växlar.

Policy Manager är själva kärnan i Business Suite. Det är ett mycket skalbart och automatiskt verktyg för central hantering som ger bästa möjliga kontroll över krävande IT-miljöer. Hantera alla dina säkerhetsprogram på en och samma plats, definiera och distribuera säkerhetspolicys och övervaka företagets övergripande säkerhet.

Kontrollera webbåtkomsten för att skydda ditt nätverk och förbättra produktiviteten

Gör det möjligt för slutanvändare att utföra onlinebanktjänster och andra affärskritiska transaktioner på ett säkert sätt

Se till att alla nivåer av IT-infrastrukturen skyddas genom automatiska uppdateringar

Definiera och distribuera säkerhetspolicys centralt och övervaka företagens övergripande säkerhet

Automatisera hanteringen av patch management med Software Updater

Hantera både fysiska och virtuella miljöer med ett verktyg

Blockera specifikt innehåll från okända siter samt stoppa tillgången till känslig information

FUNKTIONER

SOFTWARE UPDATER

Se till att programvaror för Windows® och tredjepartsprogram är uppdaterade

POLICY MANAGER

Hantera säkerhetsinställningar centralt och anpassa enskilda säkerhetsprofiler

ENHETSKONTROLL

Förhindra infektioner från skadeprogram via USB

WEB CONTENT CONTROL

Förbättra säkerhet och produktivitet genom att kontrollera åtkomsten till webbplatser

CONNECTION CONTROL

Öka säkerheten för känslig verksamhet såsom Internetbanktjänster

AVANCERAT SKYDD

Få avancerat skydd mot utvalda filtyper från okända webbplatser

BÄSTA SKYDD

Säkerställ säkert och effektivt arbete online

SECURITY STATUS VISIBILITY

Se övergripande säkerhetsstatus på en gång och skapa detaljerade rapporter

ADMINISTRATIONSTRÄD

Importera Active Directory-trädstrukturen och dina datorer, definiera administratörsåtkomst och kontrollera användarkonton

SERVERHANTERING

Hantera serversäkerhet centralt och få en detaljerad överblick över säkerhet och status

Botnet Blocker

stoppa kriminella att få kontroll äver dina känsliga tillgångar genom att stoppa kommunikation med Command & Control -domäner

Synkronisering av AD

Automatisk synkning med Active Directory, upptäck förändringar i AD-strukturen och hitta enheter som inte hanteras

Produkter

CENTRAL SÄKERHETSKONTROLL

Administratörer kan distribuera Policy Manager för att definiera klientssäkerhet för individer eller grupper av arbetsstationer. Samtidigt säkerställs fullständiga uppdateringar genom digitala signaturer.

 • Hantera säkerhetsinställningar centralt
 • Skapa och anpassa enskilda säkerhetsprofiler
 • Tilldela anpassade profiler till valfri dator eller grupp av datorer
 • Utför flera administrativa sessioner samtidigt

AUTOMATISK PATCH MANAGEMENT

Över 80 % av cyberangreppen uppstår som ett resultat av gammal programvara. Med hjälp av Software Updater uppdateras programvara och Windows automatiskt. Eftersom lösningen är integrerad kan du enkelt undvika angrepp som baseras på kända sårbarheter.

 • Genomsök datorerna för programvaruuppdateringar som saknas och se till att Microsoft Windows-operativsystem och program samt tredjepartsprogram skyddas mot sårbarheter
 • Definiera och distribuera säkerhetspolicys centralt och övervaka företagens övergripande säkerhet
 • Definiera undantag till automatiskt läge baserat på programvarunamn eller bulletin-ID
 • Filtrera ut undantag från konsolgränssnittet för att undvika oreda

Mer information

ÖKA SÄKERHETEN OCH PRODUKTIVITETEN

Med hjälp av funktionen Web Content Control kan du begränsa improduktiv och olämplig Internetanvändning och styra vilket webbinnehåll användarna får åtkomst till från företagets nätverk

 • Minska produktivitetsförluster, bandbreddsförbrukning och juridiska risker förknippade med olämpligt webbinnehåll
 • Förstärk webbplatsbegränsningarna i innehållskategorier som fördefinieras i Policy Manager
 • Förbättra säkerheten genom ett extra skyddslager

SÄKRA AFFÄRSTRANSAKTIONER ONLINE

Connection Control förhindrar att banktrojaner skickar känslig information till cyberbrottslingar. Detta görs genom att nätverksanslutningar till okända webbplatser automatiskt stängs ned och genom åtgärder som förhindrar att nya uppkommer i samband med affärskritiska åtgärder såsom Internetbanktjänster. Du kan aktivera anslutningskontroll för webbplatser som stöder HTTPS.

 • Förbättra säkerheten genom kontrollerad och säker åtkomst till affärskritiska tillgångar
 • Skydda webbläsaren, den svagaste länken vid affärskritiska sessioner
 • Tillåt endast anslutning till webbplatser som F-Secure har verifierat som säkra för utförande av internetbanktjänster eller andra känsliga åtgärder
 • Motverka ekonomiska förluster genom stöld av bankuppgifter
 • Förhindra stöld av affärshemligheter genom molnbaserad åtkomst till CRM-data

SÄKERT OCH EFFEKTIVT ARBETE ONLINE

Med Browsing Protection säkerställer du att medarbetarna kan arbeta säkert och effektivt online

 • Verktyget arbetar proaktivt för att motverka att medarbetarna får tillgång till skadliga webbplatser, länkar eller innehåll
 • Motverkar fel orsakade av den mänskliga faktorn och minimerar exponering proaktivt
 • Fungerar med alla vanliga webbläsare

BLOCKERA UTVALT INNEHÅLL FRÅN OKÄNDA WEBBPLATSER

Med Web Traffic Scanning Advanced Protection kan du blockera visst innehåll från okända webbplatser och på så sätt säkerställa att dina medarbetare kan arbeta säkert och effektivt online.

 • Blockera innehåll såsom Flash-, Silverlight-, Executables-, Java- och ActiveX-komponenter på okända webbplatser Blockera 100 % av alla Java-applets från okända källor samt skadeprogram för Windows
 • Vita listan över betrodda webbplatser
 • Med Botner Blocker kan du stoppa kommunikation till kända botnets genom att blockera DNS-uppslag på host-nivå.

Automatisk synkrpnisering med AD

Nu kan Policy Manager automatiskt synkas med Active Directory, upptäck förändringar i AD-strukturen och hitta enheter som inte hanteras

 • Två typer av AD-regler introduceras: Synchronization och Notification.
 • Support för multipla AD-servrar