Prisbelönt klientsäkerhet

Att välja säkerhet för ditt företags Windowsdatorer behöver inte vara svårt. Välj helt enkelt den lösning som ger dig den bästa klientsäkerheten. Client Security ger dig precis det du behöver. Det har bevisats i oberoende tester.

FÅ EN UPPFATTNING OM DET CENTRALA I BUSINESS PROTECTION

Bärbara och stationära datorer fungerar som dörrar in till ditt nätverk. Det gör dem till den mest sårbara länken i cybersäkerhetskedjan. Det råder inget tvivel om att du behöver den bästa klientsäkerheten som finns.

F-Secure Client Security är prisbelönt klientskydd för datorer med operativsystemet Windows®. Det är mycket mer än bara ett antivirusprogram. Client Security är proaktivt, heuristiskt skydd mot de senaste hoten.

Visa Slideshare-presentationen

Hämta broschyr

UTAN TVEKAN DET BÄSTA KLIENTSKYDDET FÖR FÖRETAG

I Client Security ingår automatiska programuppdateringar och lösningen ger optimalt klientskydd mot kända sårbarheter. I kombination med heuristiskt och beteendebaserat skydd som skyddar verksamheten mot nya och kommande hot, får du ett kontinuerligt och pålitligt skydd mot alla onlinehot. Programvaran har vunnit AV-Tests Best Protection Award fyra år i rad, vilket ingen annan gjort. Som vi ser det kan det vara en slump att du vinner ett år. Men att vinna fyra år i rad tyder på att vår lösning håller en konsekvent hög nivå.

KOMPROMISSA INTE MED FÖRETAGETS SÄKERHET

Client Security har tilldelats AV-Tests "Best Protection Award" fyra år i rad och erbjuder bästa möjliga skydd för Windows stationära och bärbara datorer.

Den är unik genom att den erbjuder ogenomträngligt skydd mot alla onlinehot med minimal påverkan på systemets prestanda. Skydd av klienter är centralt för cybersäkerheten, och det här är helt enkelt det bästa skyddet.

Prisbelönt säkerhet i flera lager för stationära och bärbara datorer

Skydda ditt företag mot nolldagarssårbarheter med DeepGuard, vår proaktiva skyddsmotor

Se till att operativsystemet och patcharna för tredjepartsprogram är uppdaterade

Heltäckande skydd med minimal inverkan på systemets prestanda

MYCKET MER ÄN BARA KLIENTSKYDD

Fullständigt klientskydd är bara början. Client Security sparar dessutom tid genom den automatiska hanteringen av programvaruuppdateringar och ökar medarbetarnas produktivitet genom webbläsarkontroller.

Kontrollera webbåtkomsten för att skydda ditt nätverk och förbättra produktiviteten

Få ökad säkerhet för Internetbanktjänster och andra affärskritiska transaktioner

Blockera utvalda program från okända webbplatser för att öka säkerheten

Stoppa åtkomsten till känsliga tillgångar

Funktioner

SOFTWARE UPDATER

Se till att programvaror för Windows® och tredjepartsprogram är uppdaterade

DEEPGUARD

Vår proaktiva skyddsmotor

WEB CONTENT CONTROL

Förbättra säkerhet och produktivitet genom att kontrollera åtkomsten till webbplatser

CONNECTION CONTROL

Öka säkerheten för känslig verksamhet såsom Internetbanktjänster

F-SECURE SECURITY CLOUD

Få omedelbart skydd mot nya globala hot

SKYDD MOT SKADEPROGRAM FÖR FLERA MOTORER

Få oöverträffat skydd mot virus, trojaner, rootkits och annan malware

AVANCERAT SKYDD

Få avancerat skydd mot utvalda filtyper från okända webbplatser

BÄSTA SKYDD

Säkerställ säkert och effektivt arbete online

BRANDVÄGG OCH INTRÅNGSSKYDD

Skydda företaget mot skadliga nätverksaktiviteter med det här extra skyddslagret

ENHETSKONTROLL

Förhindra infektioner från skadeprogram via USB

Botnet blocket

Stoppa botnets på ett effektivt sätt

Produkter

AUTOMATISK PATCH MANAGEMENT

Över 80 % av cyberangreppen uppstår som ett resultat av gammal programvara. Med hjälp av Software Updater uppdateras programvara och Windows automatiskt. Eftersom lösningen är integrerad kan du enkelt undvika angrepp som baseras på kända sårbarheter.

 • Genomsök datorerna för programvaruuppdateringar som saknas och se till att Microsoft Windows-operativsystem och program samt tredjepartsprogram skyddas mot sårbarheter
 • Definiera och distribuera säkerhetspolicys centralt och övervaka företagens övergripande säkerhet
 • Definiera undantag till automatiskt läge baserat på programvarunamn eller bulletin-ID
 • Filtrera ut undantag från konsolgränssnittet för att undvika oreda

Läs mer om Software Updater

OÖVERTRÄFFAT SKYDD

DeepGuard ger proaktivt skydd mot nya hot. Dess dynamiska, proaktiva teknik för beteendeanalys upptäcker och åtgärdar skadligt beteende på ett effektivt sätt.

 • Få omedelbart skydd mot kända och nya hot även innan signaturdatabaserna uppdateras
 • Åtgärda angrepp mot installerade program
 • Känn igen och blockera misstänkta aktiviteter
 • Minimera potentiell förlust av känsliga data orsakad av smitta från skadlig programvara

Läs mer om DeepGuard

ÖKA SÄKERHETEN OCH PRODUKTIVITETEN

Med hjälp av funktionen Web Content Control kan du begränsa improduktiv och olämplig Internetanvändning och styra vilket webbinnehåll användarna får åtkomst till från företagets nätverk

 • Minska produktivitetsförluster, bandbreddsförbrukning och juridiska risker förknippade med olämpligt webbinnehåll
 • Förstärk webbplatsbegränsningarna i innehållskategorier som fördefinieras i Policy Manager
 • Förbättra säkerheten genom ett extra skyddslager

SÄKRA AFFÄRSTRANSAKTIONER ONLINE

Connection Control förhindrar att banktrojaner skickar känslig information till cyberbrottslingar. Detta görs genom att nätverksanslutningar till okända webbplatser automatiskt stängs ned och genom åtgärder som förhindrar att nya uppkommer i samband med affärskritiska åtgärder såsom Internetbanktjänster. Du kan aktivera anslutningskontroll för webbplatser som stöder HTTPS.

 • Förbättra säkerheten genom kontrollerad och säker åtkomst till affärskritiska tillgångar
 • Skydda webbläsaren, den svagaste länken vid affärskritiska sessioner
 • Tillåt endast anslutning till webbplatser som F-Secure har verifierat som säkra för utförande av internetbanktjänster eller andra känsliga åtgärder
 • Motverka ekonomiska förluster genom stöld av bankuppgifter
 • Förhindra stöld av affärshemligheter genom molnbaserad åtkomst till CRM-data

SÄKERT OCH EFFEKTIVT ARBETE ONLINE

Med Browsing Protection säkerställer du att medarbetarna kan arbeta säkert och effektivt online

 • Verktyget arbetar proaktivt för att motverka att medarbetarna får tillgång till skadliga webbplatser, länkar eller innehåll
 • Motverkar fel orsakade av den mänskliga faktorn och minimerar exponering proaktivt
 • Fungerar med alla vanliga webbläsare

BLOCKERA UTVALT INNEHÅLL FRÅN OKÄNDA WEBBPLATSER

Med Web Traffic Scanning Advanced Protection kan du blockera visst innehåll från okända webbplatser och på så sätt säkerställa att dina medarbetare kan arbeta säkert och effektivt online.

 • Förhindra användare att kunna ladda ner skadligt innehåll
 • Blockera innehåll såsom Flash-, Silverlight-, Executables-, Java- och ActiveX-komponenter på okända webbplatser
 • Blockera 100 % av alla Java-applets från okända källor samt skadeprogram för Windows
 • Administratör kan vitlista utvalda siter

Stoppa botnets på ett effektivt sätt

Botner Blocker stoppa kriminella att få kontroll äver dina känsliga tillgångar genom att stoppa kommunikation med Command & Control -domäner

 • Administratör kan stoppa trafik kopplat till kända botnät
 • Blockera DNS-uppslag på host-nivå
 • Admin kan filtrera ut frågor baserad på domän-rykte samt med möjlighet att vitlista dem

Client Security Standard

Client Security Premium

Virus & Spyware Protection

Web Traffic Scanning

Browsing Protection

Offload Scanning Agent

Advanced Protection

Web Content Control

Connection Protection

Software Updater

 
"Sedan 2011 har F-Secures lösningar för företagssäkerhet garanterat högsta skydd i företagsmiljöer."
Andreas Marx, vd, AV-TEST