Policy Manager

Ta kontroll över företagets säkerhet

Kontakt

Skalbar central säkerhetshantering för alla organisationer

Den bästa affärssäkerhetsprogramvaran har flernivåskydd som är lätt att hantera och kontrollera. Policy Manager, det centrala administrationsverktyget i F-Secure Business Suite, erbjuder avancerade hanteringsfunktioner för klientsäkerhet i krävande IT-miljöer, kombinerat med automation. Ni kan hantera alla säkerhetsapplikationer på ett ställe, definiera och distribuera säkerhetspolicyer, övervaka den övergripande säkerheten och kontrollera avvändarnas beteende i nätverket.

 • Säkra upp all IT-infrastruktur med automatiska uppdateringar
 • Definiera och distribuera säkerhetsregler och övervaka företagets övergripande säkerhet
 • Hantera både fysiska och virtuella miljöer med ett verktyg
 • Kontrollera webbåtkomsten för nätverksskydd och ökad produktivitet
 • Blockera visst innehåll från okända sajter och neka extern kontroll av osäkra tillgångar
 • Tillåt slutanvändare att göra bankärenden och andra affärskritiska transaktioner säkert
 • Minska nätverkstrafiken och öka skalbarheten med F-Secure Proxy
 • Automatisera patchningen med Software Updater

Policy Manager ger kontroll över alla nivåer av IT-säkerheten. Detta gör säkerhetshanteringen både enkel och flexibel.

Fördelar

Automation är nyckeln till effektiv säkerhet

Policy Manager erbjuder ett enklare, smartare sätt att hantera IT-säkerhet på ett ställe – navet i F-Secure Business Suite.

Det är ett mycket skalbart, automatiserat centralt säkerhetsverktyg som ger överlägsen kontroll över krävande IT-miljöer.

 • Avancerade adminfunktioner även för komplexa miljöer
 • Enkel kontroll av IT-resurser och användarinfo för ökad säkerhet
 • Automatisering ger minskad daglig administration
 • Delade hanteringsverktyg för fysiska, virtuella, blandade och hybridmiljöer
 • Säkerhetshantering från klient till gateway

Funktioner

Säkerhetshantering

Hantera säkerhetsinställningar och anpassa profiler

Central driftsättning

Pushinstallation – uppdateringar

F-Secure Proxy

Minska nätverkstrafiken

Active Directory-synkronisering

Synka automatiskt med Active Directory

MySQL-stöd

Skala databasstödet för förbättrad rapportering, övervakning och backup

Säkerhetsövervakning

Visa övergripande säkerhetsstatus och skapa detaljerade rapporter

Rapporter

Få schemalagda rapporter per domän

Hanteringshierarki

Definiera adminvyer och -rättigheter

Syslog-stöd

Vidarebefordra varningar till Syslog- och SIEM-servrar

Programuppdatering

Ha Windows® och tredjepartsprogram patchade och uppdaterade

Enhetskontroll

Förhindra skadlig kod via USB

Innehållskontroll

Förbättra säkerheten med kontrollerad åtkomst till webbplatser

Anslutningskontroll

Öka säkerheten för känsliga aktiviteter som bankärenden

Avancerat skydd

Få avancerat skydd mot utvalda filtyper från okända platser

Surfskydd

Garantera säkert arbete online

Botnet Blocker

Stoppa extern kontroll av osäkra tillgångar, blockera gisslanprogram och avancerade hot

Serverhantering

Hantera centralt serversäkerhet och få en detaljerad bild av säkerhetsstatus

Detaljer

Central säkerhetskontroll

Administratörer kan distribuera säkerhetspolicyer från Policy Manager för arbetsstationer enskilt eller i grupp. Samtidigt kan digitala signaturer säkerställa uppdateringsintegritet.

 • Hantera säkerheten centralt
 • Skapa och anpassa individuella säkerhetspolicyer
 • Tilldela individualiserade policyer till en eller grupp av datorer
 • Genomför flera samtidiga adminsessioner
 • Definiera inställningar och funktioner som användarna får ändra

Kontrollera uppdateringar av F-Secure-databasen

F-Secure Proxy ger ett lätt sätt att kontrollera databas- och programuppdateringar. Du kan:

 • Minska nätverkstrafiken
 • Öka skalbarheten genom att fördela lasten från Policy Manager till proxyservrar
 • Kontrollera och distribuera uppdateringar av signaturer och program
 • Stöd för flera proxyinstanser som konfigureras i policyn

Automatisk patchhantering

Över 80 % av cyberattackerna beror på föråldrad programvara. Software Updater håller er programvara uppdaterad automatiskt. Eftersom det är inbyggt undviker man attacker baserade på kända sårbarheter.

 • Skanna datorer efter saknade programuppdateringar och håll Microsoft Windows operativsystem och program samt tredjepartsprogram patchade mot sårbarheter
 • Definiera och distribuera säkerhetspolicyer och övervaka företagets övergripande säkerhet
 • Definiera undantag från automatiskt läge baserat på mjukvarunamn eller ID
 • Filtrera bort undantag från gränssnittet för att undvika rörighet
 • Programuppdateringar via proxy minimerar trafiken

Synka automatiskt med Active Directory

Policy Manager kan nu automatiskt synkronisera med Active Directory, upptäcka förändringar i Active Directory-strukturer och hitta ohanterade värdar.

 • Synkronisera automatiskt domänträdet i Policy Manager med Active Directory
 • Meddela administratör när oövervakade värdar hittas
 • Stöd för flera Active Directory-servrar

Öka säkerhet och produktivitet

Innehållskontroll gör att man kan begränsa improduktiv och olämplig internetanvändning och styra vilket webbinnehåll användare får tillgång till från företagets nätverk.

 • Minska produktivitetsförluster, bandbreddsåtgång och risker som är förknippade med olämpligt webbinnehåll
 • Inför webbplatsbegränsningar i definierade innehållskategorier i Policy Manager
 • Förbättra säkerheten med en extra skyddsnivå

Säkra onlinetransaktioner

Anslutningskontrollen förhindrar banktrojaner från att skicka känslig information till nätbedragare. Det gör detta genom att automatiskt stänga nätverksanslutningar till okända sajter och förhindra nya under affärskritiska åtgärder som banktjänster. Man kan aktivera anslutningskontroll för HTTPS-sajter.

 • Förbättra säkerheten genom kontrollerad åtkomst till affärskritiska resurser
 • Skydda webbläsaren, den svagaste länken i affärskritiska sessioner
 • Tillåt endast anslutningar till webbplatser som har konstaterats säkra när banktjänster eller andra känsliga transaktioner görs
 • Förhindra ekonomisk förlust på grund av stöld av bankuppgifter
 • Förhindra att affärshemligheter stjäls genom molnbaserad CRM-åtkomst

Blockera valt innehåll från okända sajter

Web Traffic Scanning Advanced Protection gör det möjligt att blockera visst innehåll från okända sajter så att personalen kan arbeta säkert och effektivt online.

 • Blockera Flash, Silverlight, körbara, Java- och ActiveX-komponenter från okända sajter
 • Blockera helt Java applets från opålitliga källor, liksom Windows malware
 • Vitlista platser
 • Med Botnet Blocker kan du förhindra nätverksaktiviteter avseende kända botnät genom att blockera DNS-frågor på värdnivå

Central säkerhetskontroll

Administratörer kan distribuera säkerhetspolicyer från Policy Manager för arbetsstationer enskilt eller i grupp. Samtidigt kan digitala signaturer säkerställa uppdateringsintegritet.

 • Hantera säkerheten centralt
 • Skapa och anpassa individuella säkerhetspolicyer
 • Tilldela individualiserade policyer till en eller grupp av datorer
 • Genomför flera samtidiga adminsessioner
 • Definiera inställningar och funktioner som användarna får ändra