Aldrig mer dåliga lösenord

63 % av dataintrången beror på svaga eller stulna lösenord.* F-Secure Password Protection kan hjälpa er att minska risken för dataintrång, något som kan ge stora böter enligt EU:s nya dataskyddsförordning. Ge medarbetarna en lättanvänd lösenordshanterare som underlättar god lösenordshygien och gör användarna mer produktiva.

 • * Källa: Verizon 2016 Data Breach Investigations Report.
 • Lösenordshygien
  Minimera återanvända och svaga lösenord i företagsmiljön.
 • Password Manager
  Spara och hantera alla lösenord, inloggningsuppgifter, e-postmeddelanden, etc. säkert på ett ställe.
 • Lösenordsgenerator
  Skapa starka och unika lösenord med ett klick.
 • Lösenordssekretess
  Alla lösenord krypteras och lagras lokalt.
 • Lösenordsynkronisering
  Få åtkomst till alla lösenord över Windows- och Mac-plattformarna.

Svaga lösenord utgör en betydande orsak till intrång

En nylig studie* visade att 63 % av antalet bekräftade dataintrång orsakades av svaga eller stulna lösenord. Från och med maj 2018 innebär EU:s nya dataskyddsförordning att en överträdelse kan leda till en böter på miljontals euro.

Eftersom anställda arbetar med fler enheter, tjänster, programvaror och webbplatser i jobbet, blir det opraktiskt att memorera starka lösenord för allting. Detta leder ofta till att personalen försummar lösenordspolicyn och till exempel återanvänder samma lösenord i sociala medier som i de kritiska affärssystemen, eller helt enkelt använder svaga lösenord.

*Verizon Data Breach Investigation Report 2016

Blunder på bästa sändningstid

En säkerhetsmardröm i direktsändning på tv. Den franska tv-stationen TV5Monde avslöjade oavsiktligt sina lösenord till sociala medier när de syntes på post-it-lappar på en vägg bakom en intervjuperson. Det här är ett klassiskt exempel på dålig lösenordshygien som drivs av medarbetarnas önskan om bekvämlighet.

Fördelar med lösenordsäkerhet och kontroll

Password Manager utgör det enklaste sättet att öka den totala säkerheten inom organisationen, särskilt mot intrångsförsök som inte är baserade på skadlig kod. Tack vare den blir god lösenordshygien lättillgängligare för användarna samtidigt som man ökar säkerheten och produktiviteten.

Få sinnesro

Bara ett huvudlösenord behöver användas.

Få sinnesro

Användare behöver bara ett huvudlösenord till verktyget, som sedan tillhandahåller ett unikt och robust lösenord för varje lösenordsskyddad webbplats och applikation de använder.

Enkel användning

Användarvänliga Password Manager gör att användarna gärna tar den till sig.

Enkel användning

Användarna slipper lägga "ett till lösenord" på minnet. Bekväm och enkel lösenordshygien (tillsammans med automatisk ifyllnad) leder till högre upptagningsfrekvenser och därmed ökad säkerhet.

Central driftsättning

Molnbaserad centraliserad hantering ger snabb och effektiv administration.

Central driftsättning

Driftsättning och licenshantering förenklas av Management Portal. Snabb och enkel installation säkerställs tack vare licenskoder inbyggda i installationspaketet.

Risklindring

Minska sannolikheten för dataintrång genom att eliminera dålig lösenordshygien.

Risklindring

Lösenordsgeneratorn skapar starka, unika lösenord för användarna, vilket garanterar kraftigare skydd mot intrångsförsök – som inte baseras på skadlig kod – med hjälp av stulna, svaga eller återanvända lösenord.

Nöjdare medarbetare

Genom att ge medarbetarna en effektiv lösenordshanterare ökar du både deras säkerhet och produktivitet. Detta kommer direkt att gynna användarna som slipper dåliga, oskyddade lösenord eller lösenordspåminnelser – utan att någonsin behöva memorera "ett till lösenord." Säkerhet behöver inte vara en begränsande faktor. Istället kan det också ge användarna fördelar, något som leder till mer nöjda medarbetare.

Läs mer

Detaljer

Slipp lägga "ett till lösenord" på minnet.

Med Password Manager kan användarna spara alla sina lösenord, inloggningsuppgifter, konton och annan känslig information som kreditkortsnummer. De behöver bara komma ihåg ett enda lösenord för att få tillgång till alla. Inga fler bekymmer med att komma ihåg vilket lösenord som går till vilket konto.

Skapa starka, unika lösenord

Starka och unika lösenord för era användare, via en kombination av versaler och germaner, nummer och specialtecken. Kan du skräddarsy de genererade lösenorden genom att bestämma längd eller ta bort till exempel specialtecken eller nummer. Användare kan också manuellt lägga in lösenord för hantering vid behov.

Stark kryptering på enhetsnivå håller data säkra

Password Protection använder Advanced Encryption Standard (med en nyckelstorlek på 256 bitar), den rekommenderade standarden för modern datakryptering. Data som lagras i applikationen är krypterade och dekrypteras endast på de enskilda användarnas enheter. Varje gång de anger sitt huvudlösenord genereras en krypteringsnyckel för avkodning av deras krypterade lösenordsskyddsdata.

Data som lagras i lösenordsskyddet kan inte nås av någon annan. När användarna stänger av Password Protection förstörs krypteringsnyckeln.

Sekretess är av högsta betydelse i företagsmiljöer

Till skillnad från konkurrerande lösenordshanterare lagras alla krypterade och dekrypterade lösenord bara på din egen enhet. Krypteringsnycklarna finns endast när du använder produkten. Detta är särskilt viktigt när du vill känna dig trygg med lösenordssekretessen. Inte ens F-Secure kan komma åt dina data. Det innebär också att F-Secure inte kan återställa ditt huvudlösenord eller dina data.

Återställning via en förgenererad QR-kod

Produkten kan inte återställa användarnas huvudlösenord eller tillhandahålla en återställningskod om du glömmer ditt huvudlösenord. Detta är ett medvetet beslut av F-Secure för att öka säkerheten och sekretessen i lösenordshanteraren.

Varje enskild användare kan emellertid skapa en unik, personlig masterkod för lösenordsåterställning direkt från programmet, vilken de kan lagra säkert och senare använda för åtkomst till Password Manager. Återställningskoden kommer i form av en QR-kod som kan sparas som bild och sedan skrivas ut för senare användning. Det här är det enda sättet att få tillgång till lösenorden, om en anställd glömmer sitt huvudlösenord.

Bekymmersfritt lösenordsskydd

Alla lösenordsdata lagras, krypteras och dekrypteras lokalt på enheten. F-Secure kan inte komma åt dina lösenord eller återställa lösenord om en användare glömmer sitt huvudlösenord. Användare kan dock synkronisera lösenordsdata med en annan dator, så att data blir lättillgängliga på en annan enhet. Detta säkerställer att du inte behöver oroa dig om en enhet blir borttappad, stulen eller skadad eftersom data fortfarande är intakta på den andra enheten. Lösenordssynkronisering stöds på Windows och Mac-datorer. Stöd för IOS och Android kommer snart.

Tidsbesparande produktivitetsökning

F-Secure Password Protection hjälper användarna att använda säkra, långa och komplicerade lösenord. Användarnamn och lösenord kan ställas in så att de automatiskt fylls i på inloggningsskärmarna – alltså inget behov att manuellt skriva in lösenord, vilket hjälper till att förbättra medarbetarnas produktivitet.

Molnbaserad administrering för ökad effektivitet

Licenshantering och driftsättning hanteras enkelt centralt via den molnbaserade Management Portal. Administratörerna kan visa installerade enheter och lägga till nya användare från portalen via standardinstallationsflödet. Användarna får informationen via ett e-postmeddelande och kan starta installationen. Licenskoderna är inbyggda i installationspaketet för att säkerställa snabb och enkel installation. En användare (en licens) kan installera produkten på upp till fem enheter.

Slipp lägga "ett till lösenord" på minnet.

Med Password Manager kan användarna spara alla sina lösenord, inloggningsuppgifter, konton och annan känslig information som kreditkortsnummer. De behöver bara komma ihåg ett enda lösenord för att få tillgång till alla. Inga fler bekymmer med att komma ihåg vilket lösenord som går till vilket konto.