Live Security

En holistisk strategi för it-säkerhet

It-säkerhet handlar om att förutsäga och förhindra intrång, upptäcka de som sker och sedan reagera på ett intelligent sätt för att minimera effekterna.

Det krävs en kombination av mänsklig expertis och skalbar mjukvara.

Du kan helt enkelt inte förbättra er cybersäkerhet utan de smartaste säkerhetsexperterna. Och utan smart programvara kan du inte skala.

Vår Live Security-strategi kombinerar avancerad teknik och de senaste insikterna från vår elitstyrka av cybersäkerhetsspecialister baserat på verkliga uppdrag. Och det innebär att vi ständigt kan förbättra er kapacitet i fyra viktiga dimensioner: Förutsäga, Förebygga, Upptäcka, Reagera.

merged brain and machine

En heltäckande syn på cybersäkerhet

Live Security Förutsäga Förebygga Reagera Upptäcka

Förutsäga

Förstå er angreppsyta

Logiken är enkel: ju mer du vet om er angreppsyta, desto bättre förstår du riskerna.

Men i takt med att infrastrukturen växer och utvecklas, blir det allt svårare för säkerhetsansvariga att ha koll på alla klienter i sina nätverk. Och du behöver förstå er sårbarhet för att minska risken.

Att förstå riskerna (och planera hur man minimerar dem) börjar med att kartlägga er angreppsyta – system, infrastruktur och även tredje part – och regelbundet skanna efter sårbarheter. Se mer, säkra mer.

Förebygga

Minimera er angreppsyta

Ni står inte bara inför nya metoder och riktade attacker, utan också slumpvis levererad skadlig kod, virus och trojaner.

Det är här som beprövade klientskyddsverktyg och bästa praxis kommer in – systemförstärkning, brandväggskonfiguration, ryktesanalys, åtkomstkontroll, antivirusskanning och automatiserad patchhantering. Och med moderna klientskyddsverktyg får du smartare förebyggande kapacitet; med beteendeanalys som till och med blockerar 0-day malware.

Dessa verktyg och best praxis är grunden för ett välskött cybersäkerhetsarbete.

Upptäcka

Konstatera incidenter och intrång

Med tanke på hur snabbt metoder för att angripa och undkomma utvecklas bör du utgå från att ni kommer att utsättas för intrång. Vad du absolut ska undvika är att råka ut för intrång utan att veta om det.

Den enkla tumregeln är att ju längre tid de är i nätverket desto mer skada åstadkommer de. Problemet är att det för de flesta företag tar månader (i genomsnitt 200 dagar) att upptäcka intrång och incidenter.

Att minska tiden för upptäckt handlar om att utnyttja teknik (både enkel och avancerad) för att övervaka er angreppsyta och upptäcka, blockera och isolera misstänkt beteende.

Men det krävs även mänsklig expertis för att identifiera "false positives", förstå tekniker för att undkomma och bedöma era övervakningsfunktioner.

Reagera

Reagera på incidenter och intrång

De flesta företag har en tydlig, välformulerad och välförankrad plan i händelse av brand. Men inte alla företag har en incidenthanteringsplan för cyberintrång.

Till att börja med krävs it-forensisk expertis för att förstå hur angriparna tog sig in och vilka system och data som sattes i fara.

Men det behövs erfarenhet för veta vad man ska göra härnäst – hur man reagerar på angreppet och hur man eskalerar frågan, isolerar skadade maskiner, hanterar kommunikation och åtgärdar skadan.

Ingen tycker om att tänka på det här. Men enligt vår erfarenhet är det bättre att ha en krishanteringsplan som man inte behöver använda än att inte ha en plan när det behövs.

Säkra verksamheten

Teorin är viktig. Men om du vill ta itu med de verkliga svårigheterna, ta en titt på våra lösningar och programvara

Lär dig mer

Utbilda dig

Om du vill läsa mer om cybersäkerhet, nyheter och insikter ta en titt på vår Business Security Insider

Läs mer