Server Security

Kraftfullt skydd för servrar

Kontakt

Säkra servrar – viktigt för säkerheten

Server Security är en anti-malwaresvit anpassad för servrar som erbjuder prisbelönt skydd för filservrar. Server Security ger ökat realtidsskydd mot virus, trojaner, spionprogram, rootkits och annan skadlig kod. Det har både centraliserade och lokala gränssnittsalternativ via Policy Manager eller en inbyggd webbkonsol.

 • Beteendebaserad proaktiv detektering av nya hot med F-Secures prisbelönta Deepguard-teknologi
 • Software Updater hjälper till att hålla operativsystem och tredjeparts serverprogram uppdaterade och skyddade mot sårbarhetsbaserade hot
 • Flexibla centraliserade och lokala gränssnittsalternativ via Policy Manager eller en inbyggd webbkonsol
 • Microsoft Windows-server, Citrix och Microsoft terminalservrer

F-Secure Server Security använder avancerad beteendeanalys för att ge skydd för filservrar mot skadlig kod och attacker.

Fördelar

F-Secure Server Security är en robust serversäkerhetslösning som skyddar era filservrar mot skadlig kod och sårbarheter i mjukvara utan att sakta ner systemet. Den erbjuder realtidsskydd i en prisvärd och lätthanterad lösning som ger skydd mot alla typer av hot på nätet.

 • Server Security erbjuder grundläggande säkerhet för kritiska affärstillgångar på utsatta servrar
 • Server Security sänker kostnaderna med liten inverkan på virtuella och fysiska miljöer

Funktioner

Skydd för Microsoft filserver

Serversäkerhet för Microsoft filservrar mot virus, trojaner, rootkits och annan skadlig kod

DeepGuard

Proaktivt värdbaserat skydd

Webbtrafikskanning

Upptäcker och blockerar skadligt innehåll i webbtrafik (HTTP)

Surfskydd

Skydd för terminalanvändare mot säkerhetsluckor och oseriösa webbplatser

Resursoptimering

Lägg över malware-skanning till F-Secure Scanning and Reputation Server i virtuella miljöer

Software Updater

Uppdaterar era system och applikationer genom att installera patchar när de släpps av leverantörer

Botnet Blocker

Osdaliggör botnät-aktiviteter

Avancerat skydd

Filtrera filtyper baserat på innehåll

Detaljer

Enastående skydd baserat på beteendeanalys

Deepguard ger ett proaktivt värdbaserat skydd mot nya och framväxande hot. Dess dynamiska, proaktiva beteendeanalys identifierar effektivt och blockerar skadligt beteende.

 • Få direkt värdbaserat skydd mot kända och nya hot redan innan signaturdatabaserna uppdateras
 • Avvärj attacker mot installerade program
 • Avslöja och blocka misstänkt aktivitet
 • Minimera potentiell förlust av känslig data på grund av malware

Skydd för arbete online

Ser till att de anställda kan arbeta säkert och effektivt på nätet utan oro.

 • Skyddar proaktivt medarbetarna från skadliga webbplatser, länkar och innehåll
 • Eliminerar mänskliga faktorn och minimerar exponering
 • För de vanliga webbläsarna

Avlasta resurskrävande skanning

Optimera resursanvändningen i F-Secures produkter med en dedikerad skanningsagent, Scanning and Reputation Server.

 • Hypervisor-agnostic – för servrar från rent virtuella till blandade och hybridmiljöer
 • Skydda virtualisering i publika och privata moln i VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V och KVM
 • Minska förbrukning av minne, CPU och disk i virtuella maskiner

Inbyggd patchhantering

Över 80 % av cyberattackerna beror på föråldrad programvara. Software Updater hjälper dig att hålla tredjepartsprogramvara och Windows uppdaterade och patchade mot kända sårbarheter. Eftersom det är inbyggt undviker man attacker baserade på kända sårbarheter.

 • En säkerhetskomponent som skyddar mot över 80 % av sårbarheterna
 • Få bättre överblick av tredjeparts programuppdateringar
 • Skapar en sårbarhetsanalys av er miljö

Avvärj effektivt botnät

Botnet Blocker hindrar brottslingar från att ta kontroll över osäkra tillgångar genom att förhindra domänkontroll.

 • Administratörer kan förhindra aktivitet relaterad till kända botnät
 • Blockerar DNS-frågor på värdnivå
 • Administratörer kan filtrera bort frågor baserade på domänrykte med möjlighet att vitlista

Blockera valt innehåll från okända sajter

Web Traffic Scanning Advanced Protection gör det möjligt att blockera visst innehåll från okända sajter så att personalen kan arbeta säkert och effektivt online.

 • Hindrar användare från att ladda ner skadligt innehåll
 • Blockera Flash, Silverlight, körbara, Java- och ActiveX-komponenter från okända sajter
 • Blockera helt Java applets från opålitliga källor, liksom Windows malware
 • Administratörer kan vitlista utvalda sajter

Enastående skydd baserat på beteendeanalys

Deepguard ger ett proaktivt värdbaserat skydd mot nya och framväxande hot. Dess dynamiska, proaktiva beteendeanalys identifierar effektivt och blockerar skadligt beteende.

 • Få direkt värdbaserat skydd mot kända och nya hot redan innan signaturdatabaserna uppdateras
 • Avvärj attacker mot installerade program
 • Avslöja och blocka misstänkt aktivitet
 • Minimera potentiell förlust av känslig data på grund av malware