Mobile Protection

Freedome for Business
Skydda företaget på resande fot

Kostnadsfri testversion

Kontakt

Hitta en återförsäljare

Ta kontroll över mobilenheterna och data på dem

Smartphones med åtkomst till företagets e-post, tjänster och data är sårbara för dataintrång. Enligt EU:s nya dataskyddsförordning kan detta från maj 2018 ge böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av omsättningen. Med F-Secure Freedome for Business kan du säkra och hantera alla iOS- och Android-smartphones och surfplattor.

 • Hantering av mobilenheter
  Inför en proaktiv säkerhetspolicy och övervaka mobilparkens status.
 • Mobilt VPN
  Krypterar trafik, förhindrar avlyssning av e-post och onlinekommunikation.
 • Applikationsskydd
  Skyddar mobilenheter mot gisslanprogram och skadligt innehåll.
 • Surfskydd
  Hindrar proaktivt slutanvändarna från att besöka skadliga webbplatser och nätfiskesajter.
 • Bra batterilivslängd
  Modern ultrasnål teknologi garanterar bra batterilivslängd och prestanda.
 • MDM-stöd
  Stöder distribution via AirWatch, MobileIron, Intune och MaaS360.

Hur mycket skulle ett mobilt dataintrång kosta ditt företag?

Enligt den nya dataskyddsförordningen kan detta från maj 2018 leda till böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av omsättningen. Smartphones med tillgång till företagets e-post, tjänster och data är sårbara för dataintrång. 2016 ökade angreppen på smartphones via skadlig kod med nästan 400 %.

Företagets kommunikation som känslig e-post, kan övervakas i realtid på offentliga Wi-Fi-nätverk. Applikationer läcker all slags information och begär ofta bred åtkomst till telefonidata och system. Och om en enhet tappas bort eller blir stulen, hur kan du se till att det inte leder till dataintrång?

Ta kontroll över mobilsäkerheten

F-Secure Protection Service for Business gör det enkelt att skydda iOS- och Android-mobilenheter mot dataintrång och läckage. Du får allt du behöver för mobilsäkerhet i ett paket: anti-malware, stöldskydd, VPN och hantering av mobilenheter.

Snabbare surfning

Upp till 30 % snabbare mobilsurfning.

Snabbare surfning

Trafikkomprimering och förebyggande av online-spårning ökar surfhastigheten med upp till 30 %.

Utmärkt livslängd

Modern ultrasnål teknologi garanterar bra batterilivslängd och prestanda.

Utmärkt livslängd

Alla resurskrävande operationer har flyttats till molnet, vilket garanterar bra enhets- och batteriprestanda.

Synlighet i realtid

Övervakning av alla era mobilenheter var de än befinner sig.

Synlighet i realtid

Detaljerade grafiska rapporter gör att ni kan övervaka säkerheten och enhetsstatusen för hela mobilparken.

Förhindra dataförlust

Med fjärrstyrd radering och personliga VPN-tjänster.

Förhindra dataförlust

Förhindra dataförlust genom distansradering av borttappade eller stulna enheter. Förhindra dataläckage i osäkra Wi-Fi-nätverk med personliga VPN-tjänster.

Wi-Fi-skydd

Använd tryggt offentliga Wi-Fi-nätverk – mobilt VPN krypterar automatiskt trafik till och från mobilenheterna.

Wi-Fi-skydd

Mobil VPN krypterar automatiskt trafik till och från mobila enheter, förhindrar uppsnappande av e-post, webbläsarsessioner och onlinetjänster i publika Wi-Fi- och mobilnät.

Förhindra dataläckor

Framtvinga lösenkoder för att förhindra att enheterna sätts i fara liksom dataläckage från borttappade eller stulna enheter.

Förhindra dataläckor

Konfigurera och tillämpa säkerhetspolicys, till exempel lösenkoder, för att förhindra dataläckage från borttappade eller stulna enheter eller om enheternas säkerhet äventyras.

Upptäck sårbarheter

Upptäck sårbara OS-versioner, till exempel Android 4.1.1 med Heartbeat.

Upptäck sårbarheter

Övervaka enhetens säkerhetsstatus och identifiera enheter som kör sårbara OS-versioner, till exempel Android 4.1.1 med Heartbeat.

MDM-stöd

Arbeta effektivare genom tredjepartskontroll och -uppsikt.

MDM-stöd

Stöd för driftsättning via tredjeparts MDM-lösningar, som AirWatch, Mobileiron, Intune och MaaS360.

Stöd för tredjeparts MDM

Mobilklienten stöder driftsättning via tredjeparts MDM-lösningar, som AirWatch, Mobileiron, Intune och MaaS360.

Att lägga till en dedikerad säkerhetskomponent, utöver de grundläggande säkerhetsfunktionerna i den befintliga MDM-lösningen, ger ett avsevärt starkare skydd mot skadlig kod, datastöld, nätfiske och andra hot.

Även skyddet är detsamma om du rullar ut mobilklienten via ett tredjeparts MDM, kommer vissa administrationsfunktioner att tillhandahållas av MDM-lösningen, snarare än via mobilklienten.

Tredjeparts MDM
F-Secure MDM
Tredjeparts MDM
 
F-Secure MDM

Mobilt VPN

 

Säkerhetsmoln

 

Skydd vid surfning

 

Applikationsskydd

 

Anti-Tracking

 

Hanterat stöldskydd

Via din MDM

 

Tvingande lösenord

Via din MDM

 

Hantering av mobilpark

Via din MDM

 

Säkerhetsövervakning

 

Plattformsstöd (Android, iOS)

 

Surfhastighet och strömning

F-Secure Protection Service for Business är utvecklad för att ha minimal inverkan på mobila enheters prestanda och batteritid. Genom att använda trafikkomprimering och förhindra spårning och annonsering online kan du faktiskt snabba på surfhastigheten med upp till 30 %.

 • nytimes.com
  18,2ms
  10,5ms
 • yahoo.com
  14,8ms
  3,84ms
 • bbc.com
  14,5ms
  4,17ms
 • gmw.cn
  11,9ms
  3,63ms
 • rakuten.co.jp
  21,6ms
  6,76ms
 • youku.com
  24,1ms
  7,84ms
 • chron.com
  13,7ms
  6,39ms
 • sina.com.cn
  8,9ms
  3ms
 • cbsnews.com
  6,63ms
  5,42ms
 • cnbc.com
  16,7ms
  6,42ms
 • Diagram: Tidsjämförelse för nedladdning, ju lägre desto bättre
 • Utan Freedome
 • Med Freedome

Detaljer

Kontrollera och upprätthåll mobilsäkerhet

Med Mobile Device Management får du på detaljnivå kontroll över hela enhetsflottan. Du kan använda den för att konfigurera och upprätthålla säkerhetsregler, såsom lösenkodsanvändning, och för att centralt aktivera antistöld-funktioner vid stulna eller borttappade enheter, t.ex. genom att fjärrensa enheten.

Med Mobile Device Management har du kontroll över enheterna under hela deras livscykel, inte bara när de har kommit bort eller är stulna. Du får även detaljerad information om själva enheterna utöver deras säkerhetsstatus. Detta gör att du mer effektivt kan övervaka alla enheters säkerhetsstatus och identifiera problem för snabba åtgärder. Du kan t.ex. identifiera

 • enheter med OS-versioner som har sårbarheter, t.ex. Android 4.1.1 med Heartbleed
 • om enheten har blivit jailbreakad
 • När enhetens användare flera gånger försökt gå in på misstänkta webbplatser, eller hur mycket trafik som har krypterats

Kryptera all din mobiltrafik

Mobil-VPN:et krypterar automatiskt trafik mellan din mobila enhet och en utvald F-Secure-server, vilket gör det säkert för dig att använda offentliga trådlösa nätverk och mobilnätverk.

Detta förhindrar ingrepp i e-postmeddelanden, surfsessioner och användning av onlinetjänster samt ger ett extra skyddslager för HTTPS-anslutningar. Du kan även ändra din virtuella plats, gömma din IP-adress och komma åt lokala tjänster när du befinner dig utomlands.

Din enhet blir inte långsammare av att du använder ett personligt mobil-VPN. Genom att använda trafikkomprimering och förhindra spårning och annonsering online kan vi faktiskt snabba på mobilsurfen med upp till 30 %.

För Android-enheter använder vi OpenVPN med AES-256-kryptering för kontrollkanalen och AES-128 för data. För iOS-enheter använder vi IPSEC med AES-256.

Hotupplysningar i realtid

F-Secure Security Cloud är vårt egna molnbaserade analyssystem för cyberhot. Det använder bl.a. Big Data och Machine Learning för att regelbundet utöka vår kunskapsbas med digitala hot. Security Cloud är i ständig kontakt med klientsystem för att identifiera nya hot och kunna skydda på bara några minuter.

En molnbaserad säkerhetstjänst har många fördelar framför traditionella tjänster. Vi samlar in cyberhot från hundratusentals klientnoder, vilket ger en realtidsbild av den globala hotsituationen. På bara några minuter använder vi kunskapen till att skydda våra kunder.

Om en applikation t.ex. inte är en del av vår ryktesdatabas än skickas den till Security Cloud för genomsökning. Om något skadligt hittas kan relevant information skickas till våra kunder, vilket gör attacken ofarlig på bara några minuter.

Läs tekniskt whitepaper för mer F-Secure Security Cloud-funktioner och fördelar

Superlätt säkerhetsprogram

När du använder VPN-anslutning är mobila enheter automatiskt skyddade mot skadlig kod och skadligt innehåll. Våra tjänstenoder söker igenom trafiken på nätverksnivå och använder hela omfattningen av våra säkerhetsanalyser. Detta gör att vi kan ge bättre säkerhet än traditionella mobilsäkerhetslösningar:

 • Säkerhetsnivån hämmas inte av begränsade resurser för mobila enheter
 • Resurskrävande processer påverkar inte enhetens prestanda och batteritid
 • Genomsökning på nätverksnivå förhindrar kontakt med skadligt innehåll från första början

Säkerheten upprätthålls än mer för Android-enheter med lokal genomsökning, inklusive rykteskontroller i realtid från F-Secure Security Cloud, även utan anslutning till VPN. När en APK eller en fil laddas ned blir den genomsökt och rykteskontrollerad i Security Cloud. Skadliga filer hindras från att köras och okända filer och appar laddas upp för en grundligare genomsökning. Resultaten från genomsökningen gynnar alla användare, t.ex. genom att minimera "false positive" och göra nya attacker ofarliga på bara några minuter.

Förhindra åtkomst till skadliga webbplatser

Browsing Protection är ett viktigt säkerhetslager som proaktivt förhindrar slutanvändare från att besöka skadliga webbplatser. Denna funktion är särskilt effektiv eftersom tidiga åtgärder kraftigt minskar den övergripande exponeringen för skadligt innehåll, och därigenom attacker.

Browsing Protection förhindrar t.ex. användaren från att luras in på skenbart lagliga nätfiskesidor och från att komma in på skadliga webbplatser genom e-postlänkar, eller bli angripna genom skadlig tredjepartsannonsering på annars lagliga webbplatser.

Funktionen fungerar genom att hämta de senaste rykteskontrollerna från webbplatsen och deras filer från F-Secures Security Cloud, baserat på olika datapunkter som IP-adresser, webbadressnyckelord och webbplatsbeteende.

Surfskyddet är kompatibelt med alla webbläsare eftersom det verkar på nätverksnivå. Detta garanterar att det fortfarande skyddar även om slutanvändaren använder webbläsare som inte är godkända av företaget.

Snabbar på surfhastigheten

Spårningsskydd förhindrar de flesta onlinetjänster från att samla in information om användaren: vad som söks, vilka webbplatser som besöks, vilka webbannonser som blir klickade på, geografiskt läge och mycket mer. Spårningsskydd blockerar olika spårningsmetoder, inklusive kakor, skript och pixelspårning.

Informationsspårning är en teknik som ofta används för att spåra och profilera personalen på ett företag för att komma åt anställda. Dessa data kan även användas av kriminella för att skapa attacker av social manipulation och t.o.m. rikta in sig på företag utifrån industri, storlek och läge.

Spårning och annonser online har blivit så övertygande och resursstarka att genom att förhindra dem kan vi även snabba på surfen på mobila enheter med upp till 30 %. På så vis sparar du även pengar genom minskad dataförbrukning.

Stöd för tredjeparts MDM

Dessutom stöder mobilklienten driftsättning via tredjeparts MDM-lösningar, som AirWatch, Mobileiron, Intune och MaaS360. Om man använder en dedikerad säkerhetskomponent ovanpå de grundläggande funktionerna som MDM-lösningen erbjuder så höjs säkerhetsnivån för mobila enheter..

Kontrollera och upprätthåll mobilsäkerhet

Med Mobile Device Management får du på detaljnivå kontroll över hela enhetsflottan. Du kan använda den för att konfigurera och upprätthålla säkerhetsregler, såsom lösenkodsanvändning, och för att centralt aktivera antistöld-funktioner vid stulna eller borttappade enheter, t.ex. genom att fjärrensa enheten.

Med Mobile Device Management har du kontroll över enheterna under hela deras livscykel, inte bara när de har kommit bort eller är stulna. Du får även detaljerad information om själva enheterna utöver deras säkerhetsstatus. Detta gör att du mer effektivt kan övervaka alla enheters säkerhetsstatus och identifiera problem för snabba åtgärder. Du kan t.ex. identifiera

 • enheter med OS-versioner som har sårbarheter, t.ex. Android 4.1.1 med Heartbleed
 • om enheten har blivit jailbreakad
 • När enhetens användare flera gånger försökt gå in på misstänkta webbplatser, eller hur mycket trafik som har krypterats