Internet Gatekeeper

Gateway-skydd för företaget

Effektiv skydd i företagets frontlinje som stoppar skadlig kod i entrén

Internet Gatekeeper är den ultimata digitala dörrvakten för företagets säkerhet. Den ger kraftfullt realtidsskydd mot skadlig kod och annat skadligt innehåll i e-post, filer och URL:er.

Internet Gatekeeper stöder installation i virtuell miljö, förutom att vara tillgänglig som en VMware Virtual Appliance. Den kan användas som en transparent proxy-server. Den flexibla produktarkitekturen tillåter klustring av lösningen, vilket säkerställer att den passar miljöer av alla storlekar.

 • Säkerställer att skadlig kod inte passerar företagets nätverk
 • Ger det bästa realtidsskyddet för en gateway med hjälp av F-Secure Security Cloud
 • Skydd mot skadlig kod för e-post (SMTP och POP), webbtrafik (HTTP), filöverföring (FTP)
 • Noggrann spam- och innehållsfiltrering för SMTP och POP
 • Skyddar alla enheter i nätverket oavsett operativsystem
 • Ökad säkerhet och produktivitet genom kontrollerad åtkomst via innehållskontroll

Internet Gatekeeper ligger mellan företagets nätverk och internet och ser till att skadlig kod inte kommer in i eller lämnar företagets nätverk.

Fördelar

Det enklaste och mest effektiva sättet att hindra skadligt innehåll från att spridas via internet är att stoppa den redan på gateway-nivå i nätverket. Internet Gatekeeper upptäcker skadlig kod och andra hot, även nya, innan de når era klientenheter.

 • Förbättrar operativ effektivitet genom snabb driftsättning och enkel konfigurering som ger minimal användning av administrativa resurser
 • Sparar kostnader för distribution och administration som den är smidig och lättanvänd och fungerar oberoende av de klienter den skyddar, men har alla viktiga funktioner för att säkra verksamheten
 • Blockerar skadlig kod som äventyrar data, slösar bandbredd och ökar juridiska betänkligheter
 • Minskar produktivitetsförluster, bandbreddsåtgång och juridiska risker som är förknippade med olämpligt webbinnehåll

Funktioner

E-poststrafikskanning

Skydd mot skadlig kod och annan skadlig kod dold i e-post

Webbtrafikskanning

Skydd mot skadlig kod i webbtrafik

Filöverföringsskanning

Anti-malware för filöverföring

Spamfiltrering

Spamidentifiering och -filtrering på gateway-nivå

Innehållskontroll

Begränsa kategoribaserat åtkomst till webbinnehåll

Security Cloud

Realtidsskydd mot såväl befintliga som nya och framväxande hot

Stöd för EMC Isilon-lagring

Skanna filer som lagras i EMC Isilon med Internet content adaptation protocol (ICAP)

Detaljer

Omedelbart skydd mot framväxande hot

F-Secure Security Cloud är ett molnbaserat hotanalyssystem som består av en kontinuerligt växande kunskapsbas om digitala hot, som matas av data från våra kundsystem och automatiserade hotanalystjänster.

 • Få nytta av global spårning av malware-beteende och effektivare skydd genom delad hotinformation
 • Ger förbättrad malware-skanning med de senaste underrättelserna om hot
 • Få snabbare respons på nya hot genom automatiserad analys
 • Spara resurser i datorkraft och bandbredd och få snabbare upptäckt och mer flexibilitet

Öka säkerhet och produktivitet

Web Content Control gör att administratörerna kan begränsa internetanvändningen och styra vilket webbinnehåll användarna får åtkomst till från företagets nätverk för att undvika skadligt innehåll.

 • Minska produktivitetsförluster, bandbreddsåtgång och juridiska risker som är förknippade med olämpligt webbinnehåll
 • Enskilda webbplatser kan vitlistas, till exempel interna webbplatser, för att kringgå standardinställningar
 • Blockera fördefinierade innehållskategorier i HTTP- och FTP-trafik

Effektiv skadlig kod och spamskydd för e-post

Skyddar inkommande och utgående e-post från skadlig kod och annat skadligt innehåll. Exakt och överlägsen spamdetektering på gateway-nivå.

 • Detektering av skräppost och skadlig kod för både SMTP och POP
 • Stöder tillägg av egna spamfilterregler för headers och innehåll
 • Stöder realtids svartlistor med kända spammare

Skyddar effektivt lagrad data i EMC Isilon-miljö

Ger anti-malware kapacitet för EMC Isilon scale-out-lagring med Internet Content Adaptation Protocol (ICAP).

 • Överlägsen anti-malwarekapacitet för lagrade filer med F-Secure Security Cloud
 • Stöder EMC Isilon på OneFS version 8.0.0 eller senare

Omedelbart skydd mot framväxande hot

F-Secure Security Cloud är ett molnbaserat hotanalyssystem som består av en kontinuerligt växande kunskapsbas om digitala hot, som matas av data från våra kundsystem och automatiserade hotanalystjänster.

 • Få nytta av global spårning av malware-beteende och effektivare skydd genom delad hotinformation
 • Ger förbättrad malware-skanning med de senaste underrättelserna om hot
 • Få snabbare respons på nya hot genom automatiserad analys
 • Spara resurser i datorkraft och bandbredd och få snabbare upptäckt och mer flexibilitet