SÄKER E-POST OCH SERVERSKYDD I EN OCH SAMMA LÖSNING

Email And Server Security är en kraftfull centraliserad säkerhetslösning för server, e-post och samarbetsfunktioner. Få översikt över verksamhetens hela IT-miljö, både fysiskt och virtuellt, och säkerställ en smidig drift.

E-POST ÄR FORTFARANDE ETT AV DE VANLIGASTE SÄTTEN ATT SPRIDA VIRUS

E-post är ett av de vanligaste sätten att kommunicera på och inom näringslivet kanske det allra vanligaste. Därmed blir det också en utmärkt kanal för cyberkriminella som vill komma åt företagens nätverk. Problemen med e-posten förvärras dessutom. Inte bara enkla skräppostmeddelanden utan alla typer av skadlig kod kan spridas och det kan även användas för riktade attacker. Det är alltså av avgörande betydelse att e-postkommunikationen fungerar ostört och säkert.

F-Secure Email and Server Security ger dig skydd för Microsoft Windows-servrar, Microsoft Exchange och Microsoft SharePoint samt Terminal-, Citrix- och Linux-servrar och EMC CAVA-servrar.

FÖRSTA FÖRSVARSLINJEN MOT FÖRÄNDERLIGA HOT

Email And Server Security är en kraftfull och centraliserad lösning för server-, e-post- och samarbetsskydd. Övervaka hela företagets IT, både fysisk och virtuell, och säkerställ smidig drift.

Email and Server Security ger dig skydd för Windows-servrar, Microsoft Exchange och Microsoft SharePoint samt Terminal-, Citrix- och Linux-servrar och EMX CAVA.

SKYDDA DINA SAMARBETSTJÄNSTER

F-Secure Email & Server Security är en programvarulösning för server- och e-postsäkerhet som är enkel att använda och som skyddar filservrar och e-postservrar mot skadlig kod och sårbarheter.

 • Lättanvända säkerhetsfunktioner för företag av alla storlekar.
 • Säkra system för delning och samarbete med bästa tillgängliga skydd.
 • Skydda dina nätverk och konfidentiella data mot alla typer av skadlig kod.

Fördelar

SKYDDA KOMMUNIKATIONEN

Email and Server Security skyddar servrar, e-post och kommunikation, så att dina affärstillgångar är säkra.

Det bästa skyddet mot skräppost, skadlig kod och andra onlinehot för företagets viktigaste komponenter

Avancerade säkerhetsfunktioner som beteendeanalys och molnbaserade blockeringslistor med DeepGuard

Surfskydd skyddar mot skadliga webbplatser och attacker via webbläsare

Den integrerade Programvaruuppdateraren ger dig ytterligare skydd

SPARA RESURSER, TID OCH PENGAR

Email and Server Security ingår i företagspaketet och kan hanteras med samma hanteringsverktyg, Policy Manager, som andra säkerhetsprodukter från F-Secure.

Lätt att använda och hantera, vilket sparar tid både vid implementering och användning

Tydlig och transparent licensieringsmodell utan dolda kostnader

Liten påverkan på virtuella och fysiska miljöer

Minimerar påverkan på virtuella miljöer tack vare genomsökningsresurser på en dedikerad server

Funktioner

Anti-Virus for Microsoft Exchange

Skydda servern mot skadlig kod

Anti-Virus for Microsoft SharePoint

Realtidsskydd för allt innehåll som används med Microsoft SharePoint-servrar

Spamskydd

Detektera och filtrera skräppostmeddelanden i e-posttrafiken och få realtidsskydd mot alla typer av skräppost, oavsett innehåll, format eller språk

Terminal Server/Citrix och EMC CAVA

Stöd för genomsökning efter skadlig kod för Terminal Server/Citrix och EMC CAVA

Skydd av Microsoft-filserver

Få oöverträffat skydd mot virus, trojaner, rootkits och annan skadlig kod

DeepGuard™

Vår proaktiva skyddsmotor

Genomsökning av webbtrafik

Detekterar och blockerar skadligt innehåll i webbtrafik (HTTP-protokollet) som extra skydd mot skadlig kod

Surfskydd

Skyddar terminalanvändare mot säkerhetsluckor i webbläsare och opålitliga webbplatser

Offload Scanning Agent

Gör att du kan flytta genomsökningar efter skadlig kod till F-Secures server för genomsökning och rykteshantering i virtuella miljöer och molnmiljöer

Software Updater

Håller system och program uppdaterade genom att installera korrigeringar när de publiceras av leverantören

Botnet Blocker

Skyddar effektivt mot botnät

Avancerat skydd mot skadeprogram

Filtrera filtyper baserat på innehållstyp

Mer information

SKYDDA E-POSTMEDDELANDEN

Skyddar inkommande, utgående och intern e-posttrafik samt offentliga Microsoft Exchange-mappar från skadlig kod och andra säkerhetshot. Filtrerar även innehåll och bilagor.

 • Skyddar servern mot skadlig kod
 • Kraftfull skräppostgenomsökning för e-posttrafik
 • Karantänhantering för e-post

SÄKER INNEHÅLLSDELNING

Realtidsskydd genom genomsökningar av överfört och hämtat innehåll efter skadlig kod och andra säkerhetshot.

 • Realtidsskydd för allt innehåll som används med Microsoft SharePoint-servrar
 • Genomsöker allt överfört och hämtat innehåll efter skadlig kod och andra hot

OÖVERTRÄFFAT SKYDD

DeepGuard ger proaktivt skydd mot nya hot. Dess dynamiska, proaktiva teknik för beteendeanalys upptäcker och åtgärdar skadligt beteende på ett effektivt sätt.

 • Få omedelbart skydd mot kända och nya hot även innan signaturdatabaserna uppdateras
 • Åtgärda angrepp mot installerade program
 • Känn igen och blockera misstänkta aktiviteter
 • Minimera potentiell förlust av känsliga data orsakad av smitta från skadlig programvara

SKYDDA ONLINEARBETET

Säkerställer att medarbetarna kan arbeta säkert och effektivt utan oro.

 • Verktyget arbetar proaktivt för att motverka att medarbetarna får tillgång till skadliga webbplatser, länkar eller innehåll
 • Motverkar fel orsakade av den mänskliga faktorn och minimerar exponering proaktivt
 • Fungerar med alla vanliga webbläsare

Avlastar resurskrävande genomsökningar

Optimerar resursanvändningen i F-Secure-produkter med ett separat verktyg för genomsökning.

 • Fungerar såväl med helt virtuella som blandade miljöer och hybridmiljöer, oavsett hypervisor.
 • Skydda offentliga och privata moln i VMware, Citrix och Microsoft Hyper-V-miljöer.
 • Minskad användning av minne, processorkraft och hårddiskutrymme på virtuella maskiner

Enkel hantering av korrigeringar

Mer än 80 procent av alla cyberangrepp uppstår som ett resultat av gammal programvara. Med hjälp av Software Updater uppdateras programvara från tredje part och Windows automatiskt. Eftersom lösningen är integrerad kan du enkelt undvika angrepp som baseras på kända sårbarheter.

 • Viktig säkerhetskomponent som åtgärdar mer än 80 procent av alla sårbarheter
 • Få reda på när programuppdateringar från tredje part är tillgängliga
 • Skapar en sårbarhetsanalys av miljön

Skyddar effektivt mot botnät

Botnet Blocker stoppar kriminella som försöker få kontroll över sårbara tillgångar genom att förhindra kommunikation med domäner som kan skicka kommandon och ta kontroll.

 • Administratören kan förhindra nätverksaktivitet för kända botnät
 • Blockera DNS-frågor på värdnivån
 • Administratörer kan filtrera frågor baserat på domänens rykte och vitlista dem

BLOCKERA UTVALT INNEHÅLL FRÅN OKÄNDA WEBBPLATSER

Med Web Traffic Scanning Advanced Protection kan du blockera visst innehåll från okända webbplatser och på så sätt säkerställa att dina medarbetare kan arbeta säkert och effektivt online.

 • Förhindrar användare från att hämta potentiellt skadligt innehåll
 • Blockera innehåll såsom Flash-, Silverlight-, Executables-, Java- och ActiveX-komponenter på okända webbplatser
 • Blockera 100 % av alla Java-applets från okända källor samt skadeprogram för Windows
 • Administratörer kan vitlista valfria webbplatser

Email and Server Security Standard

Email and Server Security Premium

Virus & Spyware Protection

Web Traffic Scanning

Browsing Protection

Offload Scanning Agent

Advanced Protection

Web Content Control

Connection Protection

Software Updater

 
"Sedan 2011 har F-Secures lösningar för företagssäkerhet garanterat högsta skydd i företagsmiljöer."
Andreas Marx, vd, AV-TEST