Avancerad säkerhet för din organisation

Inom cybersäkerhet är förändring det enda konstanta. På utsidan förändras hotbilden ständigt. Och på insidan är er egen infrastruktur dynamisk och distribuerad. Värdefulla tillgångar har blivit mer sårbara för cyberhot.

Det är viktigt att få bra cybersäkerhet. För att vara trygga och hålla verksamheten igång måste organisationer omprioritera sina insatser från ett traditionellt defensivt läge till en proaktiv strategi som ger företaget ökat värde.

Live Security -

En orubblig strategi för it-säkerhet

Cybersäkerhet på rätt sätt är en aldrig sinande förbättringsprocess – som utvecklas och anpassas lika snabbt som angriparna. Den är holistisk och hanterar alla hot i varje steg snabbt och korrekt. Och den stöder verksamheten så att ni kan uppfylla strategiska mål.

Vi kallar det Live Security.

Säkra verksamheten

Cybersäkerheten utvecklas snabbt. Det krävs en kombination av mänsklig expertis och en ständigt förbättrad teknik för att kunna förutsäga, förebygga, upptäcka och reagera på intrång.

Planera för risk, lär känna motståndaren

Reagera på intrång och avvärj angrepp

Reagera Upptäcka Förebygga Förutsäga

Minimera angreppsytan och förebygg incidenter

Upptäck relevanta incidenter och hot

Förutsäga

Planera för risk, lär känna motståndaren

Förebygga

Minimera angreppsytan och förebygg incidenter

Upptäcka

Upptäck relevanta incidenter och hot

Reagera

Reagera på intrång och avvärj angrepp

Sätt säkerheten på prov

Förbättring börjar med självkännedom. Gör vår stresstest för it-säkerhet och se om din syn på cybersäkerhet är lika gedigen som du tror (och hoppas) den är.

Beståndsdelarna för gedigen cybersäkerhet

Hanterad upptäckt och åtgärd

Vår tjänst i enterprise-klass upptäcker, kvantifierar och samlar bevis om avancerade angrepp. När vi upptäcker ett angrepp får du reda på det inom mindre än 30 minuter.
 

Lär dig mer

Sårbarhetshantering

Vår kraftfulla tjänst för sårbarhetsskanning och -hantering hjälper er att identifiera och åtgärda kända sårbarheter på alla plattformar och i webbapplikationer.
 
 

Lär dig mer

Klientskydd

Klientsäkerhet är en hörnsten inom cybersäkerhet. Våra produkter för klientsäkerhet har byggt på nästa generations teknologier, som beteendeanalys och maskininlärning i ett decennium redan.

Lär dig mer

Cybersäkerhetsutredningar 

Lär dig mer

Rådgivande risk-/säkerhetshantering

Lär dig mer

Tjänster - mjukvara 

Lär dig mer

Incidenthantering och upptäckt

Lär dig mer