Svenskar oroar sig mindre för integritet och säkerhet online än andra

Enligt en undersökning från finska säkerhetsföretaget F-Secure är svenskar minst oroliga för integritets- och säkerhetsfrågor online jämfört med andra länder. Något som kanske tyder på en falsk trygghet.

F-Secure har ställt ett antal frågor kring integritet och säkerhet online till cirka 9000 personer i 11 olika länder. Undersökningen visar att många har en mycket stor oro kring hur deras personliga uppgifter behandla och sparas online. Sverige sticker ut som det land där oron är minst.

25 procent av svenskarna medger att de har ändrat sitt beteende online som en följd av säkerhets- och integritetsfrågor som synts mycket i media över hela världen de senaste åren. Genomsnittet bland övriga tillfrågade är hela 54 procent. Detta trots att bara 31 procent av svenskarna säger sig veta var deras personliga data finns tillgängligt, jämfört med 49 procent i andra länder.

Varför är svenskarna mindre oroliga? Mikael Albrecht från F-Secures Labs tror att det till viss del beror på okunskap och att vi inte sett effekterna av övervakningssamhället ännu.

-Aggressiva anti-terror-åtgärder i Frankrike, Storbritannien och USA har gjort användare där väl medvetna om signalspaningen på nätet. I Norden, och särskilt Sverige, har vi inte riktigt sett effekterna av denna övervakning ännu, varför vi nog har en mer avslappnad inställning, säger Mikael.

Det många inte vet är det faktum att den data vi sprider på nätet inte stannar inom Sverige. Därmed är vår relativt sett hårda integritetslagstiftning inte något skydd, vilket många tror.

-De flesta av de tjänster vi använder innebär att information vi delar med oss av sprids till andra länder, framförallt USA. Att förlita sig på att våra lagar och regler skyddar vår personliga information är alltså fel, så länge man inte vet exakt var informationen lagras, fortsätter Mikael.

Säkerhets- och integritetsfrågor har blivit allt mer viktiga de senaste åren, i takt med att övervakning och analys av data ökat explosionsartat. Detta gäller såväl på statlig nivå i olika länder som alla de nya typer av enheter vi kopplar upp mot nätet och tjänster vi använder oss av.

Ytterligare en punkt där Sverige sticker ut är att bara 46 procent av de tillfrågade oroar sig över vilken data och i vilken utsträckning den sprids när det gäller nyare typer av uppkopplade enheter (Internet of Things). Den genomsnittliga siffran i andra änder är på 69 procent.

På några punkter tycks dock svenskarna vara lika oroliga och försiktiga som i andra länder. I samtliga länder låg genomsnittet på över 80 procent när det gäller att undvika appar som kräver för mycket tillgång till annan information i enheten. Över 60 procent i alla länder undviker också publika Wi-Fi-nätverk på grund av säkerhetsrisken.

F-Secure Consumer Values Study 2015 genomfördes online med 8 800 svarande i 11 länder. Dessa länder var USA, England, Frankrike, Tyskland, Brasilien, Argentina, Colombia, Mexiko, Italien, Indien och Sverige.

För mer information: F-Secure’s Privacy Principles Nordisk skydd

 

Om F-Secure

Ingen kan cybersäkerhet som F-Secure. Under de senaste tre decennierna har F-Secure varit ledande inom innovation, samtidigt som man skyddar tiotusentals företag och miljoner människor. Företagets erfarenhet inom klientskydd och upptäckt och hantering av incidenter saknar motstycke och F-Secure skyddar företag och konsumenter från allt från avancerade cyberattacker och dataintrång till utspridda ransomware-infektioner. F-Secure erbjuder sofistikerad teknologi som kombinerar styrkan hos maskininlärning med den mänskliga expertis som finns i deras säkerhetslabb som uppmärksammats världen över i ett koncept de kallar Live Security. F-Secures säkerhetsexperter har deltagit i fler europeiska utredningar av cybersäkerhetsbrott än något annat företag och deras produkter säljs över hela världen av fler än 200 bredbandsleverantörer och mobiloperatörer samt tusentals återförsäljare.

Grundat 1988, F-Secure är listat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

f-secure.com | twitter.com/fsecure | linkedin.com/f-secure

Presskontakt

Sanna Syrjäläinen

PR Manager, Nordics

+358 408349277
sanna.syrjalainen@f-secure.com

Pressmaterial

Beställ media information från F-Secure

We process the personal data you share with us in accordance with our Corporate Business Privacy Policy.

Pressarkiv

Per år

Bekanta dig med våra nyheter per år 

Per kategori

Bekanta dig med våra nyheter per kategori