Därför blir AI omänsklig

F-Secures nya forskningsprojekt tar inspiration från naturen för att ta utnyttjandet av AI till en ny nivå.

Cybersäkerhetsleverantören F-Secure har lanserat ett nytt forskningsprojekt för att vidareutveckla de decentraliserade mekanismerna för artificiell intelligens (AI) som för närvarande används inom deras detektions- och responsteknologi. Initiativet, som kallas Project Blackfin, strävar efter att utnyttja tekniker för kollektiv intelligens, såsom svärmintelligens, för att skapa adaptiva och autonoma AI-modeller som samarbetar med varandra för att uppnå gemensamma mål.

Enligt Matti Aksela (Vice President of Artificial Intelligence på F-Secure), finns det en vanlig missuppfattning om att avancerad AI bör härma mänsklig intelligens – ett antagande som Project Blackfin vill utmana.

— Människors förväntningar på att ’avancerad’ maskinintelligens helt enkelt härmar mänsklig intelligens begränsar vår förståelse för vad AI kan och bör göra. I stället för att skapa AI för att fungera som om det vore mänskligt kan och bör vi utforska olika sätt att frigöra den unika potentialen hos maskinintelligens, och hur det kan komplettera våra mänskliga förmågor. Vi skapade Project Blackfin för att hjälpa oss att nå en djupare förståelse av vad AI kan uppnå, säger Aksela.

Project Blackfin är ett forskningsinitiativ skapat av Akselas tvärvetenskapliga team, bestående av forskare i artificiell intelligens och cybersäkerhet, matematiker, dataforskare, maskininlärningsexperter och ingenjörer.

Med inspiration från mönster av kollektivt beteende i naturen, använder sig projektet av tekniker för kollektiv intelligens, t.ex. svärmintelligens likt den man kan hitta i myrkolonier eller fiskstim, för att driftsätta flottor av distribuerade, autonoma och adaptiva maskininlärningsagenter. Dessa intelligenta agenter utvecklas för att köras på enskilda värdar. Men i stället för att ta emot instruktioner från en enda centraliserad AI-modell ska agenterna vara intelligenta och kraftfulla nog att kommunicera och arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål.

På så sätt lär sig agenterna att skydda system baserat på vad de observerar från sina lokala värdar och nätverk, och de förbättras ytterligare genom observationer och  beteenden som lärts in över ett större antal olika organisationer och branscher. Lokala agenter kan således dra nytta av information och insikter som finns tillgängliga i ett stort informationsnätverk utan att behöva dela och överföra stora mängder data.

— I grund och botten kommer du att ha en koloni av snabba lokala artificiella intelligenser som anpassar sig efter sin egen miljö samtidigt som de samarbetar, i stället för en stor artificiell intelligens som fattar beslut för alla, säger Aksela.

Det här bidrar inte bara till att spara på en organisations IT-resurser och samtidigt öka dess prestanda – det hjälper även organisationer att undvika att dela konfidentiell, potentiellt känslig information via molnteknik eller produkttelemetri.

Även om projektet förväntas kräva flera år innan det förverkligar den fulla omfattningen av dess potential har det redan upplevt en viss tidig framgång. ODI-mekanismer (On-device Intelligence) som utvecklats av Project Blackfin har redan integrerats i F-Secures lösningar för intrångsdetektering.

Men den potentiella användningen av Project Blackfins forskning går långt utöver företagets säkerhetslösningar och hela cybersäkerhetsbranschen. F-Secures forskningschef Mikko Hyppönen förutser projektets forskningslinje som ett sätt att utmana människor att ompröva rollen som AI kan spela i våra liv.

— Om vi ser bortom att upptäcka överträdelser och angrepp kan vi föreställa oss att dessa flottor av AI-agenter övervakar den omfattande hälsan, effektiviteten och användbarheten hos datornätverk, eller till och med i system som elnät eller självkörande bilar. Men framför allt tycker jag att den här forskningen kan hjälpa oss att se på AI som något mer än bara ett hot mot våra jobb och uppehällen, säger Hyppönen.

 

Projektet strävar efter att publicera forskning, resultat och uppdateringar allteftersom de inträffar. Mer information om Project Blackfin finns på https://www.f-secure.com/project-blackfin

 

Ytterligare information:

Project Blackfin: https://www.f-secure.com/project-blackfin

F-Secures pressrum: https://sv.press.f-secure.com/

Om F-Secure

Ingen kan cybersäkerhet som F-Secure. Under de senaste tre decennierna har F-Secure varit ledande inom innovation, samtidigt som man skyddar tiotusentals företag och miljoner människor. Företagets erfarenhet inom klientskydd och upptäckt och hantering av incidenter saknar motstycke och F-Secure skyddar företag och konsumenter från allt från avancerade cyberattacker och dataintrång till utspridda ransomware-infektioner. F-Secure erbjuder sofistikerad teknologi som kombinerar styrkan hos maskininlärning med den mänskliga expertis som finns i deras säkerhetslabb som uppmärksammats världen över i ett koncept de kallar Live Security. F-Secures säkerhetsexperter har deltagit i fler europeiska utredningar av cybersäkerhetsbrott än något annat företag och deras produkter säljs över hela världen av fler än 200 bredbandsleverantörer och mobiloperatörer samt tusentals återförsäljare.

Grundat 1988, F-Secure är listat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

f-secure.com | twitter.com/fsecure | linkedin.com/f-secure

Presskontakt

Sanna Syrjäläinen

PR Manager, Nordics

+358 408349277
sanna.syrjalainen@f-secure.com

Pressmaterial

Beställ media information från F-Secure

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.

Pressarkiv

Per år

Bekanta dig med våra nyheter per år 

Per kategori

Bekanta dig med våra nyheter per kategori