Supportverktyg

Hämta och kör

En samling supportverktyg som är användbara för särskilda produktproblem.

Obs! Använd endast dessa verktyg som en sista utväg om det inte går att lösa problemet på något annat sätt. Läs alla instruktioner noggrant.

 

Avinstallationsverktyg för Windows – Business Suite-produkter, Email and Server Security, Computer Protection, och Rapid Detection Service

Ett program som används till att ta bort F-Secures produkter från datorn. Använd detta verktyg endast som en sista utväg om du inte kan ta bort produkten med den vanliga avinstallationsmetoden.

Avinstallationsverktyg för Mac

Ett skript som används till att ta bort F-Secure Anti-Virus for Mac och F-Secure Mac Protection från din Mac. Använd detta verktyg endast som en sista utväg om du inte kan ta bort produkten med den vanliga avinstallationsmetoden.

Online Scanner

Genomsök och rensa datorn kostnadsfritt.

fsdbupdate för Windows - F-Secure Server Security 12

Verktyget fsdbupdate (fsdbupdate9.exe) uppdaterar alla databaser (Antivirus, Spionprogram, Skräppost, Föräldraskydd o.s.v.) för F-Secure-produkter som körs på Windows.

fsdbupdate för Linux

Verktyget fsdbupdate (fsdbupdate9.exe) uppdaterar alla databaser för F-Secure-produkter som körs på Linux.

F-Secure Connectivity Tool

Innan du installerar F-Secure-produkter kan du använda F-Secure Connectivity Tool för att kontrollera om värden kan ansluta till F-Secures backend-system. Om du senare stöter på problem med de installerade produkterna kan du använda verktyget för att utesluta eventuella problem med anslutningen.

Supportverktyg (FSDIAG)

Om du har tekniska problem med din säkerhetsprodukt kan du skapa och skicka en FSDIAG-fil till vår tekniska support. Filen innehåller information som kan hjälpa oss att lösa tekniska problem som är specifika för din dator.

Supportverktyg (FSDIAG) för Mac

Om du har tekniska problem med din säkerhetsprodukt på Mac kan du skapa och skicka en FSDIAG-fil till vår tekniska support. Filen innehåller information som kan hjälpa oss att lösa tekniska problem som är specifika för din dator.

Supportverktyg (FSDIAG) för Linux

Om du har tekniska problem med din säkerhetsprodukt på Linux kan du skapa och skicka en FSDIAG-fil till vår tekniska support. Filen innehåller information som kan hjälpa oss att lösa tekniska problem som är specifika för din dator.

Känn till hoten

Länkar till information om hot och instruktioner för borttagning från F-Secures laboratorier.

DB Tracker

Senaste databasuppdateringarna.

Beskrivningar av hot

Teknisk information om skadliga hot som har identifierats av F-Secures laboratorier.

Klassificering av hot

Information om hur F-Secure klassificerar hot.