F-Secure Radar

Förstärk er angreppsyta

Hantera affärskritiska sårbarheter

F-Secure Radar är en nyckelfärdig sårbarhetslösning. Den låter dig identifiera och hantera både interna och externa hot, rapportera risker och se till att ni efterlever nuvarande och framtida regelverk (som PCI och GDPR). Den ger insyn i skugg-IT – så att ni kan kartlägga er totala attackyta och åtgärda kritiska sårbarheter i samband med cyberhot.

Sårbarhetsskanning och -hantering i en enda lösning

SECURITY CENTER DASHBOARD

Ha full koll på aktuell status för sårbarheter och incidenter, skapa anpassade rapporter om risker och efterlevnad och mer

INTERNET ASSET DISCOVERY

Räkna upp eventuella angreppsvektorer via bedömning av webbhot

DISCOVERY SCANS

Kartlägg angreppsytan med nätverks- och portskanning

SÅRBARHETSSKANNING

Skanna system och webbapplikationer för kända sårbarheter

SÅRBARHETSHANTERING

Hantera sårbarheter centralt med säkerhetsvarningar och forensik

EFTERLEVER PCI ASV

Se till att alla bestämmelser efterlevs för att minska risken för dataförlust

Bedöm sårbarheter exakt

Nya resurser och applikationer som läggs till företagsnätverk internt – och globalt på internet via partners och tjänsteleverantörer – omfattar nya affärskritiska sårbarheter som ger en öppen dörr åt cyberangriparna. De ställer krav på ökad vaksamhet, men företag misslyckas med att ta säkerheten på tillräckligt allvar. 

IT-säkerhetschefer måste kunna hantera sårbarhetsanalys ur flera perspektiv för att göra en korrekt bedömning av riskerna, minimera säkerhetshoten och underhålla efterlevnaden. Korrekt genomförd sårbarhetshantering ger dig bättre insikt i organisationens säkerhetsstatus. 

Det bästa svaret på hot är att förutse och kartlägga era cybersäkerhetshot. Ingen annan teknik gör det bättre än sårbarhetshantering.

Identifiera och avslöja möjliga hot

Till skillnad från alla andra lösningar för sårbarhetshantering på marknaden idag, använder F-Secure Radar web crawling-teknologin Internet Asset Discovery, som också omfattar den djupa webben. Med den klarar ni en mängd olika uppgifter, allt från hotbedömning till omvärldsbevakning. Med andra ord gör Radar att du enkelt kan bläddra igenom alla mål för att snabbt identifiera risker och potentiellt sårbara anslutningar, och utöka den tänkbara angreppsytan bortom det egna nätverket.

Framgångsrika varumärken med immateriell egendom är ofta mål för bedrägliga och skadliga aktiviteter. Sådana aktiviteter inkluderar varumärkesöverträdelser där tredje part utger sig för att vara ditt företag, nätfiskesajter med syfte att lura eller infektera besökare och s.k. fulregistrering – där någon registrerar domäner med hjälp av ord som liknar ert varumärke för att omdirigera trafik med länkar som liknar era. Många företag är omedvetna om dessa aktiviteter.

Radar sårbarhetshantering

 • OMFATTANDE SYNLIGHET Effektiv säkerhetskartläggning genom exakt upptäckt och mappning av alla resurser, system och applikationer i och utanför nätverket.
 • BÄTTRE PRODUKTIVITET OCH SÄKERHETSHANTERING Slut på ineffektivitet och okända säkerhetsrisker. Åtgärda snabbt problem över flera domäner med ett smart tjänsteflöde, inklusive sårbarhetsövervakning, automatiserade schemalagda skanningar och ärendehantering för prioritering och verifiering.
 • RISKRAPPORTERING Skapa vederhäftiga rapporter med information om organisationens säkerhetsstatus över tid. Visa och motivera hur IT-säkerhet möjliggör affärskontinuitet.
 • MINSKAD KOSTNAD Säkerhetshantering utgör en möjlighet att minska säkerhetskostnaderna rejält. Det kostar mindre att ta itu med säkerheten innan allvarliga problem uppstår än i kris- och incidenthantering. Dessutom utnyttjar Radar molnresurser som gör att organisationerna kan sänka sina kostnader.

Vad är er angreppsyta?

En organisations angreppsyta är summan av dess IT-riskexponering. Den omfattar alla nätverksinfrastruktur, mjukvara och webbapplikationer internt och globalt, och tar hänsyn till alla interaktionspunkter.

Med F-Secure Radar kan IT kartlägga och sammanställa organisationens angreppsytor:

 • Kända, okända och potentiella sårbarheter som är affärskritiska
 • Mjukvara, hårdvara, firmware och nätverk
 • Skugg-IT, externa felkonfigurerade system, malwaresajter, webbplatsbundna värdar
 • Partners och leverantörer
 • Varmärkesöverträdelse och nätfiske
Varumärkesöverträdelser Externa felkonfigurationer Skugg-IT Skadlig kod och nätfiske Sårbara partnerföretag Angreppsyta Angreppsyta Angreppsyta Angreppsyta Det här vad du inte vill veta att du har Felkonfigurationer Öppna portar Otillåtna system Daterad mjukvara
ANGRIPARNA BEHÖVER INTE MÅNGA SÅRBARHETER – EN RÄCKER
 • Utnyttjande av sårbarheter är fortfarande orsaken till de flesta intrång
 • Utnyttjande av kända sårbarheter som inte åtgärdats utgör den primära risken
 • Snabba förändringar, komplexa affärsmiljöer leder till en bred angreppsyta

Överlämna det till oss – Radar som tjänst

Kämpar ni med tillväxt? Saknar ni tid, personal eller resurser för effektiv sårbarhetshantering? Fokusera på verksamheten och överlämna sårbarhetshanteringen till säkerhetsexperter. F-Secure Radar som hanterad tjänst är en kostnadseffektiv tjänst anpassad efter era behov. Vi och våra utvalda, dedikerade partners kan hjälpa till att åtgärda alla situationer när er organisation har brist på resurser

Radar är inte bara programvara, utan en mix av avancerad teknologi och sårbarhetsexpertis. Våra analytiker arbetar 24/7 överallt för att skydda er mot de senaste hoten.

INGA OVÄNTADE KOSTNADER – ÄNDÅ SKALBART

Ha koll på investeringarna med tydlig prissättning utan överraskningar. Radar kan skalas från SME till enterprise utifrån behov.

FRÅN MOLNET

Kör sårbarhetsskanningar som SaaS samtidigt som ni skannar interna system, genom att använda skanningsnoder i F-Secures Radar-lösning

PÅ PLATS

Kör sårbarhetsskanning som en på-plats-lösning bakom företagets brandvägg för att säkerställa att data lagras enligt era säkerhetspolicys

DETALJER

F-Secure Radar Security Center

Enkelt på ytan, turboladdat under huven

F-Secure Radar Security Center är din dashboard för all hantering av och åtgärder mot sårbarheter samt rapportering. Hög grad av automatisering hjälper er att effektivisera arbetsflöden, automatisera skanning och leverera detaljerade användaranpassade rapporter. I Security Center kan du kan kontrollera och tilldela, följa upp och hantera alla säkerhetsfrågor i samarbete med systemadministratörer, mjukvaruutvecklare, testare, granskare och säkerhetsteam.

 • Central enhetlig sårbarhetsrapportering
 • Anpassningsbara rapporter i flera olika format
 • Sårbarhetshantering och ärendehantering
 • API-gränssnitt för integration av 3:e part (t.ex. ServiceNow)
 • Möjlighet att lägga till manuellt funna sårbarheter
 • Schemaläggning av skanningar och avisering när nya värdar/sårbarheter upptäcks
Discovery Scan

Förstärk er angreppsyta

Identifiera resurser för sårbarheter, skanning och övervaka nätverksändringar.

 • Snabb och pålitlig asynkron portskanner
 • Snabb upptäckt av värdar för interna nätverk
 • Stöder upptäckt av tjänster och OS
 • Anpassar skanningshastigheten till nätkapaciteten
System Scan

Identifiera kända sårbarheter

Identifiera säkerhetsproblem i samband med konfigurationsfel, felaktig patchhantering, implementeringsmissar och mer.

 • Identifiera all kända sårbarheter
 • Skannar varje nätverksenhet som kör IP
 • Stödjer autentiserad Windows- och Linux-skanning
 • Ger hög noggrannhet med få falska positiva och negativa
 • Uppdateras ständigt baserat publika sårbarhetsdatabaser samt sårbarheter – inklusive zero-day hot – som upptäckts vid F-Secures penetrationstester
Web Scan

Test av webbapplikationers sårbarhet

 • Genomsökning av webbappar avslöjar sårbarheter i både köpta och egna applikationer. Tester för många sårbarheter, inklusive OWASP Top 10.
 • En webbapplikationsskanner kan identifiera sårbarheter i egna applikationer
 • Stöder formulärbaserad autentisering
 • Stöder web application crawling
 • Stöder assisterad crawling och formulärinlämning
 • Skalbart för att tillåta obegränsat antal skanningar av webbappar
Internet Asset Discovery

Upptäck externa, sårbara eller felkonfigurerade system

 • Upptäck skuggsystem (skugg-IT) och identifiera potentiell riskkoncentration och oavsiktliga beroendeförhållanden
 • Upptäck infekterade webbplatser 
 • Övervaka nätfiske och varumärkesöverträdelser för att skydda varumärket och imateriell egendom mot bedrägeri eller skadeverkan
 • Granska era tjänsteleverantörers säkerhetsrutiner, i de fall där era egna säkerhetsregler skiljer sig från partnerns
Efterlever PCI

Se till att gällande och framtida bestämmelser följs

 • F-secure är kvalificerade som Payment Card Industry's Approved Scanning Vendor (PCI ASV)
 • F-Secure Radar uppfyller PCI ASV sårbarhetsskanningskrav och hjälper er att efterleva befintliga, nya och framtida krav och rekommendationer.
 • Förbered dig för PCI regelefterlevnad genom att göra en förebyggande skanning
 • EU-baserad partner som uppfyller EU:s regler
 • Utför regelbundna tester och identifiera nya sårbarheter
 • Skapa användarvänliga rapporter för alla

Hitta en auktoriserad återförsäljare

Vi samarbetar med utvalda återförsäljare för att kunna erbjuda våra säkerhetslösningar.

Vi erbjuder också

F-Secure Rapid Detection & Response

Övervaka din IT-miljös status och säkerhet, upptäck riktade attacker snabbt och svara med kontextuell synlighet och automatisering.

F-Secure Protection Service for Business

Molnbaserat klientskydd som är både omfattande och flexibelt för alla era enheter.