F-Secure Countercept

F-Secure Countercept upptäcker och stoppar avancerade attacker mot ditt företag som är utförda av mänskliga hackare.

Hur fungerar F-Secure Countercept?

I decennier har vi samarbetat med interna och externa team för att upptäcka och stoppa hackare och samtidigt utvecklat F-Secure Countercept. Vi har tagit fram en metod där vi kombinerar det bästa av människan, processer och teknik som vi kallar för kontinuerlig respons. Metoden gör det möjlig för oss att snabbt upptäcka och stoppa riktade attacker och tjänsten kan användas av alla företag, oavsett säkerhetsmognad.

Grunden för kontinuerlig respons bygger på tre engelska ord - Collaboration, Context och Control.

F-secure Countercept illustration
Collaboration

Så fort en attack upptäcks aktiveras både ert team och vårt.  

Vårt samarbete bygger på ett sömlöst teamarbete, kommunikation och processer. Detta för att möjliggöra snabba beslut, kommunikation och samarbete mellan experter och beslutsfattare, både internt och externt. 

Context

Sekunden en attack inträffar behöver du tillgång till den viktigaste datan och telemetrin inom din organisation 

Vi ser till att du kan samla så mycket kritisk information som möjligt om händelsen - dels genom vår världsledande teknik, dels genom våra spetskompetenta konsulter som har ett "Threat Hunting Skillset". 

Control

Genom kontroll kan vi utreda, stoppa och åtgärda attacken. 

Vi tar vara på den data vi samlat in under kontextfasen och som vi använder verktygen på vår plattform för att samla på oss kriminaltekniskdata. Därefter går vi genom datan från dina klienter för att leta rätt på indikatorer av skada och för att hitta viktiga ledtrådar i de komprometterade klienternas filer. Allt detta sker på mikrosekunder för att snabbt kunna stoppa pågående attacker. 

RELATERADE MATERIAL

What is Continuous Response?

Hur kan du stoppa en attack medan den pågar? Svaret: med kontinuerlig respons. Det är en metod, för att upptäcka och stoppa attacker, som alla organisationer kan följa - oavsett säkerhetsmognad.

Omdömen