F-secure Rapid Detection & Response

Skydda din organisation mot riktade cyberangrepp

Stoppa intrång snabbt med automatisk jakt på hot

F-Secures branschledande Endpoint Detection and Response-lösning (RDR) ger dig kontextuell insyn i er säkerhet. Med vår automatiska hotsökning kan ditt IT-team eller din tjänsteleverantör snabbt och effektivt upptäcka och avvärja riktade angrepp.

KEY BENEFITS

Få omedelbar insyn i din IT-miljö och säkerhetsstatus

Skydda företaget och känsliga data genom att snabbt upptäcka intrång

Reagera snabbt med expertvägledning när ni angrips

Hur fungerar F-secure Rapid Detection & Response?

  1. Lättviktiga sensorer övervakar dina klientanvändares beteenden och streamar händelserna till F-Secures moln i realtid.

  2. F-Secures beteendeanalyser i realtid och Broad Context Detection™ särskiljer fientliga beteendemönster och identifierar reella attacker.

  3. F-Secure ger dig detaljerad information om attacker och misstänksamt beteende som gör det lätt för dig att upptäcka en attack. Din F-Secure partner eller ditt eget IT-team hanterar varningarna och vid komplicerade attacker finns det även ett alternativ att eskalera direkt till F-Secure.

  4. Efter en bekräftad upptäckt, bistår vår lösning med råd och rekommendationer som guidar dig genom nödvändiga steg för att hindra och reparera hotet.

Automatiska eller vägledda responsåtgärder som backas av F-Secures experter

Vår plattform för beteendeanalys och artificiell intelligens, som tränats av F-Secures cybersäkerhetsexperter, upptäcker alla kända och okända hot. Vår maskininlärning förbättrar ständigt detekteringen genom att lära sig nya taktiker, tekniker och procedurer med tillhörande processtarter, nätverksanslutningar och applikationstyper.

När verkliga hot upptäcks, kan vår EDR-lösning automatiskt stoppa dem direkt. Den ger dessutom en visualisering av angreppet med alla påverkade klienter och vägledning om hur man isolerar och åtgärdar hotet. F-Secures certifierade RDR-tjänsteleverantörer, tillsammans med våra egna cybersäkerhetsexperter backar upp dig för att se till att dina befintliga resurser är tillräckliga för att kunna reagera snabbt och effektivt.

Dags att byta från Symantec?

Molnlösning där du kan managera & skydda alla dina Endpoints i samma portal. Migrera enkelt och skydda ditt nätverk med F-Secures avancerade klientskydd.

F-Secure utmärker dig i utvärderingen MITRE ATT&CK®

Vår detection & response lösning får toppresultat.

DETALJER
Broad Context Detection™

Den bredare kontexten i riktade angrepp visas på en tidslinje med alla påverkade värdar, relevanta händelser och rekommenderade åtgärder. EDR-lösningen använder realtidsbeteende, ryktesinformation, big data-analys och maskininlärning för att sätta in detekteringar i en bredare kontext och inkludera risknivåer, allvarlighetsgrad för berörda värdar och det rådande hotlandskapet.

Eskalera till F-Secure

Vissa detektioner kräver djupare hotanalys och vägledning av specialiserade cybersäkerhetsexperter. För dessa svåra fall har lösningen en särskild "Eskalera till F-Secure"-service. Den erbjuder professionell händelseanalys av metoder och tekniker, routers, traffikursprung och en tidslinje av Broad Context Detection™ för att bidra med expertråd och ytterligare responsvägledning när ni är under attack.

Applikationssynlighet

Att få bred applikationsinsyn i IT-miljö och molntjänster minskar exponeringen för avancerade hot och dataläckage. EDR-lösningen gör att du direkt kan lista alla aktiva processer som körs på klienter i nätverket för att identifiera oönskade, okända och skadliga applikationer. Du kan enkelt avgränsa potentiellt skadliga applikationer och molntjänster redan innan dataintrång sker.

Automatisk respons

Automatiska responsåtgärder kan användas för att minska påverkan av riktade attacker genom att isolera dem 24/7 när risknivåerna är tillräckligt höga. Automatiseringen baseras på fördefinierade scheman och har utformats speciellt för team som bara är tillgängliga under kontorstid, och tar även detekteringarnas allvarlighetsgrad i beaktande.

Klientsensorer

Lätta, diskreta övervakningsverktyg utformade för detektering av avvikelser som distribueras på alla relevanta datorer i organisationen. Sensorerna samlar in beteendehändelsedata från klienterna med användning av väldokumenterade mekanismer. Sensorerna är utformade för att fungera med alla endpoint protection-lösningar och fungerar med F-Secures klientsäkerhetslösningar i en infrastruktur för single-client-hantering.

Hitta en auktoriserad återförsäljare

Vi samarbetar med utvalda återförsäljare för att kunna erbjuda våra säkerhetslösningar.

Vi erbjuder även

F-Secure Rapid Detection & Response Service

En hanterad tjänst som övervakar din säkerhetsstatus 24/7, varnar för upptäckta attacker inom några minuter med tydlig vägledning för respons.

F-Secure Protection Service for Business

Molnbaserat klientskydd som är både omfattande och flexibelt för alla era enheter.