F-Secure Protection
Service for Business

Marknadens bästa Endpoint Securty för ditt företags datorer, mobiler och servrar

 • Bäst skydd F-Secure levererar bevisligen högre säkerhet än konkurrenterna. *
 • Bäst säkerhetspaketet Skydda alla klienter med automatiserad patch management.
 • Minska omkostnader Kontrollera och hantera er IT-säkerhet med lägre omkostnader.

F-Secure Protection Service for Business, PSB, är marknadens bästa och mest omfattande säkerhetspaket. Det är från grunden utformat för att lösa utmanande säkerhetsbehov för företag utan höga kostnader för underhåll och administration.

Lösningen skyddar alla era enheter mot hot, till exempel gisslanprogram och dataintrång. PSB inkluderar säkerhet för Windows- och Mac-datorer, iOS- och Android-smartphones, en mängd olika serverplattformar.

*Källa: AV-Test, 2011-14, 2016 & 2018

Dags att byta från Symantec?

Molnlösning där du kan managera & skydda alla dina Endpoints i samma portal. Migrera enkelt och skydda ditt nätverk med F-Secures avancerade klientskydd.

En säkerhetslösning för alla enheter

F-Secure Protection Service for Business består av en molnbaserad administrationsportal och skyddsklienter för datorer, mobiler och servrar.

Manageringsportal

Manageringsportal

Hantera allt via en enda molnbaserad konsol. Detta underlättar driftsättning, hantering och övervakning av klientsäkerhetskomponenter, deras profiler och integrerade säkerhetsverktyg.

 • En portal för distribution, hantering och övervakning
 • Automatiserad patch management
 • Ingen serverhårdvara krävs
 • Fullständiga integrationsmöjligheter för tredjepartsverktyg
Computer Protection

Computer Protection

Antalet sofistikerade hot ökar i allt snabbare takt. Då fler virus och ransomware härjar än någonsin tidigare är det absolut nödvändigt att du har ett kraftfullt skiktat skydd för era Windows- och Mac-datorer – skydd som inkluderar moderna teknologier som patchhantering, realtidsanalys och heuristisk analys.

Du kan få F-Secure Computer Protection i standard- eller premiumversioner. Premiumversionen innehåller avancerade säkerhetsfunktioner, som ger mer insyn, kontroll och hanterbarhet för företag med förhöjda säkerhetskrav. Dessa funktioner inkluderar bland annat Application Control med skriptblockering och DataGuard med File Access Control.

 • Prisbelönat skydd för Mac och Windows
 • AV-TEST Best Protection, 2011-2014, 2016 & 2018
 • Integrerad patchhantering för Windows-datorer
 • Avancerad beteendeanalys och heuristisk analys
 • Artificiell intelligens och maskininlärning i DeepGuard 6
Mobile Protection

Mobile Protection

Smartphones är sårbara för dataintrång – 2016 ökade antalet angrepp med skadlig kod mot smartphones med nästan 400%. Från och med maj 2018 kan ett dataintrång leda till böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av omsättningen enligt EU:s dataskyddsförordning. Protection Service for Business ger säkerhet, synlighet och kontroll över mobilenheterna.

Note: Denna komponent i Protection Service for Business är inte tillgänglig i Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, Turkiet, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

 • Nästa generations mobilskydd för iOS- och Android-enheter
 • Wifi-säkerhet (VPN)
 • Proaktivt skydd för appar och webben
 • Stöd för tredjeparts MDM tillgängligt
Server Protection

Server Protection

Skydda kritisk kommunikation, samarbete och dataförvaring med säkerhet för Exchange, Sharepoint och Citrix servrar, och bevara dem på högsta nivå.

 • Multi-platform server security
 • Avancerad beteende & heurestisk analys
 • Fullt integrerad patch management
 • Extra Sharepoint & Exchange komponenter

Enpoint Security på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt

Skydda din organisation med branschledande säkerhet som är enkel att driftsätta och administrera. F-Secure Protection Service for Business sätter nya standarder för att säkra företagets klienter, kommunikation, samarbete och datalagring till en mycket attraktivt totalpris. 

Stöd för SIEM/RMM

Kostnadseffektiv, öppen integration med valfritt centralt administrationsverktyg.

Stöd för SIEM/RMM

Kan användas som del av större säkerhetsekosystem, hanterat via en SIEM-lösning (Security Information and Event Management) eller RMM (Remote Monitoring and Management).

MINDRE OVERHEADKOSTNADER

Förenklar och effektiviserar säkerhetshanteringen, vilket minskar tids- och resursåtgång.

MINDRE OVERHEADKOSTNADER

Tack vare konsoliderad, effektiviserad hantering, automatiska klient- och databasuppdateringar och automatiserad patchhantering.

LÄTTANVÄNT

Designat från grunden för att hanteras utan särskilt säkerhetskunnande. Enkel och skalbar driftsättning.

LÄTTANVÄNT

Designat för att fungera utan IT-säkerhetskompetens för kostnadseffektiv administration, vilket frigör säkerhetsexperterna så att de kan fokusera på mer utmanande och viktigare uppgifter. AV-Comparatives beskrev installationen som "inte svårare än att installera iTunes".

INGA SERVRAR BEHÖVS

Inget behov av att investera i serverhårdvara, programvara eller underhåll.

INGA SERVRAR BEHÖVS

Du behöver inte spendera tid och pengar för att driftsätta och underhålla servrar. Allt du behöver för att hantera er klientsäkerhet är en webbläsare.

Vill du köpa direkt?

F-Secure Production for Business kan köpas online via utvalda återförsäljare. Du kan också ladda ned en 30-dagars kostnadsfri testversion.

"Genom hela året 2018 visade ’F-Secure Protection Service for Business’ på högsta säkerhetsnivå, vilket gör att AV-TEST utnämner dem till ’Best Protection 2018 Award’."

Maik Morgenstern
CTO AV-TEST GmbH

Marknadens bästa skydd

Vi är väldigt stola över att för sjätte året i rad få utmärkelsen "Best Protection Award" från AV-TEST. Våra många utnämningar och lojala kunder är ett bevis på att vårt engagemang för att skydda din verksamhet, oavsett omständigheterna, aldrig tynar.

Läs mer

Hitta en auktoriserad återförsäljare

Vi samarbetar med utvalda återförsäljare för att kunna erbjuda våra säkerhetslösningar.

Omdömen

Sagt av kunder som använder F-Secure Protection Service for Business.

KÖR F-SECURES SÄKERHETSTEST

Gör den här testen för att se hur bra din organisation hanterar klientskydd och jämför resultaten med andra företag i din bransch eller i ditt land.

Vi erbjuder också

F-Secure Rapid Detection & Response

Övervaka din IT-miljös status och säkerhet, upptäck riktade attacker snabbt och svara med kontextuell synlighet och automatisering.

F-Secure Radar

Nyckelfärdig sårbarhetssökning och hanteringsplattform.